Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Why should a neuropaediatrician always measure head circumference - a case report of Glucose transporter 1 deficiency syndrome (Glut1-DS)


Dlaczego neurolog dziecięcy MUSI zawsze mierzyć obwód głowy - opis przypadku deficytu transportera glukozy typu 1 (Glut1-DS)
Clinic of Paediatric Neurology, Institute of Mother and Child, Warsaw
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.464
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 89-91
Full text PDF Why should a neuropaediatrician always measure head circumference
- a case report of Glucose trABSTRACT
Introduction. The deficit of the type 1 glucose transporter (Glut1-DS) belongs to the neurometabolic disorders that can be effectively treated, in this case with ketogenic diet. By limiting glucose supply to the brain the deficit of glucose transporter 1 leads to cerebral energy deficiency. Glut1-DS manifests with a wide range of neurological symptoms that usually start in early childhood, including cognitive impairment, epilepsy and permanent and/or paroxysmal motor disorders, often provoked by physical activity, fasting or hyperthermale. Aim. We present the case of a 6,5-year-old patient with Glut1- -DS who, despite presenting typical symptoms, remained undiagnosed for years. Family history was positive of intellectual disability in first degree relative. The child suffered from psychomotor development delay, motor coordination difficulties, motor disorders and epilepsy with focal and absence seizures of early onset. However, the significant symptom of secondary microcephaly remained unnoticed for years. Conclusion. Secondary microcephaly is a valuable symptom which can guide towards the diagnosis. The early diagnosis of Glut1 deficiency syndrome enables prompt introduction of the ketogenic diet crucial for the child’s development and improvement of both the patients and their families’ quality of life.

Key words: Glut1-DS, glucose transporter 1 deficiency syndrome, head circumference, epilepsy.


STRESZCZENIE
Wstęp. Deficyt transportera glukozy typu 1 (Glut1-DS.) należy do tych nielicznych neurometabolicznych schorzeń, które mogą być skutecznie leczone, w tym wypadku dietą ketogenną. Deficyt transportera 1, poprzez redukcję transportu glukozy do OUN, prowadzi do deficytu energetycznego mózgu. Schorzenie to charakteryzuje się wieloma objawami ze strony układu nerwowego, najczęściej z początkiem w okresie wczesnego dzieciństwa. Należą do nich zaburzenia poznawcze, padaczka, dysfunkcje ruchowe o przewlekłym charakterze lub występujące napadowo, często prowokowane wysiłkiem, głodzeniem czy zwyżką ciepłoty ciała. Cel. Celem pracy było przedstawienie przypadku 6,5 letniej pacjentki z Glut1-DS, u której rozpoznanie było opóźnione pomimo obecności typowych dla tego schorzenia objawów klinicznych. Wywiad rodzinny był obciążony występowaniem niepełnosprawności intelektualnej u krewnego I stopnia. U dziecka obserwowano nieprawidłowy rozwój poznawczy, niezgrabność ruchową oraz padaczkę z napadami ogniskowymi oraz nieświadomości o wczesnym początku. Jednakże, istotny objaw diagnostyczny, jakim było małogłowie wtórne, długo nie był rejestrowany. Wnioski. Małogłowie wtórne jest istotnym objawem ukierunkowującym diagnostykę. Wczesne rozpoznanie Glut1-DS. umożliwia wprowadzenie skutecznego leczenia dietą ketogenną, co prowadzi do poprawy rozwoju dziecka i tym samym do polepszenia jakości życia pacjenta i jego rodziny.

Słowa kluczowe: Glut1-DS, deficyt transportera glukozy typu 1, obwód głowy, padaczka.


BIBLIOGRAPHY
[1] 
De Vivo, D.C., Trifiletti, R.R., Jacobson, R.I., et al.: Defective glucose transport across the blood-brain barrier as a cause of persistent hypoglycorrhachia, seizures, and devel-opmental delay. New Eng. J. Med. 1991; 325: 703-709.
[2] 
OMIM, Online Mendelian Inheritance of Man, available: www.omim.org, February 2021.
[3] 
Klepper J., Akman C., Armeno M., et al.: Glut1 Deficiency Syndrome (Glut1DS): State of the art in 2020 and recommendations of the international Glut1DS study group. Epilep-sia Open 2020; 5: 354-365.
[4] 
Klepper J.: GLUT1 deficiency syndrome in clinical practice. Epilepsy Res. 2012; 100: 272-277.
[5] 
Koch H., Weber Y.G.: The glucose transporter type 1 (Glut1) syndromes. Epilepsy Behav. 2019; 91: 90-93.
[6] 
Szczepanik E., Terczyńska I., Kruk M., et al.: Glucose transporter type 1 deficiency due to SLC2A1 gene mutationsa rare but treatable cause of metabolic epilepsy and extrapyramidal movement disorder; own experience and literature review. Dev Period Med. 2015; 19: 454-463.
[7] 
Winczewska-Wiktor A., Hoffman-Zacharska D., Starczewska M., et al.: Variety of symptoms of GLUT1 deficiency syndrome in three-generation family. Epilepsy Behav. 2020; 106:107036.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Oleksy B
Articles by:Mierzewska H
Articles by:Lipiec A
Articles by:Szczepanik E

PubMed
Articles by:Oleksy B
Articles by:Mierzewska H
Articles by:Lipiec A
Articles by:Szczepanik E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych