Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania


Spinal muscular atrophy – novel therapies, new challenges
1Zespół Nerwowo-Mięśniowy Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego PAN, Warszawa
2 Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.400
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 11-17
Full text PDF Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwaniaSTRESZCZENIE
Rdzeniowy zanik mięśni jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną, w przebiegu której dochodzi do utraty motoneuronów rdzenia kręgowego, a w konsekwencji osłabienia i zaniku mięśni. Choroba charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością przebiegu klinicznego – od letalnej formy wrodzonej po postać dorosłą, o średniej przeżycia jak w populacji ogólnej. Choroba związana jest z mutacjami genu SMN1. Liczba kopii bliźniaczo podobnego genu SMN2 warunkuje nasilenie objawów klinicznych. Analizy ostatnich lat zaowocowały weryfikacją aktualnej klasyfikacji, poprawą standardów opieki, poznaniem przebiegu historii naturalnej choroby. W zderzeniu z nowymi badaniami nad podłożem molekularnym i patogenezą choroby możliwe stało się podjęcie prób terapeutycznych. Badania kliniczne wykazały skuteczność nusinersenu (anysensowny oligonukleotyd), i doprowadziły do rejestracji leku do leczenia SMA. Najlepsze efekty uzyskano u pacjentów, u których włączono leczenie w okresie przedobjawowym. Trwają badania nad kolejnymi substancjami, których działanie oparte jest o różnorodne strategie- począwszy od terapii genowej (AVXS101), przez mikromolekuły modyfikujące składanie pre-mRNA SMN2 (LMI070, RG7916), po neuroprotektory (Olesoxime) i wiele innych. W pracy dokonujemy przeglądu najnowszych danych dotyczących klasyfikacji, historii naturalnej, standardów opieki i prób terapeutycznych. Wczesne rozpoznanie i leczenie może zmienić historię naturalną choroby. Dlatego tak ważne wydaje się wczesne rozpoznanie, a w przyszłości być może wprowadzenie skriningu noworodkowego.

Słowa kluczowe: SMA 5q, białko SMN, terapia


ABSTRACT
Spinal muscle atrophy (SMA) is a progressive neurodegenerative disease that results in the loss of motoneurons in the spinal cord and, consequently, in muscle weakness and atrophy. The disease is characterized by high variability of the clinical course – from the early neonatal form to the adult form, with the average survival as in the general population. The disease is caused by mutations in the SMN1 gene. The number of copies of a similar SMN2 gene determines the severity of clinical symptoms. Recent analyzes allowed to verify current classification, improve care standards, learn the natural history of SMA. Clinical studies showed the efficacy of nusinersen (an antysense oligonucleotide) and led to the registration of the drug for SMA treatment. The best results were seen in presymptomatic patients. Research is underway on substances that are based on a variety of strategies, from gene therapy (AVXS101) to SMN2 pre-mRNA modulation micronucleus (LMI070, RG7916) to neuroprotectants (Olesoxime) and many others. We review the latest data on classification, natural history, care standards and therapeutic trials. Early diagnosis and treatment can change the natural history of the disease. That is why it is so important to have an early diagnosis and, perhaps, a neonatal screening in the future.

Key words: SMA 5q, SMN protein, therapy.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Lefebvre S., Burglen L., Reboullet S., et al.: Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell, 1995; 80: 155-165.
[2] 
Munsat T.L., Davies K.E.: International SMA consortium meeting. (26-28 June 1992, Bonn, Germany). Neuromuscul Disord, 1992; 2: 423-428.
[3] 
MacLeod M.J., Taylor J.E., Lunt P.W., et al.: Prenatal onset spinal muscular atrophy. Eur J Paediatr Neurol, 1999; 3: 65-72.
[4] 
Brahe C., Servidei S., Zappata S., et al.: Genetic homogeneity between childhood-onset and adult-onset autosomal recessive spinal muscular atrophy. Lancet, 1995; 346: 741-742.
[5] 
Farrar M.A., Park S.B., Vucic S., et al.: Emerging therapies and challenges in spinal muscular atrophy. Ann Neurol, 2017; 81: 355-368.
[6] 
Jedrzejowska M., Milewski M., Zimowski J., et al.: Phenotype modifiers of spinal muscular atrophy: the number of SMN2 gene copies, deletion in the NAIP gene and probably gender influence the course of the disease. Acta Biochim Pol, 2009; 56: 103-108.
[7] 
Sugarman E.A., Nagan N., Zhu H., et al.: Pan-ethnic carrier screening and prenatal diagnosis for spinal muscular atrophy: clinical laboratory analysis of >72,400 specimens. Eur J Hum Genet, 2012; 20: 27-32.
[8] 
Verhaart I.E.C., Robertson A., Leary R., et al.: A multi-source approach to determine SMA incidence and research ready population. J Neurol, 2017; 264: 1465-1473.
[9] 
Jedrzejowska M., Milewski M., Zimowski J., et al.: Incidence of spinal muscular atrophy in Poland--more frequent than predicted? Neuroepidemiology, 2010; 34: 152-7.
[10] 
Finkel R.S., McDermott M.P., Kaufmann P., et al.: Observational study of spinal muscular atrophy type I and implications for clinical trials. Neurology, 2014; 83: 810-817.
[11] 
Melki J., Sheth P., Abdelhak S., et al.: Mapping of acute (type I) spinal muscular atrophy to chromosome 5q12-q14. The French Spinal Muscular Atrophy Investigators. Lancet, 1990; 336: 271-273.
[12] 
Cobben J.M., Lemmink H.H., Snoeck I., et al.: Survival in SMA type I: a prospective analysis of 34 consecutive cases. Neuromuscul Disord, 2008; 18: 541-544.
[13] 
Farrar M.A., Vucic S., Johnston H.M., et al.: Pathophysiological insights derived by natural history and motor function of spinal muscular atrophy. J Pediatr, 2013; 162: 155-159.
[14] 
Borkowska J., Rudnik-Schoneborn S., Hausmanowa-Petrusewicz I., et al.: Early infantile form of spinal muscular atrophy (Werdnig- Hoffmann disease) with prolonged survival. Folia Neuropathol, 2002; 40: 19-26.
[15] 
Bach J.R., Saltstein K., Sinquee D., et al.: Long-term survival in Werdnig- Hoffmann disease. Am J Phys Med Rehabil, 2007; 86: 339-345.
[16] 
Mercuri E., Finkel R., Montes J., et al.: Patterns of disease progression in type 2 and 3 SMA: Implications for clinical trials. Neuromuscul Disord 2016: 26: 126-131.
[17] 
Zerres K., Rudnik-Schoneborn S., Forrest E., et al.: A collaborative study on the natural history of childhood and juvenile onset proximal spinal muscular atrophy (type II and III SMA): 569 patients. J Neurol Sci 1997; 146: 67-72.
[18] 
Wang C.H., Finkel R.S., Bertini E.S., et al.: Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol 2007; 22: 1027-1049.
[19] 
Finkel R.S., Sejersen T., Mercuri E., et al.: 218th ENMC International Workshop:: Revisiting the consensus on standards of care in SMA Naarden, The Netherlands, 19-21 February 2016. Neuromuscul Disord 2017; 27: 596-605.
[20] 
Bach J.R., Goncalves M.R., Hon A., et al.: Changing trends in the management of end-stage neuromuscular respiratory muscle failure: recommendations of an international consensus. Am J Phys Med Rehabil 2013; 92: 267-277.
[21] 
Sansone V.A., Racca F., Ottonello G., et al.: 1st Italian SMA Family Association Consensus Meeting: Management and recommendations for respiratory involvement in spinal muscular atrophy (SMA) types I-III, Rome, Italy, 30-31 January 2015. Neuromuscul Disord 2015; 25: 979-989.
[22] 
Jedrzejowska M., Wiszniewski W., Zimowski J., et al.: Application of a rapid non-invasive technique in the molecular diagnosis of spinal muscular atrophy (SMA). Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 89-94.
[23] 
Jedrzejowska M., Gos M., Zimowski J.G., et al.: Novel point mutations in survival motor neuron 1 gene expand the spectrum of phenotypes observed in spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul Disord 2014; 24: 617-623.
[24] 
Farrar M.A., Johnston H.M., Grattan-Smith P., et al.: Spinal muscular atrophy: molecular mechanisms. Curr Mol Med 2009; 9: 851-862.
[25] 
Feldkotter M., Schwarzer V., Wirth R., et al.: Quantitative analyses of SMN1 and SMN2 based on real-time lightCycler PCR: fast and highly reliable carrier testing and prediction of severity of spinal muscular atrophy. Am J Hum Genet 2002; 70: 358-368.
[26] 
Wirth B., Brichta L., Schrank B., et al.: Mildly affected patients with spinal muscular atrophy are partially protected by an increased SMN2 copy number. Hum Genet, 2006; 119: 422-428.
[27] 
Mailman M.D., Heinz J.W., Papp A.C., et al.: Molecular analysis of spinal muscular atrophy and modification of the phenotype by SMN2. Genet Med 2002; 4: 20-26.
[28] 
Bernal S., Alias L., Barcelo M.J., et al.: The c.859G>C variant in the SMN2 gene is associated with types II and III SMA and originates from a common ancestor. J Med Genet 2010; 47: 640-642.
[29] 
Hausmanowa-Petrusewicz I., Zaremba J., Borkowska J., et al.: Chronic proximal spinal muscular atrophy of childhood and adolescence: sex influence. J Med Genet, 1984; 21: 447-450.
[30] 
Oprea G.E., Krober S., McWhorter M.L., et al.: Plastin 3 is a protective modifier of autosomal recessive spinal muscular atrophy. Science 2008; 320: 524-527.
[31] 
Zhang Z., Pinto A.M., Wan L., et al.: Dysregulation of synaptogenesis genes antecedes motor neuron pathology in spinal muscular atrophy. Proc Natl Acad Sci U S A, 2013; 110: 19348-19353.
[32] 
Cherry J.J., Kobayashi D.T., Lynes M.M., et al.: Assays for the identification and prioritization of drug candidates for spinal muscular atrophy. Assay Drug Dev Technol 2014; 12: 315-341. Correspondence: Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, akostera@wum.edu.pl
[33] 
Potaczek D.P., Garn H., Unger S.D., et al.: Antisense molecules: A new class of drugs. J Allergy Clin Immunol 2016; 137: 1334-1346.
[34] 
Sardone V., Zhou H., Muntoni F., et al.: Antisense Oligonucleotide-Based Therapy for Neuromuscular Disease. Molecules 2017; 22(4): 10.3390/ molecules22040563
[35] 
Goemans N.M., Tulinius M., J.T. van den Akker, et al.: Systemic administration of PRO051 in Duchenne’s muscular dystrophy. N Engl J Med 2011; 364: 1513-1522.
[36] 
Mendell J.R., Rodino-Klapac L.R., Sahenk Z., et al.: Eteplirsen for the treatment of Duchenne muscular dystrophy. Ann Neurol 2013; 74: 637-647.
[37] 
Chiriboga C.A., Swoboda K.J., Darras B.T., et al.: Results from a phase 1 study of nusinersen (ISIS-SMN(Rx)) in children with spinal muscular atrophy. Neurology 2016; 86: 890-897.
[38] 
Dulsat, C.,: American Academy of Neurology - 69th Annual Meeting (April 22-28, 2017 - Boston, Massachusetts, USA). Drugs Today (Barc) 2017; 53: 309-319.
[39] 
Bertini E., Dessaud E., Mercuri E., et al.: Safety and efficacy of olesoxime in patients with type 2 or non-ambulatory type 3 spinal muscular atrophy: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Neurol, 2017; 16: 513-522.
[40] 
Naryshkin N.A., Weetall M., Dakka A., et al.: Motor neuron disease. SMN2 splicing modifiers improve motor function and longevity in mice with spinal muscular atrophy. Science 2014; 345: 688-693.
[41] 
Calder A.N., Androphy E.J., Hodgetts K.J.: Small Molecules in Development for the Treatment of Spinal Muscular Atrophy. J Med Chem 2016; 59: 10067-10083.
[42] 
Shefner J.M., Wolff A.A., Meng L., et al.: A randomized, placebocontrolled, double-blind phase IIb trial evaluating the safety and efficacy of tirasemtiv in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener, 2016; 17: 426-435.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Jędrzejowska M
Articles by:Kostera-Pruszczyk A

PubMed
Articles by:Jędrzejowska M
Articles by:Kostera-Pruszczyk A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych