Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Bóle głowy u dzieci – co nowego 2015?


Headaches in Children: An Update 2015
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2015.49.351
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 31-37
Full text PDF Bóle głowy u dzieci – co nowego 2015?STRESZCZENIE
Bóle głowy są często występującą dolegliwością u dzieci i młodzieży. W artykule zaprezentowano przegląd literatury z ostatnich czterech lat (2011–2015) dotyczącej pediatrycznych bólów głowy. Autor ocenia ostatnie postępy naszej wiedzy w tej dziedzinie. Omówiono główne zagadnienia dotyczące pediatrycznych aspektów nowej klasyfikacji bólów głowy, problemów diagnostycznych i terapeutycznych, nowych koncepcji i hipotez patofizjologicznych. Przedstawiono również postępy badań klinicznych leczenia migreny.

Słowa kluczowe: bóle głowy, migrena, dzieci, międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, leczenie bólów głowy


ABSTRACT
Headaches are a common complaint in children and adolescents. This article presents an overview of the literature relating to pediatric headaches of the past 4 years (2011–2015). The author assesses the latest developments in our knowledge regarding this field. Main issues relating to pediatric aspects of the new classification of headaches, diagnostic and therapeutic problems, new concepts and pathophysiological hypotheses are discussed. The progress in clinical treatment of migraine is also presented.

Key words: headache, migraine, children, International Classification of headache disorders, headache treatment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Dooley J. M., Augustine H. F., Brna P. M., et al.: The Prognosis of Pediatric Headaches - A 30-Year Follow-up Study. Pediatr Neurol 2014; 51: 85-87.
[2] 
Headache Classification Committeee of the International Headache Society: The International Calassification of Headache Disorders., 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629-808.
[3] 
Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, wydanie 3 (wersja beta). Medycyna Praktyczna - Neurologia 2014; 1: 6-39.
[4] 
Fliciński J., Żarowski M., Steinborn B.: Nowa Klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2. Neurol Dziec 2014 2014; 23: 39-44.
[5] 
Francis M. V.: Brief migraine episodes in children and adolescents - a modification to International Headache Society pediatric migraine (without aura) diagnostic criteria. Sopringer Plus 2013; 2: 77-80.
[6] 
Abu Arafeh I., Howells R.: Primary Headaches in Children Under the Age 7 Years. Curr Pain Headache Rep 2014; 18: 401-409.
[7] 
Ramdas S., Prasad M., Abu-Arafeh I.: Primary headache disorders in children under 7 years of age. Scott Med J. 2013; 58: 26-29.
[8] 
Winczewska-Wiktor A., Pilarska E, Steinborn B.: Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. Neurol Dziec 2013; 22: 11-18.
[9] 
Romanello S., Spiri D., Marcuzzi D., et al.: Association Between Childhood Migraine and History of Infantile Colic. JAMA 2013; 309: 1607-1612.
[10] 
Langhagen T., Lehrer N., Borggraefe I., et al.: Vestibular migraine in children and adolescents: clinical findings and laboratory tests. Front Neurol 2015; 5: 292.
[11] 
Sheridan D. C., Meckler G. D., Spiro D. M., et al.: Diagnostic Testing and Treatment of Pediatric Headache in the Emergency Department. J Pediatr 2013; 163: 1634-1637.
[12] 
Bekiesińska-Figatowska M.: Magnetic resonance imaging - what important findings can it show in children with headache? Developmental Period Medicine 2014; XVIII: 176-186.
[13] 
Boćkowski L., Sobaniec W.: Bóle głowy. [w:] Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2013.
[14] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Boćkowski L.: Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. [w:] Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży II. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2015.
[15] 
Candee M. S., McCandless R. T., Moore K. E., et al.: White Matter Lesions in Children and Adolescents With Migraine. Pediatric Neurology 2013; 49: 393-396.
[16] 
Mar S., Kelly J. E., Isbell S., et al.: Prevalence of white matter lesions and stroke in children with migraine. Neurology 2013; 81: 1387-1391.
[17] 
Gelfand A. A., Fullerton H. J., Jackobson A., et al.: Is migraine a risk factor for pediatric stroke? Cephalalgia 2015; 35: 1252-1260.
[18] 
Balottin U., Chiappedi M., Rossi M., et al. Childhood and adolescent migraine: A neuropsychiatric disorder? Medical Hypotheses 2011; 76: 778-781.
[19] 
Emich-Widera E., Kazek B., Szwed-Białożyt B., et al.: Headaches as somatoform disorders in children and adolescents. Mental Illness 2012; 4: 35-37.
[20] 
May L. J., Millar K., Barlow K. M., et al.: QTc Prolongation in Acute Pediatric Migraine. Pediatr Emerg Care 2015; 31: 409-411.
[21] 
Ravid S., Shahar E., Schiff A., et al.: Obesity in Children With Headaches: Association With Headache Type, Frequency, and Disability. Headache 2014; 53: 954-961.
[22] 
Watemberg N., Matar M., Har-Gil M., et al.: The Influence of Excessive Chewing Gum Use on Headache Frequency and Severity Among Adolescents. Pediatric Neurology 2014; 50: 69-72.
[23] 
Evers S.: The Efficacy of Triptans in Childhood and Adolescence Migraine. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 342-348.
[24] 
Sakai F.: Oral Triptans in Children and Adolescents: An Update. Curr Pain Headache Rep 2015; 19: 8-11.
[25] 
Hamalainen M.: Oral sumatriptan for the acute treatment of migraine in children and adolescents: yet another failed study. Cephalalgia 2014; 34: 325-326.
[26] 
Ho T. W., Pearlman E., Lewis D., et al.: Efficacy and tolerability of rizatriptan in pediatric migraineurs: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial using a novel adaptive enrichment design. Cephalalgia 2012; 32: 750-765.
[27] 
Derosier F. J., Lewis D., Hershey A. D., et al.: Randomized trial of sumatriptan and naproxen sodium combination in adolescent migraine. Pediatrics 2012; 129: e1411-1420.
[28] 
Kacperski J., Hershey A. D.: Preventive Drugs in Childhood and Adolescent Migraine. Curr Pain Headache 2014; 18: 422-430.
[29] 
El-Chammas K., Keyes J., Thompson N., et al.: A comparative effectiveness meta-analysis of drugs for the prophylaxis of pediatric migraine headache. JAMA Pediatr 2013; 167: 250-258.
[30] 
Asharafi M. R., Salehi S., Malamiri R. A.: Efficacy and safety of cinnarizine in the prophylaxis of migraine in children: a double-blind placebo-controlled randomized trial. Pediatric Neurology 2014; 51: 503-508.
[31] 
Molinari C., Uberti F., Grossini E., et al.: 1-alpha, 25-dihydroxycholecalciferol induces nitric-oxide production in cultured endothelial cells. Cell Physiol Biochem 2011; 27: 661-668.
[32] 
Cayir A., Turan M. I., Tan H.: Effect of vitamin D therapy in addition to amitriptyline on migraine attacks in pediatric patients. Braz J Med Biol Res 2014; 47: 349-354.
[33] 
Lippi G., Cervellin G., Mattiuzzi C.: No evidence for an Association of Vitamin D Deficiency and Migraine: A Systematic Review of the Literature. BioMed Research International 2014; Article ID 827635; 2013 http://dx.doi.org/10.1155/2014/827635.
[34] 
Dalla Libera D., Colombo B., Pavan G., et al.: Complementary and alternative medicine (CAM) use in an Italian cohort of pediatric headache patients: the tip of the iceberg. Neurol Sci 2014; 35, Suppl 1: 145-148.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Boćkowski L

PubMed
Articles by:Boćkowski L


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych