Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym


Picture of brain bioelectrical activity in childhood autism
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.451
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 47-48
Full text PDF Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcymSTRESZCZENIE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) stanowią częsty problem kliniczny. Aktualnie poza metodami psychologicznymi i psychiatrycznymi bazującymi na obserwacji zachowań dziecka nie istnieje żaden biomarker, który byłby patognomoniczny dla ASD. Wykonywane rutynowo badania elektroencefalograficzne i neuroobrazowe niewiele wnoszą do rozpoznania ASD i monitorowania jego przebiegu. Elektroencefalografia może być jednak narzędziem, które w przyszłości pomoże poznać procesy leżące u podłoża ASD.

Słowa kluczowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, elektroencefalografia, czynność bioelektryczna mózgu


ABSTRACT
Autism spectrum disorder (ASD) is a common clinical problem. Currently, apart from psychological and psychiatric methods based on observation of child’s behavior, there is no biomarker that would be pathognomonic for ASD. Routine electroencephalographic and neuroimaging examinations do not contribute much to the diagnosis of ASD or monitoring its course. However, electroencephalography can be a tool that will help in the future to understand the processes underlying ASD.

Key words: autism spectrum disorders, electroencephalography, brain bioelectrical activity


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Słopień A. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe [w:] Neurologia Wieku Rozwojowego. Steinborn B. [red.], PZWL, Warszawa 2017
[2] 
Vargason T., Grivas G., Hollowood J., et al.: Towards a Multivariate Biomarker-Based Diagnosis of Autism Spectrum Disorder: Review and Discussion of Recent Advancements. Seminars in Pediatric Neurology, Elselvier Article in press
[3] 
Tuchman R., Rapin I.: Epilepsy in autism. Lancet Neurol 2002; 1: 352–358.
[4] 
Tuchman RF., Rapin I.: Regression in pervasive developmental disorders: seizures and epileptiform electroencephalogram correlates. Pediatrics 1997; 99: 560–566.
[5] 
Chez MG., Chang M., Krasne V., et al.: Frequency of epileptiform EEG abnormalities in a sequential screening of autistic patients with no known clinical epilepsy from 1996 to 2005. Epilepsy Behav 2006; 8: 267–271.
[6] 
Yasuhara A.: Correlation between EEG abnormalities and symptoms of autism spectrum disorder (ASD) Brain Dev. 2010; Nov;32: 791-798.
[7] 
Achkar C., Spence S.: Clinical characteristics of children and young adults with co-occurring autism spectrum disorder and epilepsy. Epilepsy&Behavior 2019; 92: 45-52.
[8] 
Milovanovic M., Radivojevic V., Radosavljev-Kircanski J., et al.: Epilepsy and interictal epileptiform activity in patients with autism spectrum disorders. Epilepsy&Behavior 2015; 47: 183-190.
[9] 
Wang J., Barstein J., Ethridge L., et al.: Resting state EEG abnormalities in autism spectrum disorders. Journal of Neurodevelopmental Disorders 2013; 5: 24.
[10] 
Saby J., Marshall P.J.: The Utility of EEG Band Power Analysis in the Study of Infancy and Early Childhood Dev Neuropsychol. 2012; 37: 253–273.
[11] 
Kang J., Chen H., Li X., et al.: EEG entropy analysis in autistic children. Journal of Clinical Neuroscience 2019; 62: 199-206.
[12] 
Duffy F., Heidelise A.:, A stable pattern of EEG spectral coherence distinguishes children with autism from neuro-typical controls - a large case control study. BMC Med. 2012 Jun 26;10: 64:
[13] 
O’Reilly C., Lewis J.D., Elsabbagh M.: Is functional brain connectivity atypical in autism? A systematic review of EEG and MEG studies. PLoS ONE 2017; 12(5): e0175870. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska J
Articles by:Malendowicz-Major B

PubMed
Articles by:Michalska J
Articles by:Malendowicz-Major B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych