Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children with autism. Results of the "Supporting the development of children with autism" project using the ATEC form


Wpływ multidyscyplinarnej terapii na funkcjonowanie dzieci z au tyzmem. Wyniki projektu "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem" z wykor zystaniem formularza ATEC
1Neuromaster – Institute of Neurophysiology, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
2 Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Waszyngtona 17 Str., 15-274 Białystok, Poland
3 "Hope and Opportunity" Foundation, Gliniana 14 Str., 15-068 Białystok, Poland
4 Department of Medical Pathomorphology, Medical University of Białystok, Waszyngtona 13 Str., 15-269 Białystok, Poland

https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.408
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 31-37
Full text PDF Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children
with autism. Results of theABSTRACT
The multitude and variety of Autism Spectrum Disorders require multidisciplinary diagnosis and therapy. The Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation at the Medical University of Bialystok is an example of a center guided by the principle of multidisciplinary cooperation, which resulted in over 250 diagnosed autism cases in 2005-2015. The study group included 35 children (32 boys and 3 girls aged 5-11 years) diagnosed with ASD and participated in subsequent editions of the “Supporting the Development of Children with Autism” program. Each participant was assigned 105 hours of therapy, including 45 hours of neurofeedback, 20 hours of speech therapy, 20 hours of pedagogical therapy and 20 hours of hippotherapy. To assess the level of functioning we used The Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC). Parents or guardians completed it twice: prior to therapy and after the completion of the project. Improved communication skills were reported in 29 out of 35 children. Progress in social functioning was noticeable in 32 subjects. A total of 33 patients achieved better results in ‘Sensory/cognitive awareness’ and ‘Health/ physical/ behavior’ categories. Holistic therapy in children with autism resulted in an improvement in functioning and is crucial due to the complex picture of the disorder. ATEC can be a useful tool for the diagnosis and assessment of progress made by children with ASD undergoing therapy.

Key words: autism, ASD, ATEC, neurofeedback, speech therapy, effectiveness, multidisciplinary therapy


STRESZCZENIE
Różnorodność całościowych zaburzeń rozwoju wg ICD-10 tj. zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wg DSM-5 wymaga multidyscyplinarnej i holistycznej diagnostyki oraz terapii. W Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku w latach 2005-2015 opieką objęto ponad 250 dzieci. Niniejsze opracowanie dotyczy wybranej grupy 35 pacjentów (32 chłopców, 3 dziewcząt, w wieku 5-11lat) z rozpoznaniem ASD, którzy uczestniczyli w realizacji programu „Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem” prowadzonego przez Fundację „Nadzieja i Szansa” w Białymstoku. Każdy pacjent uczestniczył w 105 godzinach terapii, zawierających 45 godz. z EEG biofeedback (Neurofeedback), 20 godz. logopedycznych, 20 godz. zajęć pedagogiczno-psychologicznych, 20 godz. hipoterapeutyczno-sensorycznych. Zaburzenia funkcjonowania oraz wpływ terapii oceniono dwukrotnie - przed i po terapii, z wykorzystaniem kwestionariusza ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) wypełnionego przez rodziców. Istotna poprawę w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej uzyskano u 29 podopiecznych, poprawę funkcjonowania społecznego odnotowano u 32 przypadków, u 33 dzieci wykazano poprawę w zakresie świadomości poznawczej, zachowania i zdrowia fizycznego. Uzyskane opinie były zgodne z obserwacjami terapeutów. W wyniku zastosowanego programu terapeutycznego uzyskano liczącą się poprawę w zakresie funkcjonowania i kontaktów społecznych dzieci objętych opieką. Wykorzystanie kwestionariusza ATEC potwierdza możliwość jego zastosowania jako narzędzia badawczego do oceny funkcjonowania, stopnia zaburzenia oraz wpływu terapii u pacjentów ze spektrum autyzmu.

Słowa kluczowe: autyzm, ASD, ATEC, neurofeedback, terapia logopedyczna, skuteczność, terapia multidyscyplinarna


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Heitzman J., Loza B., Kosmowski W.: Classification of mental disorders- -a conceptual framework for the ICD-11]. Psychiatr Pol 2011; 45 (6): 941- 950.
[2] 
Kurita H., How to deal with the transition from Pervasive Developmental Disorders in DSM-IV to Autism Spectrum Disorder in DSM-V. Psychiatry Clin Neurosci 2011; 65 (7): 609-610.
[3] 
Sharma N., Mishra R., Mishra D.: The Fifth Edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5): What is New for the Pediatrician. India Pediatr 2015; 52 : 141-143.
[4] 
McCrimmon A., Rostad K.: Test review: autism diagnostic observation schedule, (ADOS-2) manual (part II): toddler module. Journal of Psycho - educational Assessment 2014; 32 (1): 88-92.
[5] 
Wing L., Gould J.: Severe impairments of social interaction and associ- ated abnormalities in children: Epidemiology and classification. Journal of autism and developmental disorders 1979; 9 (1):11-29.
[6] 
Bobkowicz-Lewartowska L.: Wielowymiarowość zjawiska autyzmu dziecięcego. W poszukiwaniu metod terapii. Psychologia Rozwojowa 2005; 10 (3).
[7] 
Was A., Sobaniec P., Kiryluk B., et al.: Czy to autyzm? Trudności w diag- nozie. Neurol Dziec 2011; 41 : 105-110.
[8] 
Jaklewicz H.: Całościowe zaburzenia rozwojowe. Psychiatria dzieci i młodzieży [Child and Adolescent Psychiatry], 2004; 110-128.
[9] 
Olchowik B., Otapowicz D., Waś A., et al.: Klinika Neurologii i Reha- bilitacji Dziecięcej jako przykład współpracy interdyscyplinarnej. Neurol Dziec 2011; 20 (41): 159-162.
[10] 
Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem . 2005: Gdańskie Wydawnictwo Psy - chologiczne.
[11] 
Sobaniec P., Thompson L., Thompson M., et al.: Neurofeedback as an aid in the treatment and rehabilitation of selected neurological disorders. Neurol Dziec, 2014; 23 (47): 41-50.
[12] 
Jarusiewicz B.: Efficacy of neurofeedback for children in the autistic spectrum: A pilot study. Journal of Neurotherapy 2002; 6 (4): 39-49.
[13] 
Thompson M., Thompson L.: The Neurofeedback Book: An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology . 2003: Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback.
[14] 
Coben R., Linden M.,Myers T.E.: Neurofeedback for autistic spectrum disorder: a review of the literature. Appl Psychophysiol Biofeedback 2010; 35 (1): 83-105.
[15] 
Coben R., Mohammad-Rezazadeh I.,Cannon R.L.: Using quantitative and analytic EEG methods in the understanding of connectivity in au- tism spectrum disorders: a theory of mixed over- and under-connectivity. Front Hum Neurosci 2014. 8 : 45.
[16] 
Lewis A., Rudd C.J., Mills B.: Working with children with autism: an interprofessional simulation-based tutorial for speech pathology and oc - cupational therapy students. J Interprof Care 2017; 32 (2): 242-244.
[17] 
Otapowicz D., Cholewa M., Marchlewska A., et al.: Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznych. Neurol Dziec 2011; 20 (41): 153-157.
[18] 
Steiner H.,Kertesz Z.: Effects of therapeutic horse riding on gait cycle parameters and some aspects of behavior of children with autism. Acta Physiologica Hungarica, 2015; 102 (3): 324-335.
[19] 
Rimland B., Edelson S.M.: Autism treatment evaluation checklist (ATEC). Retrieved October 2000; 23 : 2006.
[20] 
Cohen D.J.,Volkmar F.R.: Handbook of autism and pervasive develop - mental disorders . 4th ed. 2014: John Wiley & Sons Inc.
[21] 
Accardo P. and Bostwick H.: Zebras in the living room: the changing faces of autism. J Pediatr 1999; 135 (5): 533-535.
[22] 
Bokus B.: Niedyrektywna terapia zabawowa. Koncepcja V.M.Axline. Psychologia Wychowawcza 1979; 5 : 673-688.
[23] 
Magiati I., Moss J., Yates R., et al.: Is the Autism Treatment Evaluation Checklist a useful tool for monitoring progress in children with autism spectrum disorders? J Intellect Disabil Res 2011; 55 (3): 302-312.
[24] 
Al Shirian S., Dera H. Al.: Descriptive characteristics of children with autism at Autism Treatment Center, KSA. Physiol Behav 1999; 151 : 604- 608.
[25] 
Batool I., Ijaz A.: Effectiveness of Speech and Language therapy for Au- tism Spectrum Disorder. Journal of Pakistan Psychiatric Society 2015; 12 (1).
[26] 
Lovaas O.I., Smith T.: A comprehensive behavioral theory of autistic chil- dren: paradigm for research and treatment. J Behav Ther Exp Psychiatry 1989; 20 (1): 17-29.
[27] 
Geier D.A., Kern J.K., Geier M.R.: A prospective Cross-sectional Cohort Assessment of Health, Physical, and Behavioral Problems in Autism Spectrum Disorders. Maedica (Buchar) 2012; 7 (3): 193-200.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Szukiel B
Articles by:Batruch E
Articles by:Kruk U
Articles by:Łotowska J

PubMed
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Szukiel B
Articles by:Batruch E
Articles by:Kruk U
Articles by:Łotowska J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych