Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa


Music therapy as a method supporting rehabilitation of patients with cerebral palsy - review
1Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Physiotherapy Division of the 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland)
2 Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Faculty of Health Sciences and Physical Education, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, Radom, Poland)
3 Kliniczny Oddział Kardiologii Szpitala Bielańskiego, Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska (Clinical Department of Cardiology at Bielanski Hospital, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland)

https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.426
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 15-22
Full text PDF Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów
z mózgowym porażeniem dziecSTRESZCZENIE
Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to jedno z najczęściej występujących zaburzeń rozwijającego się układu nerwowego, powodujących w konsekwencji nieprawidłowości w rozwoju ruchu i postawy towarzyszące pacjentom przez całe życie. Dysfunkcjom w obrębie narządu ruchu towarzyszą często różnego rodzaju zaburzenia dodatkowe takie jak m.in.: zaburzenia czucia, padaczka oraz wtórne problemy układu mięśniowo- szkieletowego. Proces rehabilitacji pacjentów z MPD powinien być wielowymiarowy, włączać specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Istnieje wiele alternatywnych, wspomagających metod rehabilitacji stosowanych wśród pacjentów z MPD. Jedną z nich jest muzykoterapia, obejmująca szeroko pojęte działanie muzyki wpływające na stan zdrowia i jakość życia pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd wyselekcjonowanego piśmiennictwa dotyczącego zastosowania muzykoterapii w rehabilitacji pacjentów z MPD. Materiał i metody: Przeszukano bazy danych PubMed oraz Google Scholar używając słów kluczowych: „mózgowe porażenie dziecięce” w połączeniu ze słowami „muzykoterapia” oraz/lub „muzyka”. Zgodnie z ustalonymi kryteriami, wstępnie zidentyfikowano 28 publikacji, wyniki siedmiu prac spełniających kryteria włączenia zostały poddane szczegółowej analizie i interpretacji. Wyniki: Muzykoterapia ma różnorodny wpływ na stan pacjentów z MPD, tj. może pozytywnie wpływać na naukę chodu, kontrolę tułowia oraz kończyn, a także czucie wibracji w przypadku terapeutycznego grania na instrumentach muzycznych oraz zmniejszenie liczby napadów padaczkowych wśród pacjentów, u których objawem towarzyszącym była padaczka. Wnioski: W zależności od stosowanej techniki muzykoterapii, jej działanie może wspomagać rehabilitację pacjentów z MPD. Dzięki szerokiemu zakresowi interwencji, może być metodą wspomagającą podstawowe metody rehabilitacji pacjentów z MPD.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, muzykoterapia, rehabilitacja


ABSTRACT
Introduction: Cerebral Palsy (CP) is one of the most common permanent disorders of the developing nervous system leading to the movement and posture anomalies. The motor disorders are often accompanied by different neurodevelopmental impairments such as disturbances of sensation, epilepsy or secondary musculoskeletal problems. The process of rehabilitation in CP should be multidimensional and guided by specialists from different fields of medicine, including many alternative and unconventional methods of therapy. Music therapy (MT) is one of the methods that applies a wide range of music to enhance health and the quality of patient’s life. This article presents a review of the literature concerning the use of music therapy for rehabilitation in CP. The study aimed to present MT as an approach to rehabilitation in CP and evaluate its safety and efficacy. Material and methods: The medical databases PubMed and Google Scholar were searched with keywords: “cerebral palsy” in combination with “music” and “music therapy”. Initially, 28 identified publications had been selected for the analysis from which 7 met the inclusion criteria and were analyzed in details. Results: Music therapy has a varied impact on CP patients health status, such as positive influence on gait performance, trunk and extremities control, vibratory perception as the result of playing the musical instrument therapeutically and reduction in the total number of seizures in patients with epilepsy. Conclusions: Depending on which MT technique was used in the process of rehabilitation in patients with CP, it may have a positive impact on their health status and quality of life. Owing to the wide range of MT interventions it could be beneficial for the rehabilitation of patients with CP.

Key words: cerebral palsy, music therapy, rehabilitation


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
[2] 
Colver A., Fairhurst C., Pharoah P.: Cerebral palsy. Lancet 2014; 383: 1240–1249.
[3] 
Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M.: Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec 2009; 18: 53–60.
[4] 
Topór E., Kułak W.: Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec 2010; 19: 61–66.
[5] 
Novak I., McIntyre S., Morgan C., et al.: A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 885–910.
[6] 
Geretsegger M., Elefant C., Mossler K.A., Gold C.: Music therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev 2014; 6: CD004381.
[7] 
Standley J. M.: A meta-analysis of the efficacy of music therapy for premature infants. J Pediatr Nurs 2002; 17: 107–113.
[8] 
Gold C., Solli H., Krüger V., et al: Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2009; 29: 193–207.
[9] 
Galińska E.: Znaczenie muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej. Psychiatr Pol 2015; 49: 835–846.
[10] 
Liberati A., Altman D.G., Tetzlaff J., et al.: The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. PLoS Med 2009; 6(7): e1000100.
[11] 
Gąsior J.S., Jeleń P., Pawłowski M., et al.: Ocena skuteczności rozciągania mięśni jako formy rehabilitacji młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd piśmiennictwa. Nowa Pediatr 2016; 2: 62–68.
[12] 
Chong H.J., Cho S.R., Jeong E., et al.: Finger exercise with keyboard playing in adults with cerebral palsy: A preliminary study. J Exerc Rehabil 2013; 9: 420–425.
[13] 
Coppola G., Toro A., Operto F., et al.: Mozart’s music in children with drug-refractory epileptic encephalopathies. Epilepsy Behav 2015; 50: 18–22.
[14] 
Wang T.H., Peng Y.C., Chen Y.L., et al.: A home-based program using patterned sensory enhancement improves resistance exercise effects for children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2013; 27: 684–694.
[15] 
Kim S.J., Kwak E.E., Park E.S., et al.: Changes in gait patterns with rhythmic auditory stimulation in adults with cerebral palsy. NeuroRehabilitation 2011; 29: 233–241.
[16] 
Peng Y.C., Lu T.W., Wang T.H., et al.: Immediate effects of therapeutic music on loaded sit-to-stand movement in children with spastic diplegia. Gait Posture 2011; 33: 274–278.
[17] 
Kwak E.E.: Effect of Rhythmic Auditory Stimulation on Gait Performance in Children with Spastic Cerebral Palsy. J Music Ther 2007; 44: 198–216.
[18] 
Alves-Pinto A., Ehrlich S., Cheng G., et al.: Effects of short-term piano training on measures of finger tapping, somatosensory perception and motor-related brain activity in patients with cerebral palsy. Neuropsychiatr Dis Treat 2017; 13: 2705–2718.
[19] 
Mrazova M., Celec P.: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials Using Music Therapy for Children. J Altern Complement Med 2010; 16: 1089–1095.
[20] 
Lin L.C., Yang R.C.: Mozart’s music in children with epilepsy. Transl Pediatr 2015; 4: 323–326.
[21] 
Alves-Pinto A., Turova V., Blumenstein T., et al.: The Case for Musical Instrument Training in Cerebral Palsy for Neurorehabilitation. Neural Plast 2016; 2016: 1072301.
[22] 
Darrah J., Watkins B., Chen L., et al.: Conductive education intervention for children with cerebral palsy: an AACPDM evidence report. Dev Med Child Neurol 2004; 46: 187–203.
[23] 
Chimpiboon P.: Music Therapy for People with Cerebral Palsy: A systematic Review. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of the Disabled 2016; 12: 88–120.
[24] 
Siwiec S., Strzelecki W.: „Na bębenku marsza gram... Ram, tam, tam... Ram, tam, tam...”, czyli muzykoterapia jako forma wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Horyzonty współczesnej fizjoterapii, 2016; 101–118.
[25] 
Orita M., Hayashida N., Shinkawa T., el al.: Monitoring the Autonomic Nervous Activity as the Objective Evaluation of Music Therapy for Severely and Multiply Disabled Children. Tohoku J Exp Med 2012; 227: 185–189.
[26] 
Schalow G., Pääsuke M.: Low-load coordination dynamics in athletes, physiotherapists, gymnasts, musicians and patients with spinal cord injury, after stroke, traumatic brain lesion and with cerebral palsy. Electromyogr Clin Neurophysiol 2003; 43: 195–201.
[27] 
Van de Winckel A., Verheyden, G., Wenderoth N.: Does somatosensory discrimination activate different brain areas in children with unilateral cerebral palsy compared with typically developing children? An fMRI study. Res Dev Disabil 2013; 34: 1710–1720.
[28] 
Kushki A., Fairley J., Merja S., et al.: Comparison of blood volume pulse and skin conductance responses to mental and affective stimuli at different anatomical sites. Physiol Meas 2011; 32: 1529–1539.
[29] 
Alves-Pinto A,, Turova V, Blumenstein T., et al.: fMRI assessment of neuroplasticity in youths with neurodevelopmental associated motor disorders after piano training. Eur J Paediatr Neurol 2015; 19: 12–15.
[30] 
Thompson G.A., McFerran K.S.: Music therapy with young people who have profound intellectual and developmental disability: Four case studies exploring communication and engagement within musical interactions. J Intellect Disabil Res 2015; 40: 1–11.
[31] 
Shin Y.K., Chong H.J., Kim S.J., et al.: Effect of rhythmic auditory stimulation on hemiplegic gait patterns. Yonsei Med J 2015; 56: 1703–1713.
[32] 
Lampe R., Thienel A., Mitternacht J., et al.: Piano training in youths with hand motor impairments after damage to the developing brain. Neuropsychiatr Dis Treat 2015, 11: 1929–1938.
[33] 
Kim S.J., Kwak E.E., Park E.S., et al.: Differential effects of rhythmic auditory stimulation and neurodevelopmental treatment/Bobath on gait patterns in adults with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2012; 26: 904–914.
[34] 
You H.B., Liu Y.F., Wu L.X.: Acupuncture combined with music therapy for treatment of 30 cases of cerebral palsy. J Tradit Chin MED 2009; 29: 243–248.
[35] 
Nasuruddin M.G.: The Confluence Between Arts and Medical Science – Music and movement therapy for children with Cerebral Palsy. Malaysian J Med Sci 2010; 17: 1–4.
[36] 
Lee J.W., Kim Y.K., Choi J.H., et al.: The Effectiveness of Music Therapy on Cerebral Palsy Patients Receiving Rehabilitation Treatment. International Journal of Humanities and Social Science Invention 2016; 5: 24–29.
[37] 
Neilson P.D., McCaughey J.: Self-regulation of spasm and spasticity in cerebral palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1982; 45: 320–330.
[38] 
Krakouer L., Houghton S., Douglas G., et al.: The efficacy of music therapy in effecting behavior change in person with Cerebral Palsy. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2001; 6: 29–37.
[39] 
Pitale J.T., Bolte H.J.: A heel-strike real-time auditory feedback device to promote motor learning in children who have cerebral palsy: a pilot study to test device accuracy and feasibility to use a music and dance-based learning paradigm. Pilot and Feasibility Studies 2018; 4: 42.
[40] 
Baker R., Esquenazi A., Benedetti M.G., et al.: Gait analysis: clinical facts. Eur J Phys Rehabil MED 2016; 52: 560–574.
[41] 
Anderson F.C., Pandy M.G.: Individual muscle contributions to support in normal walking. Gait Posture 2003, 17: 159–169.
[42] 
Armand S., De Coulon G., Bonnefoy-Mazure A.: Gait analysis in children with cerebral palsy. EFORT Open Rev 2016; 1: 448–460.
[43] 
Hughes J.R., Fino J.J., Melyn M.A.: Is there a chronic change of the „Mozart effect” on epileptiform activity? A case study. Clin Electroenecephalogr 1999; 30: 44–45.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Girdwoyń M
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Gąsior JS

PubMed
Articles by:Girdwoyń M
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych