Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Spinal cord tethering in children with myelomeningocele


Zakotwiczenie rdzenia u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Neurol Dziec 2013; 22, 44: 23-27
Full text PDF Spinal cord tethering in children with myelomeningoceleABSTRACT
We retrospectively assessed tethered cord syndrome among patients with myelomeningocele in the Department of Pediatric Rehabilitation in the years 2004–2011. Fifteen (16.5% of 91 subjects with myelomeningocele) patients with tethered cord syndrome were diagnosed, aged 4–17 years (mean 11.4 ± 4.4), 11 girls and 4 boys. Reduced muscle strength and increased spasticity within the lower limbs, pain in the thoracolumbar region, and deterioration of bladder function were symptoms of tethered cord syndrome. The level of spinal cord injury in Th8– L3 prevented 9 patients from walking (use of a wheelchair); 6 children – level of spinal cord injury L4 and below – were able to walk with orthopedic equipment (crutches, walker, severely handicapped). MRI revealed the various pathologic etiologies of tethering included: lipomyelomeningocele, diastematomyelia, syringohydromyelia, and hydrosyringomyelia. A neurological or rehabilitation team working with children with myelomeningocele should remember that tethered cord syndrome is a significant cause of neurological deterioration.

Key words: Tethered cord syndrome, myelomeningocele, rehabilitation


STRESZCZENIE
Zespół zakotwiczenia rdzenia kręgowego (TCS, ang. tethered cord syndrome) jest zróżnicowaną jednostką chorobową, spowodowaną przez nadmierne naciąganie rdzenia kręgowego. Może występować w każdej grupie wiekowej, a objawia się w zależności od stanu patologicznego i wieku bólem, zmianami skórnymi, deformacjami ortopedycznymi, neurologicznymi i urologicznymi. Wczesna interwencja chirurgiczna jest związana z poprawą obrazu klinicznego, głównie w ustąpieniu dolegliwości bólowych, stabilizacji funkcji neurologicznych i postępu skoliozy. Zespół rehabilitacyjny prowadzący terapię dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową powinien pamiętać, że TSC jest istotnym powodem pogorszenia stanu neurologicznego u dziecka z rozszczepem kręgosłupa.

Słowa kluczowe: zakotwiczenie rdzenia, przepuklina oponowo- rdzeniowa, rehabilitacja


BIBLIOGRAPHY
[] 
Perenc L., Kwolek A.: Badania nad współistnieniem przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz innych anomalii rozwojowych mózgowia i czaszki. Przegl Med Uniwer Rzeszow 2005; 1: 23–26.
[] 
Okurowska-Zawada B., Kułak W.: Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukliną oponowordzeniową. Neurol Dziec 2011; 20: 73–79.
[] 
Okurowska-Zawada B., Sobaniec W., Kułak W., et al: Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji. Neurol Dziec 2007; 17: 31–38.
[] 
Kumar A., Mahapatra A.K., Satyarthee G.D.: J Congenital spinal lipomas: Role of prophylactic surgery J Pediatr Neurosci 2012; 7: 85–89.
[] 
Kang H.S., Wang K.C., Kim K.M., et al.: Prognostic factors affecting urologic outcome after untethering surgery for lumbosacral lipoma. Childs Nerv Syst 2006; 22: 1111–1121.
[] 
Van Calenbergh F., Vanvolsem S., Verpoorten C., et al.: Results after surgery for lumbosacral lipoma: the significance of early and late worsening. Childs Nerv Syst 1999; 15: 439–442.
[] 
Sarwark J.F., Weber D.T., Gabrieli A.P., et al.: Tethered cord syndrome in low motor level children with myelomeningocele. Pediatr Neurosurg 1996; 25: 295–301.
[] 
Selden N.R., Nixon R.R., Skoog S.R., et al.: Minimal tethered cord syndrome associated with thickening of the terminal filum. J Neurosurg 2006; 105(3 Suppl): 214–218.
[] 
Pouratian N., Elias W.J., Jane J.A Jr., et al.: Electrophysiologically guided untethering of secondary tethered spinal cord syndrome. Neurosurg Focus 2010; 29: 3.
[] 
Bowman R.M., Mohan A., Ito J., et al.: Tethered cord release: a longterm study in 114 patients. J Neurosurg Pediatr 2009; 3: 181–187.
[] 
Selçuki M., Umur A.S., Duransoy Y.K., et al.: Inappropriate surgical interventions for midline fusion defects cause secondary tethered cord symptoms: implications for natural history report of four cases. Child’s Nerv Syst 2012; Feb 17.
[] 
Wedderkopp N., Andersen L.B., Froberg K., et al.: Back pain reporting in young girls appears to be puberty-related. BMC Musculoskeletal Disord 2005; 6: 52–57.
[] 
McGirt M.J., Mehta V., Garces-Ambrossi G., et al.: Pediatric tethered cord syndrome: response of scoliosis to untethering procedures. Clinical article. J Neurosurg Pediatr 2009; 4: 270–274.
[] 
Guz W., Walawska A., Samojedny A., et al.: Zespół zakotwiczenia rdzenia kręgowego – różnorodność i charakterystyka obrazów w badaniach rezonansu magnetycznego kręgosłupa piersiowo-lędźwiowokrzyżowego. Przegl Med Uniwer Rzeszow 2007; 2: 161–174.
[] 
Okurowska-Zawada B., Kułak W., Otapowicz D., et al.: Quality of life in children and adolescents with cerebral palsy and myelomeningocele. Pediatr Neurol 2011; 45: 163–168.
[] 
Rinaldi F., Cioffi F.A., Columbano L., et al.: Tethered cord syndrome. J Neurosurg Sci 2005; 49: 131–135.
[] 
Beaumont A., Muszynski C.A., Kaufman B.A.: Clinical significance of terminal syringomyelia in association with pediatric tethered cord syndrome. Pediatr Neurosurg 2007; 43: 216–221.
[] 
Erkan K., Unal F., Kiris T., et al.: Treatment of terminal syringomyelia in association with tethered cord syndrome: clinical outcomes with and without syrinx drainage. Neurosurgical Focus 2000; 8: 9.
[] 
Erkan K., Unal F., Kiris T.: Terminal syringomyelia in association with the tethered cord syndrome. Neurosurgery 1999; 45:1351–1359.
[] 
Tamaki N., Shirataki K., Kojima N., et al.: Tethered cord syndrome of delayed onset following repair of myelomeningocele. J Neurosurg 1988; 69: 393–398.
[] 
Mehta V.A., Bettegowda C., Ahmadi S.A., et al.: Spinal cord tethering following myelomeningocele repair. J Neurosurg Pediatr 2010; 6: 498– 505.
[] 
Hoffer M.M., Feiwell E., Perry R., et al.: Functional ambulation in patients with myelomeningocele. J Bone Joint Surg 1973; 55: 137–148.
[] 
Filippidis A.S., Kalani M.Y., Theodore N., et al.: Spinal cord traction, vascular compromise, hypoxia, and metabolic derangements in the pathophysiology of tethered cord syndrome. Neurosurg Focus 2010; 29: 9.
[] 
Phuong L.K., Schoeberl K.A., Raffel C.: Natural history of tethered cord in patients with meningomyelocele. Neurosurgery 2002; 50: 989–993.
[] 
Lew S.M., Kothbauer K.F.: Tethered cord syndrome: an updated review. Pediatr Neurosurg 2007; 43: 236–248.
[] 
Yamada S., Knerium D.S., Mandybur G.M., et al.: Pathophysiology of tethered cord syndrome and other complex factors. Neurol Res 2004; 26: 722–726.
[] 
Hudgins RJ., Gilreath C.L.: Tethered spinal cord following repair of myelomeningocele. Neurosurgical Focus 2004; 16; 7.
[] 
Al-Holou W.N., Muraszko K.M., Garton H.J., et al.: The outcome of tethered cord release in secondary and multiple repeat tethered cord syndrome. J Neurosurg Pediatr 2009; 4: 28–36.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Gościk E
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Gościk E
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych