Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku dziecięcego


Gene and genetic therapies in neuromuscular diseases of childhood
*Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
** Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.453
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 11-18
Full text PDF Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku
dziecięcegoSTRESZCZENIE
Osiągnięcia genetyki, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej zrewolucjonizowały współczesną medycynę: umożliwiły poznanie i zrozumienie genetycznego podłoża wielu chorób i utorowały drogę do poszukiwania leczenia poprzez naprawę wadliwych genów. W ostatnich latach największe sukcesy w zakresie terapii genowej i genetycznej zostały osiągnięte w chorobach nerwowo-mięśniowych wieku dziecięcego: w rdzeniowym zaniku mięśni i dystrofii mięśniowej Duchenne'a. To nowoczesne leczenie wykorzystuje różnorodne techniki takie jak: transport genów za pomocą wektorów wirusowych czy modyfikację ekspresji genów z użyciem antysensownych oligonukleotydów i "małych cząsteczek" oraz jeszcze badaną, ale bardzo obiecującą, edycję genomu z zastosowaniem systemu CRISPR-Cas9. W pracy przedstawiono przegląd: przełomowych terapii w leczeniu SMA i DMD oraz leczenia genetycznego, badanego w innych chorobach nerwowo- mięśniowych wieku dziecięcego

Słowa kluczowe: terapia genowa, modyfikacja splicingu, choroby nerwowo- mięśniowe.


ABSTRACT
The achievements in genetics, molecular biology and genetic engineering revolutionized modern medicine: they have made it possibile to know and understand the genetic basis of many diseases and have paved the way to seek treatment by reparing defective genes. In recent years, the greatest success in gene and genetic therapy have been achieved in neuromuscular diseases of childhood: spinal muscular atrophy and Duchenne muscular dystrophy. This cutting-edge treatment uses a variety of techniques such as: gene transport using viral vectors or modification of gene expression with the use of antisense oligonucleotides and "small molecules" as well as genome editing using the CRISPR-Cas9 system, still under investigation, but very promising. This article presents an overview of breakthrough therapies in the treatment of SMA and DMD and genetic treatment investigated in other neuromuscular diseases of childhood.

Key words: gene theraphy, splicing modification, neuromuscular diseases


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Nowak J., Januszkiewicz-Lewandowska D.: Perspektywy terapii genowej chorób neurologicznych. Adv Psychiatry Neurol., 1997; 6: 61-65.
[2] 
Renthal W.: Genomics to Gene Therapy in Neurology. Practical Neurology, 2019;18: 88-91.
[3] 
Flotte T.: Gene therapy: The first two decades and the current state of the art. J. Cell. Physiol., 2007; 213: 301-305.
[4] 
Abreu N., Waldrop M.: Overview of gene therapy in spinal muscular atrophy and Duchenne muscular dystrophy. Pediatr Pulmonol. 2020; 10: 1002.
[5] 
Braun S.: Thérapies géniques de l’amyotrophie spinale infantile - Un morceau d’histoire de la médecine [Gene-based therapies of spinal muscular atrophy: a piece of history of medicine]. Med Sci, 2020; 36: 141-146.
[6] 
Drewa G., Ferenc T.[red.],: Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Urban &Partner Wrocław 2003: 406.
[7] 
Dunbar C., High K., Joung J., et al.: Gene therapy comes of age. Science, 2018: 359(6372): eaan4672
[8] 
Czarnek M., Bereta J.: System CRISPR-Cas – od odporności bakterii do inżynierii genomowej, Postepy Hig Med. Dosw 2016; 70: 901-916.
[9] 
Gonçalves G., Paiva R. :Gene therapy: advances, challenges and perspectives. Einstein (Sao Paulo). 2017; 15: 369-375.
[10] 
Memi F., Ntokou A., Papangeli I.: CRISPR/Cas9 gene-editing: Research technologies, clinical applications and ethical considerations. Semin in Perinatol. 2018; 42: 487-500.
[11] 
Wolter J., Mao H., Fragola G., et al.: Cas9 gene therapy for Angelman syndrome traps Ube3a-ATS long non-coding RNA. Nature. 2020; 587: 281-284.
[12] 
Li Q.: Nusinersen as a Therapeutic Agent for Spinal Muscular Atrophy. Yonsei Med J. 2020; 61: 273-283.
[13] 
Bennett C., Krainer A., Cleveland D.: Antisense Oligonucleotide Therapies for Neurodegenerative Diseases. Annu Rev Neurosci. 2019; 42: 385-406.
[14] 
Ravi B., Antonellis A., et al.: Genetic approaches to the treatment of inherited neuromuscular diseases. Hum Mol Genet. 2019; 28(R1): R55-R64.
[15] 
Jędrzejwska M.: Próby terapeutyczne w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a i rdzeniowym zaniku mięśni. Polski Przegląd Neurologiczny. 2010; 6, suplement A:34-35
[16] 
Steinborn B.[red.], Neurologia wieku rozwojowego. PZWL Warszawa 2017: 719-720, 724, 726.
[17] 
Waldrop M., Kolb S.: Current Treatment Options in Neurology-SMA Therapeutics. Curr Treat Options Neurol. 2019; 21: 25.
[18] 
Flotats-Bastardas M., Hahn A.: New Therapeutics Options for Pediatric Neuromuscular Disorders. Front Pediatr. 2020; 8: 583877.
[19] 
Sergott R., Amorelli G., Baranello G., et al.: Risdiplam treatment has not led to retinal toxicity in patients with spinal muscular atrophy. Ann Clin Transl Neurol. 2020; 8: 54-65.
[20] 
Datta N, Ghosh P.: Update on Muscular Dystrophies with Focus on Novel Treatments and Biomarkers. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020; 20: 14.
[21] 
Hausmanowa- Petrusewicz I. [red.], Choroby nerwowo- mięśniowe. Wyd. II. Wydawnictwo Czelej Lublin 2013: 26-38.
[22] 
Waldrop M., Flanigan K.: Update in Duchenne and Becker muscular dystrophy. Curr Opin Neurol. 2019; 32: 722-727.
[23] 
Echevarría L., Aupy P., Goyenvalle A.: Exon-skipping advances for Duchenne muscular dystrophy. Hum Mol Genet. 2018; 27: R163-R172.
[24] 
Duan D.: Systemic AAV Micro-dystrophin Gene Therapy for Duchenne Muscular Dystrophy. Mol Ther. 2018; 26: 2337-2356.
[25] 
Crudele J., Chamberlain J.:AAV-based gene therapies for the muscular dystrophies. Hum Mol Genet. 2019; 28(R1): R102-R107.
[26] 
Xu R., Jia Y., Zygmunt D.A., et al.: rAAVrh74.MCK.GALGT2 Protects against Loss of Hemodynamic Function in the Aging mdx Mouse Heart. Mol Ther. 2019; 27(3): 636-649.
[27] 
Min Y., Bassel-Duby R., Olson E.: CRISPR Correction of Duchenne Muscular Dystrophy. Annu Rev Med. 2019; 70: 239-255.
[28] 
Urszula Fiszer [red], Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych, Termedia Poznań 2010: 232-234.
[29] 
Mendell J., Chicoine L., Al-Zaidy S., et al.: Gene Delivery for Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2D by Isolated Limb Infusion. Hum Gene Ther. 2019; 30: 794-801.
[30] 
Sahenk Z., Ozes B.: Gene therapy to promote regeneration in Charcot- Marie-Tooth disease. Brain Res. 2020; 1727: 146533.
[31] 
Timchenko L.: Correction of RNA-Binding Protein CUGBP1 and GSK3 Signaling as Therapeutic Approach for Congenital and Adult Myotonic Dystrophy Type 1. Int J Mol Sci. 2019; 21: 94.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Jączak-Goździak M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Jączak-Goździak M
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych