Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children with autism. Results of the "Supporting the development of children with autism" project using the ATEC form


Wpływ multidyscyplinarnej terapii na funkcjonowanie dzieci z au tyzmem. Wyniki projektu "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem" z wykor zystaniem formularza ATEC
1Neuromaster – Institute of Neurophysiology, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
2 Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Waszyngtona 17 Str., 15-274 Białystok, Poland
3 "Hope and Opportunity" Foundation, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
4 Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Białystok, Waszyngtona 13 Str., 15-269 Białystok, Poland

DOI: 10.20966/chn.2017.53.408
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 31-37
Full text PDF Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children
with autism. Results of theABSTRACT

The multitude and variety of Autism Spectrum Disorders require multidisciplinary diagnosis and therapy. The Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation at the Medical University of Bialystok is an example of a center guided by the principle of multidisciplinary cooperation, which resulted in over 250 diagnosed autism cases in 2005-2015. The study group included 35 children (32 boys and 3 girls aged 5-11 years) diagnosed with ASD and participated in subsequent editions of the “Supporting the Development of Children with Autism” program. Each participant was assigned 105 hours of therapy, including 45 hours of neurofeedback, 20 hours of speech therapy, 20 hours of pedagogical therapy and 20 hours of hippotherapy. To assess the level of functioning we used The Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC). Parents or guardians completed it twice: prior to therapy and after the completion of the project. Improved communication skills were reported in 29 out of 35 children. Progress in social functioning was noticeable in 32 subjects. A total of 33 patients achieved better results in ‘Sensory/cognitive awareness’ and ‘Health/ physical/ behavior’ categories. Holistic therapy in children with autism resulted in an improvement in functioning and is crucial due to the complex picture of the disorder. ATEC can be a useful tool for the diagnosis and assessment of progress made by children with ASD undergoing therapy.

Key words: autism, ASD, ATEC, neurofeedback, speech therapy, effectiveness, multidisciplinary therapy


STRESZCZENIE

Różnorodność całościowych zaburzeń rozwoju wg ICD-10 tj. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wg DSM-5 wymaga multidyscyplinarnej i holistycznej diagnostyki oraz terapii. W Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku w latach 2005-2015 opieką objęto ponad 250 dzieci. Niniejsze opracowanie dotyczy wybranej grupy 35 pacjentów (32 chłopców, 3 dziewcząt, w wieku 5-11lat) z rozpoznaniem ASD, którzy uczestniczyli w realizacji programu „Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem” prowadzonego przez Fundację „Nadzieja i Szansa” w Białymstoku. Każdy pacjent uczestniczył w 105 godzinach terapii, zawierających 45 godz. z EEG biofeedback (Neurofeedback), 20 godz. logopedycznych, 20 godz. zajęć pedagogiczno-psychologicznych, 20 godz. hipoterapeutyczno-sensorycznych. Zaburzenia funkcjonowania oraz wpływ terapii oceniono dwukrotnie - przed i po terapii, z wykorzystaniem kwestionariusza ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) wypełnionego przez rodziców. Istotna poprawę w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej uzyskano u 29 podopiecznych, poprawę funkcjonowania społecznego odnotowano u 32 przypadków, u 33 dzieci wykazano poprawę w zakresie świadomości poznawczej, zachowania i zdrowia fizycznego. Uzyskane opinie były zgodne z obserwacjami terapeutów. W wyniku zastosowanego programu terapeutycznego uzyskano liczącą się poprawę w zakresie funkcjonowania i kontaktów społecznych dzieci objętych opieką. Wykorzystanie kwestionariusza ATEC potwierdza możliwość jego zastosowania jako narzędzia badawczego do oceny funkcjonowania, stopnia zaburzenia oraz wpływu terapii u pacjentów ze spektrum autyzmu.

Słowa kluczowe: autyzm, ASD, ATEC, neurofeedback, terapia logopedyczna, skuteczność, terapia multidyscyplinarna


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Szukiel B
Articles by:Batruch E
Articles by:Kruk U
Articles by:Łotowska J

PubMed
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Szukiel B
Articles by:Batruch E
Articles by:Kruk U
Articles by:Łotowska J

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych