Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa


Strength training as a form of rehabilitation in children and adolescents with cerebral palsy: a review
1Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy
2 Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
4 Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
5 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 33-50
Full text PDF Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym: przegSTRESZCZENIE
W artykule przedstawiono krytyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego zastosowania treningu siłowego kończyn dolnych w usprawnianiu ruchowym dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Analizowano również skuteczność i bezpieczeństwo tego treningu. W tym celu przeszukano medyczne bazy danych używając słów kluczowych: mózgowe porażenie dziecięce, trening siłowy, progresywny trening siłowy lub trening oporowy. Zidentyfikowano ogółem 41 publikacji; do analizy wybrano 19 badań spełniających kryteria włączenia. Zaakceptowane badania podzielono na prace randomizowane i nierandomizowane oraz oceniono ich poziom dowodu naukowego. W podsumowaniu przedstawiono wyniki zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia na trzech poziomach: struktury, aktywności i partycypacji. Trening siłowy kończyn dolnych u dzieci i nastolatków z MPD powoduje wzrost siły mięśniowej oraz wpływa na poprawę aktywności i partycypacji. Nie wpływa natomiast na poziom spastyczności i zakres biernego zakresu ruchu. Z powodu szeregu indywidualnych ograniczeń i różnic metodologicznych w analizowanych pracach, nadal konieczne pozostaje ustalenie charakterystyki młodych pacjentów z MPD i protokołu treningowego, które pozwalałyby na osiągnięcie maksymalnych korzyści płynących z tego rodzaju treningu.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, trening siłowy, rehabilitacja, fizjoterapia


ABSTRACT
This article presents a critical review of the literature concerning the use of the lower limb strength training in improving the mobility of children and adolescents with cerebral palsy (CP). We also focus on the effectiveness and safety of the training. Medical databases were searched using keywords sequence: cerebral palsy, strength training, progressive strength training or resistance training. The 41 identified publications had been selected for the analysis; 19 of the studies met our inclusion criteria. Accepted studies were divided on randomized and non-randomized controlled trials. Level of evidence was rated. The results were presented according to the International Classification of Functioning, Disability and Health at three levels: structure, activity and participation. The strength training in children and adolescents with CP results in an increased muscle strength in the the lower limbs and improves patient’s activity and participation without adverse effects such as the increase of spasticity or of a passive range of motion decline. Due to many limitations and differences in the analyzed studies itstill remains necessary to determine the characteristics of young patients with CP and a training protocol which enables to achieve the maximum benefits of the strength training.

Key words: cerebral palsy, strength training, progressive strength training, resistance training, rehabilitation, physiotherapy


PIŚMIENNICTWO
[] 
McNee A.E., Gough M., Morrissey M.C., et al.: Increases in muscle volume after plantarflexor strength training in children with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51: 429–435.
[] 
Taylor N.F.: Is progressive resistance exercise ineffective in increasing muscle strength in young people with cerebral palsy? Aust J Physiother 2009; 55: 222.
[] 
Scianni A., Butler J.M., Ada L., et al.: Muscle strengthening is not effective in children with cerebral palsy: a systematic review. Aust J Physiother 2009; 55: 81–87.
[] 
Victora C.G., Habicht J.P., Bryce J.: Evidence-Based Public Health: Moving Beyond Randomized Trials. Am J Public Health 2004; 94: 400– 405.
[] 
Dodd K.J., Taylor N.F., Damiano D.L.: A Systematic Review of the Effectiveness of Strength-Training Programs for People With Cerebral Palsy. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1157–1164.
[] 
Borg K., Stibrant S.K.: Evidence-based medicine in physical and rehabilitation medicine: Is the evidence-based rehabilitation? J Rehabil Med 2008; 40: 689–690.
[] 
Kinsman S.L.: Predicting gross motor function in cerebral palsy. JAMA 2002; 288: 1399–1400.
[] 
Darrah J., Fan J.S.W., Chen L.C., et al.: Review of the effects of progressive resisted muscle strengthening in children with cerebral palsy: a clinical consensus exercise. Pediatr Phys Ther 1997; 9: 12–17.
[] 
Barton S.: Which clinical studies provide the best evidence? BMJ 2000; 321: 255–256.
[] 
MacPhail H.E., Kramer J.F.: Effect of isokinetic strength-training on functional ability and walking efficiency in adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1995; 37: 763–775.
[] 
Engsberg J.R., Ross S.A., Collins D.R.: Increasing Ankle Strength to Improve Gait and Function in Children with Cerebral Palsy: A Pilot Study. Pediatr Phys Ther 2006; 18: 266–275.
[] 
Verschuren O., Ada L., Maltais D.B., et al.: Muscle strengthening in children and adolescents with spastic cerebral palsy: considerations for future resistance training protocols. Phys Ther 2011; 91: 1130–1139.
[] 
McBurney H., Taylor N.F., Dodd K.J., et al.: A qualitative analysis of the benefits of strength training for young people with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 658–663.
[] 
Dodd K.J., Taylor N.F., Graham H.K.: Strength Training Can Have Unexpected Effects on the Self-Concept of Children with Cerebral Palsy. Pediatr Phys Ther 2004; 16: 99–105.
[] 
Dodd K.J., Taylor N.F., Graham H.K.: A randomized clinical trial of strength training in young people with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 652–657.
[] 
Blundell S.W., Shepherd R.B., Dean C.M., et al.: Functional strength training in cerebral palsy: a pilot study of a group circuit training class for children aged 4–8 years. Clin Rehabil 2003; 17: 48–57.
[] 
Damiano D.L., Arnold A.S., Steele K.M., et al.: Can strength training predictably improve gait kinematics? A pilot study on the effects of hip and knee extensor strengthening on lower-extremity alignment in cerebral palsy. Phys Ther 2010; 90: 269–279.
[] 
Unger M., Faure M., Frieg A.: Strength training in adolescent learners with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2006; 20: 469–477.
[] 
Morton J.F., Brownlee M., McFadyen A.K.: The effects of progressive resistance training for children with cerebral palsy. Clin Rehabil 2005; 19: 283–289.
[] 
Damiano D.L., Abel M.F.: Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 119–125.
[] 
Eek M.N., Tranberg R., Zügner R., et al.: Muscle strength training to improve gait function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 795–764.
[] 
Ostensjo S., Brogen Carlberg E. et al.: Motor impairments in young children with cerebral palsy: relationship to gross motor function and everyday activities. Dev Med Child Neurol 2004; 46: 580–589.
[] 
Tedroff K., Knutson L.M., Soderberg G.L.: Synergistic muscle activation during maximum voluntary contractions in children with and without spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 789-796.
[] 
Smith L.R., Lee K.S., Ward S.R., et al.: Hamstring contractures in children with spastic cerebral palsy result from a stiffer extracellular matrix and increased in vivo sarcomere length. J Physiol 2011; 589: 2625–2639.
[] 
Eek M.N., Kroksmark A.K., Beckung E.: Isometric muscle torque in children 5 to 15 years of age: normative data. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87: 1091–1099.
[] 
Eek M.N., Beckung E.: Walking ability is related to muscle strength in children with cerebral palsy. Gait Posture 2008; 28: 366–371.
[] 
Majnemer A., Shevell M., Law M., et al.: Level of motivation in mastering challenging tasks in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 1120–1126.
[] 
Bennett B.C., Abel M.F., Wolovick A., et al.: Center of mass movement and energy transfer during walking in children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 2189–2194.
[] 
Eken M.M., Dallmeijer A.J., Houdijk H., et al.: Muscle fatigue during repetitive voluntary contractions: A comparison between children with cerebral palsy, typically developing children and young healthy adults. Gait Posture 2013; 38: 962–967.
[] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214–223.
[] 
Rosenbaum P.L., Walter S.D., Hanna S.E., et al.: Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor development curves. JAMA 2002; 288: 1357–1363.
[] 
Liao H.F., Liu Y.C., Liu W.Y., et al.: Effectiveness of loaded sit-to-stand resistance exercise for children with mild spastic diplegia: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 25–31.
[] 
Liao H.F., Jeng S.F., Lai J.S., et al.: The relation between standing balance and walking function in children with spastic diplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 106–112.
[] 
Fowler E.G.: Lower-extremity selective voluntary motor control in patient with spastic cerebral palsy: increased distal motor impairment. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 264–269.
[] 
Ritti-Dias R.M., Avelar A., Salvador E.P., et al.: Influence of previous experience on resistance training on reliability of one-repetition maximum test. J Strength Cond Res 2011; 25: 1418–1422.
[] 
Faigenbaum A.D., Myer G.D.: Pediatric resistance training: benefits, concerns, and program design considerations. Curr Sports Med Rep 2010; 9: 161–168.
[] 
Malaiya R., McNee A.E., Fry N.R., et al.: The morphology of the medial gastrocnemius in typically developing children and children with spastic hemiplegic cerebral palsy. J Electromyogr Kinesiol 2007; 17: 657–663.
[] 
Steele K.M., Damiano D.L., Eek M.N., et al.: Characteristics associated with improved knee extension after strength training for individuals with cerebral palsy and crouch gait. J Pediatr Rehabil Med 2012; 5: 99–106.
[] 
Mockford M., Caulton J.M.: Systematic review of progressive strength training in children and adolescents with cerebral palsy who are ambulatory. Pediatr Phys Ther 2008; 20: 318–330.
[] 
Antilla H., Autti-Ramo I., Suoranta J., et al.: Effectiveness of physical therapy interventions for children with cerebral palsy: A systematic review. BMC Pediatrics 2008; 8: 14–23.
[] 
Faigenbaum A.D., Kraemer W.J., Blimkie C.J. et al.: Youth resistance training: updated position statement paper from the national strength and conditioning association. J Strength Cond Res 2009; 23: 60–79.
[] 
Wiley M.E., Damiano DL.: Lower-extremity strength profiles in spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 100–107.
[] 
Centre for Evidence-Based Medicine. Section on EBM tools, levels of evidence. Address: www.cebm.net., 2012.
[] 
Sackett D.L., Rosenberg W.M., Grav J.A., et al.: Evidence based medicine: what it is and what it isn’t? BMJ 1996; 312: 71–72.
[] 
Bobath K.: A neurophysiological basis for the Treatment of Cerebral Palsy. 2nd ed. London 1980.
[] 
Bobath B.: Motor development, its effect on general development and application to the treatment of cerebral palsy. Physiother 1971; 57: 526–532.
[] 
Scholtes V.A., Dallmeijer A.J., Rameckers E.A., et al.: Lower limb strength training in children with cerebral palsy – a randomized controlled trial protocol for functional strength training based on progressive resistance exercise principles. BMC Pediatrics 2008; 8: 41–52.
[] 
Dodd K.J., Taylor N.F., Damiano D.L.: A systematic review of the effectiveness of strength-training programs for people with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1157–1163.
[] 
Kramer J.F., MacPhail A.: Relationships among measures of walking efficiency, gross motor ability, and isokinetic strength in adolescents with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther 1994; 6: 3–8.
[] 
Rose J., McGill K.: The motor unit in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 270–277.
[] 
Thompson N., Stebbins J., Seniorou M., et al.: Muscle strength and walking ability in diplegic cerebral palsy: implications for assessment and management. Gait Posture 2011; 33: 321–325.
[] 
Rosenbaum P., Stewart D.: The World Health Organization International Classification of Functioning, Disability, and Health: A Model to Guide Clinical Thinking, Practice and Research in the Field of Cerebral Palsy. Semin Pediatr Neurol 2004; 11: 5–10.
[] 
Ross S.A., Engsberg J.R.: Relationship between spasticity, strength, gait, and the GMFM-66 in persons with spastic diplegia cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 1114–1120.
[] 
Damiano D.L., Abel M.F.: Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 119–125.
[] 
Franki I., Desloovere K., De Cat J., et al.: The evidence-base for basic physical therapy techniques targeting lower limb function in children with cerebral palsy: a systematic review using the international classification of functioning, disability and health as a conceptual framework. J Rehabil Med 2012; 44: 385–395.
[] 
Polak K., Rutkowska M., Helwich E., et al.: Współczesne poglądy na mózgowe porażenie dziecięce u noworodków przedwcześnie urodzonych na podstawie przeglądu piśmiennictwa i obserwacji prowadzonych w ramach badania PREMATURITAS. Medycyna Wieku Rozwojowego 2008; 12: 942–949.
[] 
Clark S.L., Hankins G.D.: Temporal and demographic trends in cerebral palsy – fact and fiction. Am J Obestet Gynecol 2003; 188: 628–633.
[] 
World Health Organisation: International classification of functioning, disability and health: ICF Short version. Geneva, Switzerland 2001.
[] 
Sanger T.D., Chen D., Delgado M.R., et al.: Definition and Classification of Negative Motor Signs in Childhood. Pediatrics 2006; 118: 2159–2167.
[] 
Sanger T.D., Delgado M.R., Gaebler-Spira D., et al.: Classification and Definition of Disorders Causing Hypertonia in Childhood. Pediatrics 2003; 111: 89–97.
[] 
Koman L.A., Smith B.P., Shilt J.S.: Cerebral palsy. Lancet 2004; 363: 1619–1631.
[] 
Gates P.E., Banks D., Johnston T.E., et al.: Randomized controlled trial assessing participation and quality of life in a supported speed treadmill training exercise program vs. a strengthening program for children with cerebral palsy. J Pediatr Rehabil Med 2012; 5: 75–88.
[] 
Fowler E.G., Ho T.W., Nwigwe A.I., et al.: The effect of quadriceps femoris muscle strengthening exercises on spasticity in children with cerebral palsy. Phys Ther 2001; 81: 1215–1223.
[] 
Eagleton M., Iams A., McDowell J., et al.: The Effects of Strength Training on Gait in Adolescents with Cerebral Palsy. Pediatr Phys Ther 2004; 16: 22–30.
[] 
Damiano D.L., Vaughan C.L., Abel M.F.: Muscle response to heavy resistance exercise in children with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1995; 37: 731–799.
[] 
Damiano D.L., Kelly L.E., Vaughn C.L.: Effects of quadriceps femoris muscle strengthening on crouch gait in children with spastic diplegia. Phys Ther 1995; 75: 658–667.
[] 
Scholtes V.A., Becher J.G., Janssen-Potten Y.J., et al.: Effectiveness of functional progressive resistance exercise training on walking ability in children with cerebral palsy: A randomized controlled trial. Res Dev Disabil 2012; 33: 181–188.
[] 
Scholtes V.A., Becher J.G., Comuth A., et al.: Effectiveness of functional progressive resistance exercise strength training on muscle strength and mobility in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 107–113.
[] 
Lee J.H., Sung I.Y., Yoo J.Y.: Therapeutic effects of strengthening exercise and gait function of cerebral palsy. Disabil Rehabil 2008; 30: 1439–1444.
[] 
Reid S., Hamer P., Alderson J., et al.: Neuromuscular adaptations to eccentric strength training in children and adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 358–363.
[] 
Unnithan V.B., Katsimanis G., Evangelinou C., et al.: Effect of strength and aerobic training in children with cerebral palsy. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 1902–1909.
[] 
Kuban K.C.K., Leviton A.: Cerebral Palsy. NEJM 1994; 330: 188–195.
[] 
Stackhouse S.K., Binder-Macleod S.A., Stackhouse C.A., et al.: Neuromuscular Electrical Stimulation Versus Volitional Isometric Strength Training in Children With Spastic Diplegic Cerebral Palsy: A Preliminary Study. Neurorehabil Neural Repair 2007; 21: 475–485.
[] 
Ahlborg L., Andersson C., Julin P.: Whole-body vibration training compared with resistance training: effect on spasticity, muscle strength and motor performance in adults with cerebral palsy. J Rehabil Med 2006; 38: 302–308.
[] 
Maeland S., Jahnsen R., Opheim A., et al.: No effect on gait function of progressive resistance exercise in adults with cerebral palsy: A singleblind randomized controlled trial. Advances in Physiotherapy 2009; 11: 227–233.
[] 
Allen J., Dodd K.J., Taylor N.F., et al.: Strength training can be enjoyable and beneficial for adults with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2004; 26: 1121–1127.
[] 
Andersson C., Grooten W., Hellsten M., et al.: Adults with cerebral palsy: walking ability after progressive strength training. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 220–228.
[] 
Taylor N.F., Dodd K.J., Larkin H.: Adults with cerebral palsy benefit from participating in a strength training programme at a community gymnasium. Disabil Rehabil 2004; 26: 1128–1134.
[] 
Patikas D., Wolf S.I., Armbrust P., et al.: Effects of a postoperative resistive exercise program on the knee extension and flexion torque in children with cerebral palsy: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87: 1161–1169.
[] 
Patikas D., Wolf S.I., Mund K., et al.: Effects of a Postoperative Strength- Training Program on the Walking Ability of Children With Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87: 619– 626.
[] 
Kiekens C., Peers K.: Evidence-based rehabilitation transferred into clinic. J Rehabil Med 2008; Suppl. 47: 15–16.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gąsior J
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Bonikowski M
Articles by:Jeleń P
Articles by:Błaszczyk J

PubMed
Articles by:Gąsior J
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Bonikowski M
Articles by:Jeleń P
Articles by:Błaszczyk J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych