Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży


Fluency task utility in differential diagnosis of neurological disorders in children and adolescence
1Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2 Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Neurol Dziec 2012; 21, 42: 45-51
Full text PDF Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń
neurologicznych u dzieSTRESZCZENIE
Cel. Test fluencji słownej (TFS) jest jednym z bardziej rozpowszechnionych, a przy tym prostszych narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Liczba doniesień dotyczących wyników uzyskiwanych przez dzieci jest nadal niewielka w porównaniu z badaniami dorosłych. W przeprowadzonych badaniach starano się wykazać użyteczność TFS w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych. Materiał i metody. Badaniami objęto 322 dzieci diagnozowanych z rozmaitych powodów (padaczki P, n = 154 osoby; migreny M, n = 41 osób; tików T, n = 36 osób; napięciowych bólów głowy NBG, n = 91 osób) w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Grupę kontrolną (K) stanowiło 127 dzieci bez schorzeń neurologicznych i trudności szkolnych, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, dobranych do grupy klinicznej pod względem wieku i płci. Poza ilościowymi wskaźnikami TFS uwzględniono również parametry strategii łączenia i kojarzenia (CL, clustering) słów w określone grupy oraz zdolności tzw. przełączania się (SW, switching) między kategoriami. Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, że dzieci z grupy kontrolnej podały więcej słów w obu kategoriach w porównaniu do dzieci z grup klinicznych, które zadanie to wykonały podobnie. Jednocześnie grupy kliniczne uzyskały niższe parametry CL i SW. Wnioski. Test fluencji słownej interpretowany z uwzględnieniem parametrów jakościowych, takich jak CL i SW, stanowi bardzo użyteczne narzędzie przesiewowe w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci.

Słowa kluczowe: fluencja słowna, zaburzenia neurologiczne, dzieci, diagnoza neuropsychologiczna


ABSTRACT
Objective. The verbal fluency test (VFT) is one of the most common, yet simple diagnostic tools. Number of reports on the performance of the children is still small in comparison with the studies of adults. The main objective of this study is to demonstrate the usefulness of VFT in the differential diagnosis of neurological disorders. Materials and methods. The study included 322 children diagnosed with various neurological disorders in the Department of Developmental Neurology at Poznan University of Medical Studies. The control group (CO) consisted of 127 children without neurological disorders and difficulties attending primary, middle or high school selected in terms of age and gender. Letter (“K”) and semantic (“animal”) fluency tests were administered to patients with an epilepsy (EP; n = 154), tension headache (TH; n = 91), migraine (M; n = 41), tics (T; n = 33), and the matched control group (CO; n = 127). Tests measuring the working memory, naming/lexical retrieval, and semantic knowledge were also obtained. Results. In terms of total number of words produced the controls were superior to the EP, M and T subjects who performed similarly. A similar trend was found in relation to switching and clustering scores. TH patients performed similar to the CO group on semantic fluency, but were relatively impaired to controls on all phonemic fluency variables (i.e., total words produced, clustering, switching). Conclusions. Discriminant analysis revealed that the combination of phonemic and semantic fluency may be particularly useful in differentiating healthy children from those with neurological disorders.

Key words: verbal fluency, neurological disorders, children, neuropsychological assessment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Łuczywek E., Fersten E.: Poziom fluencji słownej przy różnych uszkodzeniach mózgu. Studia Psychologiczne 2008; 30: 89–98.
[1] 
Łuczywek E., Fersten E.: Poziom fluencji słownej przy różnych uszkodzeniach mózgu. Studia Psychologiczne 2008; 30: 89–98.
[2] 
Baldo J.V., Shimamura A.P., Delis D.C., et al.: Verbal and design fluency in patients with frontal lobe lesion. J Int Neuropsychol Soc 2001; 7: 586–596.
[2] 
Baldo J.V., Shimamura A.P., Delis D.C., et al.: Verbal and design fluency in patients with frontal lobe lesion. J Int Neuropsychol Soc 2001; 7: 586–596.
[3] 
Jodzio K.: Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
[3] 
Jodzio K.: Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
[4] 
Riva D., Nichelli F., Devoti M.: Developmental aspects of verbal fluency and confrontation naming in children. Brain Lang 2000; 71: 267–284.
[4] 
Riva D., Nichelli F., Devoti M.: Developmental aspects of verbal fluency and confrontation naming in children. Brain Lang 2000; 71: 267–284.
[5] 
Troyer A.K., Moscovitch M., Winocur G.: Clustering and switching as two components of verbal fluency: Evidence from younger and older healthy adults. Neuropsychology 1997; 11: 138–146.
[5] 
Troyer A.K., Moscovitch M., Winocur G.: Clustering and switching as two components of verbal fluency: Evidence from younger and older healthy adults. Neuropsychology 1997; 11: 138–146.
[6] 
Axelrod B.N., Henry R.R.: Age-related performance on the Wisconsin Card Sorting, Similarities and Controlled Oral Word Associationn Test. Clin Neuropsychol 1992; 6: 16–26.
[6] 
Axelrod B.N., Henry R.R.: Age-related performance on the Wisconsin Card Sorting, Similarities and Controlled Oral Word Associationn Test. Clin Neuropsychol 1992; 6: 16–26.
[7] 
Kozora E., Cullum C.M.: Generative naming in normal aging. Total output and qualitative changes using phonemic and semantic constraints. Clin Neuropsychol 1995; 9: 313–325.
[7] 
Kozora E., Cullum C.M.: Generative naming in normal aging. Total output and qualitative changes using phonemic and semantic constraints. Clin Neuropsychol 1995; 9: 313–325.
[8] 
Gaillard W.D., Hertz-Pannier L., Mott S.H., et al.: Functional anatomy of cognitive development: fMRI of verbal fluency in children and adults. Neurology 2000; 54: 180–185.
[8] 
Gaillard W.D., Hertz-Pannier L., Mott S.H., et al.: Functional anatomy of cognitive development: fMRI of verbal fluency in children and adults. Neurology 2000; 54: 180–185.
[9] 
Borkowski J.G., Benton A.L., Spreen O.: Word fluency and brain damage. Neuropsychologia 1967; 5: 135–140.
[9] 
Borkowski J.G., Benton A.L., Spreen O.: Word fluency and brain damage. Neuropsychologia 1967; 5: 135–140.
[10] 
Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, et al.: Neuropsychological assessment. Oxford University Press, New York 2004.
[10] 
Lezak, M.D., Howieson, D.B., Loring, et al.: Neuropsychological assessment. Oxford University Press, New York 2004.
[11] 
Robert P., Lafont V., Medecin I., et al.: Clustering and switching strategies in verbal fluency task: Comparison between schizophrenics and healthy adults. J Int Neuropsychol Soc 1998; 4: 539–546.
[11] 
Robert P., Lafont V., Medecin I., et al.: Clustering and switching strategies in verbal fluency task: Comparison between schizophrenics and healthy adults. J Int Neuropsychol Soc 1998; 4: 539–546.
[12] 
Kosmidis M.H., Vlahou C.H., Panagiotaki P., et al.: The verbal fluency task in the Greek population: Normative data, and clustering and switching strategies. J Int Neuropsychol Soc 2004; 10: 164–172.
[12] 
Kosmidis M.H., Vlahou C.H., Panagiotaki P., et al.: The verbal fluency task in the Greek population: Normative data, and clustering and switching strategies. J Int Neuropsychol Soc 2004; 10: 164–172.
[13] 
Jodzio K.: Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli mózgu. Studia Psychologiczne 2006; 44: 5–18.
[13] 
Jodzio K.: Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli mózgu. Studia Psychologiczne 2006; 44: 5–18.
[14] 
Rende B., Ramsberger G., Miyake A.: Commonalities and differences in the working memory components underlying letter and category fluency task: A dual task investigation. Neuropsychology 2002; 16: 309–321.
[14] 
Rende B., Ramsberger G., Miyake A.: Commonalities and differences in the working memory components underlying letter and category fluency task: A dual task investigation. Neuropsychology 2002; 16: 309–321.
[15] 
Bray J.H., Maxwell S.E.: Multivariate analysis of variance. Sage, Beverly Hills 1985.
[15] 
Bray J.H., Maxwell S.E.: Multivariate analysis of variance. Sage, Beverly Hills 1985.
[16] 
Thomas D.R.: Interpreting discriminants functions: A data analytic approach. Multivariate Behavioral Research 1992; 27: 335–362.
[16] 
Thomas D.R.: Interpreting discriminants functions: A data analytic approach. Multivariate Behavioral Research 1992; 27: 335–362.
[17] 
Mayr U.: On the dissociation between clustering and switching in verbal fluency: comment on Troyer, Moscovitch, Winocur, Alexander and Stuss. Neuropsychologia 2002; 40: 562–566.
[17] 
Mayr U.: On the dissociation between clustering and switching in verbal fluency: comment on Troyer, Moscovitch, Winocur, Alexander and Stuss. Neuropsychologia 2002; 40: 562–566.
[18] 
Sauzéon H., Lestage P., Raboutet C. et al.: Verbal fluency output in children aged 7-16 as a function of the production criterion: Qualitative analysis of clustering, switching processes, and semantic network exploitation. Brain Lang 2004; 89: 192–202.
[18] 
Sauzéon H., Lestage P., Raboutet C. et al.: Verbal fluency output in children aged 7-16 as a function of the production criterion: Qualitative analysis of clustering, switching processes, and semantic network exploitation. Brain Lang 2004; 89: 192–202.
[19] 
Troyer A.K., Moscovitch M., Winocur G. et al.: Clustering and switching on verbal fluency: the effects of focal frontal and temporal-lobe lesions. Neuropsychologia 1998; 36: 499–504.
[19] 
Troyer A.K., Moscovitch M., Winocur G. et al.: Clustering and switching on verbal fluency: the effects of focal frontal and temporal-lobe lesions. Neuropsychologia 1998; 36: 499–504.
[20] 
De Gaspari D., Siri C., Di Gioia M. et al.: Clinical correlates and cognitive underpinnings of verbal fluency impairment after chronic subthalamic stimulation in Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders 2006; 12: 289–295.
[20] 
De Gaspari D., Siri C., Di Gioia M. et al.: Clinical correlates and cognitive underpinnings of verbal fluency impairment after chronic subthalamic stimulation in Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders 2006; 12: 289–295.
[21] 
Koren R., Kofman O., Berger A.: Analysis of word clustering in verbal fluency of school-aged children. Arch Clin Neuropsychol. 2005; 20: 1087–1104. Adres do korespondencji: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, dbiechowska@ipin.edu.pl
[21] 
Koren R., Kofman O., Berger A.: Analysis of word clustering in verbal fluency of school-aged children. Arch Clin Neuropsychol. 2005; 20: 1087–1104. Adres do korespondencji: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, dbiechowska@ipin.edu.pl
[22] 
Stolarska U., Kroczka S., Geront A. et al.: Test fluencji słownej – aspekty rozwojowe w normie i patologii. Przegląd Lekarski 2008; 65: 764–768.
[22] 
Stolarska U., Kroczka S., Geront A. et al.: Test fluencji słownej – aspekty rozwojowe w normie i patologii. Przegląd Lekarski 2008; 65: 764–768.
[23] 
Tröster A.I., Warmflash V.I., Paolo A.M. et al.: The roles of semantic networks and search efficiency in verbal fluency performance in intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res 1995; 21: 19–26.
[23] 
Tröster A.I., Warmflash V.I., Paolo A.M. et al.: The roles of semantic networks and search efficiency in verbal fluency performance in intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res 1995; 21: 19–26.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Biechowska D
Articles by:Kaczmarek I
Articles by:Witkowska M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Biechowska D
Articles by:Kaczmarek I
Articles by:Witkowska M
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych