Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - report on one-year postoperative results in the Polish population


Zastosowanie selektywnej rizotomii grzbietowej w leczeniu spastyczności związanej z mózgowym porażeniem dziecięcym - ocena wyników leczenia w populacji polskiej rok po operacji
*Department of Neurosurgery and Pediatric Neurosurgery, Pomeranian Medical University, Szczecin
** Devision of Pediatric Neurosurgery, Pomeranian Medical University ,Szczecin,
*** Department of Anesthesiology, Pomeranian Medical University, Szczecin,
****Institute of Psychology, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poznan

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.454
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 19-26
Full text PDF Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - repABSTRACT
Aim: Selective dorsal rhizotomy (SDR) is a form of surgical treatment that reduces tone in lower extremities by selective sectioning of lumbosacral dorsal roots fibers. However, the method occasionally still arouses some controversies. Since it was introduced in Poland, relatively recently, the discussion on its efficacy is even more vivid. To address this issue we present the analysis of patients treated with SDR in our institution.
Material and methods: Out of 96 operated patients 76 were eligible for the study and 30 of them showed up for one-year follow up and were finally analyzed. Modified Ashworth Scale (MAS) was used to measure spasticity and the Gross Motor Function Measure (GMFM) to asses gross motor functioning of the patients.
Results: For spasticity of different muscles measured by MAS there were significant differences between pre-treatment and post- -treatment (p < 0.05, after Holm-Bonferroni correction; effect size 1.26 < d> 2.32). Furthermore, for gross motor functioning measured by GMFM, there was significant difference between both time points treatment (d = 0.68).
Conclusions: To our knowledge this is the first report on results of SDR for cerebral palsy treatment in Polish population. The treatment significantly diminished spasticity and improved gross motor functioning on the long term basis. This should provide reassurance to parents considering the procedure and influence the discussion on including SDR in the group of neurosurgical procedures founded by health system authorities in Polandneurodegenerative and metabolic diseases are suspected, genetic testing is performed. Despite the progress that has been made in treating some ataxia disorders in recent years, with few exceptions, for most of patients the therapy of choice is symptomatic and supportive treatment.


Key words: selective dorsal rhizotomy, cerebral palsy, spasticity, gross motor function.


STRESZCZENIE
Cel: Selektywna rizotomia grzbietowa (SDR) jest neurochirurgiczną metodą leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (CP). Pomimo udowodnionej efektywności jej stosowanie budzi czasem kontrowersje dotyczące inwazyjności metody w stosunku do poprawy funkcjonowania chorych. SDR została w Polsce wprowadzona stosunkowo niedawno, stąd też powyższe wątpliwości budzą szczególnie żywą dyskusję w odniesieniu do naszej populacji. Celem odpowiedzi na rodzące się pytania kliniczne przedstawiamy analizę wyników leczenia metodą SDR grupy chorych operowanych w naszym ośrodku. Materiał i metody: Spośród 96 chorych leczonych operacyjnie metodą SDR, 76 spełniło kryteria włączenia do badania. Z tej grupy, 30 chorych zgłosiło się na kompleksową ocenę wykonywaną rok po operacji i zostało ostatecznie poddanych analizie. Oceniano stopień spastyczności opisując ją Zmodyfikowaną Skalą Ashwortha (Modified Ashworth Scale -MAS) oraz ogólne funkcjonowanie motoryczne stosując Skalę Funkcjonalną Motoryki Dużej (Gross Motor Function Measure - GMFM). Wyniki: Dla spastyczności różnych partii mięśniowych mierzonych za pomocą MAS wykazano istotne różnice przed leczeniem i po leczeniu (p <0,05, po korekcie Holm-Bonferroniego; wielkość efektu 1,26 < d > 2,32). Ponadto dla ogólnego funkcjonowania motorycznego mierzonego skalą GMFM wykazano znaczącą różnicę między oboma pomiarami (d = 0,68). Wnioski: Według wiedzy autorów jest to pierwsze doniesienie dotyczące skuteczności leczenia operacyjnego metodą SDR spastyczności związanej z CP w polskiej populacji. Operacja znacznie zmniejszyła spastyczność i poprawiła ogólne funkcjonowanie motoryczne, a efekt ten utrzymywał się długotrwale. Uzyskane rezultaty powinny być brane pod uwagę w wyborze metody leczenia spastyczności u dzieci z CP, a także stanowić przyczynek do dyskusji systemowej nad włączeniem SDR do grupy procedur neurochirurgicznych zarejestrowanych w Polsce.

Słowa kluczowe: selektywna rizotomia grzbietowa, dziecięce porażenie mózgowe, spastyczność, motoryka duża.


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Cans C.: Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 816-824.
[2] 
Graham D., Aquilina K., Cawker S., et al.: Single-level selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy. J Spine Surg 2016; 2: 195-201.
[3] 
Novak I., Mcintyre S., Morgan C., et al.: A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 885-910.
[4] 
Aquilina K., Graham D., Wimalasundera N.: Selective dorsal rhizotomy: an old treatment reemerging. Arch Dis Child 2017; 102: 278-278.
[5] 
Narayanan U.G.: Management of Children With Ambulatory Cerebral Palsy: An Evidencebased Review. J Pediatr Orthop 2012; 32: 172-181.
[6] 
Tedroff K., Löwing K., Jacobson D.N., et al.: Does loss of spasticity matter? A 10-year follow-up after selective dorsal rhizotomy in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2011; 53:724-729.
[7] 
Macwilliams B.A., Johnson B.A., Shuckra A.L., et al.: Functional decline in children undergoing selective dorsal rhizotomy after age 10. Dev Med Child Neurol 2011; 53: 717-723.
[8] 
Ashworth B.: Preliminary trial of carisoprodol in multiple sclerosis. Practitioner 1964; 192: 540-542.
[9] 
Bohannon R.W., Smith M.B.: Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987; 67: 206-207.
[10] 
Ansari N.N., Naghdi S., Arab T.K., et al.: The interrater and intrarater reliability of the Modified Ashworth Scale in the assessment of muscle spasticity: limb and muscle group effect. NeuroRehabilitation 2008; 23: 231-237.
[11] 
Mutlu A., Livanelioglu A., Gunel M.K.: Reliability of Ashworth and Modified Ashworth scales in children with spastic cerebral palsy. BMC Musculoskelet Disord 2008; 9(1): e44.
[12] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214-223.
[13] 
Palisano R.J., Hanna S.E., Rosenbaum P.L., et al.: Validation of a model of gross motor function for children with cerebral palsy. Phys Ther 2000; 80: 974-985.
[14] 
Park T.S., Johnston J.M.: Surgical techniques of selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy. Neurosurg Focus 2006; 21(2): e7.
[15] 
Cohen J.: A power primer. Psychol Bull 1992; 112: 155-159.
[16] 
Holm S.: A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scand J Stat 1979; 6: 65-70.
[17] 
Steinbok P., Reiner AM, Beauchamp R.: A randomized clinical trial to compare selective posterior rhizotomy plus physiotherapy with physiotherapy alone in children with spastic diplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997;39:178-184.
[18] 
Wright F.V., Sheil E.M., Drake J.M., et al: Evaluation of selective dorsal rhizotomy for the reduction of spasticity in cerebral palsy: a randomized controlled trial. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 239-247.
[19] 
McLaughlin J.F., Bjornson K.F., Astley S.J. et al.:Selective dorsal rhizotomy: efficacy and safety in an investigator-masked randomized clinical trial. Dev Med Child Neurol. 1998;10: 220-232
[20] 
Terfoff K., Lowing K., Astrom E.: A prospective cohort study investigating gross motor function, pain, and health-related quality of live 17 years after selective dorsal rhizotomy in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2015; 57: 484-490.
[21] 
Park T., Liu J.L., Edwards C., et al.: Functional Outcomes of Childhood Selective Dorsal Rhizotomy 20 to 28 Years Later. Cureus 2017; 9(5): e1256.
[22] 
Summers J., Coker B., Eddy S.: Selective dorsal rhizotomy in ambulant children with cerebral palsy: an observational cohort study. Lancet Child Adolesc Health 2019; 3: 455-462.
[23] 
Mittal S., Farmer J.P., Al-Atassi B.: Long-term functional outcome after selective posterior rhizotomy.. J Neurosurg 2002; 97: 315-325.
[24] 
Iorio-Morin C., Yap R., Dudley R.W.: Selective Dorsal Root Rhizotomy for Spastic Cerebral Palsy: A Longitudinal Case-Control Analysis of Functional Outcome. Neurosurgery (in press).
[25] 
Grootveld L.R., Schie P.E., Buizer A.I.: Sudden falls as a persistent complication of selective dorsal rhizotomy surgery in children with bilateral spasticity: report of 3 cases. J Neurosurg Pediatr 2016; 18: 192-195.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sagan L
Articles by:Ogłodziński J
Articles by:Madany
Articles by:Jarosz M
Articles by:Lickendorf M
Articles by:Małasiak P
Articles by:Jarosz K
Articles by:Tyburski E

PubMed
Articles by:Sagan L
Articles by:Ogłodziński J
Articles by:Madany
Articles by:Jarosz M
Articles by:Lickendorf M
Articles by:Małasiak P
Articles by:Jarosz K
Articles by:Tyburski E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych