Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego?


Should a child neurologist participate in the assessment of the nutritional status of children with chronic diseases of the ner vous system?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.398
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 89-91
Full text PDF Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia
dzieci z przewlekłymSTRESZCZENIE
W wielu przewlekłych chorobach układu nerwowego obserwuje się występowanie licznych problemów żywieniowych. Ocena i rozpoznanie problemów związanych z żywieniem i ocena stanu odżywienia dzieci może i powinna także należeć do obowiązków neurologa dziecięcego. W pracy przedstawiono występowanie tzw. sygnałów ostrzegawczych (ang. red flags), których obecność pozwoli na wskazanie kierunków właściwej opieki a przede wszystkim współpracy specjalistów z innych dziedzin np. dietetyków, gastroenterologów, pediatrów z Poradni Żywieniowych i innych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia chorych z tymi problemami.

Słowa kluczowe: stan odżywienia, sygnały ostrzegawcze


ABSTRACT
In many chronic diseases of the nervous system numerous nutritional problems are observed. The assessment and diagnosis of problems related to nutrition and assessment of the nutritional status of children can, and should, also be the responsibility of a pediatric neurologist. The work presents the occurrence of so- -called warning signals (“red flags”), the presence of which will allow to indicate the directions of proper care and, above all, the cooperation of specialists in other fields such as nutritionists, gastroenterologists, pediatricians from Nutritional Clinics and others, to ensure the quality of life of patients with these problems.

Key words: nutritional status, warning signals.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hariprasad P.G., Elizabeth KE, Valamparampil M. J., et al.: Multiple Nutritional Deficiencies in Cerebral Palsy Compounding Physical and Functional Impairments. Indian Journal of Palliative Care 2017; 23: 387–392.
[2] 
Sangermano M., D’Aniello R., Massa G., et al.: Nutritional problems in children with neuromotor disabilities: an Italian case series. Italian Journal of Pediatrics 2014; 40: 61.
[3] 
Sullivan P.B.: Nutrition and growth in children with cerebral palsy: setting the scene. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 3–4.
[4] 
Sullivan P.B., Lambert B., Rose M. et al.: Prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: Oxford Feeding Study. Developmental Medicine & Child Neurology 2000; 42: 674–680.
[5] 
Jamroz E., Głuszkiewicz E., Grzybowska-Chlebowczyk U., et al.: Feeding problems in children with neurological disorders. Wiad Lek. 2012; 65(2): 77–83.
[6] 
Arvedson J.C.: Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties. European Journal Of Clinical Nutrition 2013; 67: 9–12.
[7] 
Sullivan P.B., Juszczak E., Lambert B.R., et al.: Impact of feeding problems on nutritional intake and growth: Oxford Feeding Study II. Developmental Medicine & Child Neurology 2002; 44: 461–467.
[8] 
Brooks J., Day S., Shavelle R., et al.: Low weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: new clinical growth charts. Pediatrics 2011; 128: 299–307.
[9] 
Marchland V.: A practical approach to nutrition care in neurologically impaired children. Clin Nutrition Highlights 2012; 8: 2–9.
[10] 
Marchand V.: Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee. Nutrition in neurologically impaired children. Paediatr Child Health 2009; 14: 395–401.
[11] 
Marchand V. and C.P. Society.: Nutrition in neurologically impaired children. Paediatr Child Health 2009; 14: 359–401.
[12] 
Książyk J., Kułak W., Toporowska-Kowalska E., et al.: Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego. Child Neurology 2011; 20: 79–86.
[13] 
Samson-Fang L. i Bell K.L.: Assessment of growth and nutrition in children with cerebral palsy. European Journal Of Clinical Nutrition 2013; 67: 5–8.
[14] 
Romano C., van Wynckel M., Hulst J., et al.: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2017; 65: 242–264.
[15] 
Kuperminc M.N., Gurka M. J, Bennis J.A., et al.: Anthropometric measures: poor predictors of body fat in children with moderate to severe cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 824–830.
[16] 
Gurka M.J., Kuperminc M. N., Busby M.G. et al.: Assessment and correction of skinfold thickness equations in estimating body fat in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 35–41.
[17] 
Kuperminc M.N., Stevenson R.D.: Growth and Nutrition Disorders in Children with Cerebral Palsy. Developmental disabilities research reviews 2008; 14: 137–146.
[18] 
Kuperminc M.N., Gottrand F., Samson-Fang L. et al.: Nutritional management of children with cerebral palsy: a practical guide. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 21–23.
[19] 
Samson-Fang L.J., Stevenson R.D.: Identification of malnutrition in children with cerebral palsy: poor performance of weight-for-height centiles. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 162–168.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych