Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera wykonany metodą druku 3D


Design of a thumb prosthesis for a child with Nager syndrome ma de by 3D printing
1Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
2 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.392
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 47-54
Full text PDF Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera
wykonany metodą druku 3DSTRESZCZENIE
Zespół Nagera jest chorobą o podłożu genetycznym i dotyczy głównie wad w obrębie twarzoczaszki i kończyn górnych. Ich rodzaje i stopień nasilenia są zróżnicowane. Anomalie w budowie I palca ręki dotyczą wszystkich dzieci z tym zespołem i polegają na całkowitym braku kciuków lub ich niedorozwoju. W artykule opisano proces projektowania funkcjonalnej protezy kciuka ręki prawej dla dziecka z zespołem Nagera w przypadku braku kikuta oraz wykonanie prototypu protezy z wykorzystaniem technologii druku 3D. Zaopatrzenie ortopedyczne jest istotnym komponentem rehabilitacji i ma na celu poprawę funkcji chwytnej reki, co ma szczególne znaczenie dla jakości życia dziecka z zespołem Nagera i radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.

Słowa kluczowe: zespół Nagera, proteza kciuka, drukarka 3D


ABSTRACT
Nager’s syndrome is a disease with a genetic background mainly concerning defects in the maxillofacial area and upper limbs. The type and intensity of these defects vary. Anomalies in the structure of digit I of the hand apply to all children afflicted by the disease and involve a total lack or underdevelopment of thumbs. This article describes the process of designing a functional thumb prosthesis of the right hand for a child with Nager’s syndrome in the absence of a stump, as well as 3D printing of the prosthesis prototype. Orthopaedic appliances are a significant component of rehabilitation and aim to improve the gripping function of the hand, which is of particular significance to the quality of interpersonal relationships of a child with Nager’s syndrome as well as coping with day-to-day activities.

Key words: Nager's syndrome, thumb prosthesis, 3D printer


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bozatloĝlu R., Munevveroĝlu A.: Dental Managment of Patient with Nager Acrofacial Dysostosis: Case Raports in Dentistry. Hindawi Publishing Corp., 2015.
[2] 
Lin Ju-Li.: Nager Syndrome. A Case Raport, Pediatrics and Neanatology. 2012; 53: 147-150.
[3] 
Błaszczyk J.: Biomechanika kliniczna. PZWL, Warszawa 2004.
[4] 
Karski T., Kowalski M. [red.]: Wrodzone braki, ubytki i przerosty kończyn u dzieci. Tom V. Wydawnictwo Folium, Lublin 1999.
[5] 
Dega W. [red.]: Ortopedia i Rehabilitacja. Tom I, Wydanie III, PZWL, Warszawa 1983.
[6] 
Dziak A., Gusta A., Żuk T.: Podstawy ortopedii i traumatologii. Wydanie III. PZWL, Warszawa 1980.
[7] 
Conolly W., R. Prosser R.: [red.]: Rehabilitation of the Hand & Upper Limb. Elsevier, Eastbourne 2003.
[8] 
Dega W. [red.]: Ortopedia i Rehabilitacja, Tom II, Wydanie III, PZWL, Warszawa 1984.
[9] 
Atkins D., Meier R.: Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee. Springer-Verlag, New York 1989.
[10] 
Myśliborski T.: Zaopatrzenie ortopedyczne (protetyka i ortotyka). Wydanie IV. PZWL, Warszawa 1985.
[11] 
http://enablingthefuture.org/upper-limb-prosthetics/ [dostęp: 10.02.2017].
[12] 
Milanowska K.: Kinezyterapia. Wydanie VI, PZWL, Warszawa 2003.
[13] 
Kendall Peterson F. and oth.: Muscles: Testing and Function with Posture and Pain, 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005.
[14] 
Bell Ch.: Maintaining and Troubleshooting Your 3D Printer. Springer, New York 2014.
[15] 
http://www.stratasys.com/materials/fdm/abs-m30 [dostęp: 23.01.2017]
[16] 
Orzech J.: Monografia treningu siły mięśniowej, Tom III: Siła mięśni człowieka, Wydanie II. Tarnów: Wydawnictwo Sport i Rehabilitacja, 2002.
[17] 
Tejszerska D., Świtoński E., Gzik M. [red.]: Biomechanika narządu ruchu człowieka, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Gliwice 2011.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dytrych PJ
Articles by:Borkowski P
Articles by:Dytrych GE

PubMed
Articles by:Dytrych PJ
Articles by:Borkowski P
Articles by:Dytrych GE


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych