Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Grapefruit Juice Increases Serum Concentration of Carbamazepine in Epileptic Children


Wpływ soku grejpfrutowego na stężenie karbamazepiny w surowicy krwi u dzieci z padaczką
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Poland

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 29-32
Full text PDF Grapefruit Juice Increases Serum Concentration of Carbamazepine
in Epileptic ChildrenABSTRACT
Introduction. It has been found that the flavonoids of grapefruit juice inhibit the drug-metabolizing enzymes of the cytochrome P-450 system. Carbamazepine (CBZ) undergoes extensive hepatic metabolism through the cytochrome P-450 enzyme system. It exhibits autoinduction, increasing the rate of its own elimination when dosing is initiated or modified. Current studies have demonstrated that concurrent administration of grapefruit juice increases plasma concentrations of several drugs, including antiepileptics. In the present study, we determined the effect of grapefruit juice intake on CBZ serum concentration after 5 and 10 days of its administration in epileptic children. Subjects and methods. Fifteen children (9 boys and 6 girls) aged from 8 to 16 years (mean 12.2 ± 2.59 years) with complex partial seizures participated in this study. All patients were treated with a stable dose of CBZ (Tegretol CR) monotherapy, given twice daily. The mean dose of CBZ was 17.06 ± 4.6 mg/ kg/day. The patients took 250 mL of grapefruit juice 30 minutes before each administration of Tegretol CR. CBZ concentration in serum was determined by immunofluorescence polarization method using TDx Abbott analyzer. Results. We found an increase in CBZ serum concentration after intake of grapefruit juice compared with day 0, although this increase was not statistically significant. Conclusion. Co-administration of grapefruit juice with CBZ resulted in a mild increase of serum CBZ concentration in epileptic children. Interaction between grapefruit juice and CBZ should be taken into account by clinicians in chronic therapy of epilepsy to avoid potential concentrationdependent adverse effects of CBZ.

Key words: grapefruit juice, carbamazepine, children, epilepsy


STRESZCZENIE
Wstęp. Dane z piśmiennictwa wskazują, że jednoczasowe podawanie soku grejpfrutowego (SG) z niektórymi lekami, w tym z lekami przeciwpadaczkowymi, zwiększa ich stężenie w surowicy krwi. Liczne badania potwierdziły, że flawonoidy zawarte w SG są inhibitorami enzymów cytochromu P-450, biorących udział w metabolizmie leków. Karbamazepina (CBZ), powszechnie stosowany lek przeciwpadaczkowy, jest metabolizowana w wątrobie w cyklu enzymatycznym cytochromu P-450. Doniesienia dotyczące wpływu SG na metabolizm CBZ są niezwykle skąpe, co skłoniło nas do przeprowadzenia obecnego badania. W grupie pacjentów z padaczką leczonych w monoterapii CBZ ocenialiśmy wpływ SG na stężenie CBZ w ich surowicy krwi po 5 i 10 dniach jednoczesnego przyjmowania soku. Pacjenci i metodyka. W badaniu uczestniczyło 15 dzieci (9 chłopców i 5 dziewcząt) w wieku 8–16 lat (średnio 12,2 ± 2,59 roku życia) z padaczką z napadami częściowymi złożonymi. Wszyscy pacjenci byli leczeni stabilną dawką CBZ (Tegretol CR) podawaną 2 razy dziennie. Średnia dobowa dawka leku wynosiła 17,06 ± 4,6 mg/kg. Trzydzieści minut przed każdą dawką CBZ pacjenci wypijali 250 ml SG. Stężenie CBZ w surowicy oceniano metodą polaryzacyjno-immunofluorescencyjną analizatorem TDx Abbott. Do analizy statystycznej użyto testu ANOVA. Wyniki i wnioski. Wykazaliśmy, że SG zwiększa stężenie CBZ w surowicy krwi dzieci z padaczką. Wzrost stężenia CBZ nie był znamienny statystycznie. Interakcja farmakologiczna pomiędzy SG i CBZ powinna być brana pod uwagę w praktyce klinicznej w celu uniknięcia zależnych od stężenia potencjalnych działań niepożądanych leku.

Słowa kluczowe: sok grejpfrutowy, karbamazepina, dzieci, padaczka


BIBLIOGRAPHY
[] 
Galas-Zgorzalewicz B., Kluczyski A., Steinborn B.: Clinical pharmacokinetics of carbamazepine and valproate in children and adolescents with epilepsy. Neurol Neurochir Pol 1996; 30 (Suppl. 2): 49–54.
[] 
Diaconu C.H., Cuciureanu M., Vlase L., et al.: Food-drug interactions: grapefruit juice. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2011; 115: 245–250.
[] 
Potschka H., Fedrowitz M., Lӧscher W.: P-glycoprotein and multidrug resistance-associated protein are involved in the regulation of extracellular levels of the major antiepileptic drug carbamazepine in the brain. Neuroreport 2001; 16: 3557–3560.
[] 
Garg S.K., Kumar N., Bhargava V.K., et al.: Effect of grapefruit juice on carbamazepine bioavailability in patients with epilepsy. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 286–288.
[] 
Bailey D.G., Dresser G.K., Keeft J.H., et al.: Grapefruit-felodipine interaction: effect of unprocessed fruit and probable active ingredients. Clin Pharmacol Ther 2000; 68: 468–477.
[] 
Dahan A., Altman H.: Food–drug interaction : grapefruit juice augments drug bioavailability mechanism, extent and relevance. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 1–9.
[] 
Brunner L.J., Pai K.S., Munar M.Y., et al.: Effect of grapefruit juice on cyclosporin A pharmacokinetics in pediatric renal transplant patients. Pediatr Transplant 2000; 4: 313–321.
[] 
Hanley M.J., Cerundolo R., Radwanski N, et al.: Grapefruit juice, lyophilized grapefruit juice, and powdered whole grapefruit inhibit cytochrome P450-mediated triazolam hydroxylation by beagle dog liver microsomes. J Vet Pharmacol Ther 2010; 33: 189–195.
[] 
Lin H.L., Kenaan C., Hollenberg P.F.: Identification of the residue in human CYP3A4 that is covalently modified by bergamottin and the reactive intermediate that contributes to the grapefruit juice effect. Drug Metab Dispos 2012; 40: 998–1006.
[] 
Bertilsson L.: Clinical pharmacokinetics of carbamazepine. Clin Pharmacokinet 1978; 3: 128–143.
[] 
Steinborn B.: Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży. Neurol Dziec 2006; 15, 29: 7–15.
[] 
Tolou-Ghamari Z., Zare M., Habibabadi J.M., et al.: Antiepileptic drugs: a consideration of clinical and biochemical outcome in patients with epilepsy. Int J Prev Med 2013; 4 (Suppl. 2): 330–337.
[] 
Bailey D.G., Spence J.D., Munoz C., et al.: Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine. Lancet 1991; 337: 268–269.
[] 
Sobaniec W., Kulak W., Strzelecka J., et al.: A comparative study of vigabatrin vs. carbamazepine in monotherapy of newly diagnosed partial seizures in children. Pharmacol Rep 2005; 57: 646–653.
[] 
Olguin-Reyes S., Camacho-Carranza R., Hernandez-Ojeda S., et al.: Bergamottin is a competitive inhibitor of CYP1A1 and is antimutagenic in the Ames test. Food Chem Toxicol 2012; 50: 3094–3099.
[] 
He K., Iyer K.R., Hayes R.N., Sinz M.W., Woolf T.F., Hollenberg P.F.: Inactivation of cytochrome P450 3A4 by bergamottin, a component of grapefruit juice. Chem Res Toxicol 1998; 11: 252–259.
[] 
Schmiedlin-Ren P., Edwards D.J., Fitzsimmons M.E., et al.: Mechanisms of enhanced oral availability of CYP3A4 substrates by grapefruit constituents. Decreased enterocyte CYP3A4 concentration and mechanism-based inactivation by furanocoumarins. Drug Metab Dispos 1997; 25: 1228–1233.
[] 
Edwards D.J., Bellevue F.H. 3rd , Woster P.M.: Identification of 6’,7’- dihydroxy-bergamottin, a cytochrome P450 inhibitor, in grapefruit juice. Drug Metab Dispos 1996; 24: 1287–1290.
[] 
Rodvold K.A., Meyer J.: Drug-food interactions with grapefruit juice. Infect Med, 1996, 13: 871–873.
[] 
Fuhr U., Klittich K., Staib A.H.: Inhibitory effect of grapefruit juice and its bitter principal, naringenin, on CYP1A2 dependent metabolism of caffeine in man. Br J Clin Pharmacol 1993; 35: 431–436.
[] 
Dresser G.K., Spence J.D., Bailey D.G., et al.: Pharmacokineticpharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition. Clin Pharmacokinet 2000; 38: 41–57.
[] 
Seden K., Dickinson L., Khoo S., et al.: Grapefruite-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373–2407.
[] 
Bailey D.G., Arnold J.M., Spence J.D.: Grapefruit juice and drugs. How significant is the interaction? Clin Pharmacokinet 1994; 26: 91–98.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Kułak W
Articles by:Słowikowska U
Articles by:Sobaniec P

PubMed
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Kułak W
Articles by:Słowikowska U
Articles by:Sobaniec P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych