Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their combinations in the group of children with arterial ischemic stroke


Polimorficzne warianty genów MTHFR C667T oraz PAI-1 5G/4G oraz ich kombinacje w grupie dzieci z udarem niedokrwiennym mózgu
*Neurological Department, City Clinical Children's Hospital Nº1 in Kyiv, Ukraine
** Institution Reference-centre for Molecular Diagnostic of Public Health Ministry of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
***The National Medical Academy of Postgraduate Education State named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.455
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 27-32
Full text PDF Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their
combinations in the gABSTRACT
Introduction. Arterial ischemic stroke (AIS) in childhood is a disorder associated with different predisposing factors, thrombophilia is one of them. We present the study of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G gene polymorphisms as a possible risk factor for the development of AIS in the group of Ukrainian children. Materials and methods. 77 children from 29 days to 15 years of age were involved in this study: study group - 44 children with AIS, and 33 in a control group. Children enrolled to both groups were at similar age. Results. In the study group there was an increase in the frequency of genotypes 677CT (OR = 2.69) and 677TT, CT + TT genotypes (OR = 3.67) of the MTHFR gene, increased frequency of the 677T allele (OR = 2.57). In the study group detection of 5G/5G + 5G/4G genotypes was higher (OR = 2.82) with statistically predominance of the 5G allele (OR = 2.26) of the gene PAI -1. Higher frequency of the combination of genotypes genes 677CT + 5G/5G was found in the main group. The model of interpreting interactions was built, it allows to predict indirectly the potential intergenic interactions. Conclusions. We conclude that risk of AIS is higher in children with polymorphic variants 677CT and 677TT for the MTHFR gene; the association of polymorphic variants 5G/4G and 5G/5G for the PAI-1 gene with a decrease in the risk of developing AIS; direct interaction with the MTHFR was found for PAI-1, but of weak strength

Key words: children, arterial ischemic stroke, MTHFR C677T gene polymorphism, PAI-1 gene polymorphism.


STRESZCZENIE
Wstęp: Udar niedokrwienny (AIS) jest rzadkim schorzeniem wieku dziecięcego, które wiąże się z różnymi czynnikami predysponującymi. Trombofilia jest jedną z ustalonych predyspozycji genetycznych do udaru w populacji pediatrycznej. Cel: Przedstawiamy badanie polimorfizmów genów MHFR C677T i PAI-1 5G / 4G jako potencjalnego czynnika ryzyka rozwoju AIS indywidualnie i łącznie w grupie dzieci ukraińskich. Materiał i metody Badaniem objęto 77 dzieci w wieku od 29 dni do 15 lat: grupa badana - 44 dzieci z AIS oraz grupa kontrolna - 33 dzieci zakwalifikowanych do obu grup znajdowały się w podobnym wieku. Wyniki: W badanej grupie stwierdzono większą częstość genotypów 677CT (OR = 2,69) i 677TT, genotypów CT + TT (OR = 3,67) genu MTHFR oraz większą częstość allelu 677T (OR = 2,57). W analizowanej grupie wykrywalność genotypów 5G / 5G + 5G / 4G była wyższa (OR = 2,82) przy statystycznej przewadze allelu 5G (OR = 2,26) genu PAI -1. Ponadto w analizowanej grupie pacjentów stwierdzono większą częstość kombinacji genotypów 677CT + 5G / 5G w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski: Uzyskane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że ryzyko wystąpienia AIS u dzieci jest wyższe w przypadku obecności polimorficznych wariantów 677CT i 677TT dla genu MTHFR; z kolei skojarzenie wariantów polimorficznych 5G / 4G i 5G / 5G dla genu PAI-1 wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju AIS. Stwierdzono także występowanie bezpośredniej interakcji MTHFR z PAI-1, jednak o małej sile oddziaływania.

Słowa kluczowe: dzieci, udar niedokrwienny tętnic, polimorfizm genów MTHFR C677T, polimorfizm genów PAI-1


BIBLIOGRAPHY
[1] 
deVeber G.:Stroke and the child’s brain: an overview of epidemiology, syndromes and risk factors. Current Opinion Neurology 2002; 15: 133-138.
[2] 
Kirkham F., Hogan A.: Risk Factors for Arterial Ischemic Stroke In Childhood. CNS Spectrums 2004; 9: 451-464.
[3] 
Mallick A., Ganesan V., Kirkham F., et al.: Childhood arterial ischaemic stroke incidence, presenting features, and risk factors: a prospective population based study. Lancet Neurology 2014; 13: 35–43.
[4] 
Mackay M., Wiznitzer M., Benedict S., et al.: Arterial ischemic stroke risk factors: the International Pediatric Stroke Study. Annals of Neurology 2011; 69: 130-140.
[5] 
Steinlin M.: A clinical approach to arterial ischemic childhood stroke: increasing knowledge over the last decade. Neuropediatrics 2012; 43: 1–9.
[6] 
Gerstl L., Bonfert M., Heinen F., et al.: Childhood Arterial Ischemic Stroke: Clinical Presentation, Risk Factors and Management. Hamostaseologie 2020; 40: 165-173.
[7] 
Gerstl L., Bonfert M., Nicolai T., et al.: Childhood stroke: What are the special features of childhood stroke? [in German]. Nervenarzt 2017; 88: 1367-1376.
[8] 
Barnes Ch., deVeber G.: Prothrombotic abnormalities in childhood ischemic stroke. Thrombosis Research 2006; 118: 67-74.
[9] 
Zadro R.: Inherited prothrombotic risk factors in children with first ischemic stroke. Biochemia Medica 2012; 22: 298-310.
[10] 
Kenet G., Lutkhoff L., Albisetti M., et al.: Impact of thrombophilia on risk of arterial ischemic stroke or cerebral sinovenous thrombosis in neonates and children: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Circulation 2010; 121: 1838-1847.
[11] 
Haywood S., Liesner R., Pindora S., et al.: Thrombophilia and first arterial ischaemic stroke: a systematic review. Archives of Disease in Childhood 2005; 90: 402-405.
[12] 
Sarecka-Hujar B., Kopyta, I., Pienczk-Reclawowicz K., et al.: The TT genotype of methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T polymorphism increases the susceptibility to pediatric ischemic stroke: meta-analysis of the 822 cases and 1,552 controls. Molecular Biology Reports 2012; 39: 7957 – 7963.
[13] 
Sarecka-Hujar B., Kopyta I., Skrzypek M., et al.: Association between the 20210G>A prothrombin gene polymorphism an arterial ischemic stroke in children and young adults-two metaanalyses of 3586 cases and 6440 control subjects in total. Pediatric Neurology 2017; 69: 93-10.
[14] 
Sarecka-Hujar B., Kopyta I., Skrzypek M.: Lack of Associations Between PAI-1 and FXIII Polymorphisms and Arterial IschemicStroke in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis 2019; 25: 1-12.
[15] 
Sharma, P. Meta-analysis of the ACE gene in ischaemic stroke. Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry 1998; 64: 227–230.
[16] 
Herak C.D., Krleza L.J., Antolic M.R, et al.: Association of polymorphisms in coagulation factor genes and enzymes of homocysteine metabolism with arterial ischemic stroke in children. Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis 2017; 23: 1042-1051.
[17] 
Smulska N., Gorovenko N., Kyriachenko S. et al.: Association of polymorphic variants genes MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTRR (A66G), FV (G1691A), FII (G20210A), ACE (I/D) and their combinations with risks of Ischemic Stroke in childhood. [in Ukraine] Ukraine Medical Journal 2014; 3: 131-134.
[18] 
Smulska N.: Genetic predispose in the development of ischemic stroke in childhood. European Journal of Paediatric Neurology: Thesis of 2d Pan- Slavic Congress of Child Neurology, Yekaterinburg, Russia. 2014; 18: 822-823.
[19] 
Smulska N., Gorovenko N., Kyriachenko S.: Genetic aspects of the stroke risk in children. [in Russian ] Emergency Medicine 2015; 1: 8-23.
[20] 
Li A., Shi Y., Xu L., et al.: A possible synergistic effect of MTHFR C677T polymorphism on homocysteine level variations increased risk for ischemic stroke. Medicine 2017; 96: 51.
[21] 
Jadavji N.M., Wieske F., Dirnagl U., et al.: Methylenetetrahydrofolate reductase deficiency alters levels of glutamate and gamma-aminobutyric acid in brain tissue. Molecular Genetics and Metabolism Reports 2015; 3: 1–4.
[22] 
Wiklund P.G., Nilsson L., Ardnor S.N., et al.: Plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism and risk of stroke replicated findings in two nested case-control studies based on independent cohorts. Stroke 2005; 36: 1661–1665.
[23] 
Yu W., Gwinn M., Clyne M., et al: A navigator for human genome epidemiology. Nature Genetics 2008; 40: 124-125.
[24] 
Assawamakin A., Sriratanaviriyakul N., Lalerd Y., et al.: Meta-analysis of the plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene with insertion/deletion 4G/5G polymorphism and its susceptibility to ischemic stroke in Thai population. Asian Biomedicine 2012; 6: 203-217.
[25] 
Golomb M.R., Fullerton H.J., Nowak-Gottl U., et al.: Male predominance in childhood ischemic stroke: finding from the international pediatric stroke study. Stroke 2009; 40: 52–57.
[26] 
Balcerzyk A., Żak I., Emich-Widera E., et al.:. The plasminogen activator inhibitor-1 gene polymorphism in determining the risk of pediatric ischemic stroke--case control and family-based study. Neuropediatrics 2011; 42: 67-70.
[27] 
Sabino A. P., Ribeiro D.D., Domingueti C.P., et al.: Plasminogen activator inhibitor – 1 4G/5Gpromoter polymorphism and PAI-1 plasma levels in young patients with ischemic stroke. Molecular Biology Reports 2011; 38: 5355-5360.
[28] 
Hoekstra T., Geleijnse J.M., Kluft C., et al.: 4G/4G genotype of PAI-1 gene is associated with reduced risk of stroke in elderly. Stroke 2003; 34: 2822-2828.
[29] 
Endler G., Lalouschek W., Exner M., et al.: The 4G/4G genotype at nucleotide position -675 in the promotor region of the plasminogen activator inhibitor 1(PAI-1) gene is less frequent in young patients with minor stroke than in controls. British Journal of Haematology 2000; 110: 469-471.
[30] 
Komitopoulou A., Platokouki H., Kapsimali Z., et al.: Mutations and polymorphisms in genes affecting hemostasis proteins and homocysteine metabolism in children with arterial ischemic stroke. Cerebrovascular Diseases 2006; 22: 13-20.
[31] 
Ozyurek E., Balta G., Degerliyurt A., et al.: Significance of factor V, prothrombin, MTHFR, and PAI-1 genotypes in childhood cerebral thrombosis. Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis 2007; 13: 154-160.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Smulska N
Articles by:Rossokha Z
Articles by:Fishchuk L
Articles by:Gorovenko N
Articles by:Nechai A
Articles by:Nicolaenko I
Articles by:Rysliaieva V
Articles by:Krasilenko I

PubMed
Articles by:Smulska N
Articles by:Rossokha Z
Articles by:Fishchuk L
Articles by:Gorovenko N
Articles by:Nechai A
Articles by:Nicolaenko I
Articles by:Rysliaieva V
Articles by:Krasilenko I


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych