Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Kannabinoidy w neurologii dziecięcej


Cannabinoids in child neurology
1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.368
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 79-87
Full text PDF Kannabinoidy w neurologii dziecięcejSTRESZCZENIE
Kannabinoidy pozyskiwane z konopi siewnych wzbudzają coraz większe zainteresowanie z uwagi na potencjalne możliwości ich zastosowania w medycynie. Cannabis sativa zawiera ponad 400 substancji, z których około 60 stanowią substancje czynne. W 2013 roku, zarówno FDA (Food and Drug Administration) w USA jak i EMA (European Medeicines Agency) w Europie, wydały zgodę na rozpoczęcie badań nad zastosowaniem kannabinoidów w padaczce dziecięcej. Czy kannabinoidy są bezpieczne i skuteczne w terapii dodanej padaczki wieku rozwojowego? Odpowiedzi jeszcze nie znamy. Podobnie wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania tych substancji pozostaje w chwili obecnej bez odpowiedzi. Badania kliniczne na temat bezpieczeństwa, optymalnego dawkowania, tolerancji, skuteczności preparatów kannabinoidowych w populacji dzieci i dorosłych z padaczką pozwolą na ocenę, czy kannabidiol jest może być stosowany w wybranych zespołach padaczkowych. W pracy przedstawiono aktualne informacje na temat wyników prowadzonych dotychczas badań nad skutecznością kannabinoidów, ze szczególnym uwzględnieniem lekoopornej padaczki w wieku rozwojowym.

Słowa kluczowe: marihuana, kannabinoidy, endokannabinoidy, padaczka lekooporna, dzieci


ABSTRACT
Cannabinoids derived from Cannabis sativa are receiving more and more attention because of their potential therapeutic application in medicine. Cannabis sativa contains over 400 substances, from which 60 are active formulas. In 2013 FDA in USA and EMA in Europe have given approval to begin studies/clinical trials on medical form of marijuana in the treatment of childhood refractory epilepsies: Dravet syndrome and Lennox·Gastaut syndrome. Are the cannabinoids safe and effective as add -on therapy? The answer is not known yet. Similarly, many questions regarding safety of long-term treatment remain not answered. Formal studies to determine safety, optimal dosing, tolerability and efficacy of a standardized cannabidiol preparation in different populations of children with epilepsy will provide the data necessary to determine whether cannabidiol has a place in epilepsy syndromes treatment. The authors present updated information on the results of previously conducted clinical studies with special attention paid to childhood refractory epilepsy.

Key words: marijuana, cannabinoids, endocannabinoids, refractory epilepsy, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Ross I. A.: Medicinal Plants of the World. Chemical constituents, traditional and modern medicinal uses. Humana Press, Totowa, New Jersey 2005, s. 29–116.
[2] 
Cartwright A. C.: The British Pharmacopoeia 1864-2014 Medicines, International Standards and the State. Ashgate Publishing Limited, Dorset 2015, s. 171.
[3] 
Robson P. J.: Therapeutic potential of cannabinoid medicines. Drug Test Anal 2014; 6: 24–30.
[4] 
Mechoulam R. Plant cannabinoids: a neglected pharmacological treasure trove. Br J Pharmacol 2005; 146: 913–915.
[5] 
Gaoni Y., Mechoulam R.: Isolation, structure, and partial synthesis of an active constituent of hashish. J Am Chem Soc 1964; 86: 1646–1647.
[6] 
Devane W. A., Dysarz F. A., Johnson M. R., et al.: Determination and characterization of a cannabinoid receptor in rat brain. Mol Pharmacol 1988; 34: 605–613.
[7] 
Matsuda L. A., Lolait S. J., Browstein M. J.: Structure of a cannabinoid receptor and functional expression of the cloned cDNA. Nature 1990; 346: 561–564.
[8] 
Munro S., Thomas K. L., Abu-Shaar M.: Molecular characterization of a peripheral receptor for cannabinoids. Nature 1993; 365: 61–65.
[9] 
Kwolek G., Zakrzewska A., Kozłowska H., et al.: Wpływ anandamidu, endogennego agonisty receptorów kannabinoidowych na układ krążenia. Postępy Hig Med Dośw 2005; 59: 208–218.
[10] 
Leite C. E., Mocelin C. A., Petersen G. O.: Rimonabant: an antagonist drug of the endocannabinoid system for the treatment of obesity. Pharmacol Rep 2009; 61: 217–224.
[11] 
Pawłowski M., Westphal Ł., Wesołowska A.: Rimonabant – pierwszy antagonista receptora kanabinoidowego CB1. Czasopismo Aptekarskie 2009; 12: 24–30.
[12] 
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.: Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, Warszawa 2012, s. 500.
[13] 
Kędzia A., Ziółkowska-Klinkosz M., Kochańska B., et al.: Ocena aktywności olejku eterycznego z Cannabis sativa L. wobec bakterii beztlenowych. Postępy Fitoterapii 2014; 3: 136–140.
[14] 
Casanova M. L., Blázquez C., Martínez-Palacio J., et al.: Inhibition of skin tumor growth and angiogenesis in vivo by activation of cannabinoid receptors. J Clin Invest 2003; 1: 43–50.
[15] 
Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, s. 323–325.
[16] 
Formukong E. A., Evans A. T., Evans F. J.: Inhibition of the cataleptic effect of tetrahydrocannabinol by other constituents of Cannabis sativa L. J Pharm Pharmacol 1988; 40: 132–134.
[17] 
Appendino G., Gibbons S., Giana A.: Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-activity study. J Nat Prod 2008; 71: 1427– 1430.
[18] 
Gorzalka B. B., Hill M. N.: Putative role of endocannabinoid signaling in the etiology of depression and actions of antidepressants. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2011; 35: 1575–1585.
[19] 
Morgan C. J., Curran H. V.: Effects of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis. Br J Psychiatry 2008; 192: 306–307.
[20] 
Morgan C. J., et all. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tabacco smokers: preliminary findings. Addict Behav 2001; 38: 2433– 2436.
[21] 
Pietrzak B., Dunaj A., Piątkowska K.: Rola układu kannabinoidowego w patogenezie oraz poszukiwaniu nowych możliwości farmakoterapii zespołu zależności alkoholowej. Postępy Hig Med Dośw 2011; 65: 606– 615.
[22] 
Szaflarski J. P., Bebin E. M.: Cannabis, cannabidiol and epilepsy – from receptors to clinical response. Epilepsy & Behavior 2014, 41: 277–282.
[23] 
Porter B. E., Jacobson C.: Report of parent survey of cannabidiolenriched cannabis use in pediatric treatment-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2013; 29: 574–577.
[24] 
Porter B. E., Jacobson C.: Seizing an opportunity for the endocannabinoid system. Epilepsy Curr 2014; 14: 272–276.
[25] 
Hussain S. A., Zhou R., Jacobson C., et al.: Perceived efficacy of cannabidiol-enriches cannabis extracts for treatment of pediatric epilepsy: A potential role for infantile spasms and Lennox-Gastaut sundrome. Epilepsy Behav 2015; 47: 138–141.
[26] 
Valdeolivas S., Navarrete C., Cantarero I., et al.: Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics 2015; 12: 185–199.
[27] 
Borelli F., Fasolino I., Romano B.: Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease. Biochem Pharmacol 2013; 85: 1306–1316.
[28] 
Colasanti B. K., Craig C. R., Allara R. D.: Intraocular pressure, ocular toxicity and neurotoxicity after administration of cannabinol or cannabigerol. Exp Eye Res 1984; 39: 251–259.
[29] 
Oomah B. D., Busson M., Godfrey D. V., et al.: Characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) seed oil. Food Chemistry 2002; 76: 33–43.
[30] 
Frohne D.: Leksykon roślin leczniczych. Med Pharm Polska, Wrocław 2010, s. 116–118.
[31] 
Wyk B.-E., Wink M.: Rośliny lecznicze świata. Med Pharm Polska, Wrocław 2008, s. 77.
[32] 
Benbadis S. R., Zesiewicz T. A., Sanches-Ramos J., et al.: Medical marijuana in neurology. Exper Rev Neurother 2014; 14: 1453–1465.
[33] 
Benbadis S. R., Sanchez-Ramos J., Bozorg A., et al.: Medical marijuana in neurology. Epilepsy Behav 2013; 29: 574–577.
[34] 
Basu S., Dittel B. N.: Unravelling the complexities of cannabinoid receptor 2 (CB2) immune regulation in health and disease. Immunol Rev 2011; 51: 26–38.
[35] 
Cohen S. P.: Cannabinoids for chronic pain. BMJ 2008; 336: 167–168.
[36] 
Pertwee R. G.: Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. Br J Pharmacol 2006; 147: 163–171.
[37] 
Agar E.: The role of cannabinoids and leptin in neurological diseases. Acta Neurol Scand 2015; 132: 371–380.
[38] 
Zimmer A., Zimmer A. M., Hohmann A. G., et al.: Increased mortality, hypoactivity, and hypoalgesia in cannabinoid CB1 receptor knockout mice. Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96: 5780–5785.
[39] 
Alger B. E.: Seizing an Opportunity for the Endocannabinoid System. Epilepsy Curr 2014; 14: 272–276.
[40] 
Cravatt B. F.: The endogenous cannabinoid system and its role in nociceptive behavoir. Inc J Neurobiol 2001; 61: 149–160.
[41] 
Ronan P. J., Wongngamnit N., Beresford T. P.: Molecular mechanisms of cannabis signaling in the brain. Prog Mol Biol Transl Sci 2016; 137: 123–147.
[42] 
Tasker J. G., Chen C., Fisher M. O., et al.: Endocannabinoid regulation of neuroendocrine systems. Rev Neurobiol 2015 2015; 125: 163–201.
[43] 
Giuffrida A., Beltramo M., Piomelli D.: Mechanisms of endocannabinoid inactivation: biochemistry and pharmacology. JPET 2001; 298: 7–14.
[44] 
van der Stelt M., Di Marzo V.: Cannabinoid receptors and their role in neuroprotection. Neuromolecular Med 2005; 7: 37–50.
[45] 
Piomelli D.: The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nat Rev Neurosci 2003; 4: 873–884.
[46] 
Katona J.: Cannabis and endocannabinoid signalling in epilepsy. Handb Exp Pharmacol 2015; 231: 285–316.
[47] 
Fernández-Ruiz J., Romero J., Ramos J. A.: Endocannabinoids and neurodegenerative disorders: Parkinson’s Disease, Huntington’s Chorea, Alzheimer’s Disease, and others. Handb Exp Pharmacol 2015; 231: 233– 59.
[48] 
Jones N. A., Hill A. J., Smith I., et al.: Cannabidiol displays antiepileptiform and antiseizure properties in vitro and in vivo. JPET 201; 332: 569–577.
[49] 
Blair R. E., Deshpande L. S., De Lorenzo R. J.: Cannabinoids: is there a potential treatment role in epilepsy? Expert Opin Pharmacother 2015; 16: 1911–1914.
[50] 
Lendulka O., Dovrtelova G., Naskova K., et al.: Cannabinoids and cytochrome P450. Curr Drug Metab 2016; 17: 206–226.
[51] 
Camfield P., Camfield C.:. Incidence, prevalence and aetiology of seizures and epilepsy in children. Epileptic Disord 2015; 17: 117–123.
[52] 
Maa E., Figi P.: The case for medical marijuana in epilepsy. Epilepsia 2014; 55: 783–786.
[53] 
Filloux F. M.: Cannabinoids for pediatric epilepsy? up in smoke or real science? Transl Pediatr 2015; 4: 271–282.
[54] 
Devinsky O., Cilio M. R., Cross H., et al.: Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia 2014; 55: 791–802.
[55] 
Rosenberg E. C., Tsien R. W., Whalley B. J., et al.: Cannabinoids and epilepsy. Neurotherapeutics 2015; 12: 747–768.
[56] 
Mathern G., Nehlig A., Sperling M.: Cannabidiol and medical marijuana for the treatment of epilepsy. Epilepsia 2014; 55: 781–782.
[57] 
Dos Santos R. G., Hallak J. E. C., Leite J. P., et al.: Phytocannabinoids and epilepsy. JCPT 2015; 40: 135–143.
[58] 
Gloss D., Vickrey B.: Cannabinoids for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 5; 3: CD009270.
[59] 
Mechoulam R., Carlini E .A.: Toward drugs derived from cannabis. Naturwissenschaften 1978; 65: 174–179.
[60] 
Cunha J. M., Carlini E. A., Pereira A. E., et al.: Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients. Pharmacology 1980; 21: 175–185.
[61] 
Ames F. R., Cridland S.: Anticonvulsant effect of cannabidiol. South African Medical Journal 1985; 69: 14.
[62] 
Trembly B., Sherman M.: Double-blind clinical study of cannabidiol as a secondary anticonvulsant. Marijuana ’90 International Conference on Cannabis and Cannabinoids; 1990 July 8–11; Kolympari, Crete. International Association for Cannabinoid Medicines, 1990: section 2, s. 5.
[63] 
GW Pharmaceuticals provides update on orphan program in childhood epilepsy for Epidiolex [dostęp 2014-06-11].
[64] 
GW Pharmaceuticals receives orphan drug designation by FDA for Epidiolex® in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome [dostęp 2014- 06-11].
[65] 
Geffrey A. L., Pollack S. F., Bruno P. L., et al.: Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. Epilepsia 2015; 56: 1246–1251.
[66] 
Friedman D., Devinsky O.: Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy. N Engl J Med 2015; 373: 1048–1058.
[67] 
Koppel B. S., Brust J. C., Fife T., et al.: Systematic review: efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2014; 82: 1556–1563.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Paprocka J
Articles by:Bacler-Żbikowska B

PubMed
Articles by:Paprocka J
Articles by:Bacler-Żbikowska B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych