Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ogniskowy początek wyładowań w napadach nieświadomości w obrazowaniu czasowo-przestrzennym MEG


Focal onset in absence seizures: evidence from MEG spatio -temporal dynamics
Magnetoencephalography Laboratory Centro Médico Teknon

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.363
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 27-32
Full text PDF Ogniskowy początek wyładowań w napadach nieświadomości
w obrazowaniu czasowo-przestrzennymSTRESZCZENIE
Napady nieświadomości w przyjętej nomenklaturze określane są jako pierwotnie uogólnione z obustronnym, synchronicznym początkiem wyładowań. Jednak w literaturze naukowej pojawiają się doniesienia o ogniskowym początku napadów nieświadomości z nagłym uogólnieniem w postaci zespołów iglica-fala wolna. Większość z tych publikacji dotyczy badań z użyciem EEG, z nielicznym użyciem obrazowania funkcjonalnego. Jako pierwsi przedstawiamy w poniższej pracy przypadek pacjenta (wiek 9 lat) z typowymi napadami świadomości z ogniskowym początkiem wyładowań w badaniu MEG. Monitorowanie wideo-EEG potwierdziło diagnozę typowych napadów nieświadomości z licznymi epizodami obustronnych, synchronicznych uogólnionych wyładowań w postaci zespołów iglica fala wolna 3–3,5 Hz. Badania MEG zostały wykonane z jednoczesnym monitorowaniem zapisu EEG. Analiza czasowo- -przestrzenna wyładowań napadowych wykazała ogniskowy początek wyładowań z okolicy czołowej lewej półkuli z następującym objęciem wylądowaniem wzgórza, niewidoczne w zapisie EEG, sugerujące ognisko czołowe lewej półkuli z nagłą propagacją poprzez drogę korowo-wzgórzową. W przypadkach z częstymi napadami świadomości ogniskowy charakter wyładowań może zostać określony z użyciem nieinwazyjnej techniki obrazowania MEG.

Słowa kluczowe: padaczka, napady nieświadomości, magnetoencefalografia


ABSTRACT
Absence seizures are commonly described as primarily generalized seizures with a bilateral onset. Seldom, but ceaseless, publications have reported a focal origin in absence seizures with rapid generalization of spike-wave discharges. Most of these reports are EEG studies; few functional neuroimaging techniques have addressed the matter. We report a patient (aged 9) with typical absence seizures demonstrated to be of focal origin by Magnetoencephalography (MEG). Video-EEG monitoring confirmed diagnosis from numerous episodes of typical absence seizures associated with generalized synchronous 3 to 3.5 Hz spike-and-wave discharges. MEG was performed with simultaneous scalp EEG recording. Spatiotemporal analysis of ictal MEG spike-wave discharges demonstrated focal left frontal seizure onset and ulterior thalamic involvement, not seen in EEG, suggesting a left frontal seizure origin, with generalization through rapid thalamocortical propagation. In patients with frequent absence seizure episodes the origin of seizures may be demonstrated and differentiated noninvasively with functional imaging using MEG.

Key words: epilepsy, absence seizure, magnetoencephalography


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Kubota F., Shibata N., Shiihara Y., et al.: Frontal lobe epilepsy with secondarily generalized 3 Hz spike-waves: a case report. Clin Electroencephalogr 1997; 28: 166–171.
[2] 
So N. K.: Mesial frontal epilepsy. Epilepsia 1998; 39: 49–61.
[3] 
Millan E., Abou-Khalil B., Delbeke D., et al.: Frontal Localization of absence seizures demonstrated by ictal positron emission tomography. Epilepsy Behav 2001; 2: 54–60.
[4] 
Holmes M. D., Brown M., Tucker D. M.: Are generalized seizures truly generalized? Evidence of localized mesial frontal and frontopolar discharges in absence. Epilepsia 2004; 45: 1568–1579.
[5] 
Craiu D., Magureanu S., van Emde Boas W.: Are absences truly generalized seizures or partial seizures originating from or predominantly involving the pre-motor areas? Some clinical and theoretical observations and their implications for seizure classification. Epilepsy Res 2006; 70: 41–55.
[6] 
Hirsch E., Andermann F., Chauvel P., et al.: Generalized Seizures: From clinical phenomenology to underlying systems and networks, John Libbey Eurotext Ltd., Montrouge, 2006.
[7] 
Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for a revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia 1989; 30: 389–399.
[8] 
Steriade M., Contreras D.: Spike-wave complexes and fast components of cortically generated seizures. I. Role of neocortex and thalamus. J Neurophysiol 1998; 80: 1439–1455.
[9] 
Farwell J. R., Stuntz J. T.: Frontoparietal astrocytoma causing absence seizures and bilaterally synchronous epileptiform discharges. Epilepsia 1984; 25: 695–698.
[10] 
Lagae L., Pauwels J., Monté C. P., et al.: Frontal absences in children. Eur J Paediatr Neurol 2001; 5: 243–251.
[11] 
Leutmezer F., Lurger S., Baumgartner C.: Focal features in patients with idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Res 2002; 50: 293–300.
[12] 
Salek-Haddadi A., Lemieux L., Merschhemke M., Friston K. J., Duncan J. S., Fish D. R.: Functional magnetic resonance imaging of human absence seizures. Ann Neurol. 2003; 53: 663–667.
[13] 
Duncan J. S.: Imaging idiopathic generalized epilepsy. Clin EEG Neurosci 2004; 35: 168–172.
[14] 
Aghakhani Y., Bagshaw A. P., Bénar C. G., Hawco C., Andermann F., Dubeau F., Gotman J.: MRI activation during spike and wave discharges in idiopathic generalized epilepsy. Brain 2004; 127: 1127–1144.
[15] 
Labate A., Briellmann R. S., Abbott D. F., Waites A. B., Jackson G. D.: Typical childhood absence seizures are associated with thalamic activation. Epileptic Disord 2005; 7: 373–377.
[16] 
Gotman J., Grova C., Bagshaw A., Kobayashi E., Aghakhani Y., Dubeau F.: Generalized epileptic discharges show thalamo-cortical activation and suspension of the default state of the brain. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102: 15236–15240.
[17] 
Tenney J. R., Marshall P. C., King J. A., Ferris C. F.: fMRI of generalized absence status epilepticus in conscious marmoset monkeys reveals corticothalamic activation. Epilepsia 2004; 45: 1240–1247.
[18] 
Morrison R. S., Dempsey E. W.: Mechanism of thalamo-cortical augmentation and repitition. Am J Physiol 19431; 38: 297–308.
[19] 
Jasper H. H., Kershman J.: Electroencephalographic classification of the epilepsies. Arch Neurol Psychiatry 1941; 45: 903–943.
[20] 
Meeren H. K., Pijn J. P., Van Luijtelaar E. L., Coenen A. M., Lopes da Silva F. H.: Cortical focus drives widespread corticothalamic networks during spontaneous absence seizures in rats. J. Neurosci 2002; 22: 1480–1495.
[21] 
Meeren H., van Luijtelaar G., Lopes da Silva F., Coenen A.: Evolving concepts on the pathophysiology of absence seizures: the cortical focus theory. Arch Neurol 2005; 62: 371–376
[22] 
Blumenfeld H.: Cellular and network mechanisms of spike-wave seizures. Epilepsia 2005; 46: 21–33.
[23] 
Snead O. C.: Basic mechanisms of generalized absence seizures. Ann Neurol 1995; 37: 146–157.
[24] 
Buzsáki G.: The thalamic clock: emergent network properties. Neuroscience 1991; 41: 351–364.
[25] 
Stefan H., Paulini-Ruf A., Hopfengartner R., Rampp S.: Network characteristics of idiopathic generalized epilepsies in combined MEG/ EEG. Epilepsy Res. 2009; 85: 187–198.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowak R
Articles by:Gimenez S

PubMed
Articles by:Nowak R
Articles by:Gimenez S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych