Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół Guillain-Barré u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w latach 2011–2014


Guillan-Barre Syndrome in children hospitalized in Neurology Department in 2011–2014
1Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Katedry Pediatrii
2 Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.366
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 53-59
Full text PDF Zespół Guillain-Barré u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii
i Neurologii Wieku RoSTRESZCZENIE
Zespół Guillaina-Barrégo (Guillain-Barré syndrome – GBS) jest najczęstszą przyczyną nabytego ostrego porażenia wiotkiego u dzieci. Autorzy prezentują grupę 21 pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Katowicach w latach 2011–2014 z powodu rozpoznanego GBS. W pracy dokonano analizy etiologii zespołu, jego objawów oraz próbę oceny czynników mających wpływ na ciężkość przebiegu GBS. Badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pozwoliło wyodrębnić grupę 14 dzieci z postacią demielinizacyjną oraz 6 dzieci z postacią aksonalnodemielinizacyjną. Spośród 21 pacjentów 7 dzieci (33%) prezentowało zajęcie nerwów czaszkowych, 3 (14%) z nich to pacjenci, którzy wymagali leczenia na oddziale intensywnej terapii z powodu niewydolności oddechowej. Wydaje się, że zajęcie nerwów czaszkowych stanowi istotny czynnik ciężkości przebiegu GBS i rozwoju niewydolności oddechowej.

Słowa kluczowe: GBS, dzieci, ostry niedowład wiotki


ABSTRACT
Guillain-Barré syndrome (GBS) is the most frequent cause of acquired acute flaccid paralysis in children. The authors present 21 GBS cases. The aim of the study was to analyse the etiology, clinical signs and to identify the determinant factors in severe course of GBS. Electrophysiological analyses indicated 14 children with demyelinating subtype and 6 children with axonal- demyelinating subtype. Seven out of 21 patients (33%) had cranial nerve palsies, three of them presented severe course of disease which required respiratory support at intensive care ward. In our opinion cranial nerve palsies are an important factor in the severity of GBS and the development of respiratory failure.

Key words: GBS, children, acute flaccid paralysis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Van Doorn P. A., Ruts L., Jacobs B. C. : Clinical features, pathogenesis, and treatment of Guillain-Barré syndrome. Lancet Neurol 2008; 7: 939– 950.
[2] 
Jóźwiak S.: Zespół Guillaina-Barrégo u dzieci. [w:] Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 3, oprac. zbiorowe pod red. Jóźwiak S. Bifolium, Lublin 2001.
[3] 
Lipowska M., Opuchlik A.: Standardy diagnostyki i leczenia zespołu Guillaina-Barrégo. Neurologia po Dyplomie, Zeszyt Edukacyjny Wrzesień 2011 – Standardy diagnostyki i leczenia chorób demielinizacyjnozapalnych układu nerwowego.
[4] 
Kostera-Pruszczyk A., Potulska-Chromik A.: Zasady diagnostyki elektrofizjologicznej zespołu Guillaina-Barrégo i przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej. Neurologia po Dyplomie, Zeszyt Edukacyjny Wrzesień 2011 – Standardy diagnostyki i leczenia chorób demielinizacyjno-zapalnych układu nerwowego.
[5] 
Tam C. C., O’Brien S. J., Petersen I., et al.: Guillain-Barré syndrome and preceding infection with Campylobacter, influenza and Epstein- Barr virus in the General Practice Research Database. [6 screen pages] Address: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. pone.0000344.
[6] 
Stowe J., Andrews N., Wise L., et al.: Investigation of the temporal associationof Guillain-Barré syndrome with influenza vaccine and influenza like illness using the United Kingdom General Practice Research Database. Am J Epidemiol 2009; 169(3): 382–8. [7 screen pages] Address: http://aje.oxfordjournals.org/content/169/3/382.long.
[7] 
Sejvar J. J., Baughman A. L., Wise M., et al.: Population incidence of Guillain-Barré syndrome: a systematic review and meta-analysis. Neuroepidemiology 2011; 36(2): 123–133.
[8] 
Hughes R. A., Swan A. V., Van Doorn P.A.: Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 19; 9. [67 screen pages] Address: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/14651858.CD002063.pub6/full.
[9] 
Winer J. B.: An Update in Guillain-Barré syndrome. Autoimmune Dis 2014; 2014: 793024 [6 screen pages] Address: http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC3910670/.
[10] 
Kopyta I., Wardak S.: Przypadek izolacji pałeczek Campylobacter Jejuni od pacjenta z zespołem Guillaina-Barrégo. Med. Dośw. Mikrobiol. 2008, 60: 59–63.
[11] 
Tatarelli P., Garnero M., Bono V. D., et al.: Guillain-Barré syndrome following chickenpox: a case series. Int J of Neurosci series. [5 screen pages] Address: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/0020745 4.2015.1033621.
[12] 
ECDC: Guidance Varicella vaccination in the European Union. Address: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Varicella- Guidance-2015.
[13] 
Liu J., Wang L. N., McNicol E. D.: Pharmacological treatment for pain in Guillain-Barré syndrome. Cochrane Neuromuscular Disease Group 2015; Apr. [34 screen pages] Address: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/14651858.CD009950.pub2/epdf.
[14] 
Bhargava A. , Banakar B. F. , Pujar G. S., et al.: A study of Guillain- Barré syndrome with reference to cranial neuropathy and its prognostic implication. J Neurosci Rural Pract 2014 Nov; 5 (Suppl 1): S43–S47. [5 screen pages] Address: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4271381/.
[15] 
Varkal M. A.. , Uzunhan T. A. , Aydınli N., et al.: Pediatric Guillain-Barré syndrome: Indicators for a severe course. Ann Indian Acad Neurol 2015 Jan–Mar; 18(1): 24–28. [5 screen pages] Address: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350209/.
[16] 
Wu X., et al.: Critical Care 2015, 19: 310. [9 screen pages] Address: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4557605/.
[17] 
Ravishankar N.: Respiratory paralysis in a child: The severe axonal variant of childhood Guillain-Barré syndrome. J Pediatr Neurosci 2015 Jan-Mar; 10(1): 67–69. [3 screen pages] Address: http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC4395953/.
[18] 
Tekgul H., et al.: Outcome of Axonal and Demyelinating Forms of Guillain- Barre´ Syndrome in Children. Pediatr Neurology 2003; 28(4): 295–299. [5 screen pages].
[19] 
Kuitwaard K., De Gelder J., Tio-Gillen A. P., et al.: Pharmacokinetics of intravenous immunoglobulin and outcome in Guillain-Barré syndrome. Annals of Neurology 2009; 66(5): 597–603.
[20] 
Bradshaw D. Y., Jones H. R.: Guillain-Barre syndrome in children: clinical course, electrodiagnosis, and prognosis. Muscle Nerve 1992; 15: 500– 506.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Domaradzka E

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Domaradzka E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych