Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe u 12-letniej dziewczynki z anomaliami żył głębokich mózgowia. Opis przypadku


Transient ischemic attacks (TIA) and epileptic seizures in 12-years old girl with cerebral venous malformations. Case Report
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 65-69
Full text PDF Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe
u 12-letniej dziewczynki zSTRESZCZENIE
Autorzy przedstawiają rzadki przypadek 12-letniej dziewczynki z nawracającymi przemijającymi napadami niedokrwiennymi mózgu (TIA) i padaczką. Badania neuroobrazowe (TK, MRI, MRA, angiografia subtrakcyjna) wykazały obecność mnogich złożonych anomalii żylnych w obrębie żył głębokich mózgu. Napady padaczkowe pojawiły się po przebytym udarze dokonanym. Omówiono implikacje diagnostyczne i terapeutyczne związane z malformacjami żylnymi mózgowia.

Słowa kluczowe: malformacje żylne mózgu, przemijające napady niedokrwienne, udar mózgu


ABSTRACT
Authors present the rare case of 12-years old girl with recurrent transient ischaemic attacks (TIA) and epilepsy. Neuroimaging (TK, MRI, MRA, Angiography) confirmed complex cerebral venous malformations. The onset of epileptic seizures occurred after completed stroke. Diagnostic and therapeutic problems of brain venous malformations are discussed.

Key words: cerebral venous malformation, transient ischemic attacks, stroke, epilepsy


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W

PubMed
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych