Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczenie


Onanism in infancy and early childhood – diagnosis, differentia l diagnosis and management
1Oddział Neurologii, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie
2 Klinka Neurologii i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.384
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 43-46
Full text PDF Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczenSTRESZCZENIE
Onanizm niemowlęcy, zwany również masturbacją dziecięcą lub zespołem gratyfikacji, należy do prawidłowych zachowań występujących w czasie rozwoju człowieka. Masturbacja w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym może przybierać różne formy. Ze względu na częsty brak bezpośredniej stymulacji narządów płciowych bywa błędnie diagnozowana m.in. jako padaczka, proksymalne dyskinezy, bóle brzucha czy dystonie, przez co dzieci narażane są na szereg zbędnych i obciążających badań. Dla odmiany dość często pomija się możliwość występowania zaburzeń i chorób współistniejących, które mogą prowokować lub nasilać onanizowanie się dziecka. W artykule szczegółowo omówiono zagadnienie onanizmu w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym w kontekście procesu diagnostycznego oraz leczenia z uwzględnieniem dostępnych wyników badań dotyczących masturbacji niemowląt i dzieci.

Słowa kluczowe: onanizm niemowlęcy, masturbacja dziecięca, niemowlęcy zespół gratyfikacji, nadużycie seksualne dziecka


ABSTRACT
Infantile onanism, also known as masturbation or gratification syndrome, is a part of the normal behavior during the development. Masturbation in infancy and early childhood may take many forms. Because of the lack of direct stimulation of the genitals it is sometimes misdiagnosed as an epilepsy, a proximal dyskinesia, an abdominal pain or a dystonia. Children are exposed to a number of unnecessary and aggravating examinations. On the other hand, the possibility of coexisting disorders and diseases that may intensify child masturbation is quite often ignored. The article explains in detail the issue of masturbation in infancy and early childhood in the context of the diagnostic process and treatment and includes the results of research on infantile masturbation.

Key words: infantile onanism, childhood masturbation, infantile gratification syndrome, child sexual abuse


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Leung A.K., Robson W.L.: Childhood masturbation. Clin Pediatr 1993; 32: 238–241.
[2] 
Nechay A., Ross L.M., Stephenson J.B., et al.: Gratification disorder (“infantile masturbation”): A review. Arch Dis Child 2004; 89: 225–226.
[3] 
Meizner I.: Sonographic observation of in utero fetal “masturbation”. J Ultrasound Med. 1987; 6: 111.
[4] 
Giorgi G., Siccardi M.: Ultrasonographic observation of a female fetus’ sexual behavior in utero. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 753.
[5] 
Mohammed M.J., Mohammed H. A.B., Baraa A.F.: Long-term outcome of infantile gratification phenomena. Can J Neurol Sci 2013; 40: 416– 419.
[6] 
Zelwiańska B., Gucwa-Piotrowska G., Liss-Hille A. i wsp.: Typy rozpoznań u dzieci objętych opieką neurologicznych poradni przyklinicznych w latach 2006–2007. Przegląd lekarski 2008; 11: 769–772.
[7] 
Yang M.L., Fullwood E., Goldstein J., et al.: Masturbation in infancy and early childhood presenting as a movement disorder: 12 cases and a review of the literature. Pediatrics 2005; 116 (6): 1427–1432.
[8] 
Hansen J.L., Balslev T.: Hand activities in infantile masturbation: A video analysis of 13 cases. Eur J Pediatr Neurol 2009; 13: 508–510.
[9] 
Casteels K., Wouters C., Van Geet C., et al.: Video reveals selfstimulation in infancy. Acta Paediatr 2004; 93: 844–846.
[10] 
Rodoo P., Hellberg D.: Girls who masturbate in early infancy: diagnostics, natural course and a long-term follow-up. Acta Pædiatrica 2013; 102: 762–766.
[11] 
Fleisher D.R., Morrison A.: Masturbation mimicking abdominal pain or seizures in young girls. J Pediatr 1990; 116: 810–814.
[12] 
Shuper A., Mimouni M.: Problems of differentiation between epilepsy and non-epileptic paroxysmal events in the first year of life. Arch Dis Child 1995; 73: 342–344.
[13] 
Unal F.: Predisposing factors in childhood masturbation in Turkey. Eur J Pediatr 2000; 159: 338–342
[14] 
Heitman K.A., Azhar S.D., et al. Med 2010; 30(6): 471–474.
[15] 
Wing L.: Autistic Children-A Guide for Parents and. Professionals. New York, Brunner/Mazel, 1972.
[16] 
Nguyen M., Murphy T.: Mirtazapine for excessive masturbation in an adolescent with autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40: 868–869.
[17] 
Wald I.: O integracji społecznej młodocianych i upośledzonych umysłowo. WSiP, Warszawa 1978.
[18] 
McGray G.M.: Excessive masturbation of childhood masturbation is a symptom of tictile deprivation? Pediatrics 1981; 62: 277–279.
[19] 
Brilleslijper-Kater S.N., Friedrich W.N., Corwin D.L.: Wiedza na temat seksualności i reakcje emocjonalne jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci – wyzwania teoretyczne i badawcze. Dziecko krzywdzone 2012; 4(41): 70–83.
[20] 
Cosentino C.E., Meyer-Bahlburg H.F.L., Alpert J.L., et al.: Sexual behavior problems and psychopathology symptoms in sexually abused girls, J Am Acad Child Adolesc Psy 1995; 34: 1033–1042.
[21] 
Bernet W.: Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused. J Am Acad Child Adolesc Psy 1997; 36: 37–56.
[22] 
Rademakers J., Laan M., Straver C.J.: Studying children’s sexuality from the child’s perspective. J Psychol Human Sex 2000; 12(1- 2): 49–60.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kraśniej-Dębkowska A
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Kraśniej-Dębkowska A
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych