Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu o przypadek kliniczny


Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – differential diagnosis based on clinical case
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, Rzeszów

https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.432
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 59-61
Full text PDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu
o przypadek kliniczSTRESZCZENIE
Praca opisuje przypadek 5,5 letniego chłopca z rzadko występującą chorobą autoimmunologiczną jaką jest zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a. Choroba powoduje pojawienie się różnych objawów neurologicznych i głównie występuje u dorosłych i u płci męskiej jak 3:2.

Słowa kluczowe: zapalenie mózgu, oftalmoplegia, ataksja, zaburzenia świadomości


ABSTRACT
Bickerstaff’s brainstem inflammation is a rare autoimmune encephalitis characterized by acute ophthalmoplegia, ataxia and impaired consciousness. The authors present the case of a boy with clinical manifestations of encephalitis, ataxia and the abolition of deep reflexes from the lower extremities, who completely recovered after the implementation of appropriate treatment.

Key words: encephalitis, ophthalmoplegia, ataxia, impaired consciousness


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hussain A.M., Flint N.J., Livsey S.A.,et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis related to Campylobacter jejuni gastroenteritis. J. Clin. Pathol. 2007; 60: 1161–1162.
[2] 
Steer AC., Starr M., Kornberg AJ.: Bickerstaff Brainstem Encephalitis Associated With Mycoplasma pneumoniae Infection. J. Child Neurology 2006; 21(6): 533–534. Doi: 10.1177/08830738060210061401.
[3] 
Ito M., Kuwabara S., Odaka M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephali-tis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: Clinical analysis of 581 cases. Journal of Neurology 2008; 255(5): 674–682. Doi: 10.1007/s00415-008-0775-0.
[4] 
Wu L., Wu WP., Huang DH., et al.: Clinical presentations and differential diagnosis of Miller-Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encepha-litis. J Clin Neurol 2007;2 0: 84–86.
[5] 
Yuki N.: Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis (Fisher-Bickerstaff syndrome).J Neuroimmunol 2009; 215:1–9.
[6] 
Liu JX., Willison HJ., Pedrosa-Domellof F.: Immunolocalization of GQ1b and related gangliosides in human extraocular neuromuscular junctions and muscle spindles. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009; 50: 3226–3232.
[7] 
Michev A., Musso P., Foiadelli T., et al.: Bickerstaff Brainstem Encepha-litis and overlapping Guillain-Barré syndrome in children: Report of two cases and review of the literature. Eur J Paediatr Neurol. 2019 Jan; 23(1): 43–52. Doi: 10.1016/j.ejpn.2018.11.008. Epub 2018 Nov 20. Re-view.
[8] 
Uncini A., Manzoli C., Notturno F., et al.: Pitfalls in electrodiagnosis of Guillain-Barré syndrome subtypes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 1157–1163.
[9] 
Lo YL.: Clinical and immunological spectrum of the Miller Fisher syn-drome. Muscle Nerve 2007; 36: 615–627.
[10] 
Odaka M., Yuki N., Yamada M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephali-tis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain-Barré syndrome. Brain 2003;126(Pt 10): 2279–2290. PMID: 12847079.
[11] 
Zhang G., Li Q., Zhang R.,et al.: Subtypes and Prognosis of GuillainBarré Syndrome in Southwest China. PLoS One 2015; 10(7): e0133520. Doi: 10.1371/journal.pone.0133520.
[12] 
Zhuo XW., Ding CH., Li JW.,et al.: Clinical features of 19 children with Bick-erstaff brainstem encephalitis]. Chinese journal of pediatrics. 2019 May 2; 57(5): 363–367. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2019.05.009.
[13] 
Overell JR., Hsieh ST., Odaka M., et al.: Treatment for Fisher syndrome, Bickerstaff’s brainstem encephalitis and related disorders.Cochrane Da-tabase Syst Rev 2007; (1): CD004761.
[14] 
Mori M., Kuwabara S., Fukutake T., et al.: Intravenous immunoglobulin therapy for Miller Fisher syndrome.Neurology 2007; 68:1144–1146.
[15] 
Hughes RAC., Swan AV., Raphael JC., et al.: Immunotherapy for Guil-lain-Barré syndrome: a systematic review.Brain 2007;130:2245–2257.
[16] 
Lünemann JD., Nimmerjahn F., Dalakas MC.: Intravenous immunoglobu-lin in neurologymode of action and clinical efficacy. Nat Rev Neurology 2015: 80–89. Doi: 10.1038/nrneurol.2014.253.
[17] 
Rho Y Il.: Overlapping Guillain-Barré syndrome and Bickerstaff’s brain-stem encephalitis associated with Epstein Barr virus. Korean J Pediatr 2014; 57(10): 457–460. Doi: 10.3345/kjp.2014.57.10.457.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Czyżyk E

PubMed
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Czyżyk E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych