Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwości


Biomarkers of epileptogenesis – hopes and possibilities
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.393
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 55-62
Full text PDF Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwościSTRESZCZENIE
Prawie 30% chorych z padaczką cierpi na padaczkę lekooporną. Pomimo stosowania nowych leków odsetek ten nie obniża się. W wielu klinikach i pracowniach nauk podstawowych poszukuje się obecnie metod skuteczniejszego leczenia. Ostatnie lata przyniosły ogromne zainteresowanie czynnikami, za pomocą których można modyfikować proces powstawania i ewoluowania padaczki (epileptogenezę). Czynniki te nazywane biomarkerami epileptogenezy, należą do różnych grup. Wyróżnia się biomarkery immunologiczne, elektroencefalograficzne, neuroobrazowe, biomarkery "obwodowe", w tym biomarkery znajdowane w krwi obwodowej pacjenta. Najczęściej używanym biomarkerem jest badanie EEG. Współcześnie w Europie jest realizowanych wiele projektów badawczych dotyczących biomarkerów w padaczce. Celem tych badań jest lepsze poznanie mechanizmów powstawania padaczki i przełożenie tego na praktykę kliniczną. Biomarkery powinny pomóc podjąć decyzję w następujących kwestiach: "kogo leczyć?", "kiedy rozpocząć leczenie?" i "jaki sposób leczenia wybrać?". W ostatnim czasie dzięki ustaleniu biomarkerów, które pozwalają przewidzieć chorobę oraz dzięki opracowaniu skutecznych terapii antyepileptogennych, pacjenci z grup ryzyka wystąpienia padaczki mogą być leczeni jeszcze przed wystąpieniem napadów padaczkowych.

Słowa kluczowe: biomarkery, epileptogeneza, padaczka


ABSTRACT
In almost 30% of epilepsy cases seizures remain uncontrolled. Despite the introduction of new drugs this percentage does not decrease. New methods of epilepsy treatment are investigated in many clinical departments and basic research institutes. In recent years a great attention has been paid to factors which may modify epileptogenesis and a course of epilepsy. These factors are called "biomarkers of epileptogenesis". They belong to different groups classified into : immunological, electroencephalographic, neuroimmaging, and "peripheral" biomarkers which may be found in peripheral blood. Currently the most frequently used biomarker is electroencephalography. There are several ongoing studies on epilepsy biomarkers in Europe. Their aim is to learn better about the mechanisms of epileptogenesis and translate this knowledge to clinical practice. Biomarkers should help to decide "who should be treated?", "when to start treatment?", "which treatment should be applied"? In recent years, due to the biomarkers which may predict an epilepsy and due to new antiepileptogenic therapies, patients with high risk of epilepsy may be treated even before the onset of first epileptic seizures.

Key words: biomarkers, epileptogenesis, epilepsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hirtz D., Thurman D.J., Gwinn-Hardy K. et al.: How common are the “common” neurologic disorders?: Neurology 2007; 68: 326–337.
[2] 
Téllez-Zenteno J.F., Hernández-Ronquillo L., Buckley S. et al.: A validation of the new definition of drug-resistant epilepsy by the International League Against Epilepsy. Epilepsia 2014 Jun;55(6): 829–834.
[3] 
Pitkänen A., Löscher W., Vezzani A. et al.: Advances in the development of biomarkers for epilepsy.: Lancet Neurol 2016; 15: 843–856.
[4] 
Strimbu K., Tavel J. A.: What are Biomarkers?: Curr Opin HIV AIDS. 2010; 5(6): 463–466.
[5] 
Fisher R.S., Acevedo C., Arzimanoglou A. i wsp.: A practical clinical definition of epilepsy: Epilepsia 2014; 55: 475–482.
[6] 
Rakhade S. N., Jensen F. E.: Epileptogenesis in the immature brain: emerging mechanisms: Nat Rev Neurol 2009; 5: 380–391.
[7] 
Barker-Haliski M. L., Friedman D., French J.A. et al.: Disease Modification in Epilepsy: From Animal Models to Clinical Applications: Drugs 2015; 75: 749–767.
[8] 
Jóźwiak S. Becker A., Cepeda C. et al.: WONOEP appraisal: Development of epilepsy biomarkers-What we can learn from our patients?, Epilepsia 2017 Jun;58(6):951–961. doi: 10.1111/epi.13728. Epub 2017 Apr 7.
[9] 
van Vliet E. A., Dedeurwaerdere S., Cole A.J. et al.: Workshop on neurobiology of epilepsy appraisal: Imaging biomarkers in epilepsy; Epilepsia 2016: 1–16.
[10] 
Labete A., Cherubini A., Tripepi G. et al. White matter abnormalities differentiate severe from benign temporal lobe epilepsy: Epilepsia 2015; 56: 1109–1116.
[11] 
Tenney J.R., Duong T.Q., King J.A. et al. fMRI of brain activation in a genetic rat model of absence seizures. Epilepsia 2004; 45: 576–582. 52.
[12] 
Meeren H.K., Pijn J.P.M., Van Luijtelaar E.L.J.M., et al.: Cortical focus drives widespread corticothalamic networks during spontaneous absence seizures in rats. J Neurosci 2002; 22: 1480–1495.
[13] 
Choy M. Dubé C.M., Patterson K., et al.: A Novel, Noninvasive, Predictive Epilepsy Biomarker with Clinical Potential.: J Neurosci 2014; 34: 8672– 8684.
[14] 
Jóźwiak S., Kotulska K., Domańska-Pakieła D., et al.: Antiepileptic treatment before the onset of seizures reduces epilepsy severity and risk of mental retardation in infants with tuberous sclerosis complex. Eur J Paediatr Neurol 2011; 15: 424–431.
[15] 
Wu J. Y., Peters J.M., Goyal M. et al: Clinical Electroencephalographic Biomarker for Impending Epilepsy in Asymptomatic Tuberous Sclerosis Complex Infants: Pediatr Neurol. 2016; 54: 29–34.
[16] 
Thompson K., Pohlmann-Eden B., Campbell L.A. et al.: Pharmacological treatments for preventing epilepsy following traumatic head injury. Cochrane Database Syst Rev 015:CD009900.
[17] 
Bragin A., Li L., Almajano J. et al.: Pathologic electrographic changes after experimental traumatic brain injury. Epilepsia 2016; 57: 735–745.
[18] 
Wang J., Yu J.T., Tan L. et al.: Genome-wide circulating microRNA expression profiling. indicates biomarkers for epilepsy; Sci Rep 2015; 5: 9522: 1–9.
[19] 
Chang C.C., Lui C.C., Lee C.C. et al.: Clinical significance of serological biomarkers and neuropsychological performances in patients with temporal lobe epilepsy; BMC Neurol 012; 12:15: 1–10.
[20] 
Stocklin B., Fouzas S., Schillinger P. et al.: Copeptin as a serum biomarker of febrile seizures PLoS ONE 2015;10(4):e0124663.
[21] 
Diamond M.L., Ritter A.C., Failla M.D. et al.: IL-1beta associations with posttraumatic epilepsy development: a genetics and biomarker cohort study; Epilepsia 2014; 55(7): 1109–1119.
[22] 
Mao L.Y., Ding J., Peng W.F. et al. Interictal interleukin-17A levels are elevated and correlate with seizure severity of epilepsy patients; Epilepsia 2013; 54(9): 142–145.
[23] 
Lehtimaki K.A., Liimatainen S., Peltola J. et al.: The serum level of interleukin-6 in patients with intellectual disability and refractory epilepsy. Epilepsy Res 2011; 95(1–2): 184–187.
[24] 
Riikonen R.S., Jääskeläinen J., Turpeinen U. et al.: Insulin-like growth factor 1 is associated with cognitive outcome in infantile spasms. Epilepsia 2010; 51(7): 1283–1289.
[25] 
Hulkkonen J., Koskikallio E., Rainesalo S., et al.: The balance of inhibitory and excitatory cytokines is differently regulated in vivo and in vitro among therapy resistant epilepsy patients; Epilepsy Res 2004; 59(2–3): 199–205.
[26] 
Vanhatalo S., Riikonen R.; Nitric oxide metabolites, nitrates and nitrites in the cerebrospinal fluid in children with west syndrome. Epilepsy Res 2001; 46(1): 3–13.
[27] 
Pollard J.R., Eidelman O., Mueller G.P. et al.: The TARC/sICAM5 ratio in patient plasma is a candidate biomarker for drug resistant epilepsy; Front Neurol 2012; 3: 181:1–8.
[28] 
Walker L. E., Janigro D., Heinemann U. et al.: WONOEP appraisal: Molecular and cellular biomarkers for epilepsy, Epilepsia. 2016; 57(9): 1354–1362.
[29] 
www.EPISTOP.eu
[30] 
http://epilepsydesireproject.eu/
[31] 
https://www.epimirna.eu/
[32] 
https://www.epitarget.eu/
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Franckiewicz M
Articles by:Strzelecka J
Articles by:Dryżałowski P
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Franckiewicz M
Articles by:Strzelecka J
Articles by:Dryżałowski P
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych