Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych


Congenital muscular torticollis – an over view of treatment methods
1Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
2 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, Polska
3 Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach, Polska
4 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT – Bobath w Warszawie, Polska

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.395
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 69-74
Full text PDF Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczychSTRESZCZENIE
Kręcz szyi jest zaburzeniem wrodzonym lub nabytym, które może wpływać na postawę i globalną motorykę dziecka, prowadząc do opóźnienia rozwoju ruchowego. Wczesne wdrożenie leczenia zachowawczego gwarantuje wycofanie objawów u większości pacjentów. W przypadkach ciężkich postaci klinicznych, z obecnością guza w masie mięśnia mostkowo-obojczykowo- sutkowego, rokowanie jest mniej pomyślne, a leczenie poza leczeniem zachowawczym, może obejmować metody inwazyjne. Celem pracy jest przedstawienie metod stosowanych w leczeniu niemowląt z wrodzonym kręczem szyi.

Słowa kluczowe: kręcz szyi, wrodzony kręcz szyi, leczenie zachowawcze, fizjoterapia


ABSTRACT
Torticollis is a congenital or acquired disorder that can affect a child’s posture and global motor skills leading to delayed motor development. Early implementation of conservative treatment guarantees withdrawal of symptoms in most patients. In cases of severe clinical forms, with the presence of tumor in the sterno-cleido-mastoid muscle mass, the prognosis is less favorable and treatment outside the conservative treatment may involve invasive procedures. The aim of the study is to present the methods used in the treatment of infants with congenital torticollis.

Key words: muscular torticollis, congenital muscular torticollis, conservative treatment, physical therapy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Boere-Boonekamp M.M., van der Linder-Kuiper A.T.: Positional preference: prevalence in infants and followup after two years. Pediatrics 2001; 107: 339–343.
[2] 
van Vlimmeren L.A., Helders P.J., van Adrichem L.N., et al.: Diagnostic strategies for the evaluation of asymmetry in infancy-a review. Eur J Pediatr 2004; 163: 185–191.
[3] 
Nuysink J., van Haastert I.C., Takken T., et al.: Symptomatic asymmetry in the first six months of life: differential diagnosis. Eur J Pediatr 2008; 167: 613–619.
[4] 
Gaździk T.S.: Ortopedia i traumatologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2005.
[5] 
Cheng J.C.Y., Tang S.P., Chen T.M.K.: Sternocleidomastoid pseudotumor and congenital muscular torticollis in infants: A prospective study of 510 cases. J Pediatr 1999; 134: 712–716.
[6] 
Cheng J.C.Y., Tang S.P., Chen T.M.K., et al.: The clinical presentation and outcome of treatment of congenital muscular torticollis in infants-a study of 1,086 cases. J Pediatr Surg 2000; 35: 1091–1096.
[7] 
Demirbilek S., Atayurt H.F.: Congenital muscular torticollis and sternomastoid tumor: Results of nonoperative treatment. J Pediatr Surg 1999; 34: 549–551.
[8] 
Cheng J.C., Wong M.W., Tang S.P., et al.: Clinical determinants of the outcome of manual stretching in the treatment of congenital muscular torticollis in infants. A prospective study of eight hundred and twentyone cases. J Bone Joint Surg Am 2001; 83: 679–687.
[9] 
Freed S.S., Coulter-O’Berry C.: Identification and treatment of congenital muscular torticollis in infants. Journal of Prosthetics and Orthotics 2004; 16: 18–23.
[10] 
Kim S.N., Shin Y.B., Kim W., et al.: Screening for the coexistence of congenital muscular torticollis and developmental dysplasia of hip. Ann Rehabil Med 2011; 35: 485–490.
[11] 
Carenzio G., Carlisi E., Morani I., et al.: Early rehabilitation treatment in newborns with congenital muscular torticollis. Eur J Phys Rehabil Med 2015; 51: 539–545.
[12] 
Wei J.L., Schwartz K.M., Weaver A.L., et al.: Pseudotumor of infancy and congenital muscular torticollis: 170 cases. Laryngoscope 2001; 111: 688–695.
[13] 
Tatli B., Aydinli N., Caliskan M., et al.: Congenital muscular torticollis: evaluation and classification. Pediatr Neurol 2006; 34: 41–44.
[14] 
Luxford B.K., Hale L, Piggot J.: The physiotherapy management of infants with congenital muscular torticollis: a survey of current practice in New Zealand. New Zealand J Physiother 2009; 37: 127–135.
[15] 
Hollier L., Kim J., Grayson B.H., et al.: Congenital muscular torticollis and the associated craniofacial changes. Plast Reconstr Surg 2000; 105: 827–835.
[16] 
Watemberg N., Ben-Sasson A., Goldfarb R.: Transient motor asymmetry among infants with congenital torticollis-description, characterization, and results of follow-up. Pediatr Neurol 2016; 59: 36–40.
[17] 
Öhman A., Nilsson S., Lagerkvist A.L., et al.: Are infants with torticollis at risk of a delay in early motor milestones compared with a control group of healthy infants? Dev Med Child Neurol 2009; 51: 545–550.
[18] 
Schertz M., Zuk L., Zin S., et al.: Motor and cognitive development at oneyear follow-up in infants with torticollis. Early Hum Dev 2008; 84: 9–14.
[19] 
Celayir A.C.: Congenital muscular torticollis: early and intensive treatment is critical. A prospective study. Pediatr Int 2000; 42: 504–547.
[20] 
Öhman A., Mårdbrink E.L., Stensby J., et al.: Evaluation of treatment strategies for muscle function in infants with congenital muscular torticollis. Physiother Theory Pract 2011; 27: 463–470.
[21] 
Lee I.: The effect of postural control intervention for congenital muscular torticollis: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2015; 29: 795–802.
[22] 
Emery C.: The determinants of treatment duration for congenital muscular torticollis. Phys Ther 1994; 74: 921–929.
[23] 
Kaplan S.L., Coulter C., Fetters L.: Physical therapy management of congenital muscular torticollis: an evidence-based clinical practice guideline: from the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. Pediatr Phys Ther 2013; 25: 348–394.
[24] 
van Vlimmeren L.A., Helders .PJ., van Adrichem L.N., et al.: Torticollis and plagiocephaly in infancy: therapeutic strategies. Pediatr Rehabil 2006; 9: 40–46.
[25] 
Öhman A., Nilsson S., Beckung E.: Stretching treatment for infants with congenital muscular torticollis: physiotherapist or parents? A randomized pilot study. PM R. 2010; 2: 1073–1079.
[26] 
Mosiejczuk H., Lubińska A., Ptak M., et al.: Kinesiotaping jako interdyscyplinarna metoda terapeutyczna. Pomeranian J Life Sci 2016; 62: 60–66.
[27] 
Öhman A.: The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance in the lateral flexors of the neck in infants: a randomized masked study. PM R 2015; 7: 494–498.
[28] 
Öhman A.M.: The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance for infants with congenital muscular torticollis. PM R 2012; 4: 504–508.
[29] 
Giray E., Karadag-Saygi E., Mansiz-Kaplan B., et al.: A randomized, single- blinded pilot study evaluating the effects of kinesiology taping and the tape application techniques in addition to therapeutic exercises in the treatment of congenital muscular torticollis. Clin Rehabil 2016 Oct 12. pii: 0269215516673885.
[30] 
Parreira P do C., Costa Lda C., Hespanhol LC Jr., et al.: Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. J Physiother 2014; 60: 31–39.
[31] 
Kalron A., Bar-Sela S.: A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping-fact or fashion? Eur J Phys Rehabil Med 2013; 49: 699–709.
[32] 
Pogorzelska J., Kiebzak W., Starczyńska M., et al.: Obserwacja skuteczności stosowania aplikacji kinesiology taping na blizny wykazujące tendencję do przerastania – ilustracja przypadku. Stud Med 2012; 26: 73–77.
[33] 
Karwacińska J., Kiebzak W., Stepanek-Finda B., et al.: Pol Ann Med 2012; 19: 50–57.
[34] 
Dudek J.: Terapeutyczne zastosowanie stymulacji wysokonapięciowej i mikroprądów. Med Sport 2001; 17: 239–245.
[35] 
Kwon D.R., Park G.Y.: Efficacy of microcurrent therapy in infants with congenital muscular torticollis involving the entire sternocleidomastoid muscle: a randomized placebo-controlled trial. Clin Rehabil 2014; 28: 983–991.
[36] 
Kim M.Y., Kwon D.R., Lee HI.: Therapeutic effect of microcurrent therapy in infants with congenital muscular torticollis. PM R 2009; 1: 736–739.
[37] 
Lee K., Chung E., Koh S., et al.: Outcomes of asymmetry in infants with congenital muscular torticollis. J Phys Ther Sci 2015; 27: 461–464.
[38] 
Lee I.J., Lim S.Y., Song H.S., et al.: Complete tight fibrous band release and resection in congenital muscular torticollis. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010; 63: 947–953.
[39] 
Shim J.S., Jang H.P.: Operative treatment of congenital torticollis. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 934–939.
[40] 
Jaroń A.M., Werner B.: Analiza postępowania leczniczego dziecka z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego. Nowa Ped 2013; 3: 124–127.
[41] 
Oleszek J.L., Chang N., Apkon S.D.,et al.: Botulinum toxin type A in the treatment of children with congenital muscular torticollis. Am J Phys Med Rehabil 2005; 8: 813–816.
[42] 
Joyce M.B., de Chalain T.M.: Treatment of recalcitrant idiopathic muscular torticollis in infants with botulinum toxin type a. J Craniofac Surg 2005; 16: 321–327.
[43] 
Bouchard M., Chouinard S., Suchowersky O.: Adult cases of congenital muscular torticollis successfully treated with botulinum toxin. Mov Disord 2010; 25: 2453–2456.
[44] 
Angoules A.G., Boutsikari E.C., Latanioti E.: Congenital Muscular Torticollis: An Overview. J Gen Pract 2013; 1: 105.
[45] 
Hautopp L., Wester S., Bang B., et al.: Benefit of physiotherapeutic treatment in children with torticollis. Dan Med J 2014; 61: A4970.
[46] 
Itoi E., Funayama K., Suzuki T., et al.: Tenotomy and postoperative brace treatment for muscular torticollis. Contemp Orthop 1990; 20: 515–523.
[47] 
Cheng J.C., Tang S.P.: Outcome of surgical treatment of congenital muscular torticollis. Clin Orthop Relat Res 1999; 362: 190–200.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska A
Articles by:Szmurło M
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Szczukocki M
Articles by:Szwilling Z

PubMed
Articles by:Michalska A
Articles by:Szmurło M
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Szczukocki M
Articles by:Szwilling Z


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych