Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Immunomodulatory therapy of multiple sclerosis in adolescents: single-center experience


Terapia immunomodulująca u młodzieży z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym: doświadczenia własne
Chair and Clinic of Developmental Neurology Heliodor Święcicki Hospital University of Medical Sciences in Poznan

Neurol Dziec 2013; 22, 44: 29-33
Full text PDF Immunomodulatory therapy of multiple sclerosis in adolescents:
single-center experienceABSTRACT
Introduction. Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory immune-mediated disease of the central nervous system, characterized by demyelination and neurodegeneration. MS registered before 18 years of age constitutes about 3–10% of the total cases. Immunomodulatory treatment with interferons β (INF-β) is recommended as the first-line disease-modifying therapy (DMT) in pediatric MS. The study objective was to present the course of treatment with INF-β in ped-MS patients (adolescents). Material and methods. The total of 18 adolescents (age 13–18) with relapsing-remitting course of MS was observed. They were treated within the Therapeutic Program in the Department of Developmental Neurology Poznan University of Medical Sciences in 2008–2012. Data was obtained through the systematic neurological examination based on the Expanded Disability Status Scale (EDSS) and the laboratory tests (magnetic resonance imaging, blood and urine tests). Results. Therapy with INF-β was effective and achieved the high level of tolerance in observed adolescents. The reduction of relapse rate was noticed in each patient. EDSS has been stabilized in 11 patients. The most frequent side effects were transient flu-like symptoms, injection-site reactions and increased aminotransferases level. Conclusions. The efficacy and safety of INF-β in adolescent with MS have been shown in our 4-year observation.

Key words: pediatric multiple sclerosis, immunomodulatory therapy, disease modifying therapy, interferons β


STRESZCZENIE
Wstęp. Stwardnienie rozsiane (SM, łac. sclerosis multiplex) jest przewlekłą zapalno-immmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o charakterze demielinizacyjno-neurodegeneracyjnym. W około 3–10% przypadków rozpoczyna się przed 18. rokiem życia. Interferony β (IFN-β) są rekomendowane jako pierwsza linia leczenia immunomodulującego, modyfikującego przebieg choroby u dzieci z SM. Celem pracy było przedstawienie przebiegu leczenia IFN-β w grupie młodzieży z SM. Materiał i metodyka. Obserwacją objęto 18 chorych w wieku 13–18 lat z rzutowo-remisyjną postacią SM, leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2008–2012. Dane uzyskano, przeprowadzając regularne badanie neurologiczne na podstawie skali EDSS (Expanded Disability Status Scale) i badań laboratoryjnych (rezonans magnetyczny, badania krwi i moczu). Wyniki. Leczenie immunomodulujące w obserwowanej grupie chorych było skuteczne i dobrze tolerowane. Stwierdzono obniżenie rocznego wskaźnika rzutów u każdego z pacjentów. Stopień sprawności w skali EDSS ustabilizował się u 11 chorych. Najczęstszymi objawami niepożądanymi były przemijające objawy grypopodobne, zmiany skórne w miejscu iniekcji i podwyższenie poziomu aminotransferaz. Wnioski. Nasze 4-letnie obserwacje wykazały skuteczność i bezpieczeństwo leczenia INF-β w grupie młodzieży z SM.

Słowa kluczowe: dziecięce stwardnienie rozsiane, leczenie immunomodulujące, leczenie modyfikujące przebieg choroby, interferony β


BIBLIOGRAPHY
[] 
Polman C.H., Reinhold S.C., Edan G., et al.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the “McDonald Criteria”. Ann Neurol 2005; 58: 840–846.
[] 
Makhani N., Gorman M.P., Branson H.M., et al.: Cyclophosphamide therapy in pediatric multiple sclerosis. Neurology 2009; 72: 2076–2082.
[] 
Kornek B., Bernert G., Rostasy K., et al.: Long-term follow-up of pediatric patients treated with mitoxantrone for multiple sclerosis. Neuropediatrics 2011; 42: 7–12.
[] 
Ghezzi A., Pozzilli C., Grimaldi L.M.E., et al.: Safety and efficacy of natalizumab in children with multiple sclerosis. Neurology 2010; 75: 912–917.
[] 
Huppke P., Stark W., Zürcher C., et al.: Natalizumab Use in Pediatric Multiple Sclerosis. Arch Neurol 2008; 65: 1655–1658.
[] 
Giovannoni G., Southam E., Waubant E.: Systemic review of diseasemodifying therapies to asses unmet needs in multiple sclerosis: tolerability and adherence. Mult Scler 2012; 18: 932–946.
[] 
Ghezzi A.: Therapeutic strategies in childhood multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2010; 3: 217–228.
[] 
Ghezzi A., Amato M.P., Annovazzi P., et al.: Long term results of immunomodulatory treatment in children and adolescents with multiple sclerosis: the Italian experience. Neurol Sci 2009; 30: 193–199.
[] 
Pohl D., Waubant E., Banwell B., et al.: Treatment of pediatric multiple sclerosis and variants. Neurology 2007; 68: 54–65.
[] 
Kurtzke J.F.: Rating neurological impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444– 1452.
[] 
Kasper L.H., Shoemaker J.: Multiple sclerosis immunology. Neurology 2010; 74: 2–8.
[] 
Zarządzenie nr 68/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2008 roku, oraz kolejne zarządzenia zmieniające. Address: http://www.nfz.gov.pl.
[] 
Chitnis T., Tenembaum S., Banwell B., et al.: Consensus statement: evaluation of new and existing therapeutics for pediatric multiple sclerosis. International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group. Mult Scler 2012; 18: 116–127.
[] 
Ghezzi A., Banwell B., Boyko A., et al.: The management of multiple sclerosis in children: a European view. Mult Scler 2010; 16: 1258–1267.
[] 
Potemkowski A.: Stwardnienie rozsiane w świecie i w Polsce – ocena epidemiologiczna. Aktualn Neurol 2009; 9: 91–97.
[] 
Ghezzi A., Deplano V., Faroni J., et al.: Multiple sclerosis in childhood: clinical features of 149 cases. Mult Scler 1997; 1: 43–46.
[] 
Boyko A., Vorobeychik G., Paty D., et al.: Early onset multiple sclerosis: a longitudinal study. Neurology 2002; 59: 1006–1010.
[] 
Banwell B., Ghezzi A., Bar-Or A., et al.: Multiple sclerosis in children: clinical diagnosis, therapeutic strategies, and future directions. Lancet Neurol 2007; 6: 887–902.
[] 
Renoux C., Vukusic S., Mikaeloff Y., et al.: Natural history of multiple sclerosis with childhood onset. N Engl J Med 2007; 356: 2603–2613.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kupczyk K
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Kupczyk K
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych