Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ictal miosis – a rare symptomatology of focal autonomic seizures.


Napadowe zwężenie źrenic – rzadka symptomatologia napadów ogniskowych.
Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2019.56.444
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 63-65
Full text PDF Ictal miosis – a rare symptomatology of focal autonomic seizures.ABSTRACT
Epileptic seizures, manifested by pupils’ size alteration without impairment of consciousness, may remain unnoticed or be mistaken with other nonepileptic events. There is a lack of comprehensive descriptions and evidence in the literature regarding seizures with pupillary autonomic manifestation as the isolated phenomena. This fact indicates the need of reporting the cases of focal autonomic seizures, clinically manifesting with pupillary changes, which should be discussed in order to remain aware of this rare seizure symptomatology and asses their actual frequency in a longer perspective. Therefore, we present clinical and diagnostic implications regarding a 3,5-year-old boy, diagnosed with focal seizures with autonomic component. There were no pregnancy and delivery complications and the psychomotor development was also normal. Interictal EEG revealed sharp waves in occipital and parieto- occipital regions, pronounced over the right hemisphere. MRI of the brain was normal. Hospital observation and video recording confirmed focal seizures with autonomic manifestation. He was successfully treated with carbamazepine and remains seizure free. Our findings provide the evidence that focal epileptic seizures are elusive and difficult to recognize. Capturing the seizures on video monitoring isessential to the diagnosis. Careful observation, proper diagnosis and early implementation of antiepileptic therapy may provide satisfactory and long-lasting improvement in managing the seizures.

Key words: autonomic seizures, pupillary changes, ictal miosis, blurry vision, ictal spinning.


STRESZCZENIE
Napady padaczkowe, manifestujące się pod postacią zmiany szerokości źrenic, bez zaburzeń świadomości, mogą pozostać niezauważone lub niewłaściwie rozpoznane jako incydenty niepadaczkowe. W piśmiennictwie niewiele jest prac dotyczących napadów manifestujących się w postaci izolowanych zaburzeń autonomicznych, w tym napadowych zmian szerokości źrenic. Fakt ten wskazuje na utrzymującą się potrzebę dyskusji i uzupełniania literatury o doniesienia na temat napadów ogniskowych z objawami autonomicznymi, manifestujących się w postaci napadowych zmian szerokości źrenic, celem oszacowania rzeczywistej częstości występowania tego typu napadów. Mając na uwadze powyższe, przedstawiamy obraz kliniczny oraz implikacje diagnostyczne, dotyczące przypadku 3,5-letniego chłopca, bez obciążeń w wywiadzie ciążowo-okołoporodowym, rozwijającego się prawidłowo, z rozpoznaną padaczką z napadami ogniskowymi, manifestującymi się w postaci zaburzeń autonomicznych. W międzynapadowym zapisie EEG u chłopca stwierdzono fale ostre w okolicach ciemieniowo-potylicznych oraz potylicznych, głównie znad prawej półkuli mózgu. MRI mózgowia był prawidłowy. Obserwacja kliniczna oraz nagrania video potwierdziły występowanie napadów ogniskowych z objawami autonomicznymi, bez zaburzeń świadomości. Włączono terapię karbamazepiną, uzyskując ustąpienie napadów padaczkowych. Przedstawione przez nas dane kliniczne oraz wyniki badań ukazują, że semiologia występujących u chłopca ogniskowych napadów z komponentą autonomiczną możne stanowić duże wyzwanie diagnostyczne/budzić duże trudności diagnostyczne. Nagranie na video napadów o tej rzadkiej manifestacji klinicznej może stanowić podstawę ich rozpoznania i zaklasyfikowania. Uważna obserwacja kliniczna oraz właściwa diagnoza pozwala na szybkie rozpoczęcie właściwej i skutecznej terapii przeciwpadaczkowej.

Słowa kluczowe: napady autonomiczne, zmiany szerokości źrenic, napadowe zwężenie źrenic, zamazane widzenie, napadowe uczucie wirowania.


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Blume W.T., Luders H.O., Mizrahi E. et al.: Glossary of Descriptive terminology for ictal semiology: Report of the ILAE task force on classification and terminology. Epilepsia 2001; 42: 1212–1218.
[2] 
Ferrie C.D., Caraballo R., Covanis C. et al.: Autonomic Status Epilepticus in Panayiotopoulos Syndrome and Other Childhood and Adult Epilepsies: A Consensus View. Epilepsia 2007; 48: 1165–1172.
[3] 
Moseley B., Bateman L., Millichap J. et al.: Autonomic epileptic seizures, autonomic effects of seizures, and SUDEP. Epilepsy & Behav 2013; 26: 375–385.
[4] 
Sadek A.-R., Kirkham F., Barker S. et al.: Seizure-induced miosis. Epilepsia 2011; 52: 199–203.
[5] 
Rosenberg M.L., Jabbari B.: Miosis and interictal ophthalmoplegia as a manifestation of partial seizures. Neurology 1991; 41: 737–739.
[6] 
Luders H.O., Noachtar S.: Epileptic seizures. Pathophysiology and clinical semiology. Churchill Livingstone, New York, 631–641, Burgess 2000.
[7] 
Forgasi A., Janszky J., Tuxhorn I.: Autonomic symptoms during childhood partial epileptic seizures. Epilepsia 2006; 47: 584–588.
[8] 
Schauble B., Britton J.W., Mullan B.P.: Ictal vomiting in association with left temporal lobe seizures in a left hemisphere language dominant patient. Epilepsia 2002; 43: 1432–1435.
[9] 
Schindler K., Wieser H.G.: Ictal vomiting in a left hemisphere-languagedominant patient with left-sided temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2006; 8: 232–237.
[10] 
Masanori S., Masaki K., Yu K. et al: Ictal nausea with vomiting as the major symptom of simple parietal seizures: Electroencephalographic and magnetoencephalographic analysis. Epilepsy Behav 2007; 11: 582–587.
[11] 
Moseley B., Bateman L., Millichap J.J. et al: Autonomic epileptic seizures, autonomic effects of seizures, and SUDEP. Epilepsy Behav 2013; 26: 375–385.
[12] 
Panayiotopoulos C.P.: Benign childhood occipital seizures. Arch Dis Child 1998; 78: 3–5.
[13] 
Politi-Elishkevich K., Kivity S., Shuper A. et al: Idiopathic photosensitive occipital epilepsy: clinical and electroencephalographic (EEG) features. J Child Neurol 2014; 29: 307–311.
[14] 
Panayiotopoulos C.P., Ahmed Sharoqi I., Agathonikou A.: Occipital seizures imitating migraine aura. J R Soc Med. 1997; 90: 255–257.
[15] 
Haut S.: Differentiating migraine from epilepsy. ASIM 2005; 5: 658–665.
[16] 
Panayiotopoulos C.P.: Elementary visual hallucinations, blindness, and headache in idiopathic occipital epilesy: differentiation from migraine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66: 536–540.
[17] 
Schnell D, Arnaud L, Lemiale V. Pupillary hippus in nonconvulsive status epilepticus. Epileptic Disord 2012; 14: 310–312.
[18] 
Özge A, Kaleagasi H, Tasmertek FY. Autonomic headache with autonomic seizures: a case report. J Headache Pain 2006; 7: 347–350.
html5 video by EasyHtml5Video.com v4.0
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szmuda M
Articles by:Zawadzka M
Articles by:Trybała E
Articles by:Lemska A
Articles by:Gruszczyńska I
Articles by:Modrzejewska S
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Articles by:Szmuda M
Articles by:Zawadzka M
Articles by:Trybała E
Articles by:Lemska A
Articles by:Gruszczyńska I
Articles by:Modrzejewska S
Articles by:Mazurkiewicz-Bełdzińska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych