Vol. 27/2018 Issue 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

 
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System


Functional classification systems in cerebral palsy – Communication Function Classification System
1Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Kielce
2Klinika Neurologii ICZMP, Łodź

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Full text PDF Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym
– Communication FuSTRESZCZENIE

Zaburzenia porozumiewania się ze względu na częstotliwość i społeczne konsekwencje stanowią czynnik znacznie pogarszający jakość życia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Autorzy przedstawiają polską wersję systemu klasyfikacyjnego – Communication Function Classification System (CFCS) – służącego do oceny kompetencji komunikacyjnych osób z MPD. CFCS może być przydatny do opisywania skuteczności stosowanych metod komunikacji oraz porównywania, w jakim stopniu różne środowiska, partnerzy oraz zadania komunikacyjne mogą wpływać na zdolność porozumiewania się. System CFCS stanowi narzędzie komplementarne w stosunku do systemów: GMFCS (Gross Motor Function Classification System) i MACS (Manual Ability Classification System).

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, skale funkcjonalne


ABSTRACT

Communication disorders due to frequency and social consequences are factors significantly deteriorating the quality of life of people with cerebral palsy. The authors present the Polish version of the CFCS classification system used to assess the communication skills of people with cerebral palsy. CFCS can be useful to describe the effectiveness of the communication methods and comparison of the extent to which different environments, partners and communication tasks can affect the ability to communicate. CFCS is a complementary tool for Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and Manual Ability Classification System (MACS) systems.

Key words: cerebral palsy, functional scales


Powrót

Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska A
Articles by:Wendorff J

PubMed
Articles by:Michalska A
Articles by:Wendorff J

Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych