Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – charakterystyka czynników ryzyka, przebiegu klinicznego i leczenia


Cerebral sinovenous thrombosis in children- risk factors, clinical manifestation and treatment
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

https://doi.org/10.20966/chn.2015.49.350
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 25-29
Full text PDF Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – charakterystyka czynników ryzyka, przebiegSTRESZCZENIE
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia jest rzadką chorobą wieku dziecięcego. Stanowi 0,5-1% wszystkich udarów mózgu. Uważa się, że zakrzepica naczyń żylnych mózgu często zostaje przeoczona. Zwiększenie rozpoznawalności tego schorzenia następuje jednak na skutek rozwoju nieinwazyjnych metod neuroobrazowania – TK i MRI. Wczesne rozpoznanie i leczenie jest bardzo istotne, gdyż śmiertelność w zależności od przyczyny waha się od kilku do nawet 30–40%.

Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgowia, dzieci, czynniki ryzyka, leczenie


ABSTRACT
Cerebral sinovenous thrombosis is a very rare type of stroke that affects children. It accounts for 0.5–1% of all strokes. It is believed to be very frequently unrecognized. Development of non-invasive neuroimaging, such as CT and MRI, has played an increasing role in the diagnosis and management of CSVT. Early diagnosis and treatment is very important because of high score of mortality from few to even 30–40% depending on a cause and pathogenesis.

Key words: cerebral sinovenous thrombosis (CSVT), children, risk factors, treatment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. PZWL, Warszawa 2003.
[2] 
Perenc A.: Ból głowy jako objaw wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej. Udar Mózgu 2011; 13: 22-27.
[3] 
Fiszer U.: Zakrzepica naczyń żylnych mózgu - wybrane zagadnienia kliniczne. Dlaczego rozpoznanie tej choroby jest takie trudne? Przew Lek 2009; 7: 16-19.
[4] 
Maloney E., Ociepa T., Kamieńska E., et al.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym T-komórkowym - opis przypadku. Med Wieku Rozw 2008; 12: 1082-1086.
[5] 
Parasuraman S., Goldhaber S. Z.: Venous thromboembolism in children. Circulation 2006; 113: 12-16.
[6] 
Buller H. R., van Doormaal F. F., van Sluis G. L.: Cancer and thrombosis: from molecular mechanism to clinical presentation. J Thromb Haemost 2007; 5: 246-254.
[7] 
Sadowska M., Pietruszewski J., Jabłecka-Deja H.: Pourazowa zakrzepica zatok żylnych jako powikłanie złamania piramidy kości skroniowej. Neurol Dziec 2010; 19: 95-98.
[8] 
Zhao X., Rizzo A., Małek B.: Basilar skull fracture: a risk for transverse/sigmoid venous sinus obstruction. J Neurotrauma 2008, 25: 104-111.
[9] 
Rajewski P., Książkiewicz B.: Zakrzepica żył i zatok mózgu. Udar Mózgu 2010; 12: 47-50.
[10] 
Biesiek D., Książkiewicz B., Wicherska B.: Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu - opisy dwóch przypadków. Przegl Lek 2008; 65: 217-219.
[11] 
Bousser M. G., Ferro J. M.: Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol 2007; 6: 162-170.
[12] 
Ozsvath R. R., Casey S. O., Lustrin E. S.: Cerebral venography: comparison of CT and MRI projection venography. AJR Am J Roentgenol 1997; 169: 1699-1707.
[13] 
Grenda R.: Stosowanie heparyn u dzieci. Probl Lek 2006; 3: 136-139.
[14] 
Manco-Johnson M. J.: How I treat venous thrombosis in children. Blood 2006; 107: 21-29.
[15] 
Grenda R., Litwin M.: Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. PZWL, Warszawa 2001.
[16] 
Monagle P., Chan A., Massicotte P., et. al.: Antithrombotic therapy in children. The 9th ACCP Conference in antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2012; 141: 737-784.
[17] 
Monagle P., Chan A., Massicotte P., et. al.: Antithrombotic therapy in children. The 7th ACCP Conference in antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2004; 126: 185-191.
[18] 
Krakowska A., Jander A., Tkaczyk M.: Objaw pseudoguza ośrodkowego układu nerwowego u pacjentki dializowanej otrzewnowo. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 172-175.
[19] 
Kuran W.: Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe: etiologia, klinika, leczenie. Post Psychiatr Neurol 2009; 18: 75-78.
[20] 
Sebire G., Tabarki B., Saunders D. E., et al.: Cerebral venous sinus thrombosis in children: risk factors , presentation, diagnosis and outcome. Brain 2005; 128: 477-489.
[21] 
Kopyta I., Marszał E., Emich-Widera E.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu u dzieci - doświadczenia własne oraz obraz kliniczny, leczenie i rokowanie w świetle aktualnego piśmiennictwa. Klin Pediatr 2007; 15: 441-444.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Głodek-Brzozowska E
Articles by:Czyżyk E

PubMed
Articles by:Głodek-Brzozowska E
Articles by:Czyżyk E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych