Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania współczesnej epileptologii


History of advances in the diagnosis and treatment of epilepsy and ne w challenges of modern epileptology
1Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02–091 Warszawa
2 Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.405
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 11-17
Full text PDF Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania
współczesnej epileSTRESZCZENIE
Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego towarzyszącą ludziom od początku ich historii. Pierwszy opis napadu padaczkowego sięga około 2000 lat p.n.e. Od tego czasu na przestrzeni wieków w znaczący sposób zmieniło się postrzeganie padaczki, jak również metody jej leczenia oraz znaczenie społeczne. Od wiary w pochodzenie padaczki jako kary od bogów lub opętania przez złe duchy i związanej z tym dyskryminacji społecznej do odkrycia w XX wieku leków przeciwpadaczkowych, wzorców w badaniu EEG aż do współczesnych, zaawansowanych badań molekularnych nad epileptogenezą. Jednakże pomimo znacznego postępu i dostępności nowych metod leczenia wciąż u 1/3 pacjentów nie udaje się osiągnąć remisji napadów. Około 50–70 mln ludzi cierpi z powodu padaczki, a roczne koszty opieki i leczenia pacjentów z padaczką sięgają w obrębie Unii Europejskiej blisko 20 bilionów euro, czyniąc tę chorobę jednym z największych współczesnych wyzwań medycznych i socjo-ekonomicznych. Coraz większą nadzieję wiąże się z odkrywaniem wczesnych biomarkerów rozwoju padaczki i opracowaniem strategii jej zapobiegania, zatrzymywania i wyleczenia. Czy zatem możliwe będzie w przyszłości rozpoznawanie i leczenie padaczki jeszcze przed wystąpieniem napadu padaczkowego? Jest to zapewne jedno z wielu pytań i wyzwań dla współczesnej epileptologii. W prezentowanej pracy przedstawiliśmy historię badań nad padaczką oraz ich wpływ na zmianę definicji, klasyfikacji oraz zaleceń dotyczących leczenia.

Słowa kluczowe: padaczka, epileptologia, epileptogeneza, historia neurologii, stwardnienie guzowate.


ABSTRACT
Epilepsy is the most common neurological disease in children. Its origin is inherent in human history. The first description of seizure attack was reported nearly 4000 years ago. Since then, over the centuries, the perception and knowledge about epilepsy as well as treatment methods and social meaning have significantly changed. From faith in the origin of epilepsy as a punishment from the gods or demonic possession resulting in social isolation and discrimination, to the discoveries of antiepileptic drugs in the 20th century, EEG patterns and, finally, to modern, advanced molecular studies on epileptogenesis. However, despite significant progress in science and the development of new therapies, still about 1/3 of epileptic patients suffer from intractable seizures. An estimated 50 – 70 mln people are affected with epilepsy and the costs of annual management of epilepsy run up to 20 billion euro in the European Union. Therefore, epilepsy is one of the contemporary most challenging medical and socio-economical issue. In recent years much attention is being paid to the discovery of early biomarkers of epileptogenesis and establishing new strategies for prevention, inhibition and cure of epilepsy. Will it be possible to diagnose and treat epilepsy early, before clinical seizure occurs? Undoubtedly, it is one of the questions and challenges for modern epileptology. In the article we summarized the history of epilepsy researches and their impact on recent studies on definitions, classifications and treatment recommendations.

Key words: epilepsy, epileptology, epileptogenesis, neurology history, tuberous sclerosis complex.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Forsgren L., Beghi E., Oun A., et al.: The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review. Eur J Neurol. 2005; 12(4): 245–253.
[2] 
Baulac M., de Boer H., Elger Ch., et al.: Epilepsy priorities in Europe: A report of the ILAE-IBE Epilepsy Advocacy Europe Task Force. Epilepsia. 2015; 56(11): 1687–1695.
[3] 
Executive Board, 136. (2015). Global burden of epilepsy and the need for coordinated action at the country level to address its health, social and public knowledge implications: draft resolution proposed by Maldives, People’s Republic of China and Russian Federation. World Health Organization. http:// www.who.int/iris/handle/10665/251859
[4] 
Kwan P., Sander J.: The natural history of epilepsy: an epidemiological view. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75(10): 1376–1381.
[5] 
Thurman D.J., Begley Ch.E., Carpio A., et al.: The primary prevention of epilepsy: A report of the Prevention Task Force of the International League Against Epilepsy
[6] 
Brumback R.: Epilepsy: Brief Historical Perspective. [w.] Advanced Therapy in Epilepsy. Wheless J.W., Willmore L.J., Brumback R.A. [red.], PMPH-USA, Shelton, 2009.
[7] 
Magiorkinis E., Sidiropoulou K., Diamantis A.: Hallmarks in the History of Epilepsy: From Antiquity Till the Twentieth Century. [w.] Novel Aspects on Epilepsy. Foyaca-Sibat H. [red.], InTech, Rijeka, 2011.
[8] 
Temkin O.: The Falling Sickness. A History of epilepsy from Greeks to the beginnings of modern neurology. Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971.
[9] 
Palacios-Sánchez L., Díaz-Galindo L.M., Botero-Meneses J.S.: Saint Valentine: Patron of lovers and epilepsy. Repert Med Cir. 2017; 2 6(4): 253–255.
[10] 
Chillemi S.: Live, Learn, and Be Happy with Epilepsy. The history of epilepsy. Stacey Chillemi, Morrisville, 2010.
[11] 
Haynes S.D., Bennett T.L.: Historical Perspective and Overview. [w.] The Neuropsychology od Epilepsy. Bennett T.L. [red.] Springer Science+Business Media, New York, 1992.
[12] 
Pearce J.M.: Bromide, the first effective antiepileptic agent. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002; 72(3): 412.
[13] 
Meinardi H.: International League Against Epilepsy and its Journal, Epilepsia. ILAE History: The Onset. https://www.ilae.org
[14] 
Brodie M.J.: Antiepileptic drug therapy the story so far. Seizure, 2010; 19(10): 650–655
[15] 
Kossoff E.H., Freeman J.M., Turner Z., et al.: Ketogenic diets – treatments for epilepsy and other disorders. Demos Health, New York, 2011.
[16] 
Kułak W., Sobaniec W.: Historia odkrycia EEG. Neurol Dziec, 2006; 15(29): 53–56.
[17] 
Avoli M.: Herbert H. Jasper and the Basic Mechanisms of the Epilepsies. [w.] Jasper’s Basic Mechanisms of the Epilepsies. Noebels J.L., Avoli M., Rogawski M.A., et al. [red.] NCBI Bookshelf, Bethesda, 2012.
[18] 
Meyerson A.: Summary of the report of the American Neurological Association Committee fot the Investigation of Sterilization. Am J Psychiatry 1935; 92:3: 615–625.
[19] 
Durmaz AA., Karaca E., Demkow U., et al.: Evolution of Genetic Techniques: Past, Present, and Beyond. Biomed Res Int. 2015; 461524: 1–7.
[20] 
Berg AT., Berkovic SF., Brodie MJ., et al.: Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. Epilepsia. 2010; 51: 676–685.
[21] 
World Health Organization: Global Campaign Against Epilepsy. Out of the Shadows. 1997. 1–32. http://www.who.int/mental_health/management/ globalepilepsycampaign/en/
[22] 
Pitkänen A., Lukasiuk K., Dudek F.E, et al.: Epileptogenesis. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015; 5(10): 1–17.
[23] 
http://epilepsydesireproject.eu/
[24] 
https://www.epimirna.eu/
[25] 
https://www.epipgx.eu/
[26] 
http://www.epistop.eu/
[27] 
https://www.epitarget.eu/
[28] 
http://www.epixchange.eu/project
[29] 
Engel J. Jr, Pitkänen A., Loeb J.A., et al.: Epilepsy biomarkers. Epilepsia, 2013; Suppl 4: 61–69.
[30] 
Curatolo P., Bombardieri R., Jozwiak S.: Tuberous sclerosis. Lancet. 2008; 372: 657–668.
[31] 
Chu-Shore C.J., Major P., Camposano S., et al. The natural history of epilepsy in tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2010;51(7):1236–1241.
[32] 
Słowińska M., Jóźwiak S., Peron A., et al. Early diagnosis of tuberous sclerosis complex: a race against time. How to make the diagnosis before seizures? Orphanet J Rare Dis. 2018; 13(1):25: 1–10.
[33] 
Domanska-Pakiela D., Kaczorowska M., Jurkiewicz E., et al.: EEG abnormalities preceding the epilepsy onset in tuberous sclerosis complex patients. A prospective study of 5 patients. Eur J Pediatr Neurol. 2014; 18: 458–468.
[34] 
Wu J.Y., Peters J.M., Goyal M., et al.: Clinical Electroencephalographic Biomarker for Impending Epilepsy in Asymptomatic Tuberous Sclerosis Complex Infants. Pediatr Neurol. 2016; 54: 29–34.
[35] 
Whitney R., Jan S., Zak M., et al.: The utility of surveillance electroencepha - lography to guide early antiepileptic drug therapy in infants with tuberous sclerosis complex Pediatr Neurol. 2017; 72: 76–80.
[36] 
Jozwiak S., Kotulska K., Domanska-Pakiela D., et al.: Antiepileptic treatment before the onset of seizures reduces epilepsy severity and risk of mental retardation in infants with tuberous sclerosis complex Eur J Pediatr Neurol. 2011; 15: 424–431.
[37] 
Curatolo P., Jozwiak S., Nabbout R., et al.: Management of epilepsy associated with tuberous sclerosis complex (TSC): Clinical recommendations. Eur J Pediatr Neurol. 2012; 16: 582–586.
[38] 
PREVeNT project – Preventing Epilepsy Using Vigabatrin In Infants With Tuberous Sclerosis Complex. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02849457
[39] 
Fisher R.S., van Emde Boas W., Blume W., et al.: Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005; 46(4): 470–472.
[40] 
Fisher R.S., Acevedo C., Arzimanoglou A., et al.: ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; 55(4): 475–482.
[41] 
Gastaut H., Caveness W.F., Landolt W., et al. A Proposed International Classification of Epileptic Seizures. Epilepsia, 1964; 5; 297–306
[42] 
Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised clinical and electrographic classification of epileptic seizures. Epilepsia 1981; 22: 489–501.
[43] 
Fisher R.S., Cross J.H., French J.A., et al.: Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia, 2017; 58(4): 522–530.
[44] 
Hauser W.A., Annegers J.F., Kurland L.T., Prevalence of Epilepsy in Rochester, Minnesota: 1940–1980. Epilepsia, 1991; 32(4): 429–445.
[45] 
Cygan J.: Czas nas uczy pogody. 1984. Utwór pierwotnie wykonywany przez Grażynę Łobaszewską.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Słowińska M
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Słowińska M
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych