Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter deficiency


Mutacja genu SCL6A8 u dziewczynki wywołująca niedobór transportera kreatyny
1Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.434
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 69-76
Full text PDF SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter
deficiencyABSTRACT
Cerebral creatine deficiency syndrome is a collective term including different types of disease, all characterised by abnormal creatine level in central nervous system. One of the types, creatine transporter deficiency, is a common cause of X-linked intellectual disability. Typically, it is fully expressed in male patients, however females can also present some symptoms, such as mild intellectual disability, learning difficulties and behavioural problems. The patient presented in this case report is a 4-year-old girl, diagnosed by genetic testing with creatine transporter deficiency showing a novel mutation in SCL6A8 gene, and by proton magnetic resonance spectroscopy in which she presented a typical abnormality in creatine level in central nervous system. The patient presented speech and motor delay, with mild intellectual disability, behavioural problems and seizures well-controlled by valproic acid. The prognosis and therapeutic plan in a female patient with CRTR is a big clinical challenge, as there is few data about this mutation being fully expressed in women. The novel therapy methods may be a promising change in further development and symptoms control in patients with CRTR of both sexes.

Key words: SCL6A8, creatine transporter deficiency, creatine, cerebral creatine deficiency syndrome, intellectual disability, epilepsy, female


STRESZCZENIE
Zespół mózgowego deficytu kreatyny jest zbiorczym terminem dla określenia różnych podtypów choroby, charakteryzującej się nieprawidłowym poziomem kreatyny w ośrodkowym układzie nerwowym. Jeden z nich, deficyt transportera kreatyny związany z mutacją w genie SCL6A8, jest częstą przyczyną niepełnosprawności intelektualnej związanej z chromosomem X. Typowo mutacja ta ulega pełnej ekspresji u pacjentów płci męskiej, jednakże kobiety również mogą prezentować niektóre z objawów, takie jak niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, problemy z uczeniem się i zaburzenia zachowania. Pacjent przedstawiony w poniższym opisie przypadku to 4-letnia dziewczynka ze zdiagnozowanym deficytem transportera kreatyny. U dziewczynki przeprowadzono diagnostykę genetyczną, w której zaobserwowano nieopisaną dotychczas w literaturze mutację w genie SCL6A8, oraz wykonano spektroskopię rezonansu magnetycznego, która wykazała typowy, nieprawidłowy poziom kreatyny w centralnym ukladzie nerwowym. Pacjentka prezentowała opóźnienie rozwoju mowy oraz rozwoju ruchowego, łagodną niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia zachowania oraz napady padaczkowe dobrze kontrolowane kwasem walproinowym. Rokowanie i stworzenie planu diagnostycznego u pacjentki z deficytem transportera kreatyny stanowi duże wyzwanie kliniczne z uwagi na niewielką ilość danych literaturowych dotyczących pełnej ekspresji tej mutacji u kobiet. Nowe metody terapeutyczne mogą przynieść obiecującą zmianę dotyczącą prognozy dalszego rozwoju i kontroli napadów u osób z deficytem transportera kreatyny obojga płci.

Słowa kluczowe: SCL6A8, deficyt transportera kreatyny, kreatyna, mózgowy deficyt kreatyny, niepełnosprawność intelektualna, padaczka, kobiety


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Schulze A.: Creatine deficiency syndromes. Mol Cell Biochem. 2003; 244 (1–2): 143–150.
[2] 
Salomons G.S., van Dooren S.J.M., Verhoeven N.M. et al.: X-Linked Creatine-Transporter Gene (SLC6A8) Defect: A New Creatine-Deficiency Syndrome. Am J Hum Genet. 2001; 68(6): 1497–1500.
[3] 
Christie D.L.: Functional insights into the creatine transporter. In: Salo-mons G.S., Wyss M.: Creatine and Creatine Kinase in Health and Dis-ease. (Subcellular Biochemistry). Springer, Dordrecht 2007; 99–108.
[4] 
Snow R.J., Murphy R.M.: Creatine and the creatine transporter: A re-view. Mol Cell Biochem. 2001; 224: 169–181.
[5] 
Stockler S., Schutz P.W., Salomons G.S.: Cerebral Creatine Deficiency Syndromes: Clinical Aspects, Treatment and Pathophysiology. In: Salo-mons G.S., Wyss M.: Creatine and Creatine Kinase in Health and Dis-ease. (Subcellular Biochemistry). Springer, Dordrecht 2007; 149–166.
[6] 
Lemska A., Zawadzka M., Lemka M., et al.: Obraz kliniczny deficytu transportera kreatyny. Opis przypadku. Neurol Dziec 2018; 55: 45–49.
[7] 
Mercimek-Mahmutoglu S., Pop A. et al.: A pilot study to estimate inci-dence of guanidinoacetate methyltransferase deficiency in newborns by direct sequencing of the GAMT gene. Gene. 2016; 575(1): 127–131.
[8] 
Battini R., Leuzzi V., Carducci C. et al.: Creatine depletion in a new case with AGAT deficiency: clinical and genetic study in a large pedigree. Mol Genet Metab. 2002; 77(4): 326–331.
[9] 
Clark A.J., Rosenberg E.H., Almeida L.S. et al.: X-linked creatine trans-porter (SLC6A8) mutations in about 1% of males with mental retardation of unknown etiology. Hum Genet. 2006; 119(6): 604–610.
[10] 
van de Kamp J.M., Mancini G.M., Salomons G.S.: X-linked creatine transporter deficiency: clinical aspects and pathophysiology. J Inherit Metab Dis. 2014; 37(5): 715–733.
[11] 
Braissant O., Henry H., Loup M. et al.: Endogenous synthesis and trans-port of creatine in the rat brain: an in situ hybridization study. Mol Brain Res. 2001; 86(1–2): 193–201.
[12] 
Kurosawa Y., DeGrauw T.J., Lindquist D.M. et al.: Cyclocreatine treat-ment improves cognition in mice with creatine transporter deficiency. J Clin Invest. 2012; 122(8): 2837–2846.
[13] 
Wang Q., Yang J., Liu Y. et al.: A novel SLC6A8 mutation associated with intellectual disabilities in a Chinese family exhibiting creatine transporter deficiency: case report. BMC Med Genet. 2018; 19(1): 193.
[14] 
Brosnan J.T., Brosnan M.E.: Creatine: Endogenous Metabolite, Dietary, and Therapeutic Supplement. Annu Rev Nutr. 2007; 27(1): 241–261.
[15] 
van de Kamp J.M., Betsalel O.T., Mercimek-Mahmutoglu S. et al.: Phe-notype and genotype in 101 males with X-linked creatine transporter deficiency. J Med Genet. 2013; 50(7): 463–472.
[16] 
DesRoches C.-L., Patel J., Wang P. et al.: Estimated carrier frequency of creatine transporter deficiency in females in the general population us-ing functional characterization of novel missense variants in the SLC6A8 gene. Gene. 2015; 565(2): 187–191.
[17] 
Kleefstra T., Rosenberg E., Salomons G. et al.: Progressive intestinal, neurological and psychiatric problems in two adult males with cerebral creatine deficiency caused by an SLC6A8 mutation: Letter to the Editor. Clin Genet. 2005; 68(4): 379–381.
[18] 
Leuzzi V., Alessandrì M.G., Casarano M. et al.: Arginine and glycine stim-ulate creatine synthesis in creatine transporter 1-deficient lymphoblasts. Anal Biochem. 2008; 375(1): 153–155.
[19] 
Almeida L.S., Verhoeven N.M., Roos B. et al.: Creatine and guanidinoac-etate: diagnostic markers for inborn errors in creatine biosynthesis and transport. Mol Genet Metab. 2004; 82(3): 214–219.
[20] 
Arias A., Corbella M., Fons C. et al.: Creatine transporter deficiency: Prevalence among patients with mental retardation and pitfalls in me-tabolite screening. Clin Biochem. 2007; 40(16–17): 1328–1331.
[21] 
Dreha-Kulaczewski S., Kalscheuer V., Tzschach A. et al.: A Novel SLC6A8 Mutation in a Large Family with X-Linked Intellectual Disability: Clinical and Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Data of Both Hemizy-gous Males and Heterozygous Females. In: Zschocke J., Gibson K.M., Brown G., et al.: JIMD Reports – Case and Research Reports, Volume 13. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2013; 91–99.
[22] 
Dezortova M., Jiru F., Petrasek J. et al.: 1H MR spectroscopy as a diag-nostic tool for cerebral creatine deficiency. Magn Reson Mater Phys Biol Med. 2008; 21(5): 327–332.
[23] 
Rosenberg E.H., Almeida L.S., Kleefstra T. et al.: High Prevalence of SLC6A8 Deficiency in X-Linked Mental Retardation. Am J Hum Genet. 2004; 75(1): 97–105.
[24] 
Ensembl: Gene: SLC6A8. Address: http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?g=ENSG00000130821;r=X:153687926-153696588. Access date: 23.09.2019, at 8.15 PM.
[25] 
Baroncelli L., Alessandrì M.G., Tola J. et al.: A novel mouse model of creatine transporter deficiency. F1000Research. 2014; 3: 228.
[26] 
Skelton M.R., Schaefer T.L., Graham D.L. et al.: Creatine Transporter (CrT; Slc6a8) Knockout Mice as a Model of Human CrT Deficiency. Skou-lakis EMC, editor. PLoS ONE. 2011; 6(1): e16187.
[27] 
Nota B., Ndika J.D.T., van de Kamp J.M. et al.: RNA Sequencing of Crea-tine Transporter (SLC6A8) Deficient Fibroblasts Reveals Impairment of the Extracellular Matrix. Hum Mutat. 2014; 35(9): 1128–1135.
[28] 
Perasso L., Spallarossa P., Gandolfo C. et al.: Therapeutic Use of Creatine in Brain or Heart Ischemia: Available Data and Future Perspectives: THERA-PEUTIC USE OF CREATINE IN BRAIN. Med Res Rev. 2013; 33(2): 336–363.
[29] 
Kitzenberg D., Colgan S.P., Glover L.E.: Creatine kinase in ischemic and inflammatory disorders. Clin Transl Med. 2016; 5(1): 31.
[30] 
Dunbar M., Jaggumantri S., Sargent M. et al.: Treatment of X-linked creatine transporter (SLC6A8) deficiency: systematic review of the lit-erature and three new cases. Mol Genet Metab. 2014; 112(4): 259–274.
[31] 
Braissant O., Henry H., Béard E. et al.: Creatine deficiency syndromes and the importance of creatine synthesis in the brain. Amino Acids. 2011; 40(5): 1315–1324.
[32] 
Adriano E., Garbati P., Perasso L. et al.: Electrophysiology and biochemi-cal analysis of cyclocreatine uptake and effect in hippocampal slices. J Integr Neurosci. 2013; 12(02): 285–297.
[33] 
Schimmel L., Khandekar V.S., Martin K.J. et al.: The synthetic phos-phagen cyclocreatine phosphate inhibits the growth of a broad spectrum of solid tumors. Anticancer Res. 1996; 16(1): 375–380.
[34] 
Teicher B.A., Menon K., Northey D. et al.: Cyclocreatine in cancer chem-otherapy. Cancer Chemother Pharmacol. 1995; 35(5): 411–416.
[35] 
Ullio-Gamboa G., Udobi K.C., Dezard S. et al.: Dodecyl creatine ester-loaded nanoemulsion as a promising therapy for creatine transporter deficiency. Nanomed. 2019;14(12): 1579–1593.
[36] 
Trotier-Faurion A., Passirani C., Béjaud J. et al.: Dodecyl creatine ester and lipid nanocapsule: a double strategy for the treatment of creatine transporter deficiency. Nanomed. 2015; 10(2): 185–191.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Lewandowska Z
Articles by:Steinborn B
Articles by:Borkowski W
Articles by:Chlebowska E
Articles by:Karmelita-Katulska K

PubMed
Articles by:Lewandowska Z
Articles by:Steinborn B
Articles by:Borkowski W
Articles by:Chlebowska E
Articles by:Karmelita-Katulska K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych