Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny


Low back pain in children – another challenge of modern medicine
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Zakład Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 129-133
Full text PDF Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie
dla współczesnej medycynySTRESZCZENIE
Bóle kręgosłupa w populacji wieku rozwojowego stanowią narastający problem. Poza znanymi przyczynami mamy do czynienie z grupą tzw. bólów niespecyficznych, których występowanie wiąże się z licznymi czynnikami ryzyka i obciążeniami cywilizacyjnymi. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne, etiopatogenetyczne oraz proponowane przez zespół Kliniki Neurologii Dziecięcej w Białymstoku standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w bólach krzyża u dzieci.

Słowa kluczowe: bóle kręgosłupa, dzieci, standardy postępowania


ABSTRACT
Low back pain is an increasing problem in developmental age population. In addition to known reasons, there is a group of pains defined as non-specific whose presence is associated with multiple risk factors and the burdens of civilization. This paper presents epidemiological and etiopatological data, standards for diagnosis and treatment of low back pain in children proposed by physicians of Department Pediatric Neurology in Białystok.

Key words: low back pain, children, medical standards


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Salamin J.J.: The adolescent bag. A field survey of 370 Finish schoolchildren. Acta Paediatr Scand 1984; suppl. 315, 1–122.
[2] 
European Commision COSTB13 Managment Committet European guidelines for the management of low back pain. Acta Ortop Scand 2000; suppl. 305: 20–25.
[3] 
Afshani E., Kuhn J.P.: Common causes of low back pain in children. RadioGraphics 1991; 11: 269–291.
[4] 
Duncan R., Campbell-Hewson G.: Back pain in children: dig a bit deeper. Eur J Emerg Med 2005; 12: 317–319.
[5] 
Kiwerski J.E.: Problem bólów krzyża u młodzieży. Post Rehabil 2001; 15: 11–16.
[6] 
Woś H., Sobol G., Grzybowska-Chlebowczyk U.: Bóle krzyża w schorzeniach wieku dziecięcego. Neurol Dziec 2006; 15: 75–79.
[7] 
Sołowiej E., Sobaniec W.: Bóle krzyża u pacjentów wieku rozwojowego – standardy postępowania. Stand Med. Lek Ped 2003; 5: 1354–1358.
[8] 
Trevelyan F.C., Legg S.J.: Back pain in school children – Where to form here? Appl Ergonom 2006: 37: 45–54.
[9] 
Dziewulski M.: Back pain in young people. Med Sport 2003; 19: 22–30.
[10] 
Dobosiewicz K.: Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne. Neurol Dziec 2006; 15: 51–57.
[11] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Kułak W. et al.: Low back pain In school-age children: risk factors, clinical features and diagnostics management. Adv Med Sci 2007; 52 suppl. 1, 221–223.
[12] 
Stodolny J.: Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów. Wydawnictwo Medyczne „Natura”, 2000.
[13] 
Sienkiewicz D., Sienkiewicz J., Kułak W. et al.: Bóle kręgosłupa w populacji wieku rozwojowego na przykładzie pacjentów Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Kwart Ortop 2009; 18: 489–498.
[14] 
Burton A.K., Clarke R.D., McClune T.D. et al.: The natural history of low back pain in adolescents. Spine 1996; 21: 2323–2328.
[15] 
Taimela S., Kujala U.M., Salminen J.J. et al.: The prevalence of low back pain among children and adolescents. A nationvide, cohort-based questionnaire survey in Finland. Spine 1997; 22: 1132–1136.
[16] 
Harreby M., Nygaard B., Jessen T. et al: Risk factors for the development of low back pain in adolescence. Ann J Epidemiol 2001; 154: 30–36.
[17] 
Skaggs D.L., Early S.D., D’Ambra P. et al.: Back pain and back packs in school children. J Pediatr Orhop 2006; 26: 358–363.
[18] 
Petersen S., Brulin C., Bergstrom E.: Reccurent pain syndroms in young school children are often multiple. Pain 2006; 121: 145–150.
[19] 
Viry P., Creveuil C., Marcelli C.: Nonspecific back pain in children. A search for associated factors in 14-years-old schoolchildren. Rev Rheum Engl Ed 1999; 66: 381– 388.
[20] 
Paprocka J., Jamroz E., Głuszkiewicz E. et al.: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci. Wiad Lek 2008; LXI 7–9: 183–189.
[21] 
Sponseller P.D.: Evaluating the child with back pain. Am Fam Phys 1996; 34: 1933–1941.
[22] 
Payne W., Ogilvie J.W.: Back pain in children and adolescents. Pediatr Clin Notrh Am 1996; 43: 899–917.
[23] 
Murphy S., Buckle P., Stubbs D.: A cross-sectional study of self-reported back and neck pain among English schoolchildren and associated physical and psychological risk factors. Appl Ergonom 2007; 38: 797– 804.
[24] 
Riddle L.D.: Classification and low back pain: a review of the literature and critical analysis of selected systems. Phys Ther 1998; 78: 708–737.
[25] 
Romicka A.M., Rostropowicz-Denisiewicz K., Moskalewicz B. et al.: Bóle spondylogenne u dzieci. Med Wieku Rozw 2003; 7: 165–172.
[26] 
Bogduk N.: Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. 3rd ed. 1997, Churchil Livingstone.
[27] 
Kjaer P., Leboeuf-Yde C., Sorensen J.S. et al.: An Epidemiologic Study of MRI and Low Back Pain in 13-Year-Old Children. Spine 2005; 38: 798– 806.
[28] 
Mandera M.: Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspect neurochirurgiczny. Neurol Dziec 2006; 15: 59–63.
[29] 
DeLuca P.F., Mason D.E., Weiand R. et al.: Excision of herniated nucleus pulposusin children and adolescents. J pediatr Orthop 1994; 14: 318– 322.
[30] 
Milanowska K.: Zasady oceny siły mięśni. Rehabilitacja medyczna PZWL Warszawa. 2001.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Gościk E
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Kułak W
Articles by:Gościk E
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych