Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?


Is it worth assessing the quality of life in children with head aches?
*Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
** Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.471
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 66-74
Full text PDF Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?STRESZCZENIE
W artykule wymieniono najważniejsze i najczęściej używane kwestionariusze jakości życia do oceny dzieci z bólami głowy oraz przedstawiono koncepcję i definicję jakości życia. Kwestionariusze jakości życia mogą być pomocnym narzędziem w codziennej praktyce neurologa dziecięcego, mogą także służyć do oceny skuteczności wprowadzonego nowego leczenia przeciwbólowego. W artykule opisano i omówiono wyniki badań u dzieci z bólami głowy przy pomocy kwestionariuszy PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL i CBCL.

Słowa kluczowe: jakość życia, bóle głowy, PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL, CBCL


ABSTRACT
The article lists the most important and most frequently used quality of life questionnaires for assessing children with headaches and presents the concept and definition of quality of life. Quality of life questionnaires can be not only a helpful tool in the daily practice of a pediatric neurologist, but can also be used to assess the effectiveness of the new analgesic treatment introduced. This article describes and discusses the results of studies in children with headaches using the PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL and CBCL questionnaires.

Key words: quality of life, headaches, PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL, CBCL Introdukcja


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Barea L.M., Tannhauser M.,Rotta N.T.: An epidemiologic study of headache among children and adolescents of southern Brazil. Cephalalgia 1996; 16: 545-549; discussion 523.
[2] 
Zwart J.A., Dyb G., Holmen T.L., et al.: The prevalence of migraine and tension-type headaches among adolescents in Norway. The Nord- Trondelag Health Study (Head-HUNT-Youth), a large population-based epidemiological study. Cephalalgia 2004; 24: 373-379.
[3] 
Abu-Arafeh I., Razak S., Sivaraman B., et al.: Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population- based studies. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 1088-1097.
[4] 
Stovner L., Hagen K., Jensen R., et al.: The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia 2007; 27: 193-210.
[5] 
Sillanpaa M.,Piekkala P.: Prevalence of migraine and other headaches in early puberty. Scand J Prim Health Care 1984; 2: 27-32.
[6] 
Krogh A.B., Larsson B.,Linde M.: Prevalence and disability of headache among Norwegian adolescents: A cross-sectional school-based study. Cephalalgia 2015; 35: 1181-1191.
[7] 
Ozge A., Bugdayci R., Sasmaz T., et al.: The sensitivity and specificity of the case definition criteria in diagnosis of headache: a school-based epidemiological study of 5562 children in Mersin. Cephalalgia 2003; 23: 138-145.
[8] 
Laurell K., Larsson B.,Eeg-Olofsson O.: Prevalence of headache in Swedish schoolchildren, with a focus on tension-type headache. Cephalalgia 2004; 24: 380-388.
[9] 
Abu-Arefeh I.,Russell G.: Prevalence of headache and migraine in schoolchildren. BMJ 1994; 309: 765-769.
[10] 
Wober-Bingol C.: Epidemiology of migraine and headache in children and adolescents. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 341.
[11] 
Victor T.W., Hu X., Campbell J.C., et al.: Migraine prevalence by age and sex in the United States: a life-span study. Cephalalgia 2010; 30: 1065- 1072.
[12] 
Tarasco V., Grasso G., Versace A., et al.: Epidemiological and clinical features of migraine in the pediatric population of Northern Italy. Cephalalgia 2016; 36: 510-517.
[13] 
Sillanpaa M.,Saarinen M.M.: Long term outcome of childhood onset headache: A prospective community study. Cephalalgia 2018; 38: 1159- 1166.
[14] 
Arruda M.A.,Bigal M.E.: Migraine and migraine subtypes in preadolescent children: association with school performance. Neurology 2012; 79: 1881-1888.
[15] 
Lipton R.B., Manack A., Ricci J.A., et al.: Prevalence and burden of chronic migraine in adolescents: results of the chronic daily headache in adolescents study (C-dAS). Headache 2011; 51: 693-706.
[16] 
Wang S.J., Fuh J.L., Lu S.R., et al.: Chronic daily headache in adolescents: prevalence, impact, and medication overuse. Neurology 2006; 66: 193- 197.
[17] 
Aromaa M., Rautava P., Sillanpaa M., et al.: Familial occurrence of headache. Cephalalgia 1999; 25: 49-52.
[18] 
Russell M.B., Ostergaard S., Bendtsen L., et al.: Familial occurrence of chronic tension-type headache. Cephalalgia 1999; 19: 207-210.
[19] 
Anttila P., Metsahonkala L.,Sillanpaa M.: School start and occurrence of headache. Pediatrics 1999; 103: 80.
[20] 
Lee L.H.,Olness K.N.: Clinical and demographic characteristics of migraine in urban children. Headache 1997; 37: 269-276.
[21] 
Stępień A.: Migrena i jej postacie kliniczne. Termedia, Poznań 2009.
[22] 
Sompolska-Rzechuła A.: Jakość życia jako kategoria ekonomiczna. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2003; 71: 127-140.
[23] 
Dalkey N.C.,Rourke D.L.: The Delphi procedure and rating quality of life factors. Univ. California LA, Los Angeles 1972.
[24] 
The World Health Organization: Constitution Of The World Health Organization. 1946.
[25] 
The World Health Organization: Report of WHOQOL Focus Group Work. World Health Organization. Geneva 1993.
[26] 
Karski J., Słońska Z.: Promocja zdrowia. Sanmedia, Warszawa 1991.
[27] 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jakosc-zycia;3916390.html.
[28] 
Schipper H., Clinch J.J.,Olweny C.L.M.: Quality of life studies. Definitions and conceptual issues, in Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. 2nd ed., B. Spilker, Editor. 1996, Lippincott-Raven Publishers: Philadelphia; 11-23.
[29] 
WHO: Constitution of the World Health Organization, Basic Documents, ed. 45. 2006.
[30] 
The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Soc Sci Med 1998; 46: 1569-1585.
[31] 
Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. Psychol Med 1998; 28: 551-558.
[32] 
Oleś M.: Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
[33] 
The WHOQOL Group: The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development and General Psychometric Properties. Social Science and Medicine 1998; 46: 1569-1585.
[34] 
Taylor R.M., Gibson F.,Franck L.S.: A concept analysis of health-related quality of life in young people with chronic illness. J Clin Nurs 2008; 17: 1823-1833.
[35] 
Tobiasz-Adamczyk B.: Geneza zdrowia, koncepcje i ewolucja pojęcia jakości życia., in Jakość życia w chorobach układu sercowo- naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. , K.M. Kawecka- Jaszcz K, Tobiasz-Adamczyk B, Editor. 2006, Termedia: Poznań; 9-42
[36] 
Tobiasz-Adamczyk B.: Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego., in Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy., A. Ostrowska, Editor. 2006, IFiS PAN: Warszawa; 113-144.
[37] 
Jaracz K.: Sposoby ujmowania pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęg. Pol. 2001; 2: 219-226.
[38] 
Papiuć E.: Jakość życia- definicje i sposoby jej ujmowania. Curr Probl Psychiatry 2011; 12: 141-145.
[39] 
Ferrans C.E., Powers M.J.: Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Res Nurs Health 1992; 15: 29-38.
[40] 
The WHOQOL Group: Development of the WHOQOL: rationale and current status. Int. J. Mental Health 1994; 23: 24-56.
[41] 
The WHOQOL Group: The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995; 41: 1403-1409.
[42] 
Langeveld J.H., Koot H.M., Loonen M.C., et al.: A quality of life instrument for adolescents with chronic headache. Cephalalgia 1996; 16: 183-196; discussion 137.
[43] 
Nodari E., Battistella P.A., Naccarella C., et al.: Quality of life in young Italian patients with primary headache. Headache 2002; 42: 268-274.
[44] 
Hershey A.D., Powers S.W., Vockell A.L., et al.: PedMIDAS: development of a questionnaire to assess disability of migraines in children. Neurology 2001; 57: 2034-2039.
[45] 
Ravens-Sieberer U., Gosch A., Abel T., et al.: Quality of life in children and adolescents: a European public health perspective. Soz Praventivmed 2001; 46: 294-302.
[46] 
Raphael D., Rukholm E., Brown I., et al.: The Quality of Life Profile-- Adolescent Version: background, description, and initial validation. J Adolesc Health 1996; 19: 366-375.
[47] 
Bandell-Hoekstra I.E., Abu-Saad H.H., Passchier J., et al.: Coping and Quality of Life in relation to headache in Dutch schoolchildren. Eur J Pain 2002; 6: 315-321.
[48] 
Langeveld J.H., Koot H.M.,Passchier J.: Headache intensity and quality of life in adolescents. How are changes in headache intensity in adolescents related to changes in experienced quality of life? Headache 1997; 37: 37-42.
[49] 
Santanello N.C., Hartmaier S.L., Epstein R.S., et al.: Validation of a new quality of life questionnaire for acute migraine headache. Headache 1995; 35: 330-337.
[50] 
Abu-Saad H.H., Kroonen E.,Halfens R.: On the development of a multidimensional Dutch pain assessment tool for children. Pain 1990; 43: 249-256.
[51] 
Richard A., Henry P., Chazot G., et al.: [Quality of life and migraine. Validation of the QVM questionnaire in hospital consultation and in general medicine]. Therapie 1993; 48: 89-96.
[52] 
Hartmaier S.L., DeMuro-Mercon C., Linder S., et al.: Development of a brief 24-hour adolescent migraine functioning questionnaire. Headache 2001; 41: 150-156.
[53] 
Wober-Bingol C., Wober C., Uluduz D., et al.: The global burden of headache in children and adolescents - developing a questionnaire and methodology for a global study. J Headache Pain 2014; 15: 86.
[54] 
Hartmaier S.L., DeMuro-Mercon C., Linder S., et al.: Development of a brief 24-hour adolescent migraine functioning questionnaire. Headache 2001; 41: 150-156.
[55] 
Reid G.J., Gilbert C.A.,McGrath P.J.: The Pain Coping Questionnaire: preliminary validation. Pain 1998; 76: 83-96.
[56] 
Varni J.W., Seid M.,Kurtin P.S.: PedsQL 4.0: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care 2001; 39: 800-812.
[57] 
Achenbach T.: Manual for the CBCL/4-18 and profile. Department of Psychiatry, University of Vermont, Burlington 1991.
[58] 
Arruda M.A.,Bigal M.E.: Behavioral and emotional symptoms and primary headaches in children: a population-based study. Cephalalgia 2012; 32: 1093-1100.
[59] 
Hershey A.D., Powers S.W., Vockell A.L., et al.: Development of a patient-based grading scale for PedMIDAS. Cephalalgia 2004; 24: 844- 849.
[60] 
Stewart W.F., Lipton R.B., Whyte J., et al.: An international study to assess reliability of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score. Neurology 1999; 53: 988-994.
[61] 
Stewart W.F., Lipton R.B., Kolodner K., et al.: Reliability of the migraine disability assessment score in a population-based sample of headache sufferers. Cephalalgia 1999; 19: 107-114; discussion 174.
[62] 
Hershey A.D., Powers S.W., Vockell A.L., et al.: Effectiveness of topiramate in the prevention of childhood headaches. Headache 2002; 42: 810-818.
[63] 
Topcu Y., Hiz Kurul S., Bayram E., et al.: The Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment. Acta Paediatr 2014; 103: 484-489.
[64] 
Fallah R., Fazelishoroki F.,Sekhavat L.: A Randomized Clinical Trial Comparing the Efficacy of Melatonin and Amitriptyline in Migraine Prophylaxis of Children. Iran J Child Neurol 2018; 12: 47-54.
[65] 
Pakalnis A., Kring D.,Meier L.: Levetiracetam prophylaxis in pediatric migraine--an open-label study. Headache 2007; 47: 427-430.
[66] 
Hershey A.D., Powers S.W., Vockell A.L., et al.: Coenzyme Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric and adolescent migraine. Headache 2007; 47: 73-80.
[67] 
Szperka C.L., VanderPluym J., Orr S.L., et al.: Recommendations on the Use of Anti-CGRP Monoclonal Antibodies in Children and Adolescents. Headache 2018; 58: 1658-1669.
[68] 
Abu-Arafeh I., Hershey A.D., Diener H.C., et al.: Guidelines of the International Headache Society for controlled trials of preventive treatment of migraine in children and adolescents, 1st edition. Cephalalgia 2019; 39: 803-816.
[69] 
Heyer G.L., Merison K., Rose S.C., et al.: PedMIDAS-based scoring underestimates migraine disability on non-school days. Headache 2014; 54: 1048-1053.
[70] 
Bektas O., Ugur C., Gencturk Z.B., et al.: Relationship of childhood headaches with preferences in leisure time activities, depression, anxiety and eating habits: A population-based, cross-sectional study. Cephalalgia 2015; 35: 527-537.
[71] 
https://www.pedsql.org/.
[72] 
Headache Classification Subcommittee of the International Headache S.: The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 Suppl 1: 9-160.
[73] 
Talarska D.,Zgorzalewicz-Stachowiak M.: The influence of selected factors on the quality of life of children with headaches. Adv Med Sci 2007; 52 Suppl 1: 123-125.
[74] 
Talarska D.: Quality of life in healthy children and in children with tension headaches--a comparative analysis. Rocz Akad Med Bialymst 2005; 50 Suppl 1: 126-128.
[75] 
Talarska D., Michalak M., Talarska P., et al.: Children with epilepsy against their healthy peers and those with headaches: Differences-similarities. Neurol Neurochir Pol 2018; 52: 35-43.
[76] 
Powers S.W., Patton S.R., Hommel K.A., et al.: Quality of life in paediatric migraine: characterization of age-related effects using PedsQL 4.0. Cephalalgia 2004; 24: 120-127.
[77] 
Powers S.W., Patton S.R., Hommel K.A., et al.: Quality of life in childhood migraines: clinical impact and comparison to other chronic illnesses. Pediatrics 2003; 112: 1-5.
[78] 
Koller L.S., Diesner S.C.,Voitl P.: Quality of life in children and adolescents with migraine: an Austrian monocentric, cross-sectional questionnaire study. BMC Pediatr 2019; 19: 164.
[79] 
Slater S.K., Kashikar-Zuck S.M., Allen J.R., et al.: Psychiatric comorbidity in pediatric chronic daily headache. Cephalalgia 2012; 32: 1116-1122.
[80] 
Soee A.B., Skov L., Skovgaard L.T., et al.: Headache in children: effectiveness of multidisciplinary treatment in a tertiary paediatric headache clinic. Cephalalgia 2013; 33: 1218-1228.
[81] 
Steiner T.J., Antonaci F., Jensen R., et al.: Recommendations for headache service organisation and delivery in Europe. J Headache Pain 2011; 12: 419-426.
[82] 
Merikangas K.R., Stevens D.E.: Comorbidity of migraine and psychiatric disorders. Neurol Clin 1997; 15: 115-123.
[83] 
Powers S.W.,Andrasik F.: Biobehavioral treatment, disability, and psychological effects of pediatric headache. Pediatr Ann 2005; 34: 461- 465.
[84] 
Gordon K.E., Dooley J.M., Wood E.P.: Self-reported headache frequency and features associated with frequent headaches in Canadian young adolescents. Headache 2004; 44: 555-561.
[85] 
Oskoui M., Pringsheim T., Billinghurst L., et al.: Practice guideline update summary: Pharmacologic treatment for pediatric migraine prevention: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2019; 93: 500-509.
[86] 
Eccleston C., Palermo T.M., Williams A.C., et al.: Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2014: CD003968.
[87] 
Ernst M.M., O’Brien H.L.,Powers S.W.: Cognitive-Behavioral Therapy: How Medical Providers Can Increase Patient and Family Openness and Access to Evidence-Based Multimodal Therapy for Pediatric Migraine. Headache 2015; 55: 1382-1396.
[88] 
Powers S.W., Kashikar-Zuck S.M., Allen J.R., et al.: Cognitive behavioral therapy plus amitriptyline for chronic migraine in children and adolescents: a randomized clinical trial. JAMA 2013; 310: 2622-2630.
[89] 
Mazzone L., Vitiello B., Incorpora G., et al.: Behavioural and temperamental characteristics of children and adolescents suffering from primary headache. Cephalalgia 2006; 26: 194-201.
[90] 
Riva D., Aggio F., Vago C., et al.: Cognitive and behavioural effects of migraine in childhood and adolescence. Cephalalgia 2006; 26: 596-603.
[91] 
Salvadori F., Gelmi V.,Muratori F.: Present and previous psychopathology of juvenile onset migraine: a pilot investigation by Child Behavior Checklist. J Headache Pain 2007; 8: 35-42.
[92] 
Arruda M.A.,Bigal M.E.: Migraine and behavior in children: influence of maternal headache frequency. J Headache Pain 2012; 13: 395-400.
[93] 
Balottin U., Fusar Poli P., Termine C., et al.: Psychopathological symptoms in child and adolescent migraine and tension-type headache: a meta- analysis. Cephalalgia 2013; 33: 112-122.
[94] 
Operto F.F., Craig F., Peschechera A., et al.: Parenting Stress and Emotional/Behavioral Problems in Adolescents with Primary Headache. Front Neurol 2017; 8: 749.
[95] 
Olesen J.,Steiner T.J.: The International classification of headache disorders, 2nd edn (ICDH-II). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 808-811.
[96] 
Galli F., Caputi M., Gallucci M., et al.: Headache and psychological disorders in children and adolescents: a cross-generational study. Minerva Pediatr 2017; 69: 231-238.
[97] 
Pogliani L., Spiri D., Penagini F., et al.: Headache in children and adolescents aged 6-18 years in northern Italy: prevalence and risk factors. Eur J Paediatr Neurol 2011; 15: 234-240.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Fliciński J
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Fliciński J
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych