Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD) – aktualny stan wiedzy


Facio-scapulo-humeral dystrophy (FSHD) – the latest update
Klinika Neurologii WUM, Pododdział Neurologii Dziecięcej

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.367
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 73-77
Full text PDF Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD) – aktualny stan wiedzySTRESZCZENIE
Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD) to trzecia co do częstości występowania dystrofia mięśniowa, dziedziczona autosomalnie dominująco. Pierwsze objawy zazwyczaj manifestują się w drugiej dekadzie życia, a bardzo wczesny początek (u dzieci przed 10. rokiem życia) wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby, szybszym postępem niesprawności oraz większym ryzykiem powikłań. Praca ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących FSHD z punktu widzenia praktyki klinicznej – objawów, diagnostyki oraz opcji terapeutycznych, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań, aktualnego piśmiennictwa oraz wytycznych opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Neurologiczne w 2015 roku.

Słowa kluczowe: dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa, niedosłuch, teleangiektazje siatkówkowe, niewydolność oddechowa, blok odnogi pęczka Hisa


ABSTRACT
Facio-scapulo-humeral dystrophy (FSHD) is a third most common muscular dystrophy of autosominal dominant pattern of inheritance. The onset of symptoms usually takes place in the second decade of life, whereas very early disease manifestation (in children below 10- year old) is linked to more severe clinical picture with quicker disability progression and higher risk of complications. This paper aims to present the most relevant issues in clinical practice concerning FSHD – symptoms, diagnostic process and therapeutic options, based on the latest publications, including evidence-based guidelines published by AAN in 2015.

Key words: facioscapulohumeral muscular dystrophy, hearing loss, retinal telangiectasis, respiratory insufficiency, bundlebranch block


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Tawil R.: Facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurotherapeutics 2008; 5(4): 601–606.
[2] 
Sacconi S., Salviati L., Desnuelle C.: Facioscapulohumeral muscular dystrophy. Biochim Biophys Acta 2015; 1852(4): 607–614.
[3] 
Aprile I., Bordieri C., Gilardi A., et al.: Balance and walking involvement in facioscapulohumeral dystrophy: a pilot study on the effects of custom lower limb orthoses. Eur J Phys Rehabil Med 2013; 49(2): 169–178.
[4] 
Wohlgemuth M., van der Kooi E. L., van Kesteren R. G., et al.: Ventilatory support in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2004 vol. 63 no. 1: 176–178.
[5] 
Lutz K. L., Holte L., Kliethermes S. A., et al.: Clinical and genetic features of hearing loss in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2013; 81(16): 1374–1377.
[6] 
Rogers M. T., Zhao F., Harper P. S., et al.: Absence of hearing impairment in adult onset facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neuromuscul Disord 2002; 12(4): 358–365.
[7] 
Statland J. M., Sacconi S., Farmakidis C., et al.: Coats syndrome in facioscapulohumeral dystrophy type 1: frequency and D4Z4 contraction size. Neurology 2013; 80(13): 1247–1250.
[8] 
Fitzsimons R. B., Gurwin E. B., Bird A. C.: Retinal vascular abnormalities in facioscapulohumeral muscular dystrophy. A general association with genetic and therapeutic implications. Brain Jun 1987; 110 (Pt 3): 631– 648.
[9] 
van Dijk G. P., van der Kooi E., Behin A., et al.: High prevalence of incomplete right bundle branch block in facioscapulohumeral muscular dystrophy without cardiac symptoms. Funct Neurol 2014; 29(3): 159– 165.
[10] 
Groh, W. J.: Arrhythmias in the muscular dystrophies. Heart Rhythm 2012; 9(11): 1890–1895.
[11] 
Shen E. N., Madsen T.: Facioscapulohumeral muscular dystrophy and recurrent pacemaker lead dislodgement. Am Heart J 1991; 122(4 Pt 1): 1167–1169.
[12] 
Tawil R., Kissel J. T., Heatwole C., et al.: Evidence-based guideline summary: Evaluation, diagnosis, and management of facioscapulohumeral muscular dystrophy: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Issues Review Panel of the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. Neurology 2015; 85(4): 357–364.
[13] 
Mul K., Padberg G. W., Voermans N. C.: Facioscapulohumeral muscular dystrophy as a genetic cause of pectus excavatum. Eur J Med Genet 2015; 58(4): 203–204.
[14] 
Wohlgemuth M., de Swart B. J., Kalf J. G., et al.: Dysphagia in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2006; 66(12): 1926–1928.
[15] 
Bindoff L. A., Mjellem N., Sommerfelt K., et al.: Severe fascioscapulohumeral muscular dystrophy presenting with Coats’ disease and mental retardation. Neuromuscul Disord 2006; 16(9–10): 559–563.
[16] 
Mul K., Lassche S., Voermans N. C., et al.: What’s in a name? The clinical features of facioscapulohumeral muscular dystrophy. Pract Neurol 2016, pii: practneurol-2015-001353. doi: 10.1136/practneurol-2015-001353.
[17] 
Dorobek M., Szmidt-Sałkowska E., Rowińska-Marcińska K., et al.: Relationships between clinical data and quantitative EMG findings in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurol Neurochir Pol 2013; 47(1): 8–17.
[18] 
Fitzsimons R. B.: Retinal vascular disease and the pathogenesis of facioscapulohumeral muscular dystrophy. A signalling message from Wnt? Neuromuscul Disord 2011; 21(4): 263–271.
[19] 
Dahlqvist J. R., Vissing C. R., Thomsen C., et al.: Severe paraspinal muscle involvement in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2014; 83(13): 1178–1183.
[20] 
Rijken N. H., van Engelen B. G., de Rooy J. W., et al.: Trunk muscle involvement is most critical for the loss of balance control in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy. Clin Biomech 2014; 29(8): 855–860.
[21] 
Tasca G., Monforte M., Ottaviani P., et al.: Magnetic Resonance Imaging in a Large Cohort of Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy Patients: Pattern Refinement and Implications for Clinical Trials. Ann Neurol 2016, doi: 10.1002/ana.24640.
[22] 
Lemmers R. J., Wohlgemuth M., van der Gaag K. J., et al.: Specific sequence variations within the 4q35 region are associated with facioscapulohumeral muscular dystrophy. Am J Hum Genet 2007; 81(5): 884–894.
[23] 
Gaillard M. C., Roche S., Dion C., et al.: Differential DNA methylation of the D4Z4 repeat in patients with FSHD and asymptomatic carriers. Neurology 2014; 83(8): 733–742.
[24] 
Lemmers R. J., van der Vliet P. J., Klooster R., et al.: A unifying genetic model for facioscapulohumeral muscular dystrophy. Science 2010; 329(5999): 1650–1653.
[25] 
Lemmers R. J., O’Shea S., Padberg G. W., et al.: Best practice guidelines on genetic diagnostics of Facioscapulohumeral muscular dystrophy: workshop 9th June 2010, LUMC, Leiden, The Netherlands. Neuromuscul Disord 2012; 22(5): 463–470.
[26] 
Sacconi S., Lemmers R. J., Balog J., et al.: The FSHD2 gene SMCHD1 is a modifier of disease severity in families affected by FSHD1. Am J Hum Genet 2013; 93(4): 744–751.
[27] 
Tawil R., Forrester J., Griggs R. C., et al.: Evidence for anticipation and association of deletion size with severity in facioscapulohumeral muscular dystrophy. The FSH-DY Group. Ann Neurol 1996; 39(6): 744– 748.
[28] 
Zatz M., Marie S. K., Cerqueira A., et al.: The facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD1) gene affects males more severely and more frequently than females. Am J Med Genet 1998; 77(2): 155–161.
[29] 
Flanigan K. M., Coffeen C. M., Sexton L., et al.: Genetic characterization of a large, historically significant Utah kindred with facioscapulohumeral dystrophy. Neuromuscul Disord 2001; 11(6-7): 525–529.
[30] 
Passerieux E., Hayot M., Jaussent A., et al.: Effects of vitamin C, vitamin E, zinc gluconate, and selenomethionine supplementation on muscle function and oxidative stress biomarkers in patients with facioscapulohumeral dystrophy: A double-blind randomized controlled clinical trial Free Radic Biol Med 2015; 81:158–69.
[31] 
Voet N., Bleijenberg G., Hendriks J., et al.: Both aerobic exercise and cognitive-behavioral therapy reduce chronic fatigue in FSHD: an RCT. Neurology 2014; 83(21): 1914–1922.
[32] 
Tawil R., van der Maarel S. M., Tapscott S. J.: Facioscapulohumeral dystrophy: the path to consensus on pathophysiology. Skelet Muscle 2014; 4: 12.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Aragon-Gawińska K
Articles by:Potulska-Chromik A
Articles by:Kostera-Pruszczyk A

PubMed
Articles by:Aragon-Gawińska K
Articles by:Potulska-Chromik A
Articles by:Kostera-Pruszczyk A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych