Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka


Vertigo in children - classification, causes, symptoms and diagnostics
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Neurol Dziec 2012; 21, 42: 53-58
Full text PDF Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostykaSTRESZCZENIE
Zawroty głowy stanowią częsty problem diagnostyczno-terapeutyczny lekarza ogólnego, pediatry, laryngologa oraz neurologa. Mogą one występować w różnych chorobach, zarówno wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia (guzy mózgu), jak i na podłożu zaburzeń emocjonalnych. Ich częstość określa się od 20% do 30% ogólnej populacji, u dzieci 8–18%. Ustalenie przyczyny zawrotów głowy, szczególnie u dzieci, jest bardzo trudne. Autorzy przedstawiają najczęstsze przyczyny zawrotów głowy u dzieci, objawy kliniczne oraz metody diagnostyczne.

Słowa kluczowe: zawroty głowy, dzieci, przyczyny, diagnostyka


ABSTRACT
Vertigo is the frequent diagnostic and therapeutic problem that each general practitioner, pediatrician, laryngologist and neurologist has to deal with. It can appear in many different illnesses, requiring both a quick diagnosis and treatment (such as brain tumors), as well as on the basis of emotional disorders. The frequency of appearing is estimated to be about 20% to 30% of the whole population, and 8–18% in case of children. Establishing the cause of the vertigo, especially in children, is very difficult. The authors present the most frequent causes of the vertigo in children, their clinical symptoms as well as the methods of diagnosis.

Key words: vertigo, children, causes, diagnosis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Lempert T., Neuhauser H.: Epidemiology of vertigo, migraine and vestibular migraine. J. Neurol. 2009; 256: 333–338.
[2] 
Russell G., Abu-Arafeh I.: Paroxysmal vertigo in children – an epidemiological study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 49: 105–107
[3] 
Narożny W., Pierchała K.: Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – stan obecny i spojrzenie w przyszłość. W: Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. W. Narożny, A. Prusiński [red.] Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2010
[4] 
Prusiński A.: Wprowadzenie: terminologia, klasyfikacja i przyczyny zawrotów głowy. W: Zawroty głowy. Prusiński A [red.] Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
[5] 
Makowski A.: Zawroty głowy typu “vertigo” u dzieci. W: Otoneurologia. G. Janczewski, B. Latkowski [red.] BEL CORP Scientific Publications, Warszawa, 1998
[6] 
Fife T.D., Tusa R.J., Furman J.M. et.al.: Assessment: Vestibular testing techniques in adults and children. Neurology 2000; 55: 1431–1441
[7] 
Dębska M. Jakubowska A.: Choroby ucha. W: Otolaryngologia dziecięca. M. Chmielik [red] Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2001
[8] 
Hausler R., Toupet M., Guidetti G., et al.: Meniere’s disease in children. Am J Otolaryngol 1987; 8: 187–193
[9] 
Berkowicz T.: Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w stwardnieniu rozsianym. Vertigo Forum, 2012; 4: 7–10
[10] 
Eviatar L.: Management of dizziness in children. Current Management Child Neurol, Third Edition 2005: 370–376
[11] 
Riina N., Pyykkö I., Kentala E.: Vertigo and imbalance in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 131: 996–1000
[12] 
Balatsouras D.G., Kaberos A., Assimakopoulos D., et al.: Etiology of vertigo in children. I J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71: 487–494
[13] 
Choung Y-H., Park K., Moon S-F., et al.: Various causes and clinical characteristics in vertigo in children with normal eardrums. J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: 889–894
[14] 
Ravid S., Bienkowski R., Eviatar L.: A simplified diagnostic approach to dizziness in children. Pediatr Neurol 2003; 29: 317–320
[15] 
Headache Classification Subcommitte of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. 2nd Edit. Cephalalgia 2004; 24: 1–160
[16] 
Batson G.: Benign paroxysmal vertigo of childhood: A review of the literature. Peadiatr Child Health 2004; 1: 31–34
[17] 
Prusiński A.: Zawroty głowy w migrenie. W: Zawroty głowy. A. Prusiński (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
[18] 
Lewis D.W.: Migraine in children. Pediatr Rev 2007; 28: 139–143
[19] 
Wang Ch.T, Lai M.S., Young Y.H.: Relationship between basilar- type migraine and migrainous vertigo. Headache 2009; 49: 426–434
[20] 
Bickerstaff E.R.: Basilar artery migraine. Lancet 1967; 1: 1517–1520
[21] 
Neuhauser H., Lempert T.: Vertigo and dizziness related to migraine: a diagnosis challenge. Cephalalgia 2004; 26: 83–91
[22] 
Weisleder P., Eife T.D.: Dizziness and headache: A common association in children and adolescents. J Child Neurol 2001; 16: 727–730
[23] 
Panayiotopoulos C.P.: Epileptic syndromes and their treatment. Springer- Verlag London 2007: 310.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pilarska E
Articles by:Konieczna S
Articles by:Lemka M

PubMed
Articles by:Pilarska E
Articles by:Konieczna S
Articles by:Lemka M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych