Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania współczesnej epileptologii


History of advances in the diagnosis and treatment of epilepsy and ne w challenges of modern epileptology
1Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02–091 Warszawa
2 Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa

DOI: 10.20966/chn.2017.53.405
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 11-17
Full text PDF Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania
współczesnej epileSTRESZCZENIE

Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego towarzyszącą ludziom od początku ich historii. Pierwszy opis napadu padaczkowego sięga około 2000 lat p.n.e. Od tego czasu na przestrzeni wieków w znaczący sposób zmieniło się postrzeganie padaczki, jak również metody jej leczenia oraz znaczenie społeczne. Od wiary w pochodzenie padaczki jako kary od bogów lub opętania przez złe duchy i związanej z tym dyskryminacji społecznej do odkrycia w XX wieku leków przeciwpadaczkowych, wzorców w badaniu EEG aż do współczesnych, zaawansowanych badań molekularnych nad epileptogenezą. Jednakże pomimo znacznego postępu i dostępności nowych metod leczenia wciąż u 1/3 pacjentów nie udaje się osiągnąć remisji napadów. Około 50–70 mln ludzi cierpi z powodu padaczki, a roczne koszty opieki i leczenia pacjentów z padaczką sięgają w obrębie Unii Europejskiej blisko 20 bilionów euro, czyniąc tę chorobę jednym z największych współczesnych wyzwań medycznych i socjo-ekonomicznych. Coraz większą nadzieję wiąże się z odkrywaniem wczesnych biomarkerów rozwoju padaczki i opracowaniem strategii jej zapobiegania, zatrzymywania i wyleczenia. Czy zatem możliwe będzie w przyszłości rozpoznawanie i leczenie padaczki jeszcze przed wystąpieniem napadu padaczkowego? Jest to zapewne jedno z wielu pytań i wyzwań dla współczesnej epileptologii. W prezentowanej pracy przedstawiliśmy historię badań nad padaczką oraz ich wpływ na zmianę definicji, klasyfikacji oraz zaleceń dotyczących leczenia.

Słowa kluczowe: padaczka, epileptologia, epileptogeneza, historia neurologii, stwardnienie guzowate.


ABSTRACT

Epilepsy is the most common neurological disease in children. Its origin is inherent in human history. The first description of seizure attack was reported nearly 4000 years ago. Since then, over the centuries, the perception and knowledge about epilepsy as well as treatment methods and social meaning have significantly changed. From faith in the origin of epilepsy as a punishment from the gods or demonic possession resulting in social isolation and discrimination, to the discoveries of antiepileptic drugs in the 20th century, EEG patterns and, finally, to modern, advanced molecular studies on epileptogenesis. However, despite significant progress in science and the development of new therapies, still about 1/3 of epileptic patients suffer from intractable seizures. An estimated 50 – 70 mln people are affected with epilepsy and the costs of annual management of epilepsy run up to 20 billion euro in the European Union. Therefore, epilepsy is one of the contemporary most challenging medical and socio-economical issue. In recent years much attention is being paid to the discovery of early biomarkers of epileptogenesis and establishing new strategies for prevention, inhibition and cure of epilepsy. Will it be possible to diagnose and treat epilepsy early, before clinical seizure occurs? Undoubtedly, it is one of the questions and challenges for modern epileptology. In the article we summarized the history of epilepsy researches and their impact on recent studies on definitions, classifications and treatment recommendations.

Key words: epilepsy, epileptology, epileptogenesis, neurology history, tuberous sclerosis complex.


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Słowińska M
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Słowińska M
Articles by:Jóźwiak S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych