Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report


Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – opis przypadku
1Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
3Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Szpital im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Neurol Dziec 2012; 21, 42: 79-84
Full text PDF Anti-NMDA receptor encephalitis – case reportABSTRACT
Zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA może występować jako zespół paranowotworowy lub jako forma procesu autoimmunologicznego bez obecności ogniska neoplazmatycznego. Przebieg kliniczny jest charakterystyczny z obecnością grypopodobnych objawów prodromalnych oraz następujących po nich objawach psychiatrycznych, napadach padaczkowych, ruchach mimowolnych i zaburzeniach wegetatywnych. Cel pracy. Autorzy przedstawiają przypadek 30-letniej kobiety, bez choroby nowotworowej, u której na podstawie charakterystycznego przebiegu klinicznego wysunięto podejrzenie limbicznego zapalenia mózgu o charakterze autoimmunologicznym, potwierdzone wykryciem przeciwciał anty-NMDA w surowicy krwi. Omówienie i wnioski. U chorej obserwowano dobrą odpowiedź na leczenie immunomodulujące. Pacjentka została poddana długofalowej obserwacji ze szczególnym uwzględnieniem korelacji stanu neurologicznego ze spektroskopią rezonansu magnetycznego, badaniem neuropsychologicznym i badaniem elektroencefalograficznym biorąc pod uwagę ilościową i spektralną analizę EEG.

Key words: limbiczne zapalenia mózgu, zespół paraneoplastyczny, przeciwciała przeciwko receptorowi NMDA


STRESZCZENIE
Anti-NMDA receptor encephalitis was first described as paraneoplastic syndrome, but it may have an autoimmune form without tumor association. Clinical course is very characteristic with flulike prodromal symptoms followed by psychiatric symptoms, epileptic seizures, involuntary movements and vegetative disturbances. Aim of study. Authors present a case of 30-yearold female with characteristic clinical course of autoimmunological limbic encephalitis. Results and conclusion. Diagnosis was confirmed by identification of antibodies to NMDA receptor in the serum. No associated tumor was found. Immunotherapy was effective and improved the clinical outcome. Long term follow up of the patient was performed with evaluation of her neurological and neuropsychological state and their correlation with MRI spectroscopy changes and electroencephalographic results, supported by QEEG with spectral EEG mapping.

Słowa kluczowe: limbic encephalitis, paraneoplastic syndrome, NMDA receptor antibodies


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Wandinger K.P., Saschenbreker S., Stoecker W. et al.: Anti-NMDAreceptor encephalitis: a sever, multistage, treatable disorder presenting with psychosis. J Neuroimmunol 2010; 231: 86–91.
[2] 
De Broucker T., Martinez-Almoyna L.: Encephalite avec anticorps antirecepteur NMDA. Medecine et Maladies Infectieuses 2009; 40: 1–5.
[3] 
Corsellis J.A.N., Goldberg G.J., Norton A.R.:”Limbic encephalitis” and it’s association with carcinoma. Brain 1968; 91: 481–495.
[4] 
Dalmau J., Posner J.B.: Paraneoplastic syndromes affecting the nervous system. Semin Oncol 1997; 24: 318–328.
[5] 
Graus F., Saiz A., Dalmau J.: Antibodies and neuronal autoimmune disorders of CNS. J Neurol 2010; 257: 509–517.
[6] 
Gultekin S.H., Rosenfeld M.R., Voltz R. et al.: Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumor association in 50 patients. Brain 2000; 123: 148–194.
[7] 
Dalmau J., Tuzin E., Masjuan J.et al.: Paraneoplastic and anti-N-methyl- D-asparate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. Ann Neurol 2007; 61: 25–36.
[8] 
Dalmau J., Gleichman A.J., Hughes E.G. et al.: Anti-NMDA receptor encephalitis: Case series and analysis of the effects of antibodies. Lancet Neurol 2008; 79: 1091–1098.
[9] 
Florance N.R., Davis R.L., Lam C. et al.: Anti-N-metyl-D-asparate receptor (NMDAR) encephalitis in children and adolescents. Ann Neurol 2009; 66: 11–18.
[10] 
Irani S.R., Bera K., Waters P. et al.: N-methyl-d-aspartate antibody encephalitis: temporal progression of clinical and paraclinical observations in predominantly non-paraneoplastic dis order of both sexes. Brain 2010; 133: 1655–1667.
[11] 
Ferioli S., Dalmau J., Kobet Ch. et al.: Anti-N-methyl- d-aspartate Receptor Encephalitis: characteristic behavioral and Movement Disorder. Arch Neurol 2010; 67: 250–251.
[12] 
Frechette E.S., Zhou L., Galetta S.L. et al.: Prolonged Follow-up and CSF Antibody Titers in a Patient With Anty-NMDA Receptor Encephalitis. Neurology 2011; 76: 64.
[13] 
Kleinig T.J., Thompson P.D., Matar W. et al.: The Distinctive Movement Disorder of Ovarian Teratoma-Associated Encephalitis. Movement Disorders 2008; 23: 1256–1261.
[14] 
Okamoto M., Dan H., Sakamoto K., et al.: Three-dimensional probabilistic anatomical cranio-cerebral correlation via the international 10-20 system oriented for transcranial functional brain mapping. Neuro Image 2004; 21: 99–111.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Służewska-Niedźwiedź M
Articles by:Chojdak-Łukasiewicz J
Articles by:Urbanowski P
Articles by:Paradowski B
Articles by:Pokryszko-Dragan A
Articles by:Słotwiński K
Articles by:Maksymowicz H
Articles by:Kipiński L

PubMed
Articles by:Służewska-Niedźwiedź M
Articles by:Chojdak-Łukasiewicz J
Articles by:Urbanowski P
Articles by:Paradowski B
Articles by:Pokryszko-Dragan A
Articles by:Słotwiński K
Articles by:Maksymowicz H
Articles by:Kipiński L


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych