Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System


Functional classification systems in cerebral palsy – Communication Function Classification System
1Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Kielce
2Klinika Neurologii ICZMP, Łodź

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Full text PDF Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym
– Communication FuSTRESZCZENIE
Zaburzenia porozumiewania się ze względu na częstotliwość i społeczne konsekwencje stanowią czynnik znacznie pogarszający jakość życia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Autorzy przedstawiają polską wersję systemu klasyfikacyjnego – Communication Function Classification System (CFCS) – służącego do oceny kompetencji komunikacyjnych osób z MPD. CFCS może być przydatny do opisywania skuteczności stosowanych metod komunikacji oraz porównywania, w jakim stopniu różne środowiska, partnerzy oraz zadania komunikacyjne mogą wpływać na zdolność porozumiewania się. System CFCS stanowi narzędzie komplementarne w stosunku do systemów: GMFCS (Gross Motor Function Classification System) i MACS (Manual Ability Classification System).

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, skale funkcjonalne


ABSTRACT
Communication disorders due to frequency and social consequences are factors significantly deteriorating the quality of life of people with cerebral palsy. The authors present the Polish version of the CFCS classification system used to assess the communication skills of people with cerebral palsy. CFCS can be useful to describe the effectiveness of the communication methods and comparison of the extent to which different environments, partners and communication tasks can affect the ability to communicate. CFCS is a complementary tool for Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and Manual Ability Classification System (MACS) systems.

Key words: cerebral palsy, functional scales


PIŚMIENNICTWO
[] 
Pennington L., Miller N., Robson S., et al.: Intensive speech and language therapy for older children with cerebral palsy: a systems approach. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 337–344.
[] 
Sellers D., Mandy A., Pennington L., et al.: Dev Med Child Neurol 2014; 56: 245–251.
[] 
Cockerill H.: Developing the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy – commentary. Dev Med Child Neurol 2011; 53: 675.
[] 
Hidecker M.J., Paneth N., Rosenbaum P.L., et al.: Developing and validating the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2011; 53: 704– 710.
[] 
Andrada M., Virella D., Gouveia R., et al.: Validation of assessment scales for communication and oro-motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 29–30.
[] 
Barty E., Caynes K.: The functional communication classification system (FCCS). [in:] Oral presentation, 3rd international cerebral palsy conference, Sydney, Australia 2009.
[] 
Himmelmann K., Lindh K., Hidecker M.J.: Communication ability in cerebral palsy: A study from the CP register of western Sweden. Eur J Paediatr Neurol 2013; 17: 568–574.
[] 
Voorman J.M., Dallmeijer A.J., van Eck M., et al.: Social functioning and communication in children with cerebral palsy: association with disease characteristics and personal and environmental factors. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 441–447.
[] 
Parkes J., Hill N., Platt M.J., et al.: Oromotor dysfunction and communication impairments in children with cerebral palsy: a register study. Dev Med Child Neurol 2010, 52: 1113–1119
[] 
Bax M., Tydeman C., Flodmark O.: Clinical and MRI correlates of cerebral palsy: The European Cerebral Palsy Study. JAMA 2006; 296: 1602– 1608.
[] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
[] 
Sigurdardottir S., Vik T.: Speech, expressive language, and verbal cognition of preschool children with cerebral palsy in Iceland. Dev Med Child Neurol 2011; 53:74–80
[] 
Otapowicz D., Sendrowski K., Waś A. i wsp.: Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego. Neurol Dziec 2011; 41: 65–71.
[] 
Dońska-Olszko M.: Polska terminologia dotycząca wspomagających sposobów porozumiewania się. [w:] Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P.A. (red.): III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i wschodniej – Wspomagające sposoby porozumiewania się. Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001.
[] 
Światowa Organizacja Zdrowia: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Genewa, 2009.
[] 
Morris C., Kurinczuk J.J., Fitzpatrick R., et al.: Reliability of the manual ability classification system for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 950–953.
[] 
Palisano R., Rosenbaum P., Bartlett D., et al.: Content validity of the expanded and revised Gross Motor Function Classification System. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 744–750.
[] 
Eliasson A.C., Krumlinde-Sundholm L., RÖsblad B., et al.: The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 549–554.
[] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter, S., et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214–223.
[] 
Gajewska E.: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym. Neurol Dziec 2009; 35: 67–71.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska A
Articles by:Wendorff J

PubMed
Articles by:Michalska A
Articles by:Wendorff J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych