Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce neurologicznej -przegląd kliniczno-radiologiczny wybranych jednostek neurologicznych związanych z asymetrią budowy mózgu


Hemispheric asymmetry as a radiological symptom helpful in further neurological diagnostics-clinico-radiological review of selected neurological units related to the asymmetry of the brain structure
*Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
** Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
*** Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.456
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 33-44
Full text PDF Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce
neurologicznej -przeglSTRESZCZENIE
Asymetria półkul mózgu jest zjawiskiem fizjologicznym, a dominacja jednej ze stron, zwłaszcza czynnościowa, jest szczególnie wyraźna w sferze funkcji poznawczych. W odróżnieniu do fizjologicznej, w patologicznej nierówności półkul mózgowych występują znaczne różnice w budowie anatomicznej i histologicznej oraz pojawiają się objawy takie jak niedowłady, napady padaczkowe, zaburzenia funkcji poznawczych czy zaburzenia ruchowe. W artykule przedstawiono wybrane zespoły powiązane z asymetrią półkul mózgu, dokonano klasyfikacji ze względu na etiologię oraz przebieg (na postępujące i niepostępujące), przedstawiono ich kliniczną oraz radiologiczną charakterystykę.

Słowa kluczowe: asymetria półkul mózgu, hemiatrofia, hemimegalencefalia


ABSTRACT
The asymmetry of the cerebral hemispheres is a physiological phenomenon and the dominance of one of the sides, especially the functional one, is particularly clear in the sphere of cognitive functions. In contrast to the physiological, the pathological inequality of the cerebral hemispheres shows significant differences in the anatomical and histological structure and there are symptoms such as paresis, epileptic seizures, cognitive disorders and movement disorders. The article presents selected syndromes related to the asymmetry of the cerebral hemispheres, classifies them according to their etiology and course (into progressive and non-progressive), and presents their clinical and radiological characteristics.

Key words: hemispheric asymmetry, hemiatrophy, hemimegalencephaly


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Corballis M.C.: Evolution of cerebral asymmetry. Prog Brain Res.2019; 250: 153-178.
[2] 
Corballis M.C.: Häberling I.S.: The Many Sides of Hemispheric Asymmetry: A Selective Review and Outlook. J Int Neuropsychol Soc. 2017; 23: 710-718.
[3] 
Corballis M.C.: Early signs of brain asymmetry. Trends Cogn Sci. 2013; 17: 554-555.
[4] 
Schmitz J., Güntürkün O., Ocklenburg S.: Building an Asymmetrical Brain: The Molecular Perspective. Front Psychol. 2019; 10: 982.
[5] 
Tan A.P., Wong Y.L.J., Lin B.J., et al.: Clinico-radiological approach to cerebral hemiatrophy. Childs Nerv Syst. 2018; 34: 2377-2390.
[6] 
Phi J.H., Cho B.K., Kim S.K., et al.: Germinomas in the basal ganglia: magnetic resonance imaging classification and the prognosis. J of Neurooncology. 2010; 99: 227-236.
[7] 
Reiter E., Heim B., Scherfler C., et al.: Clinical Heterogeneity in Cerebral Hemiatrophy Syndromes. Mov Disord Clin Pract. 2016; 3: 382-388.
[8] 
D’Apolito G., Calandrelli R., Caulo M., et al.: Brain asymmetry in Newborns: key findings, case series and literature review. Poster No.: C-1519 Congress: ECR 2015 G.
[9] 
Abdul Rashid A.M., Md Noh M.S.F.: Dyke-Davidoff-Masson syndrome: a case report. BMC Neurol 2018, 18: 76.
[10] 
Li Y., Zhang T., Li B., et al.: A potential cause of adolescent onset Dyke- Davidoff-Masson syndrome: A case report. Medicine (Baltimore). 2019; 98: e18075.
[11] 
El Bahri-Ben Mrad F., Mrabet H., Ben Sghaier R., et al.: Syndrome de Dyke-Davidoff-Masson: a propos de deux observations [Dyke-Davidoff- Masson syndrome: a report of two cases]. J Neuroradiol. 2005; 32: 50- 53.
[12] 
Gajewska E., Malak R., Kroll P., et al.: Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM. Fizjoterapia polska nr 2/2013: 39-41.
[13] 
Alam M, Haq M, Ali F, et al.: Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: An Unusual Cause of Status Epilepticus and Refractory Seizures. Journal of the College of Physicians and Surgeons-Pakistan : JCPSP. 2018 Jun; 28: 99-101.
[14] 
Pietrzak M., Kacprzak A., Mazur M., et al.: Zespół Sturge’a-Webera – aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne. Neurol Dziec. 2016; 25, 50: 101-108.
[15] 
Özdoğan S., Saymaz C., Yaltırık C.K., et al. Encephalocraniocutaneous Lipomatosis: Haberland Syndrome. Am J Case Rep. 2017; 18: 1271- 1275.
[16] 
Paprocka J., Jamroz E., Adamek D., et al.: Difficulties in differentiation of Parry-Romberg syndrome, unilateral facial sclerodermia, and Rasmussen syndrome. Childs Nerv Syst. 2006; 22: 409-415.
[17] 
Varadkar S., Bien C.G., Kruse C.A., et al. Rasmussen’s encephalitis: clinical features, pathobiology, and treatment advances. Lancet Neurol. 2014; 13: 195-205.
[18] 
Steinborn B.[red.], Neurologia wieku rozwojowego. PZWL Warszawa 2017.
[19] 
Steinborn B.[red.], Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych. PZWL Warszawa 2018
[20] 
Hoffman C.E., Ochi A., Snead O.C. 3rd, et al.: Rasmussen’s encephalitis: advances in management and patient outcomes. Childs Nerv Syst. 2016; 32: 629-640.
[21] 
Sethi N.K., Tenney J.R.: Child Neurology: Hemiconvulsion-hemiplegia- epilepsy syndrome. Neurology. 2012; 79: 2367-2368.
[22] 
Auvin S., Bellavoine V., Merdariu D., et al.: Hemiconvulsion-hemiplegia- epilepsy syndrome: current understandings. Eur J Paediatr Neurol. 2012; 16: 413-421.
[23] 
Itamura S., Okanishi T., Arai Y., et al.: Three Cases of Hemiconvulsion- Hemiplegia-Epilepsy Syndrome With Focal Cortical Dysplasia Type IIId. Front Neurol. 2019; 10: 1233.
[24] 
Konovalov A.N., Kadyrov S.U., Tarasova E.M., et al.: Basal ganglia germinomas in children. Four clinical cases and a literature review. Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko. 2016; 80: 71-82.
[25] 
Wong T.T., Chen Y.W., Guo W.Y., et al.: Germinoma involving the basal ganglia in children. Childs Nerv Syst. 2008; 24: 71-78.
[26] 
Dziadkiewicz A., Białecka M., Janik P., et al.: Hemiparkinsonism- hemiatrophy syndrome - report on two cases and review of the literature. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47: 387-392.
[27] 
Ropper A. H, Samuels M. A., Klein J. P.: Adams and Vicor’s Priniples of Neurology, 10th edition, Mc Graw Hill Education 2014.
[28] 
Steinborn B.[red.], Standardy postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2013 p.25-35.
[29] 
Shiroishi M.S., Jackson H.A., Nelson M.D. Jr, et al.: Contralateral hemimicrencephaly in neonatal hemimegalencephaly. Pediatr Radiol. 2010; 40: 1826-1830.
[30] 
Salamon N., Andres M., Chute D.J., et al.: Contralateral hemimicrencephaly and clinical-pathological correlations in children with hemimegalencephaly. Brain. 2006; 129: 352-365.
[31] 
Flores-Sarnat L.: Hemimegalencephaly syndrome. Handb Clin Neurol. 2008; 87: 153-176.
[32] 
Bulteau Ch., Oliver M.V., Fohlen M.: Hémimégalencéphalie : aspects génétiques, cliniques et histologiques. Epilepsies. 2008; 20: 274-280.
[33] 
Lindhurst M.J., Sapp J.C., Teer J.K., et al.: A mosaic activating mutation in AKT1 associated with the Proteus syndrome. N Engl J Med. 2011; 365: 611-619.
[34] 
Ogrodnik M.,Sadowski K., Jóźwiak S.: Neurological manifestations of Proteus syndrome – review of the literature. Neurol Dziec. 2015; 24: 47-53.
[35] 
Chamli A., Litaiem N.: Hypomelanosis of Ito. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan
[36] 
John P.R.: Klippel-Trenaunay Syndrome. Tech Vasc Interv Radiol. 2019; 22: 100634.
[37] 
Jellouli O., Dafiri R.: Syndrome de Klippel-Trenaunay associé à une hémimégalencéphalie [Klippel-Trenaunay syndrome associated with hemimegalencephaly]. Arch Pediatr. 2015; 22: 71-74.
[38] 
Fliciński J., Brylak J., Stański M., et al.: Klippel-Trenaunay Syndrome follow up – case report. Neurol Dziec. 2016; 25, 51: 67-74.
[39] 
Portocarrero L.K.L., Quental K.N., Samorano L.P., et al.: Tuberous sclerosis complex: review based on new diagnostic criteria. An Bras Dermatol. 2018; 93: 323-331.
[40] 
Hirbe A.C., Gutmann D.H.: Neurofibromatosis type 1: a multidisciplinary approach to care. Lancet Neurol. 2014; 13: 834-843.
[41] 
Cutting L.E., Cooper K.L., Koth C.W., et al.: Megalencephaly in NF1: predominantly white matter contribution and mitigation by ADHD. Neurology. 2002; 59: 1388-1394.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Jączak-Goździak M
Articles by:Stajgis M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Jączak-Goździak M
Articles by:Stajgis M
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych