Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego?


Should a child neurologist participate in the assessment of the nutritional status of children with chronic diseases of the ner vous system?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI: 10.20966/chn.2017.52.398
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 89-91
Full text PDF Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia
dzieci z przewlekłymSTRESZCZENIE

W wielu przewlekłych chorobach układu nerwowego obserwuje się występowanie licznych problemów żywieniowych. Ocena i rozpoznanie problemów związanych z żywieniem i ocena stanu odżywienia dzieci może i powinna także należeć do obowiązków neurologa dziecięcego. W pracy przedstawiono występowanie tzw. sygnałów ostrzegawczych (ang. red flags), których obecność pozwoli na wskazanie kierunków właściwej opieki a przede wszystkim współpracy specjalistów z innych dziedzin np. dietetyków, gastroenterologów, pediatrów z Poradni Żywieniowych i innych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia chorych z tymi problemami.

Słowa kluczowe: stan odżywienia, sygnały ostrzegawcze


ABSTRACT

In many chronic diseases of the nervous system numerous nutritional problems are observed. The assessment and diagnosis of problems related to nutrition and assessment of the nutritional status of children can, and should, also be the responsibility of a pediatric neurologist. The work presents the occurrence of so- -called warning signals (“red flags”), the presence of which will allow to indicate the directions of proper care and, above all, the cooperation of specialists in other fields such as nutritionists, gastroenterologists, pediatricians from Nutritional Clinics and others, to ensure the quality of life of patients with these problems.

Key words: nutritional status, warning signals.


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Steinborn B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych