Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – analiza przypadków klinicznych 5 dzieci hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dziecięcej w Rzeszowie


Cerebral sinovenous thrombosis in children – analysis of 5 CSVT cases from Child Neurology Clinic in Rzeszow
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

https://doi.org/10.20966/chn.2015.49.358
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 55-63
Full text PDF Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – analiza przypadków klinicznych 5 dzieci hoSTRESZCZENIE
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia jest rzadką chorobą wieku dziecięcego. Autorzy prezentują charakterystykę różnych czynników ryzyka zakrzepicy u dzieci na podstawie analizy przypadków 5 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dzieci w Rzeszowie. U wszystkich pacjentów z rozpoznaną zakrzepicą przeprowadzono wielokierunkową diagnostykę różnicową w poszukiwaniu przyczyn wywołujących.

Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgowia, czynniki ryzyka, leczenie, rokowanie


ABSTRACT
Cerebral sinovenous thrombosis is a rare disease in children. Authors present the characteristics of multiple risk factors in children based on 5 cases of young patients with CSVT hospitalized in Child Neurology Clinic in Rzeszow. Each of these patients with diagnosed CSVT underwent wide differential diagnosis to identify root cause of that condition.

Key words: cerebral sinovenous thrombosis (CSVT), risk factors, treatment, outcome


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sadowska M., Pietruszewski J., Jabłecka-Deja H.: Pourazowa zakrzepica zatok żylnych jako powikłanie złamania piramidy kości skroniowej. Neurol Dziec 2010; 19: 95-98.
[2] 
Saposnik G., Barinagarrementeria F., Brown R., et al.: Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011; 42: 1158-1192.
[3] 
Rajewski P., Książkiewicz B.: Zakrzepica żył i zatok mózgu. Udar mózgu 2010; 12: 47-50.
[4] 
Perenc A.: Ból głowy jako objaw wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej. Udar Mózgu 2011; 13: 22-27.
[5] 
Fiszer U.: Zakrzepica naczyń żylnych mózgu - wybrane zagadnienia kliniczne. Dlaczego rozpoznanie tej choroby jest takie trudne? Przew Lek 2009; 7: 16-19.
[6] 
Monagle P., Chan A., Massicotte P., et al.: Antithrombotic therapy in children. The 9th ACCP Conference in antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2012; 141: 737-784.
[7] 
Dlamini N., Billinghurst L., Kirkham F.: Cerebral Venous Sinus (Sinovenous) Thrombosis in Children. Neurosurg Clin N Am 2010; 21: 511-527.
[8] 
Maloney E., Ociepa T., Kamieńska E., et al.: Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym T-komórkowym - opis przypadku. Med Wieku Rozw 2008; 12: 1082-1086.
[9] 
Heller C., Heinecke A., Junker R., et al.: Childhood Stroke Study Group. Cerebral venous thrombosis in children: a multifactorial origin. Circulation 2003; 108: 1362-1367.
[10] 
deVeber G., Andrew M., Adams C., et al.: Canadian Pediatric Ischemic Stroke Study Group. Cerebral sinovenous thrombosis in children. N Engl J Med 2001; 345: 417-423.
[11] 
Fitzgerald K. C., Williams L. S., Garg B. P., et.al.: Cerebral sinovenous thrombosis in the neonate. Arch Neurol 2006; 63: 405-409.
[12] 
Yang J. Y., Chan A. K., Callen D. J., et.al.: Neonatal cerebral sinovenous thrombosis: sifting the evidence for a diagnostic plan and treatment strategy. Pediatrics 2010; 126: 693-700.
[13] 
Grenda R.: Stosowanie heparyn u dzieci. Probl Lek 2006; 3: 136-139.
[14] 
Matuszczak E., Dębek W.: Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i zasady postępowania w żylnej chorobie zakrzepowej u dzieci. Ped Pol 1985; 3: 269-282.
[15] 
Fujii Y., Tasaki O., Yoshiya K., et al.: Evaluation of posttraumatic venous sinus occlusion with CT venography. J Trauma 2009; 66: 1002-1006.
[16] 
Zhao X., Rizzo A., Malek B., et al.: Basilar skull fracture: a risk for transverse/ sigmoid venous sinus obstruction. J Neurotrauma 2008; 25: 104-111.
[17] 
Winczewska-Wiktor A., Malendowicz-Major B., Steinborn B.: Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii zaburzeń układu nerwowego u dzieci. Neurol Dziec 2012; 21: 11-21.
[18] 
Seremak-Mrozikiewicz A.: Metafolina - alternatywa dla suplementacji niedoboru folianów u kobiet ciężarnych. Ginekol Pol 2013; 84: 641-646.
[19] 
Magucki J., Sikora J., Machalski T.: Czy hiperhomocysteinemia może stanowić przyczynę nawracających poronień? Ann Acad Med Siles 2009; 63: 84-92.
[20] 
Seremak-Mrozikiewicz A.: Znaczenie metabolizmu folianów w rozwoju powikłań u kobiet ciężarnych. Ginekol Pol 2013; 84: 377-384.
[21] 
Kenet G., Sadetzki S., Murad H., et al.: Factor V Leiden and antiphospholipid antibodies are significant risk factors for ischemic stroke in children. Stroke 2000; 31: 1283-1288.
[22] 
Mazur-Melewska K., Figlerowicz M., Służewski W.: Nawrotowa zatorowość żylna u dziecka z homozygotyczną formą mutacji Leiden. Ped Pol 1985; 3: 274-277.
[23] 
Goldenberg N. A.: Thrombophilia states and markers of coagulation activation in the prediction of pediatric venous thromboembolic outcomes: a comparative analysis with respect to adult evidence. Am Soc Hematol Educ Prog 2008: 236-44.
[24] 
Siddiqui F. M., Kamal A. K.: Complications associated with cerebral venous thrombosis. J Pak Med Assoc 2006; 56: 547-51.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Głodek-Brzozowska E
Articles by:Pelc J
Articles by:Czyżyk E
Articles by:Orłowska A

PubMed
Articles by:Głodek-Brzozowska E
Articles by:Pelc J
Articles by:Czyżyk E
Articles by:Orłowska A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych