Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół Alicji w Krainie Czarów – czy tylko aura migrenowa u dzieci?


Alice in Wonderland Syndrome – or just migraneous aura in children?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2015.49.347
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 9-11
Full text PDF Zespół Alicji w Krainie Czarów – czy tylko aura migrenowa u dzieci?STRESZCZENIE
Zespół Alicji w Krainie Czarów (AWS) jest rzadko rozpoznawanym fenomenem neurologicznym, który towarzyszy nie tylko migrenie. W piśmiennictwie znane są przypadki współistnienia AWS w niektórych chorobach infekcyjnych, np. w przebiegu infekcji EBV czy grypy. Brak jasnych kryteriów rozpoznawania AWS i rzadkie pytania kierowane do dzieci chorych na temat zaburzeń postrzegania powodują, że nie znamy skali tego zjawiska. Nie znamy także patofizjologii AWS. Badania funkcjonalne OUN większych grup chorych mogą przybliżyć nam dane na temat.

Słowa kluczowe: Zespół Alicji w Krainie Czarów, dzieci


ABSTRACT
Alice in Wonderland Syndrome (AWS) is a rarely diagnosed neurological phenomenon not always connected with migraine. The cases of AWS are described in same EBV infections and influenza diseases. Lack of precise and clear diagnostic criteria and rarely addressed questions to children about visual disturbances and other symptoms of AWS and no diagnostic criteria are the reason of unknown incidence of this disorder. The pathophysiology of AWS is not known, too. Functional neuroimaging in more patients may bring more data and help in understanding AWS.

Key words: Alice in Wonderland Syndrome, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Carroll L.: Alice`s Adventure in Wonderland. MacMillan &Co, London 1865.
[2] 
Rolak L. A.: Literary neurologic syndromes. Alice in Wonderland. Arch Neurol 1991; 48: 649-651.
[3] 
Todd J.: The syndrome of Alice in Wonderland. Can Med Assoc J 1955; 73: 701-704.
[4] 
Fine E. J.: The Alice in Wonderland Syndrome. Prog Brain Res. 2013; 206: 143-156.
[5] 
Lippman C. W.: Certain hallucinations peculiar to migraine. J Nerve Mental Dis 1952; 116: 346-351.
[6] 
Lippman C. W.: Hallucinations in migraine. American Journal of Psychiatry 1951; 107: 856-858.
[7] 
Lanska R. J., Lanska D. J.: Alice in Wonderland Syndrome: Somesthetic vs visual perceptual disturbance. Neurology 2013; 80: 1262-1264.
[8] 
Smith R. A., Wright B., Bennett S.: Hallucinations and illusions in migraine in children and the Alice in Wonderland Syndrome. Archives of Disease in Childhood 2015; 100: 296-298.
[9] 
Valença M. M., de Oliveira D. A., Martins D. A., et al.: Alice in Wonderland Syndrome, Burning Mouth Syndrome, Cold Stimulus Headache, and HaNDL: Narrative Review. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2015; 55: 1233-1248.
[10] 
Weidenfeld A., Borusiak P.: Alice-in-Wonderland syndrome - A case-based update and long-term outcome in nine children. Childs Nerv Syst 2011; 27: 893-896.
[11] 
Pacheva I. H., Ivanov I. S.: Migraine variants - Occurrence in pediatric neurology practice. Clinical Neurology and Neurosurgery 2013; 115: 1775-1783.
[12] 
Golden G. S.: The Alice in Wonderland syndrome in juvenile migraine. Pediatrics 1979; 63: 517-519.
[13] 
George D., Bernard P.: Complex hallucinations and panic attacks in a 13-year-old with migraines: The Alice in Woerland syndrome. Innov Clin Neurosci 2013; 10: 30-32.
[14] 
Kew J., Wright A., Halligan P. W.: Somesthetic aura: the experience of Alice in Wonderland. The Lancet 1998; 351: 1934.
[15] 
Gaul C., Kraya T., Holle D., et al.: Migränevarianten und ungewöhnliche Manifestationen der Migräne im Kindesalter. Der Schmerz 2011; 25: 148-156.
[16] 
Headache Classification Committee of The International Headache Society (IHS). The international classification of headache disorders. Cephalalgia 2013; 33: 629-808.
[17] 
Fliciński J., Żarowski M., Steinborn B.: Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2. Neurol Dziec 2014; 23: 39-44.
[18] 
Podoll K., Ebel H., Robinson D., et al.: Obligatory and facultative symptoms of the Alice in wonderland syndrome. Minerva Med. 2002; 93: 287-293.
[19] 
Weissenstein A., Luchter E., Bittmann I. S.: Alice in Wonderland syndrome: A rare neurological manifestation wi microscopy in a 6-year-old child. J Pediatric Neurosciences 2014; 9: 303-304.
[20] 
Liu A. M., Liu J. G., Liu, G. W., et al.: Alice in Wonderland Syndrome: Presenting and Follow-Up Characteristics. Pediatric Neurology 2014; 51: 317-320.
[21] 
Binalsheikh I. M., Griesemer D., Wang S., et al.: Lyme Neuroborreliosis Presenting as Alice in Wonderland Syndrome. Pediatric Neurology 2012; 46: 185-186.
[22] 
Coven İ., Horasanlı B., Sönmez E., et al.: The Alice in Wonderland syndrome: an unusual in acute disseminated encephalomyelitis. The American Journal of Emergency Medicine 2013; 31: 638.e1-e3.
[23] 
Philip M., Kornitzer J., Marks D., et al.: Alice in Wonderland Syndrome associated with a temporo-parietal cavernoma. Brain Imaging and Behavior 2015; 9: 910-912.
[24] 
Uca A. U., Kozak H. H.: The Alice in Wonderland Syndrome: A Case of Aura Accompanying Cluster Headache. Balkan Med J 2015; 32: 320-322.
[25] 
Evans R. W.: Reversible Palinopsia and the Alice in Wonderland Syndrome Associated With Topiramate Use in Migraineurs. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2006; 46: 815-818.
[26] 
Hasan A., Cousin G. C. S.: Alice in Wonderland syndrome and hypermobility of temporomandibular joint: association or coincidence? British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2015; 53: 298.
[27] 
Lerner A. G., Ran L. R.: LSD-associated “Alice in Wonderland Syndrome” (AIWS): A Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD) Case Report. Isr J Psychiatry Relat Sci 2015; 52: 67-69.
[28] 
Dooley J. M., Augustine H. F., Gordon K. E., et al.: Alice in Wonderland and Other Migraine Associated Phenomena Evolution Over 30 Years After Headache Diagnosis. Pediatric Neurology 2014; 51: 321-323.
[29] 
Brumm K., Walenski M., Haist F., et al.: Functional MRI of a child with Alice in Wonderland syndrome during an episode of micropsia. Journal of AAPOS: the official publication of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus / American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2010; 14: 317-322.
[30] 
Lahat E., Berkovitch M., Barr J., et al.: Abnormal Visual Evoked Potentials in Children With “Alice in Wonderland” Syndrome Due to Infectious Mononucleosis. Journal of Child Neurology 1999; 14: 732-735.
[31] 
Kuo Y.-T., Chiu N.-Ch., Shen E.-Y., et al.: Cerebral perfusion in children with Alice in Wonderland syndrome. Pediatric Neurology 1998; 19: 105-108.
[32] 
Losada-Del Pozo R., Cantarín-Extremera V., García-PeĂąas J. J., et al.: Características y evolución de los pacientes con síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Rev Neurol 2011; 53: 641-648.
[33] 
Hamed S. A.: A migraine variant with abdominal colic and Alice in wonderland syndrome: a case report and review. BMC Neurology 2010; 10: 1-5.
[34] 
Jürgens T. P., Ihle K., Stork J.-H., et al.: “Alice in Wonderland syndrome” associated with topiramate for migraine prevention. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2011; 82: 228-229.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych