Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni – praca poglądowa


Nusinersen in the treatment of the spinal muscular atrophy
1Biogen Polska, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa
2 Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

https://doi.org/10.20966/chn.2019.56.436
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 17-21
Full text PDF Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni – praca poglądowaSTRESZCZENIE
Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym wpływającym na alternatywny splicing genu SMN2, który wpływa na produkcję pełnowartościowego białka przeżycia neuronów ruchowych. W roku 2016 lek został zarejestrowany w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) 5q w Stanach Zjednoczonych a w roku 2017 na obszarze Unii Europejskiej. Rdzeniowy zanik mięśni jest jedną z wiodących, genetycznych chorób będących przyczyną śmierci niemowląt. Choroba związana z dziedziczeniem autosomalnym recesywnym cechuje zapadalność na poziomie 10,3–13,5 przypadków na 100 000 żywych urodzeń. Do momentu rejestracji a później refundacji wąską grupę, 30 pacjentów leczono w Polsce, w ramach programu rozszerzonego dostępu do leku. Refundacja nusinersenu weszła w życie od 1. stycznia 2019 roku zapewniając pacjentom z SMA szeroki dostęp do leczenia, z możliwością włączenia pacjentów przedobjawowych i każdego typu SMA niezależnie od wieku i stanu funkcjonalnego. Kryteria leczenia pacjentów z SMA są ujęte w programie lekowym "Leczenie Rdzeniowego Zaniku Mięśni (B.102)", na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. Aktualnie w programie lekowym, na dzień 31 sierpnia 2019 jest leczonych 280 pacjentów

Słowa kluczowe: Nusinersen, rdzeniowy zanik mięśni, oligonukleotyd antysensowny


ABSTRACT
Nusinersen is an antisense oligonucleotide that affects the alternative splicing of the SMN2 gene, hence the production of the fully functional survival motor neuron protein. In 2016, the drug was registered for the treatment of spinal muscular atrophy (SMA) 5q in the United States and in 2017 in the European Union. Spinal muscular atrophy is one of the leading genetic diseases that causes infants death. The disease associated with autosomal recessive inheritance is characterized by an incidence of 10.3–13.5 cases per 100,000 live births. Until registration and reimbursement, a narrow group of 30 patients was treated in Poland within expanded access program. The reimbursement of nusinersen was granted on January 1, 2019, providing SMA patients with wide access to treatment, with the option of including pre-symptomatic patients and any type of SMA; regardless of age or functional status. Criteria for the treatment of patients with SMA are outlined in the drug program "Treatment of Spinal Muscular Atrophy (B.102)"; based on the Health Minister Declaration from December 27, 2018. Currently, 280 patients are treated in the drug program as of August 31, 2019.

Key words: Nusinersen, spinal muscular atrophy, antisense oligonucleotide


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Chiriboga C.A., Swoboda K.J., Darras B.T., et al.: Results from a phase 1 study of nusinersen (ISIS-SMNRx) in children with spinal muscular atrophy. Neurology 2016; 86: 890–897.
[2] 
Gidaro T., Servais L.: Nusinersen treatment of spinal muscular atrophy: current knowledge and existing gaps. Dev Med Child Neurol 2019; 61: 19–24.
[3] 
Jedrzejowska M., Milewski M., Zimowski J., et al.: Incidence of spinal muscular atrophy in Poland—more frequent than predicted? Neuroepidemiology 2010; 34: 152–157.
[4] 
Verhaart I.E.C., Robertson A., Leary R., et al.: A multi-source approach to determine SMA incidence and research ready population. J Neurol 2017; 264: 1465–1473.
[5] 
Grotto S., Cuisset J.M., Marret S., et al.: Type 0 spinal muscular atrophy: further delineation of prenatal and postnatal features in 16 patients. J Neuromuscul Dis 2016; 3: 487–495.
[6] 
Wang C.H., Finkel R.S., Bertini E.S., et al.: Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol 2007; 22: 1027–1049.
[7] 
D’Amico A., Mercuri E., Tiziano F.D., et al.: Spinal muscular atrophy. Orphanet J Rare Dis. 2011; 6.
[8] 
Finkel R.S., McDermott M.P., Kaufmann P., et al.: Observational study of spinal muscular atrophy type I and implications for clinical trials. Neurology 2014; 83: 810– 817.
[9] 
De Sanctis R., Coratti G., Pasternak A., et al.: Developmental milestones in type I spinal muscular atrophy. Neuromuscul Disord 2016; 26: 754–759.
[10] 
Zerres K., Rudnik-Schoneborn S.: Natural history in proximal spinal muscular atrophy. Clinical analysis of 445 patients and suggestions for a modification of existing classifications. Arch Neurol 1995; 52: 518–523.
[11] 
Mercuri E., Finkel R., Montes J., et al.: Patterns of disease progression in type 2 and 3 SMA: Implications for clinical trials. Neuromuscul Disord 2016; 26: 126–131.
[12] 
Hua Y., Sahashi K., Hung G., et al.: Antisense correction of SMN2 splicing in the CNS rescues necrosis in a type III SMA mouse model. Genes Dev 2010; 24: 1634–1644.
[13] 
Meylemans A., De Bleecker J.: Current evidence for treatment with nusinersen for spinal muscular atrophy: a systematic review. Acta Neurol Belg 2019; 119: 523–533.
[14] 
Chiriboga C.A.: Nusinersen for the treatment of spinal muscular atrophy. Expert Rev Neurother 2017; 17: 955–962.
[15] 
Lorson C.L., Hahnen E., Androphy E.J., et al.: A single nucleotide in the SMN gene regulates splicing and is responsible for spinal muscular atrophy. Proc Natl Acad Sci U S A 1999; 96: 6307–6311.
[16] 
Monani U.R., Lorson C.L., Parsons D.W., et al.: A single nucleotide difference that alters splicing patterns distinguishes the SMA gene SMN1 from the copy gene SMN2. Hum Mol Genet 1999; 8: 1177–1183.
[17] 
Kolb S.J., Kissel J.T.: Spinal muscular atrophy. Neurol Clin 2015; 33: 831–846.
[18] 
Prior T.W., Swoboda K.J., Scott H.D., et al.: Homozygous SMN1 deletions in unaffected family members and modification of the phenotype by SMN2. Am J Med Genet A 2004; 130A: 307–310.
[19] 
Prior T.W., Krainer A.R., Hua Y., et al.: A positive modifier of spinal muscular atrophy in the SMN2 gene. Am J Hum Genet 2009; 85: 408–413.
[20] 
Sugarman E.A., Nagan N., Zhu H., et al.: Pan-ethnic carrier screening and prenatal diagnosis for spinal muscular atrophy: clinical laboratory analysis of >72,400 specimens. Eur J Hum Genet 2012; 20: 27–32.
[21] 
Mailman M.D., Heinz J.W., Papp A.C., et al.: Molecular analysis of spinal muscular atrophy and modification of the phenotype by SMN2. Genet Med 2002; 4: 20–26.
[22] 
Crawford T.O., Paushkin S.V., Kobayashi D.T., et al.: Evaluation of SMN protein, transcript, and copy number in the biomarkers for spinal muscular atrophy (BforSMA) clinical study. PLoS One 2012; 7: e33572.
[23] 
Finkel R.S., Chiriboga C.A., Vajsar J., et al.: Treatment of infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, doseescalation study. Lancet 2016; 388: 3017–3026.
[24] 
Finkel R.S., Mercuri E., Darras B.T., et al.: Nusinersen versus sham control in infantile-onset spinal muscular atrophy. N Engl J Med 2017; 377:1723–1732.
[25] 
Mercuri E., Darras B.T., Chiriboga C.A., et al.: Nusinersen versus sham control in later-onset spinal muscular atrophy. N Engl J Med 2018; 378: 625–635.
[26] 
Darras B.T., Farrar M.A., Mercuri E., et al.: An integrated safety analysis of infants and children with symptomatic spinal muscular atrophy (SMA) treated with nusinersen in seven clinical trials. CNS Drugs 2019; 33: 919–932.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Grędowska E
Articles by:Modrzejewska S
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Articles by:Grędowska E
Articles by:Modrzejewska S
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych