Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature review


Niedowład czterokończynowy o nagłym początku u nastolatka: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
1Clinic of Neurology of Children and Adolescents, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
2 Department of Neurosurgery with Division of Traumatology, Public Paediatric Teaching Hospital, Warsaw, Poland
3 Department of Diagnostic Imaging, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland

DOI: 10.20966/chn.2017.53.412
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 63-66
Full text PDF Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature reviewABSTRACT

Introduction: Syndrome of neurapraxia of the cervical spinal cord with transient quadriplegia was first described by Torg et al. in 1986. Cervical cord neurapraxia is defined as a transient neurological deficits following cervical cord trauma. Aim: In this paper we wanted to share our experience with a rare case of a sudden quadriparesis in paediatric population. Material and methods: The presented case involved a 17-year-old male intensively practicing strength and combat sports who suddenly suffered from quadriparesis with sensory disturbances. Symptoms developed 60 hours after a hyperextension head injury had taken place and subsided completely after 72 hours. Spinal magnetic resonance imaging demonstrated insidious disc changes with congenital cervical spinal stenosis without myelopathy. Disc changes within levels L4/L5 and L5/S1 with central disc protrusion L5/S1 with no central and foraminal stenosis were observed. Differential diagnosis of the case is also presented. Results: Taking into consideration the patient’s intense boxing and sparring practice with exposure to head and neck injuries and cervical spinal stenosis, sports-related cervical neurapraxia with transient quadriparesis was diagnosed. Conclusions: Cervical cord neurapraxia is a common consequence of sports-related injury, which should be considered in differential diagnosis, especially in athletes.

Key words: quadriparesis, cervical spinal stenosis (CSS), cervical cord neurapraxia (CCN), spinal cord injury (SCI), magnetic resonance imaging (MRI).


STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego z przemijającym porażeniem czterokończynowym została po raz pierwszy opisana przez Torga i in. w 1986 r. Zespół ten jest definiowany jako przemijające deficyty neurologiczne po przebytym urazie rdzenia. Cel: Podzielenie się doświadczeniami dotyczącymi przypadku niedowładu czterokończynowego o nagłym początku, rzadko obserwowanego w populacji dziecięcej. Materiał i metody: Przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca intensywnie uprawiającego sporty siłowe i walki, u którego nagle wystąpił niedowład czterokończynowy z zaburzeniami czucia. Objawy rozwinęły się około 60 godzin po urazie przeprostnym głowy i ustąpiły całkowicie po około 72 godzinach. Badaniem MR odcinka szyjnego kręgosłupa stwierdzono wąski wrodzony kanał kręgowy z rozpoczynającą się dyskopatią, bez cech mielopatii. Uwidoczniono dyskopatię L4/L5 i L5/S1 z centralną przepukliną dyskową L5/S1, bez istotnej stenozy centralnej i otworowej. Przedstawiono także diagnostykę różnicową przypadku. Wyniki: U pacjenta wzięliśmy pod uwagę intensywne uprawianie boksu i udział w sparingach oraz związaną z tym ekspozycję na urazy głowy i szyi. Kierując się kryteriami diagnostycznymi: związkiem czasowym z urazem oraz wąskim kanałem kręgowym w odcinku szyjnym, u pacjenta rozpoznaliśmy neurapraksję odcinka szyjnego rdzenia kręgowego jako przyczynę przejściowego niedowładu czterokończynowego. Wnioski: Neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego jest z reguły następstwem urazu związanym z uprawianiem sportów i powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej, zwłaszcza u sportowców. Słowa kluczowe: niedowład czterokończynowy, zwężenie

Słowa kluczowe: niedowład czterokończynowy, zwężenie odcinka szyjnego kanału kręgowego, neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego, uraz rdzenia kręgowego, rezonans magnetyczny.


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Lipiec A
Articles by:Barszcz S
Articles by:Bekiesińska-Figatowska M
Articles by:Goszczańska-Ciuchta A
Articles by:Szczepanik1 E

PubMed
Articles by:Lipiec A
Articles by:Barszcz S
Articles by:Bekiesińska-Figatowska M
Articles by:Goszczańska-Ciuchta A
Articles by:Szczepanik1 E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych