Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego


Magnetostimulation in treatment of peripheral paralysis of facial nerve
1Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Zespół Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
3 Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 71-74
Full text PDF Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowegoSTRESZCZENIE
Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest częstym zespołem bezwładu twarzy (prosopoplegia) powodującym u pacjentów szereg dokuczliwych dolegliwości. W pracy omówiono praktyczne wykorzystanie jednej z metod medycyny fizykalnej – magnetostymulację zastosowaną u pacjentów z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego. Badaniem objęto trzech pacjentów (dwu chłopców i jedną dziewczynkę) hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu w roku 2008. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż metoda ta jest cennym uzupełnieniem i wsparciem leczenia farmakologicznego, dając szansę na całkowitą regresję objawów i poszerzając tym samym możliwości leczenia pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami neurologicznymi.

Słowa kluczowe: obwodowe porażenie nerwu twarzowego, magnetostymulacja, medycyna fizykalna, leczenie


ABSTRACT
Peripheral paralysis of facial nerve is frequent and ailment team of inertia of face (prosopoplegia) causing in patients row of nagging ailment. In work was talked about practical utilization over one from methods of physical medicine – magnetostimulation which was applied in patients with peripheral paralysis of facial nerve. Three patients (2 boys and 1 girl) were admitted in Chair and Clinic of Internal Diseases in Bytom in years 2008 were included. On basis on the obtained results it was proved that this method is valuable supplement and support of pharmacological treatment giving the chance onto total regress of symptoms, broadening myself this possibility of treatment patients with co-existent neurological illnesses.

Key words: peripheral paralysis of facial nerve, magnetostimulation, physical medicine, treatment


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pasek J
Articles by:Pasek T
Articles by:Kniażewska M
Articles by:Obuchowicz A
Articles by:Sieroń A

PubMed
Articles by:Pasek J
Articles by:Pasek T
Articles by:Kniażewska M
Articles by:Obuchowicz A
Articles by:Sieroń A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych