Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Łagodny zespół hipermobilności stawów (BHJS)


Benign hypermobility joint syndrome (BHJS)
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 135-140
Full text PDF Łagodny zespół hipermobilności stawów (BHJS)STRESZCZENIE
Łagodny zespół hipermobilności stawów (ang. benign hypermobility joint syndrome, BHJS) to dziedziczone nieprawidłowości w strukturze tkanki łącznej całego organizmu, przejawiające się zaburzeniami w proporcjach kolagenu. Do głównych objawów tego zespołu chorobowego należą: wiotkość torebek stawowych i więzadeł, zwiększenie zakresów ruchomości w stawach, a także liczne zaburzenia w pracy i funkcjonowaniu narządów oraz układów zawierających tkankę łączną. Niniejsza praca przedstawia główne objawy kliniczne BHJS, takie jak skrzywienia i bóle kręgosłupa oraz wady stóp, a także formy usprawniania.

Słowa kluczowe: hipermobilność, wady stóp, skrzywienie kręgosłupa, bóle kręgosłupa, fizjoterapia


ABSTRACT
Benign Hypermobility Joint Syndrome (BHJS) are inherited abnormalities in the structure of the connective tissue of the body, resulting in disturbances in the proportion of collagen. The main symptoms of this syndrome include laxity of ligaments and joint capsules, increased range of movement in the joints and numerous disturbances in the operation and functioning of organs and tissue systems containing connective tissue. This paper presents main symptoms of BHJS: scoliosis, low back pain, feet defects, and forms of rehabilitation.

Key words: hypermobility, feet defects, scoliosis, low back pain, physiotherapy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Seçkin Ü., Sonel B., Yılmaz Ő. et.al.: The prevalence of joint hypermobility among high school students. Rheumatol Int 2005; 25: 260–263.
[2] 
Yazgan P., Geyikli İ., Zeyrek D. et. al.: Is joint hypermobility important in prepubertal children?. Rheumatol Int 2008; 28: 445–451.
[3] 
Engelbert R.H.H., Bank R.A., Sakkers R.J.B. et. al.: Pediatric generalized joint hypermobility with and without musculoskeletal complaints: a localized or systemic disorder? Pediatrics 2003; 111: 248–254.
[4] 
Grahame R.: Joint hipermobility and genetic collagen disorders: are they related? Arch Dis Child 1999; 80: 188–191.
[5] 
Remvig L., Jensen D.V., Ward R. C.: Epidemiology of general joint hypermobility and basis for the proposed criteria for benign joint hypermobility syndrome: review of the literature. J Rheumatol 2007; 34: 804–809.
[6] 
Zweers M.C., Kucharekowa M., Schalkwijk J.: Tenascin-X: a candidate gene for benign joint hypermobility syndrome and hypermobility type Ehlers-Danlos syndrome?. Ann Rheum Dis 2005; 64: 504–505.
[7] 
Murray K.J.: Hypermobility disorders in children and adolescents. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: 2: 329–351.
[8] 
Juul-Kristensen B., Røgind H., Jensen D.V. et. al.: Inter-examiner reproducibility of tests and criteria for generalized joint hypermobility and benign joint hypermobility syndrome. Rheumatology 2007; 46: 1835–1841.
[9] 
Tofts L.J., Elliott E.J., Munns C. et.al.: The differential diagnosis of children with joint hypermobility: a review of the literature. Pediatr Rheumatol 2009, 7: 1–10.
[10] 
Simpson M. R.: Being Joint Hypermobility Syndrome: Evaluation, Diagnosis and Management. J Am Osteopath Assoc 2006; 106: 531– 536.
[11] 
Zimmermann-Górska I.: Nadmierna ruchomość stawów a choroby reumatyczne. Reumatologia 2007; 45: 397–403.
[12] 
Aktas I., Ofluoglu D., Albay T.: The relationship between benign joint hypermobility syndrome and carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol 2008; 27: 1283–1287.
[13] 
Lawrence A.: Benign hypermobility syndrome. J Indian Rheumatol Assoc 2005; 13: 150–155.
[14] 
Bravo J.F., Wolff C.: Clinical study of hereditary disorders of connective tissues in a chilean population. joint hypermobility syndrome and vascular Ehlers-Danlos syndrome. Arthritis Rheum 2006; 54: 515–523.
[15] 
Juul-Kristensen B., Rogind H., Jensen D.V. et. al.: Inter-examiner reproducibility of tests and criteria for generalized joint hypermobility and benign joint hypermobility syndrome. Rheumatology 2007; 46: 1835–1841.
[16] 
Grahame R.: The Need to Take a Fresh Look at Criteria for Hypermobility. J Rheumatol 2007; 34: 664–665.
[17] 
Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, 1998, 420–422.
[18] 
Voermans N.C., Bonnemann C.G., Hamel B.C.J. et. al.: Joint hypermobility as a distinctive feature in the differential diagnosis of myopathies. J Neurol 2000; 256: 13–27.
[19] 
Malina H.: Wady kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne. Kasper, 1996; 14–16.
[20] 
Russek L.N.: Hypermobility syndrome. Phys Ther 1999; 79: 591–599.
[21] 
Bochenek A., Reichel M.: Anatomia człowieka. T. I. PZWL, 2007.
[22] 
DiGiovanni Ch.W., Greisberg J.: Foot & aAkle: Core knowledge in Ortopedics. Elsevier 2007; 104 –118.
[23] 
Kasperczyk T.: Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Kasper, Kraków 1994.
[24] 
Levit K.: Terapia Manualna w rehabilitacji narządu ruchu. Stodolny J. (red.). Natura, Kielce 2001, 52, 156–159
[25] 
Adib N., Davies K., Grahane R. et. al.: Joint hypermobility syndrome in childhood. A not so benign multisystem disorder? Reumatology 2005; 44: 744–750
[26] 
Shklyarenko A.P., Agayants E.K., Kovalenko T.G.: Age anatomicphysiological preconditions for physical exercises usage at children and teenagers’ scoliosis. ECSS Congress Belgrade 2005.
[27] 
Al-Rawl Z.S., Al-Aszawi A.J., Al-Chababi T.: Joint mobility among university students in Iraq. Br J Rheumatol 1985; 24: 326–333.
[28] 
Murray K.J., Woo P.: Benign joint hypermobility in childhood. Rheumatology 2001; 40: 489–491.
[29] 
Misra M., B, Ryan P., Atkinson P. et. al: Extra-articular features of benign joint hypermobility syndrome. Br J Rheumatol 1996; 35: 861–866.
[30] 
Rozen T.D., Roth J.M., Denenberg N.: Cervical spine joint hypermobility: a possible predisposing factor for new daily persistent headache. Cephalalgia 2006; 26: 1182–1185.
[31] 
Corben T., Lewis J.S., Petty N.J.: Contribution of lumbar spine and hip movement during the palms to floor test in individuals with diagnosed hypermobility syndrome. Physiother Theory Pract 2008; 24:1–12.
[32] 
Beighton P., Solomon L., Soskolne C.L.: Articular mobility in an African population. Ann Rheum Dis 1973; 32: 413–418.
[33] 
Yis U., Dirik E., Chambaz C. et. al: Differential diagnosis of muscular hypotonia in infants: The kyphoscoliotic type of Ehlers-Danlos syndrome (EDS VI). Neuromuscul Disord 2008; 18: 210–214.
[34] 
Maitland G.D., Hengeveld E., Banks K. et. al: Vertebral Manipulation. 6th. London, Butterworth-Heinemann; 2001.
[35] 
Abbott J.H., Fritz J. M., McCane B. et. al.: Lumbar segmental mobility disorders: comparison of two methods of defining abnormal displacement kinematics in a cohort of patients with non-specific mechanical low back pain. BMC Musculoskelet Disord 2006; 7: 45.
[36] 
Panjabi M.M.: Clinical spinal instability and low back pain. J Electromyogr Kinesiol 2003; 13: 371–379.
[37] 
Kulig K., Powers C.M., Landel R.F. et. al.: Segmental lumbar mobility in individuals with low back pain: in vivo assessment during manual and self-imposed motion using dynamic MRI. BMC Musculoskelet Disord 2007; 8: 8.
[38] 
Lotz J.C., Ulrich J.A.: Innervation, inflammation, and hypermobility may characterize pathologic disc degeneration: review of animal model data. J Bone Joint Surg Am 2006; 2: 76–82.
[39] 
Guzman J., Esmail R., Karjalainen K. et. al.: Multidisciplinary bio-psychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst. Rev 2002: (1): CD000963.
[40] 
Nickel R, Egle U.T., Eysel P. et. al.: Health-related quality of life and somatization in patients with long-term low back pain: a prospective study with 109 patients. Spine 2001; 26: 2271–2277.
[41] 
McBride D., Begg D., Herbison P. et. al.: Low back pain in young New Zealanders. N Z Med J. 2004; 117: U1099.
[42] 
Grotle M., Brox J.I., Veierod M.B. et. al.: Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: patients consulting primary care for the first time. Spine 2005; 30: 976–982.
[43] 
Russek L.N.: Examination and treatment of a patient with hypermobility syndrome. Phys Ther 2000; 80: 386 –398.
[44] 
Bird A.H.: Joint hypermobility in children. Rheumatology 2005; 44: 703– 704.
[45] 
Hicks G.E., Fritz J.M., Delitto A. et. al.: Preliminary development of a clinical prediction rule for determining which patients with low back pain will respond to a stabilization exercise program. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 1753–1762.
[46] 
Reilly K.A., Bird A.H.: Prophylactic hydrotherapy. Rheumatology 2001; 40: 4–6.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mirska A
Articles by:Kalinowska AK
Articles by:Topór E
Articles by:Okulczyk K
Articles by:Kułak W

PubMed
Articles by:Mirska A
Articles by:Kalinowska AK
Articles by:Topór E
Articles by:Okulczyk K
Articles by:Kułak W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych