Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boy


Zespół Guillain-Barre jako zespół paranowotworowy u 17-letniego chłopca
*Department of Neurology and Pediatrics, Medical University of Warsaw, Poland
** Medical University of Warsaw, Poland

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.463
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 86-88
Full text PDF Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boyABSTRACT
Guillain-Barre syndrome (GBS) is an acute inflammatory polyneuropathy, characterised by progressive, symmetrical muscle weakness and sensory disorder due to autoimmunologic myelin nerve sheats and/or peripheral nerves axonal damage. The course of the disease in children is usually milder than in adults. The most common variant of GBS is acute inflammatory demyelinating polyneuropathy (AIDP). GBS is a rare disorder with morbidity rate of 0,5-1,5/100 000/ year, more often seen in males. The course of disease in children is usually milder than in adults. Early diagnosis and proper treatment enables complete recovery in 80% of cases, while approximately 10% of patients suffer from symptoms recurrence, mainly after infection. Almost 2/3 of GBS cases are preceded by upper respiratory or gastrointestinal infection. The emergence of antibodies in various mechanisms, which cross react with nerve sheats or axon antigens (through a phenomenon known as molecular mimicry), leads to development of the syndrome. Known triggers inducing GBS include viral and bacterial infections, injuries, surgery, bone marrow transplantation and rarely childhood vaccinations. In still rarer cases, GBS may develop in the course of paraneoplastic syndrome (PNS), and be the first symptom of an underlying neoplastic process.

Key words: Guillain-Barre syndrome, hodgkin lymphoma, paraneoplastic syndrome, polyneuropathy, demyelination


STRESZCZENIE
Zespół Guillain-Barre (GBS) jest ostrą zapalną polineuropatią, charakteryzującą się postępującym, symetrycznym osłabieniem mięśni i zaburzeniami czuciowymi, wynikającymi z autoimmunologicznego uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów i/lub uszkodzenia aksonalnego nerwów obwodowych. Najczęstszym rodzajem GBS jest ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna (AIDP). GBS to rzadkie schorzenie o współczynniku zachorowalności 0,5– 1,5 / 100 000 / rok, częściej obserwowane u mężczyzn. Przebieg choroby u dzieci jest zwykle łagodniejszy niż u dorosłych. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie umożliwiają całkowite wyleczenie w 80% przypadków. Około 10% pacjentów cierpi na nawrót objawów, głównie po zakażeniu. Wielu pacjentów skarży się na przetrwałe zmęczenie. Niewydolność oddechową obserwuje się u 10–20%, a zgon występuje w 3–5% wszystkich przypadków. Prawie 2/3 przypadków GBS poprzedzone jest infekcją górnych dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. Pojawienie się w różnych mechanizmach przeciwciał, które reagują krzyżowo z osłonkami nerwów lub antygenami aksonów (poprzez zjawisko zwane mimikrą molekularną), prowadzi do rozwoju zespołu. Pośród czynników wywołujących GBS, wymienić można te związane ze szczepieniami, urazami lub przeszczepem szpiku kostnego. GBS może być także zespołem paraneoplastycznym (PNS), często obserwowanym jako jako pierwszy objaw procesu nowotworowego.

Słowa kluczowe: Zespół Guillain-Barre, chłoniak hodgkina, zespół paranowotworowy, polineuropatia, demielinizacja


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Halstead S.K., Zitman F.M., Humphreys P.D., et al.: Eculizumab prevents anti-ganglioside antibody-mediated neuropathy in a murine model. Brain 2008; 131(Pt 5): 1197-1208.
[2] 
Hughes R.A., Cornblath D.R.: Guillain-Barré syndrome. Lancet 2005; 366: 1653-1666.
[3] 
Langmuir A.D., Bregman D.J., Kurland L.T., et al.: An epidemiologic and clinical evaluation of Guillain-Barré syndrome reported in association with the administration of swine influenza vaccines. Am J Epidemiol 1984; 119: 841–879.
[4] 
Sedaghat Z., Karimi N.: Guillain-Barré syndrome associated with COVID-19 infection: A case report. J Clin Neurosci 2020; 76: 233-235. doi:10.1016/j.jocn.2020.04.062
[5] 
Virani A., Rabold E., Hanson T., et al.: Guillain-Barré Syndrome associated with SARS-CoV-2 infection. IDCases 2020; Apr 18: e00771. doi: 10.1016/j.idcr.2020.e00771.
[6] 
Lisak R.P., Mitchell M., Zweiman B., et al.: Guillain-Barre syndrome and Hodgkin’s disease: three cases with immunological studies. Ann Neurol 1977; 1: 72–78.
[7] 
Kelly J.J., Karcher D.S.: Lymphoma and peripheral neuropathy: a clinical review. Muscle Nerve 2005, 31: 301–313.
[8] 
Rauschka H., Jellinger K., Lassmann H., et al. Guillain-Barré syndrome with marked pleocytosis or a significant proportion of polymorphonuclear granulocytes in the cerebrospinal fluid: neuropathological investigation of five cases and review of differential diagnoses. Eur J Neurol. 2003 Sep; 10(5): 479-486. doi: 10.1046/j.1468-1331.2003.00644.x. PMID: 12940826. Csf
[9] 
Anderson D., Beecher G., Steve T.A., et al. Neurological Nuance: Hodgkin lymphoma presenting with Guillain-BarrÉ syndrome. Muscle Nerve. 2017 Apr;55(4): 601-604. doi: 10.1002/mus.25439. Epub 2016 Nov 9. PMID: 27756115.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dryżałowski P
Articles by:Sołowiej E
Articles by:Okruciński D
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Dryżałowski P
Articles by:Sołowiej E
Articles by:Okruciński D
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych