Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy występujący u dzieci


Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – a rare children’s disease syndrome
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

https://doi.org/10.20966/chn.2019.56.439
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 39-43
Full text PDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy
występujący u dzieciSTRESZCZENIE
Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a (Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis, BBE) to rzadka, zapalna choroba układu nerwowego, dotycząca pnia mózgu i obwodowego układu nerwowego, w której dominującymi objawami są oftalmoplegia, ataksja móżdżkowa i zaburzenia świadomości. Schorzenie należy do spektrum zespołu Guillaina-Barre’go (GBS) i jest uważane za jeden z podtypów zespołu Millera-Fishera (MFS). Chociaż etiologia BBE nie jest w pełni poznana, wiąże się ją z poprzedzającym zakażeniem i uruchomieniem procesów autoimmunologicznych. Zastosowanie odpowiedniego leczenia immunomodulującego / immunosupresyjnego daje szanse na całkowite ustąpienie objawów choroby.

Słowa kluczowe: zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a, zespół Millera-Fishera, zespół Guillaina-Barre’go, przeciwciała przeciw gangliozydom, neuropatia


ABSTRACT
Bickerstaff brainstem encephalitis (BBE) is a rare, inflammatory disease of the nervous system, including the brainstem and the peripheral nervous system, in which ophthalmoplegia, cerebellar ataxia and altered state of consciousness are the predominant symptoms. The disease belongs to the spectrum of Guillain- Barre syndrome (GBS) and is considered one of the subtypes of Miller-Fisher syndrome (MFS). Although the etiology of BBE is not fully understood, one should be aware of the progressive treatment and the initiation of autoimmune processes. The use of immunomodulatory / immunosuppressive treatment gives a chance for complete resolution of the symptoms of the disease.

Key words: Bickerstaff brainstem encephalitis, Miller-Fisher syndrome, the Guillain-Barre syndrome, anti- ganglioside antibodies, neuropathy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bickerstaff ER.,Cloake PC.: Mesencephalitis and rhombencephalitis. Br Med J 1951; 2: 77–81.
[2] 
Fisher M.: An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia). N Engl J Med 1956; 255: 57–65.
[3] 
Puma A., Benoit J., Sacconi S., et al.: Miller Fisher syndrome, Bickerstaff brainstem encephalitis and Guillain-Barré syndrome overlap with persistent non-demyelinating conduction blocks: a case report. BMC Neurology 2018 Jul 21; 18:101. doi: 10.1186/s12883-018-1104-6.
[4] 
Ito M., Kuwabara S., Odaka M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: Clinical analysis of 581 cases. Journal of Neurology 2008; 255:674–682. Doi: 10.1007/s00415- 008-0775-0.
[5] 
Yuki N., Wakabayashi K., Yamada M., et al.: Overlap of Guillain-Barre syndrome and Bickerstaff’s brainstem encephalitis. Journal of Neurology Sci 1997;1 45: 119–121. PMID: 9073040.
[6] 
Koga M., Kusunoki S., Kaida K., et al.: Nationwide survey of patients in Japan with Bickerstaff brainstem encephalitis: epidemiological and clinical characteristics. Journal of Neurology Neurosurg Psychiatry. 2012; 83: 1210–1215.
[7] 
Shahrizaila N., Yuki N.: Bickerstaff brainstem encephalitis and Fisher syndrome: anti-GQ1b antibody syndrome. Journal of Neurology Neurosurg Psychiatry 2013; 84: 576–583.
[8] 
Hussain A.M., Flint N.J., Livsey S.A.,et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis related to Campylobacter jejuni gastroenteritis. J. Clin. Pathol. 2007; 60: 1161–1162.
[9] 
Steer AC., Starr M., Kornberg AJ.: Bickerstaff Brainstem Encephalitis Associated With Mycoplasma pneumoniae Infection. J. Child Neurology 2006; 21: 533–534. Doi: 10.1177/08830738060210061401.
[10] 
Ito M., Kuwabara S., Odaka M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: Clinical analysis of 581 cases. Journal of Neurology 2008; 255: 674–682. Doi: 10.1007/s00415-008-0775-0.
[11] 
Koga M., Gilbert M., Li J., et al.: Antecedent infections in Fisher syndrome: a common pathogenesis of molecular mimicry. Neurology 2005; 64: 1605–1611.
[12] 
Wakerley BR., Yuki N.: Infectious and noninfectious triggers in Guillain- Barré syndrome. Expert Rev Clin Immunol 2013; 9: 627–639.
[13] 
Yuki N.: Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis (Fisher- Bickerstaff syndrome). J Neuroimmunology 2009; 215: 1–9.
[14] 
Liu JX.,Willison HJ., Pedrosa-Domellof F.: Immunolocalization of GQ1b and related gangliosides in human extraocular neuromuscular junctions and muscle spindles. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009; 50: 3226–3232.
[15] 
Fisher M.:An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia). N Engl J Med 1956; 255: 57–65.
[16] 
Wu L., Wu WP., Huang DH., et al.: Clinical presentations and differential diagnosis of Miller-Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis. J Clin Neurology 2007; 20: 84–86.
[17] 
Ito M., Matsuno K., Sakumoto Y., et al.: Ataxic Guillain-Barré syndrome and acute sensory ataxic neuropathy form a continuous spectrum. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011; 82: 294–299.
[18] 
Uncini A., Manzoli C., Notturno F., et al.: Pitfalls in electrodiagnosis of Guillain-Barré syndrome subtypes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 1157–1163.
[19] 
Falini A., Kesavadas C., Pontesilli S., et al.: Differential diagnosis of posterior fossa multiple sclerosis lesions-neuroradiological aspects. Neurol Sci. 2001 Nov22 Suppl 2: 79–83.
[20] 
Wakerley BR., Yuki N.: Mimics and chameleons in Guillain-Barre and Miller Fisher syndromes; Practical Neurology 2015; 15: 90–99.
[21] 
Overell JR., Hsieh ST., Odaka M., et al.: Treatment for Fisher syndrome, Bickerstaff›s brainstem encephalitis and related disorders. Cochrane Database Syst Rev 2007; CD004761.
[22] 
Mori M., Kuwabara S., Fukutake T., et al.: Intravenous immunoglobulin therapy for Miller Fisher syndrome. Neurology 2007; 68: 1144 –1146.
[23] 
Hughes RAC., Swan AV., Raphael JC., et al.: Immunotherapy for Guillain- Barré syndrome: a systematic review. Brain 2007; 130: 2245–2257.
[24] 
Lünemann JD., Nimmerjahn F., Dalakas MC.: Intravenous immunoglobulin in neurologymode of action and clinical efficacy. Nat Rev Neurology 2015; 11: 80–89. Doi: 10.1038/nrneurol.2014.253.
[25] 
Rho Y Il.: Overlapping Guillain-Barré syndrome and Bickerstaff’s brainstem encephalitis associated with Epstein Barr virus. Korean J Pediatr 2014; 57: 457–460. Doi: 10.3345/kjp.2014.57.10.457.
[26] 
Zhuo XW., Ding CH., Li JW., et al.: Zhonghua Er Ke Za Zhi. Clinical features of 19 children with Bickerstaff brainstem encephalitis 2019;57: 363–367. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2019.05.009. Chinese. PMID:31060129
[27] 
Santoro J. D.: Long-term Sequelae of Pediatric Bickerstaff Brainstem Encephalitis Includes Autonomic and Sleep Dysregulation. Journal of Child Neurology 2019; 34: 153–160. 088307381882048. doi:10.1177/0883073818820488
[28] 
Chamsi Basha A., Kolko N., Santoro J. D., et al.: A Probable Case of Recurrent Bickerstaff Brainstem Encephalitis With Fulminant Course in a Pediatric Patient. The Neurologist, 2020; 25: 14–16. doi:10.1097/ nrl.0000000000000255
[29] 
Odaka M., Yuki N., Yamada M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain-Barré syndrome. Brain. 2003 Oct ;126(Pt 10):2279-2290. Epub 2003 Jul 7.
[30] 
Matsuo M., Odaka M., Koga M., et al.: Bickerstaff’s brainstem encephalitis associated with IgM antibodies to GM1b and GalNAc-GDla. J Neurol Sci 2004; 217: 225.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Czyżyk E

PubMed
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Czyżyk E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych