Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku


Demyelinating syndrome with the presence of anti-MOG antibodies . A case report
*Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań
** Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.476
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 97-102
Full text PDF Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadkuSTRESZCZENIE
Proces demielinizacyjny to jedna z przyczyn występowania deficytów neurologicznych także w populacji dziecięcej. Nie jest to proces jednorodny i wymaga szczegółowej diagnostyki, również tej różnicowej. W niektórych przypadkach postawienie diagnozy wiąże się z wykonaniem wielu badań i długotrwałą obserwacją pacjenta. Jest to tym bardziej istotne, że dopiero postawienie właściwego rozpoznania jest związane z optymalną terapią pacjenta. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której rozpoznano proces demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG.

Słowa kluczowe: Proces demielinizacyjny, stwardnienie rozsiane,przeciwciała anty-MOG, leczenie immunomodulacyjne


ABSTRACT
The demyelinating process is one of the causes of neurological deficits also in the pediatric population. It is not a homogeneous process and requires detailed diagnostics, including differential diagnosis. In some cases making a diagnosis involves carrying out many tests and prolonged observation of the patient. This is all the more important as only the correct diagnosis is associated with optimal patient therapy. This paper presents the case of a patient diagnosed with demyelination with anti-MOG antibodies present.

Key words: Demyelinating process, multiple sclerosis, anti-MOG antibodies, immunomodulatory treatment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Hemmer B., Archelos JJ., Hartung HP.: New concepts in the immunopathogenis of multiple sclerosis Nat. Rev. Neurosci. 2002; 3: 291-301.
[2] 
de Mol CL., Wong Y., van Pelt ED., et al.: The clinical spectrum and incidence of anti-MOG-associated acquired demyelinating syndromes in children and adults, Mult. Scler. 2019 May 16.
[3] 
Thompson A.J, Banwell B., Barkhof F., et al.: Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018; 17: 162-173.
[4] 
Krupp L.B, Tardieu M., Amato M.P., et al.: International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group criteria for pediatric multiple sclerosis and immune-mediated central nervous system demyelinating disorders: revisions to the 2007 definitions” Mult. Scler. 2013; 19: 1261-1267.
[5] 
Tardieu M., Banwell B., Wolinsky J.S., et al.: „Consensus definitions for pediatric MS and other demyelinating disorders in childhood“ Neurology 2016; 87: S8-S11.
[6] 
Prőbstel AK, Dormair K., Bittner R. et al.: Antibodies to MOG are transient in childhood ADEM Neurology 2011; 77: 580-588.
[7] 
Hacohen Y., Absoud M., Deiva K. et al.: Myelin oligodendrocytes glycoprotein antibodies predict a non-MS demyelination course in children Neuroinflamm. 2015; 2: e81.
[8] 
Ketelslegers IA., VanPelt DE., Bryde S. et al.: „Anti-MOG antibodies plead against MS diagnosis in a acquired demyelinating syndromes cohort“ Mult. Scler. 2015: 12: 1513-1520.
[9] 
Peschl P., Bradl M., Hoftberger R.,: Myelin oligodendrocyte glycoprotein: deciphering a target in inflammatory demyelinating diseases Front Immunol. 2017: 8: 529.
[10] 
Hennes E.M., Baumann M., Schanda K., et al.: Prognostic relevance of MOG antibodies in children with an acquired demyelinating syndrome Neurology 2017; 89: 900-908.
[11] 
Fernandez-Carbonell C., Vargas-Lowy D., Musallam A., et al.: “Clinical and MRI phenotype of children with MOG antibodies” Mult. Sclr. 2016; 22: 174 – 184.
[12] 
Hacohen Y., Wong YY. Lechner C. et al.: Disease course and treatment responses in children with relapsing myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody – associated disease JAMA Neurol. 2018 Apr; 75: 478-487.
[13] 
Wynford-Thomas R., Jacob A., Tomassini V.: Neurological update: MOG antibody disease Journal of Neurology 2019; 266: 1280-1286.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wencel-Warot A
Articles by:Kemnitz P
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Wencel-Warot A
Articles by:Kemnitz P
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych