Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?


Is it worth assessing the quality of life in children with head aches?
*Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
** Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2020; 29, 59: 66-74
Full text PDF Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?STRESZCZENIE
W artykule wymieniono najważniejsze i najczęściej używane kwestionariusze jakości życia do oceny dzieci z bólami głowy oraz przedstawiono koncepcję i definicję jakości życia. Kwestionariusze jakości życia mogą być pomocnym narzędziem w codziennej praktyce neurologa dziecięcego, mogą także służyć do oceny skuteczności wprowadzonego nowego leczenia przeciwbólowego. W artykule opisano i omówiono wyniki badań u dzieci z bólami głowy przy pomocy kwestionariuszy PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL i CBCL.

Słowa kluczowe: jakość życia, bóle głowy, PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL, CBCL


ABSTRACT
The article lists the most important and most frequently used quality of life questionnaires for assessing children with headaches and presents the concept and definition of quality of life. Quality of life questionnaires can be not only a helpful tool in the daily practice of a pediatric neurologist, but can also be used to assess the effectiveness of the new analgesic treatment introduced. This article describes and discusses the results of studies in children with headaches using the PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL and CBCL questionnaires.

Key words: quality of life, headaches, PedMIDAS, QLH-Y, PedsQL, CBCL Introdukcja


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Fliciński J
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Fliciński J
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych