Vol. 28/2019 Issue 56
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Czy padaczka jest chorobą chronozależną?


Is epilepsy chronodependent ?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Chair and Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences

Neurol Dziec 2019; 28, 56: 11-15
Full text PDF Czy padaczka jest chorobą chronozależną?STRESZCZENIE
Napady padaczkowe występują w sposób nawrotowy, w niektórych padaczkach i zespołach padaczkowych nawet cykliczny, uwzględniając rytm okołodobowy, tygodniowy a nawet miesięczny. Celem pracy była analiza danych z piśmiennictwa dotyczącego tzw. chronozależności padaczki i napadów padaczkowych. W dostępnym piśmiennictwie dyskutowany jest problem chronobiologii padaczek oraz jest wiele obserwacji potwierdzających cykliczność napadów padaczkowych w różnych populacjach chorych. Wyodrębnienie tzw. chronotypów padaczek oraz założeń chronofarmakologii wymaga jednak dalszych obserwacji.

Słowa kluczowe: padaczka, rytmy okołodobowe, chronotypy


ABSTRACT
Seizures occur recurrently, in some epilepsies and epileptic syndromes even cyclically, including circadian, weekly and even monthly rhythms. The aim of the study was to analyse literature data on the, socalled, relationship between epilepsy and seizures. The available literature discusses the problem of epilepsy chronobiology and there are many observations confirming the cyclical nature of epileptic seizures in various patient populations. However, differentiation of the, so-called, epilepsy chronotypes and chronopharmacology guidelines requires further observation.

Key words: epilepsy, circadiam rhytms, chronotypes


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Steinborn B
Articles by:Malendowicz-Major B

PubMed
Articles by:Steinborn B
Articles by:Malendowicz-Major B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych