Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Neurological manifestations of Proteus syndrome – review of the literature.


Objawy neurologiczne w zespole Proteusza – przegląd literatury
1Department of Neurology and Epileptology, The Children’s Memorial Health Institute, Warszawa, Poland
2 Department of Child Neurology, Warsaw Medical University, Warszawa, Poland

https://doi.org/10.20966/chn.2015.49.353
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 47-53
Full text PDF Neurological manifestations of Proteus syndrome – review of the literature.ABSTRACT
Introduction. Proteus syndrome is a rare disorder associated with a mutation in the AKT1 gene. Its various clinical features have been broadly reviewed. However, no review on neurological complications has been provided since the MRI imaging became a routine and the cause of the disease has been discovered. Considering that roughly 40% of patients with Proteus syndrome develop neurological symptoms, it is essential to increase the awareness among pediatric neurologists. Aim, material and methods. The aim of this review is to present the most common neurological complications in patients with Proteus syndrome, emphasize the role of neuroimaging as well as assess the literature regarding available treatment. Articles available through PubMed and Medscape have been reviewed and those containing neurological complications have been collected for further analysis. Results. The most common clinical manifestation is cognitive impairment, followed by epilepsy. Other symptoms such as gait disturbance, hand tremor, headache, and abnormal muscle tone seem to occur sporadically. As regards seizures, the early-childhood onset was present in all cases and they were poorly controlled on antiepileptic drugs. The large number of brain lesions in CT and MRI scans have been documented, out of which the most common was hemimegalencephaly. Other CNS abnormalities were: meningiomas, lipomas, vascular malformations, lissencephaly, cortical dysplasias, cysts, hydrocephalus and cerebellar malformations. It was noted that Proteus syndrome patients can suffer from spinal cord compromise due to tumors’ infiltrations, scoliosis or bone abnormalities causing spinal stenosis. Conclusions. The neurological manifestations of Proteus syndrome are frequent and important hallmark of the disease. The awareness of them among neurologists may increase efficacy of the syndrome management.

Key words: Proteus syndrome, epilepsy, hemimegalencephaly, intellectual disability


STRESZCZENIE
Wstęp. Zespół Proteusza to rzadka choroba, której podłoże upatruje się w mutacji genu AKT1. W literaturze medycznej ukazało się wiele prac przeglądowych dotyczących rozmaitych objawów klinicznych towarzyszących zespołowi. Zważywszy, że około 40% pacjentów z zespołem Proteusza rozwija objawy neurologiczne, przybliżenie tej problematyki neurologom dziecięcym wydaje się uzasadnione. Cel, materiał i metody. Celem tej pracy jest przedstawienie najczęściej występujących powikłań neurologicznych u pacjentów z zespołem Proteusza, podkreślenie roli neuroobrazowania oraz podsumowanie dostępnych metod leczenia. Prace dotyczące tego zagadnienia dostępne w wyszukiwarkach PubMed oraz Medscape zostały przeanalizowane pod kątem informacji istotnych dla neurologa klinicysty. Wyniki. Najczęściej opisywanym objawami są opóźnienie rozwoju psychoruchowego i padaczka. Inne objawy, takie jak zaburzenia chodu, drżenie rąk, ból głowy, zaburzenia napięcia mięśniowego opisywano sporadycznie. We wszystkich udokumentowanych przypadkach padaczka rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie i zachodziły znaczne trudności w jej leczeniu. Badania neuroobrazowe uwidoczniły wiele zmian: oponiaki, tłuszczaki, malformacje naczyniowe, lizencefalię, dysplazje korowe, torbiele, wodogłowie, zmiany w budowie móżdżku. Najczęściej jednak opisywano hemimegalencefalię. U pacjentów z zespołem Proteusza występowały kilkakrotnie objawy wynikające z ucisku rdzenia kręgowego, co spowodowane było rozrostem nowotworu, znacznym skrzywieniem kręgosłupa lub zmianami w obrębie kręgów rdzeniowych. Wnioski. Objawy neurologiczne są ważnymi i często występującymi cechami zespołu Proteusza. Wiedza o nich wśród neurologów może przyczynić się do efektywnego leczenia pacjentów z tym zespołem.

Słowa kluczowe: zespół Proteusza, padaczka, hemimegalencefalia, niepełnosprawność intelektualna


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Dietrich R. B., Glidden D. E., Roth G. M., et al.: The Proteus syndrome: CNS manifestations. Am J Neuroradiol 1998; 19(5): 987-990.
[2] 
Wiedemann H. R., Burgio G. R., Aldenhoff P., et al.: The proteus syndrome. Eur J Pediatr 1983; 140(1): 5-12.
[3] 
Tibbles J., Cohen M.: The Proteus syndrome: The elephant man diagnosed. BMJ 1986; 293(6548): 683-685.
[4] 
Joseph Merrick. Bio. A&E Television Networks, 2015.
[5] 
Hahn-Windgassen A., Nogueira V., Chen C.-C., et al.: Akt activates the mammalian target of rapamycin by regulating cellular ATP level and AMPK activity. J Biol Chem 2005; 280(37): 32081-32089.
[6] 
Laplante M., Sabatini D. M.: mTOR signaling in growth control and disease. Cell. 2012; 149(2): 274-293.
[7] 
Zoncu R., Efeyan A., Sabatini D. M.: mTOR: from growth signal integration to cancer, diabetes and ageing. Nat Rev Mol Cell Biol 2011; 12(1): 21-35.
[8] 
Caux F., Plauchu H., Chibon F., et al.: Segmental overgrowth, lipomatosis, arteriovenous malformation and epidermal nevus (SOLAMEN) syndrome is related to mosaic PTEN nullizygosity. Eur J Hum Genet 2007; 15(7): 767-773.
[9] 
Zhou X.-P., Waite K. A., Pilarski R., et al.: Germline PTEN promoter mutations and deletions in Cowden/Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome result in aberrant PTEN protein and dysregulation of the phosphoinositol-3-kinase/Akt pathway. Am J Hum Genet 2003; 73(2): 404-411.
[10] 
Schwartz R. A., Fernández G., Kotulska K., et al.: Tuberous sclerosis complex: advances in diagnosis, genetics, and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57(2): 189-202.
[11] 
Lindhurst M. J., Sapp J. C., Teer J. K., et al.: A mosaic activating mutation in AKT1 associated with the Proteus syndrome. N Engl J Med 2011; 365(7): 611-619.
[12] 
Turner J. T., Cohen M. M., Biesecker L. G.: Reassessment of the Proteus syndrome literature: application of diagnostic criteria to published cases. Am J Med Genet A 2004; 130(2): 111-122.
[13] 
Biesecker L. G., Happle R., Mulliken J. B., et al.: Proteus syndrome: diagnostic criteria, differential diagnosis, and patient evaluation. Am J Med Genet 1999; 84(5): 389-395.
[14] 
Biesecker L.: The challenges of Proteus syndrome: diagnosis and management. Eur J Hum Genet 2006; 14(11): 1151-1157.
[15] 
Bastos H., da Silva P. F. S., de Albuquerque M. A. V., et al.: Proteus syndrome associated with hemimegalencephaly and Ohtahara syndrome: report of two cases. Seizure. 2008; 17(4): 378-82.
[16] 
El Hassani Y., Jenny B., Pittet-Cuenod B., et al.: Proteus syndrome revealing itself after the treatment of a bilateral subdural haematoma. Childs Nerv Syst. 2013; 29(10): 1927-1931.
[17] 
Yang Z., Xu Z., Sun Y-J., Ma L.: Heterozygous somatic activating AKT1 mutation in a case of Proteus syndrome with mental retardation. J Dermatol. 2014; 41(2): 188-189.
[18] 
Rizzo R., Pavone L., Sorge G., et al.: Proteus syndrome: report of a case with severe brain impairment and fatal course. J Med Genet. 1990; 27(6): 399-402.
[19] 
Sarnat H., Flores-Sarnat L., Crino P., et al.: Hemimegalencephaly: foetal tauopathy with mTOR hyperactivation and neuronal lipidosis. Folia Neuropathol. 2012; 50(4): 330-345.
[20] 
Jackson P. E., Huang Y.-T., Fiumara F., et al.: Ictal SPECT with MRI fusion localizing a seizure focus in child with hemimegalencephaly and Proteus syndrome. Clin Nucl Med 2010; 35(8): 637-639.
[21] 
Cohen M. M.: Proteus syndrome: an update. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics. 2005; 137C(1): 38-52.
[22] 
Ali M. A., Yaseen H. A., Muhammed M. A.: Proteus syndrome and hypothyroidism. An unusual association. Saudi Med J. 2014; 35(9): 1120-1122.
[23] 
Cohen M. M.: Proteus syndrome: clinical evidence for somatic mosaicism and selective review. Am J Med Genet 1993; 47(5): 645-652.
[24] 
Ring D., Snyder B.: Spinal canal compromise in Proteus syndrome: case report and review of the literature. Am J Orthop Belle Mead NJ 1997; 26(4): 275-278.
[25] 
Skovby F., Graham J. M., Sonne-Holm S., et al.: Compromise of the spinal canal in Proteus syndrome. Am J Med Genet 1993; 47(5): 656-659.
[26] 
Yamamoto A., Kikuchi Y., Yuzurihara M., et al.: A case of Proteus syndrome with severe spinal canal stenosis, scoliosis, and thoracic deformity associated with tethered cord. Jpn J Radiol 2012; 30(4): 336-339.
[27] 
White N. J., Cochrane D. D., Beauchamp R.: Paraparesis caused by an angiolipomatous hamartoma in an adolescent with Proteus syndrome and scoliosis: Case report. J Neurosurg Pediatr 2005; 103(3): 282-284.
[28] 
Mitchell C. S., Wood B. P.: Radiological case of the month. Am J Dis Child 1993; 147(12): 1335-1336.
[29] 
Whitley J. M., Flannery A. M.: Lymphangiolipoma of the thoracic spine in a pediatric patient with Proteus syndrome. Childs Nerv Syst 1996; 12(4): 224-227.
[30] 
Sasaki M., Hashimoto T., Furushima W., et al.: Clinical aspects of hemimegalencephaly by means of a nationwide survey. J Child Neurol. 2005; 20(4): 337-341.
[31] 
Dandine J.-B., James S., Van Garsse A., et al.: Syndrome protéus et hypertension intracranienne. Neurochirurgie. 2007; 53(5): 339-342.
[32] 
Jamis-Dow C. A., Turner J., Biesecker L. G., et al.: Radiologic Manifestations of Proteus Syndrome 1. Radiographics 2004; 24(4): 1051-1068.
[33] 
Gilbert-Barness E., Cohen M. M., Opitz J. M.: Multiple meningiomas, craniofacial hyperostosis and retinal abnormalities in Proteus syndrome. Am J Med Genet. 2000; 93(3): 234-240.
[34] 
Pereira E. R., Clímaco V. M., Alves H. F. P.: Cerebellar cortical dysplasia, chronic headache, and tremor in Proteus syndrome. Arq Neuropsiquiatr. 2012; 70(3): 236-236.
[35] 
Saha A., Halder C., Sen S., et al.: Hemilateral proteus syndrome: An unusual hamartomatous disorder with significant cerebellar tonsillar herniation. Indian J Dermatol. 2015; 60(2): 202.
[36] 
Heydarian F., Ashrafzadeh F., Heravi M. T.: Proteus syndrome: A case report. Iran J Child Neurol. 2010; 4(1): 45-48.
[37] 
Sarman Z. S., Yuksel N., Sarman H., et al. : Proteus Syndrome: Report of a Case with Developmental Glaucoma. Korean J Ophthalmol 2014; 28(3): 272-274.
[38] 
Angurana S. K., Angurana R. S., Panigrahi I., et al.: Proteus syndrome: Clinical profile of six patients and review of literature. Indian J Hum Genet 2013; 19(2): 202.
[39] 
Kumar R., Bhagat P.: A severe and rapidly progressive case of proteus syndrome in a neonate who presented with unilateral hydrocephalus apart from other typical features of the proteus syndrome. J Clin Neonatol. 2012; 1(3): 152.
[40] 
Kaduthodil M. J., Prasad D. S., Lowe A. S., et al.: Imaging manifestations in Proteus syndrome: an unusual multisystem developmental disorder. Imaging. 2014; 85(1017).
[41] 
Sethi S. K., Yadav D., Garg P., et al.: A child with mental retardation and asymmetrical hypertrophy of limbs. Eur J Pediatr 2011; 170(6): 813-814.
[42] 
Demir M. K.: Case 131: Proteus Syndrome. Radiology 2008; 246(3): 974-979.
[43] 
Badia M., Chamarro R., Lainez J., et al. : Proteus syndrome with cerebral vascular malformations. Neurol Barc Spain 2006; 21(2): 88-91.
[44] 
Anik Y., Anik I., Gonullu E., et al.: Proteus syndrome with syringohydromyelia and arachnoid cyst. Childs Nerv Syst 2007; 23(10): 1199-1202.
[45] 
Kim O. H.: Radiologic Features of Proteus Syndrome: A Case Report. J Korean Soc Radiol 2014; 70(4): 307-311.
[46] 
Hong J. H., Lee J. K., Song S. H., et al.: Unilateral ovarian dermoid cyst accompanied by an ipsilateral paratubal cyst in a girl with Proteus syndrome discovered by laparoscopic surgery. J Pediatr Adolesc Gynecol 2010; 23(3): 107-110.
[47] 
Öztürk H., Karnak İ., Sakarya M. T., et al.: Proteus syndrome: clinical and surgical aspects. Ann Genet 2000; 43(3): 137-142.
[48] 
Kloeppel R., Rothe K., Hoermann D., et al.: Proteus syndrome. J Comput Assist Tomogr. 2002; 26(2): 262-265.
[49] 
DeLone D., Brown W., Gentry L.: Proteus syndrome: craniofacial and cerebral MRI. Neuroradiology 1999; 41(11): 840-843.
[50] 
Honda R., Kaido T., Sugai K., et al.: Long-term developmental outcome after early hemispherotomy for hemimegalencephaly in infants with epileptic encephalopathy. Epilepsy Behav 2013; 29(1): 30-35.
[51] 
Loddenkemper T., Holland K. D., Stanford L. D., et al.: Developmental outcome after epilepsy surgery in infancy. Pediatrics 2007; 119(5): 930-935.
[52] 
Marsh D. J., Trahair T., Martin J. L., et al.: Rapamycin treatment for a child with germline PTEN mutation. Nature Clinical Practice Oncology 2008; 5(6): 357-361.
[53] 
Cohen M. M.: Proteus syndrome review: molecular, clinical, and pathologic features. Clin Genet 2014; 85(2): 111-119.
[54] 
Lindhurst M. J., Wang J., Bloomhardt H. M., et al.: AKT1 gene mutation levels are correlated with the type of dermatologic lesions in patients with Proteus syndrome. J Invest Dermatol 2014; 134(2): 543.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Ogrodnik M
Articles by:Sadowski K
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Ogrodnik M
Articles by:Sadowski K
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych