Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą MRI u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa


Compression changes of lumbar disc inter vertebral discs in MRI studies in children and adolescents with low back pain
1Studentka kierunku Elektroradiologia
2 Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym

DOI: 10.20966/chn.2017.52.402
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 21-25
Full text PDF Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego
w badaniach metodą MRI uSTRESZCZENIE

Wprowadzenie: Szacuje się, że ok. 40–85% dzieci młodzieży zgłasza dolegliwości bólowe kręgosłupa okolicy lędźwiowej. Cel badań: Ocena występowania zmian kompresyjnych krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano wyniki badań metodą MRI kręgosłupa odcinka lędźwiowego, wykonane u dzieci i młodzieży w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego z 5 lat – od 2010 do 2015 roku. Wyniki: Częstość występowania zmian kompresyjnych w obrębie krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego u dzieci i młodzieży wzrastała wraz z wiekiem. Dyskopatia lędźwiowa częściej występowała u dziewczynek, niż u chłopców. Najczęstszym rodzajem zmian kompresyjnych krążków miedzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa były wypukliny. Przepukliny krążków międzykręgowych stwierdzono najczęściej na poziomie L5/S1, a wypukliny – na poziomie L4/L5. Występowanie protruzji ściśle wiązało się z obniżeniem wysokości krążka międzykręgowo i z jego dehydratacją. Wnioski: W diagnostyce bólów kręgosłupa u dzieci i młodzieży badaniem z wyboru powinno być badanie MRI. Badanie to pozwala na wizualizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz w trzech projekcjach (poprzecznej, strzałkowej i czołowej) wszystkich struktur kanału kręgowego.

Słowa kluczowe: Zmiany kompresyjne, kręgosłup, MRI, dzieci, młodzież


ABSTRACT

Introduction: It is estimated that about 40–85% of children and adolescents report low back pain. Aim: To evaluate the occurrence of lumbar disc compression lesions in MRI in children and adolescents with low back pain. Material and methods: Retrospective analysis was performed on MRI of the lumbar spine, performed in children and adolescents in the Department of Diagnostic Imaging at the University Children’s Clinical Hospital for 5 years – from 2010 to 2015. Results: The incidence of compression changes in the intervertebral discs of the lumbar spine in children and adolescents were increasing with age. Lumbar disc herniation was more common in girls than in boys. The most common type of compression lesions in the lumbar spine was the spinal disc herniation. Intervertebral disc hernias were found most often at the L5/S1 level, and the hernia at L4/ L5 level. The presence of the protuberance was closely related to the lowering of the intervertebral disc and its dehydration. Conclusions: In the diagnosis of spinal pain in children and adolescents the MRI study should be selected. This study allows for the visualization of the lumbar-sacral segment and the three projections (transverse, sagittal and frontal) of all spinal canal structures.

Key words: Compression changes, spine, MRI, children, adolescents


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Czartoryska K
Articles by:Kułak P
Articles by:Kalinowska A
Articles by:Gościk E

PubMed
Articles by:Czartoryska K
Articles by:Kułak P
Articles by:Kalinowska A
Articles by:Gościk E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych