Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej


COVID-19 - the neurological picture in the pediatric population
*Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
** Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.465
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 11-26
Full text PDF COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznejSTRESZCZENIE
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) wywołujący COVID-19 (corona virus disease 2019) rozprzestrzenił się po świecie w błyskawicznym tempie, prowadząc do ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) stanu pandemii. COVID-19 najczęściej kojarzony jest z objawami ze strony układu oddechowego. Dotychczasowe doniesienia w piśmiennictwie z zakresu nauk medycznych informują również o występowaniu objawów pochodzących z innych układów m.in. sercowo-naczyniowego, pokarmowego oraz nerwowego. Objawy neurologiczne powszechnie kojarzone z COVID-19 to ból głowy oraz utrata węchu i smaku. Nie są to jednak jedyne symptomy ze strony układu nerwowego, które mogą wystąpić w przebiegu COVID-19. Choć najbardziej narażone na zachorowanie są osoby starsze, obciążone chorobami przewlekłymi, to wirus dotyka również dzieci. Większość z nich przechodzi zakażenie łagodnie lub bezobjawowo. Zdarzają się jednak przypadki, gdy w przebiegu choroby występują objawy neurologiczne, nierzadko prowadzące do stanu zagrożenia życia. Celem pracy jest podsumowanie informacji na temat dotychczas opublikowanych objawów neurologicznych COVID-19 w populacji pediatrycznej, ocena możliwych patomechanizmów ich powstawania oraz porównanie z objawami występującymi u dorosłych.

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, objawy neurologiczne


ABSTRACT
The SARS-CoV-2 causing COVID-19 has spread around the world at a rapid pace leading the WHO to declare a pandemic. COVID-19 is most often associated with respiratory symptoms. Unfortunately, on the basis of previous reports, symptoms from other systems were also observed including cardiovascular, digestive and nervous. Neurological symptoms commonly associated with COVID-19 are headache and loss of smell and taste. However, these are not the only symptoms from the nervous system that may occur in the course of COVID-19. Although the elderly with chronic diseases are most at risk, the virus also affects children. Most of them are infected mildly or asymptomatically. However, there are cases when neurological symptoms occur in the course of the disease, not infrequently leading to a life-threatening condition. The aim of the study is to summarize the information on the previously described neurological symptoms of COVID-19 in the pediatric population, to evaluate possible pathomechanisms of their formation and to compare them with the symptoms occurring in adults.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, neurological symptoms, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Naqvi A.A.T., Fatima K., Mohammad T. et al.: Insights into SARS-CoV-2 genome, structure, evolution, pathogenesis and therapies: Structural genomics approach. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2020; 1866: 165878.
[2] 
Holshue M.L., DeBolt C., Lindquist S. et al.: First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020; 382: 929-936.
[3] 
Chen Y., Li L.: SARS-CoV-2: virus dynamics and host response. Lancet Infect Dis 2020; 20: 515-516.
[4] 
Rod J.E., Oviedo-Trespalacios O., Cortes-Ramirez J.: A brief-review of the risk factors for covid-19 severity. Rev Saude Publica 2020; 54: 60.
[5] 
Bulut C., Kato Y.: Epidemiology of COVID-19. Turk J Med Sci 2020; 50: 563-570.
[6] 
Groban L., Wang H., Sun X. et al.: Is Sex a Determinant of COVID-19 Infection? Truth or Myth? Curr Hypertens Rep 2020; 22: 62.
[7] 
Comunian S., Dongo D., Milani C. et al.: Air Pollution and Covid-19: The Role of Particulate Matter in the Spread and Increase of Covid-19’s Morbidity and Mortality. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 4487.
[8] 
Webb Hooper M., Nápoles A.M., Pérez-Stable E.J.: COVID-19 and Racial/ Ethnic Disparities. JAMA 2020; 323: 2466–2467.
[9] 
Moriguchi T., Harii N., Goto J. et al.: A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2. Int J Infect Dis 2020; 94: 55-58.
[10] 
Abdennour L., Zeghal C., Dème M. et al.: Interaction brain-lungs. Ann Fr Anesth Reanim 2012; 31: 101-107.
[11] 
Bohmwald K., Gálvez N.M.S., Ríos M. et al.: Neurologic Alterations Due to Respiratory Virus Infections. Front Cell Neurosci 2018; 12: 386.
[12] 
Unni S.K., Růžek D., Chhatbar C. et al.: Japanese encephalitis virus: from genome to infectome. Microbes Infect 2011; 13: 312-321.
[13] 
Turner A.J., Hiscox J.A., Hooper N.M.: ACE2: from vasopeptidase to SARS virus receptor. Trends Pharmacol Sci 2004; 25: 291-294.
[14] 
Chen R., Wang K., Yu J. et al: The Spatial and Cell-Type Distribution of SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Human and Mouse Brains. Front. Neurol. 2021; 11: 573095
[15] 
Desforges M., Le Coupanec A., Dubeau P. et al.: Human Coronaviruses and Other Respiratory Viruses: Underestimated Opportunistic Pathogens of the Central Nervous System? Viruses 2019; 12: 14.
[16] 
Mori I.: Transolfactory neuroinvasion by viruses threatens the human brain. Acta Virol 2015; 59: 338-349.
[17] 
Niazkar H.R., Zibaee B., Nasimi A. et al.: The neurological manifestations of COVID-19: a review article. Neurol Sci 2020; 41: 1667-1671.
[18] 
Lippi G., Mattiuzzi C., Bovo C. et al.: Headache is an important symptom in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diagnosis (Berl) 2020; 7: 409-411.
[19] 
Garg R.K.: Spectrum of Neurological Manifestations in Covid-19: A Review. Neurol India 2020; 68: 560-572.
[20] 
Panda P.K., Sharawat I.K., Panda P. et al.: Neurological Complications of SARS-CoV-2 Infection in Children: A Systematic Review and Meta- Analysis. J Trop Pediatr 2020. doi:10.1093/tropej/fmaa070
[21] 
Stafstrom C.E., Jantzie L.L.: COVID-19: Neurological Considerations in Neonates and Children. Children 2020; 7: 133.
[22] 
Chen T.H.: Neurological involvement associated with COVID-19 infection in children. J Neurol Sci 2020; 418: 117096.
[23] 
Jeng M.J.: Coronavirus disease 2019 in children: Current status. J Chin Med Assoc 2020; 83: 527-533.
[24] 
Khalifa M., Zakaria F., Ragab Y. et al.: Guillain-Barré Syndrome Associated With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Detection and Coronavirus Disease 2019 in a Child. J Pediatric Infect Dis Soc 2020; 9: 510–513.
[25] 
Hasan I., Saif-Ur-Rahman K., Hayat S. et al.: Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: A systematic review and individual participant data meta-analysis. J Peripher Nerv Syst 2020; 25: 335-343.
[26] 
Rahimi K.: Guillain-Barre syndrome during COVID-19 pandemic: an overview of the reports Neurol Sci 2020; 41: 3149-3156.
[27] 
Frank C.H.M., Almeida T.V.R., Marques E.A. et al.: Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2 Infection in a Pediatric Patient. J Trop Pediatr 2020. doi:10.1093/tropej/fmaa044
[28] 
Paybast S., Gorji R., Mavandadi S.: Guillain-Barré Syndrome as a Neurological Complication of Novel COVID-19 Infection: A Case Report and Review of the Literature. Neurologist 2020;25:101-103.
[29] 
Uncini A., Vallat J., Jacobs B.C.: Guillain-Barré syndrome in SARS- CoV-2 infection: an instant systematic review of the first six months of pandemic. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020;91:1105-1110.
[30] 
Cetinkaya E.A.: Coincidence of COVID-19 Infection and Smell-Taste Perception Disorders. J Craniofac Surg 2020; 31: 625-626.
[31] 
Lima M.A., Silva M.T.T., Oliveira R.V. et al.: Smell dysfunction in COVID-19 patients: More than a yes-no question. J Neurol Sci 2020; 418: 117107.
[32] 
Sharifian-Dorche M., Huot P., Osherov M. et al.: Neurological complications of coronavirus infection; a comparative review and lessons learned during the COVID-19 pandemic. J Neurol Sci 2020; 417: 117085.
[33] 
Qiu C., Cui C., Hautefort C. et al.: Olfactory and Gustatory Dysfunction as an Early Identifier of COVID-19 in Adults and Children: An International Multicenter Study. Otolaryngol Head Neck Surg 2020; 163: 714-721.
[34] 
DeBiasi R.L., Song X., Delaney M. et al.: Severe Coronavirus Disease-2019 in Children and Young Adults in the Washington, DC, Metropolitan Region. J Pediatr 2020; 223: 199-203.
[35] 
Concheiro-Guisan A., Fiel-Ozores A., Novoa-Carballal R. et al.: Subtle olfactory dysfunction after SARS-CoV-2 virus infection in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020; 140: 110539.
[36] 
Mak P.Q., Chung K.S., Wong J.S. et al.: Anosmia and Ageusia: Not an Uncommon Presentation of COVID-19 Infection in Children and Adolescents. Pediatr Infect Dis J 2020; 39: 199-200.
[37] 
Maniaci A., Iannella G., Vicini C. et al.: A Case of COVID-19 with Late- Onset Rash and Transient Loss of Taste and Smell in a 15-Year-Old Boy. Am J Case Rep 2020; 21: 925813-1–925813-6.
[38] 
Hatipoglu N., Yazici Z.M., Palabiyik F. et al.: Olfactory bulb magnetic resonance imaging in SARS-CoV-2-induced anosmia in pediatric cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020; 139: 110469.
[39] 
Marhaeni W., Wijaya A.B., Kusumaningtyas P. et al.: Thalassemic Child Presenting with Anosmia due to COVID-19. Indian J Pediatr 2020; 87: 750.
[40] 
Kasuga Y., Nishimura K., Go H. et al.: Severe olfactory and gustatory dysfunctions in a Japanese pediatric patient with coronavirus disease (COVID-19). J Infect Chemother 2021; 27: 110-112.
[41] 
Ferraro S., Tuccori M., Convertino I. et al.: Olfactory and gustatory impairments in COVID-19 patients: Role in early diagnosis and interferences by concomitant drugs. Br J Clin Pharmacol 2020. doi:10.1111/bcp.14634
[42] 
Podemski R.: Kompendium neurologii. VIA Medica, Gdańsk 2014
[43] 
Oualha M., Bendavid M., Berteloot L.,et al.: Severe and fatal forms of COVID-19 in children. Arch Pediatr 2020; 27: 235-238.
[44] 
Kest H., Kaushik A., DeBruin W. et al.: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Infection. Case Rep Pediatr 2020; 2020: 8875987.
[45] 
Freij B.J., Gebara B.M., Tariq R. et al.: Fatal central nervous system co- infection with SARS-CoV-2 and tuberculosis in a healthy child. BMC Pediatr 2020; 20: 429.
[46] 
Kaur H., Mason J.A., Bajracharya M. et al.: Transverse Myelitis in a Child With COVID-19. Pediatr Neurol 2020; 112: 5-6.
[47] 
Yousefi K., Poorbarat S., Abasi Z. et al.: Viral meningitis associated with covid-19 in a 9-year-old child: a case report. Pediatr Infect Dis J 2021; 40: 87-98.
[48] 
Ellul M.A., Benjamin L., Singh B. et al.: Neurological associations of COVID-19. Lancet Neurol 2020; 19: 767-783.
[49] 
Ye M., Ren Y., Lv T.: Encephalitis as a clinical manifestation of COVID-19. Brain Behav Immun 2020; 88: 945-946.
[50] 
Conto-Palomino N.M., Cabrera-Bueno M.L., Vargas-Ponce K.G. et al.: Encephalitis associated with COVID-19 in a 13-year-old girl: A case report. Medwave 2020; 20: 7984.
[51] 
McAbee G.N., Brosgol Y., Pavlakis S. et al.: Encephalitis Associated with COVID-19 Infection in an 11-Year-Old Child. Pediatr Neurol 2020; 109: 94.
[52] 
de Miranda Henriques-Souza A.M., de Melo A.C.M.G., de Aguiar Coelho Silva Madeiro B. et al.: Acute disseminated encephalomyelitis in a COVID-19 pediatric patient. Neuroradiology 2020; 1-5.
[53] 
Qi X., Keith K.A., Huang J.H.: COVID-19 and stroke: A review. Brain Hemorrhages 2020. doi:10.1016/j.hest.2020.11.001
[54] 
Fullerton H.J., Elkind M.S., Barkovich A.J. et al.: The vascular effects of infection in Pediatric Stroke (VIPS) Study. J Child Neurol 2011; 26: 1101-1110.
[55] 
Mirzaee S.M.M., Gonçalves F.G., Mohammadifard M. et al.: Focal Cerebral Arteriopathy in a Pediatric Patient with COVID-19. Radiology 2020; 297: 274-275.
[56] 
Gulko E., Overby P., Ali S. et al.: Vessel Wall Enhancement and Focal Cerebral Arteriopathy in a Pediatric Patient with Acute Infarct and COVID-19 Infection. AJNR Am J Neuroradiol 2020; 41: 2348-2350.
[57] 
Kihira S., Morgenstern P.F., Raynes H. et al.: Fatal cerebral infarct in a child with COVID-19. Pediatr Radiol 2020; 50: 1479-1480.
[58] 
Dakay K., Cooper J., Bloomfield J. et al.: Cerebral Venous Sinus Thrombosis in COVID-19 Infection: A Case Series and Review of The Literature. J Stroke Cerebrovasc Dis 2021;30.
[59] 
Savić D., Alsheikh T.M., Alhaj A.K. et al.: Ruptured cerebral pseudoaneurysm in an adolescent as an early onset of COVID-19 infection: case report. Acta Neurochir 2020; 162: 2725-2729.
[60] 
Beslow L.A., Linds A.B., Fox C.K. et al.: Pediatric Ischemic Stroke: An Infrequent Complication of SARS-CoV-2. Ann Neurol 2020. doi:10.1002/ ana.25991
[61] 
Muhammad S., Petridis A., Cornelius JF. et al..: Letter to editor: Severe brain haemorrhage and concomitant COVID-19 Infection: A neurovascular complication of COVID-19. Brain Behav Immun. 2020; 87: 150-151.
[62] 
Leung A.K., Hon K.L., Leung T.N.: Febrile seizures: an overview. Drugs Context 2018; 7: 212536.
[63] 
Laino D., Mencaroni E., Esposito S.: Management of Pediatric Febrile Seizures. Int J Environ Res Public Health 2018; 15: 2232.
[64] 
García-Howard M., Herranz-Aguirre M., Moreno-Galarraga L. et al.: Case Report: Benign Infantile Seizures Temporally Associated With COVID-19. Front Pediatr 2020; 8: 507.
[65] 
Chacón-Aguilar R., Osorio-Cámara J.M., Sanjurjo-Jimenez I. et al.: COVID-19: Fever syndrome and neurological symptoms in a neonate. An Pediatr 2020; 92: 373-374.
[66] 
Chegondi M., Kothari H., Chacham S. et al.: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Associated With Febrile Status Epilepticus in a Child. Cureus 2020; 12: 9840.
[67] 
Agha R., Kojaoghlanian T., Avner J.R.: Initial Observations of COVID-19 in US Children. Hosp Pediatr 2020; 10: 902-905.
[68] 
Enner S., Hormozdyaran S., Varughese R. et al.: Central Apnea in an Adolescent With COVID-19. Pediatr Neurol 2020; 110: 87-88.
[69] 
Shahbaznejad L., Navaeifar M.R., Abbaskhanian A. et al.: Clinical characteristics of 10 children with a pediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 in Iran. BMC Pediatr 2020; 20: 513.
[70] 
Bhatta S., Sayed A., Ranabhat B. et al.: New-Onset Seizure as the Only Presentation in a Child With COVID-19. Cureus 2020; 12: 8820.
[71] 
Farley M., Zuberi J.: COVID-19 Precipitating Status Epilepticus in a Pediatric Patient. Am J Case Rep 2020; 21: e925776.
[72] 
Dugue R., Cay-Martínez K.C., Thakur K.T. et al.: Neurologic manifestations in an infant with COVID-19. Neurology 2020; 94: 1100-1102.
[73] 
Garazzino S., Montagnani C., Donà D. et al.: Multicentre Italian study of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents. Euro Surveill 2020; 25: 2000600.
[74] 
Granata T., Bisulli F., Arzimanoglou A. et al.: Did the COVID-19 pandemic silence the needs of people with epilepsy? Epileptic Disord 2020; 22: 439-442.
[75] 
Saeed A., Shorafa E.: Status epilepticus as a first presentation of COVID-19 infection in a 3 years old boy. Case report and review the literature. IDCases 2020; 22: 00942.
[76] 
Lin J., Lawson E.C., Verma S. et al.: Cytotoxic Lesion of the Corpus Callosum in an Adolescent with Multisystem Inflammatory Syndrome and SARS- CoV-2 Infection. AJNR Am J Neuroradiol 2020;41: 2017-2019.
[77] 
Gaur P., Dixon L., Jones B. et al.: COVID-19-Associated Cytotoxic Lesions of the Corpus Callosum. AJNR Am J Neuroradiol 2020; 41: 1905-1907.
[78] 
Abel D., Shen M.Y., Abid Z. et al: Encephalopathy and bilateral thalamic lesions in a child with MIS-C associated with COVID-19. Neurology 2020; 95: 745-748.
[79] 
Abdel-Mannan O., Eyre M., Löbel U. et al.: Neurologic and Radiographic Findings Associated With COVID-19 Infection in Children. JAMA Neurol 2020; 77: 1–6.
[80] 
Okarska-Napierała M., Ludwikowska K., Książyk J. et al.: Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Przegl Pediatr 2020; 49:1-9.
[81] 
Elias M.D., McCrindle B.W., Larios G. et al.: Management of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With COVID-19: A Survey From the International Kawasaki Disease Registry. CJC Open 2020; 2: 632-640.
[82] 
De Paulis M., Oliveira D.B.L., Vieira R.P. et al.: Multisystem Inflammatory Syndrome Associated With COVID-19 With Neurologic Manifestations in a Child: A Brief Report. Pediatr Infect Dis J 2020; 39: 321-324.
[83] 
Lad S.S., Kait S.P., Suryawanshi P.B. et al.: Neurological Manifestations in Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS). Indian J Pediatr 2020; 1-2.
[84] 
Regev T., Antebi M., Eytan D. et al.: Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome With Central Nervous System Involvement and Hypocomplementemia Following SARS-COV-2 Infection. Pediatr Infect Dis J 2020; 39: 206-207.
[85] 
Lang P., Eichholz T., Bakchoul T. et al.: Defibrotide for the Treatment of Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection in 2 Pediatric Patients. J Pediatric Infect Dis Soc 2020; 9: 622-625.
[86] 
Zombori L., Bacon M., Wood H. et al.: Severe cortical damage associated with COVID-19 case report. Seizure 2021; 84: 66-68.
[87] 
Kabeerdoss J., Pilania R.K., Karkhele R. et al.: Severe COVID-19, multisystem inflammatory syndrome in children, and Kawasaki disease: immunological mechanisms, clinical manifestations and management. Rheumatol Int 2021; 41: 19-32.
[88] 
Dufort E.M., Koumans E.H., Chow E.J. et al.: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in New York State. N Engl J Med 2020; 383: 347- 358.
[89] 
Morris S.B., Schwartz N.G., Patel P. et al.: Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults Associated with SARS-CoV-2 Infection - United Kingdom and United States, March-August 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: 1450-1456.
[90] 
Pouletty M., Borocco C., Ouldali N. et al.: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 mimicking Kawasaki disease (Kawa-COVID-19): a multicentre cohort. Ann Rheum Dis 2020; 79: 999-1006.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szwancyber J
Articles by:Symela N
Articles by:Szwinge A
Articles by:Paprocka J

PubMed
Articles by:Szwancyber J
Articles by:Symela N
Articles by:Szwinge A
Articles by:Paprocka J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych