Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Afazja rozwojowa


Developmental aphasia
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii Gdański Uniwersytet Medyczny

DOI: 10.20966/chn.2017.52.397
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 85-87
Full text PDF Afazja rozwojowaSTRESZCZENIE

Autorka przedstawia definicje, podziały afazji, aktualne definicje dotyczące afazji/ dysfazji omawia różnice pomiędzy opóźnieniem rozwoju mowy a afazją rozwojową oraz kryteria różnicujące afazją rozwojową z nabytą.

Słowa kluczowe: afazja, dysfazja, wrodzona afazja, nabyta afazja, zaburzenia mowy


ABSTRACT

The author presents definitions, divisions of aphasia, current definitions of aphasia / dysphasia, discusses the differences between the delay of speech development and developmental aphasia and the criteria for differentiating developmental and acquired aphasia.

Key words: aphasia, dysphasia, congenital aphasia, acquired aphasia, speech disorders


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pilarska E

PubMed
Articles by:Pilarska E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych