Vol. 28/2019 Issue 56
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy występujący u dzieci


Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – a rare children’s disease syndrome
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Neurol Dziec 2019; 28, 56: 39-43
Full text PDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – rzadki zespół chorobowy
występujący u dzieciSTRESZCZENIE
Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a (Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis, BBE) to rzadka, zapalna choroba układu nerwowego, dotycząca pnia mózgu i obwodowego układu nerwowego, w której dominującymi objawami są oftalmoplegia, ataksja móżdżkowa i zaburzenia świadomości. Schorzenie należy do spektrum zespołu Guillaina-Barre’go (GBS) i jest uważane za jeden z podtypów zespołu Millera-Fishera (MFS). Chociaż etiologia BBE nie jest w pełni poznana, wiąże się ją z poprzedzającym zakażeniem i uruchomieniem procesów autoimmunologicznych. Zastosowanie odpowiedniego leczenia immunomodulującego / immunosupresyjnego daje szanse na całkowite ustąpienie objawów choroby.

Słowa kluczowe: zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a, zespół Millera-Fishera, zespół Guillaina-Barre’go, przeciwciała przeciw gangliozydom, neuropatia


ABSTRACT
Bickerstaff brainstem encephalitis (BBE) is a rare, inflammatory disease of the nervous system, including the brainstem and the peripheral nervous system, in which ophthalmoplegia, cerebellar ataxia and altered state of consciousness are the predominant symptoms. The disease belongs to the spectrum of Guillain- Barre syndrome (GBS) and is considered one of the subtypes of Miller-Fisher syndrome (MFS). Although the etiology of BBE is not fully understood, one should be aware of the progressive treatment and the initiation of autoimmune processes. The use of immunomodulatory / immunosuppressive treatment gives a chance for complete resolution of the symptoms of the disease.

Key words: Bickerstaff brainstem encephalitis, Miller-Fisher syndrome, the Guillain-Barre syndrome, anti- ganglioside antibodies, neuropathy


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Czyżyk E

PubMed
Articles by:Bocheńska M
Articles by:Tonia-Cwynar E
Articles by:Czyżyk E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych