Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych


Turner syndrome in terms of comorbid neurological disorders
*Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
** Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.479
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 40-53
Full text PDF Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznychSTRESZCZENIE
Zespół Turnera (ang. Turner’s syndrome, łac. syndroma Turner) spowodowany jest całkowitym lub częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu lub w pewnej ich części. Występuje u 1 na 2000 – 2500 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej. Jest jedną z najczęstszych aberracji chromosomowych. Szerokie spektrum problemów zdrowotnych w tym zespole nakłada obowiązek zapewnienia pacjentce wielospecjalistycznej opieki medycznej Artykuł oparty jest na przeglądzie najnowszej literatury, a jego celem jest zwrócenie uwagi na to, że zaburzenia neurologiczne w tym neuropsychiatryczne oraz neuropsychologiczne, choć nie stanowią objawów osiowych w zespole to opracowywanie procedur medycznych dla tych nieprawidłowości powinno być uwzględnione w optymalnym modelu opieki nad pacjentkami z zespołem Turnera. Przeprowadzenie dalszych prac badawczych i poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie może spowodować rozwój metod terapeutycznych, których zastosowanie z pewnością korzystnie wpłynie na codzienne funkcjonowanie chorych i poprawi ich jakość życia.

Słowa kluczowe: zespól Turnera, dzieci, objawy neurologiczne


ABSTRACT
Turner’s syndrome is caused by the complete or partial absence of one of the X chromosomes in all or part of the body’s cells. It occurs in 1 in 2000 - 2500 live-born female babies and is one of the most common chromosome aberrations. The wide spectrum of health problems in this syndrome makes it necessary to provide the patient with multi-specialist medical care. The article is based on a review of the recent literature and its aim is to draw attention to the fact that the development of medical procedures for neurological, including neuropsychiatric and neuropsychological disorders, although they do not constitute axial symptoms in the syndrome, should be included in the optimal model of care for patients with Turner syndrome. Conducting further research and expanding knowledge in this field may lead to the development of therapeutic methods, the application of which will certainly have a beneficial effect on the daily functioning of patients and improve their quality of life.

Key words: Turner syndrome, children, neurological symptoms


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bondy C. A.: Clinical practice guideline. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner syndrome study group. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 10-25.
[2] 
Wiśniewski A. Romer T.: Zespół Turnera. „IMED Standardy Medyczne”.
[3] 
Tabor A., Starzyk J., Schlegel-Zawadzka M.: Interdisciplinary nature of the integrated care model for children with Turner Syndrome. Probl Hig Epidemiol 2006; 87: 372-381.
[4] 
Gawlik A., Antosz A., Wilk K.: Opieka medyczna w zespole Turnera – z praktycznego punktu widzenia. Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Endokrynol Ped 2013; 3(44): 55-70.
[5] 
Pinsker J. E.: Turner syndrome: Updating the paradigm of clinical care. J Clin Endocrinol Metab 2012: 97; 994-1003.
[6] 
Stocholm K., Juul S., Juel K., et al.: Prevalence, incidence, diagnostic delay, and mortality in Turner syndrome; J Clin Endocrinol Metab 2006: 91; 10-25.
[7] 
Wiśniewski A.; Zespół Turnera; Klinika Pediatryczna 1997: 5, 3, 249-253
[8] 
Stratakis C.A., Rennert O.M.: Turner syndrome: molecular and cytogenetics, dysmorphology, endocrine, and other clinical manifestations and their management. Endocrinologist 1994: 4; 442–453. DOI: 10.1097/00019616-199411000-00007.
[9] 
Gravholt C.H.: Epidemiological, endocrine and metabolic features in Turner syndrome. Eur J Endocrinol 2004; 151: 657- 687.
[10] 
Davenport M.L.: Approach to the patient with Turner syndrome; J Clin Endocrinol Metab 2010; 95; 1487-1495.
[11] 
Ferguson-Smith M.A.: Karyotype-phenotype correlations in gonadal dysgenesis and their bearing on the pathogenesis of malformations. J Med Genet 1965: 2; 142-155.
[12] 
Elsheikh M., Wass J.A.H., Conway G.S.: Autoimmune thyroid syndrome in woman with Turner’s syndrome – the association with karyotype; Clin Endocrinol 2001: 55; 223-226.
[13] 
Ross J.L., Roeltgen D., Kushner H., et al.: The Turner syndrome-associated neurocognitive phenotype maps to distal Xp. Am J Hum Genet 2000: 67; 672-681.
[14] 
Zinn A.R., Roeltgen D., Stefanatos G., et al.: Turner syndrome neurocognitive phenotype maps to Xp22.3. Behav Brain Funct 2007; 3: 24.
[15] 
Saenger P., Albertsson Wikland K., Conway G.S., et al.: Recommendations for the diagnosis and management of Turner Syndrome, J Clin Endocrinol and Metab 2001; 86: 3061-3069.
[16] 
Davenport M.L., Cornea E., Xia K., et al.: Altered Brain Structure in Infants with Turner Syndrome. Cereb Cortex. 2020 Mar 21; 30(2): 587-596.
[17] 
Łącka K., Zespół Turnera – korelacja pomiędzy kariotypem a fenotypem. „Endokrynologia Polska”, 2005: 56. 6; 986-983.
[18] 
Harsha K.J., Nair J. S.: Chiari I Malformation Associated with Turner Syndrome. J Neurosci Rural Pract. 2017 Apr-Jun; 8(2): 277-280.
[19] 
Araki K., Matsumoto K., Shiraishi T., et al.: Turner’s syndrome with agenesis of the corpus callosum, Hashimoto’s thyroiditis and horseshoe kidney. Acta Paediatr Jpn. 1987; 29: 622–626.
[20] 
Tombini M., Marciani M..G., Romigi A., et al.: Bilateral frontal polymicrogyria and epilepsy in a patient with Turner mosaicism: A case report. J Neurol Sci. 2003; 213: 83–86.
[21] 
Striano S., Striano P., Tortora F., et al.: Intractable epilepsy in Turner syndrome associated with bilateral perisylvian hypoplasia: One case report. Clin Neurol Neurosurg. 2005; 108: 56–59.
[22] 
Jhang K.M., Chang T.M., Chen M., et al.: Generalized epilepsy in a patient with mosaic Turner syndrome: A case report. J Med Case Rep. 2014; 8: 109.
[23] 
Sybert V.P., Bird T.D., Salk D.J.: Pseudotumour cerebri and the Turner syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1985; 48: 164–166.
[24] 
Naydenov E., Tzekov C., Minkin K., et al.: Malignant progression of anaplastic supratentorial ganglioglioma into glioblastoma multiforme in a patient with turner syndrome. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2012; 73: 253–255.
[25] 
Hanaei S., Habibi Z., Nejat F., et al.: Pediatric glioblastoma multiforme in association with Turner’s syndrome: A case report. Pediatr Neurosurg. 2015; 50: 38–41.
[26] 
Ferrier P., Bamatter F., Klein D.: Muscular Dystrophy (Duchenne) in a Girl with Turner’s Syndrome. „J Med Genet”. 1965: 2 (1); 38-46.
[27] 
Sano M., Saito F., Yamamoto K., et al.: Duchenne Muscular Dystrophy in Female with 45,X/46,XX Chromosome Constitution. Jpn J Human Genet. 1987; 32: 257-262.
[28] 
Farooque A.., Atapattu N., Amarasena S., et al.: An association of craniopharyngioma in Turner syndrome. Pediatr Blood Cancer. 2013; 60: 7–9.
[29] 
Lepage J.F., Mazaika P.K., Hong D. S. et al.: Cortical brain morphology in young, estrogen-naive, and adolescent, estrogen treated girls with Turner syndrome. Cereb Cortex. 2013; 23: 2159–2168.
[30] 
Carel J.C., Ecosse E., Bastie-Sigeac I., et al.: Quality of life determinants in young women with Turner’s Syndrome after growth hormone treatment: Results of the StaTur Population-based Cohort Study, w: Journal Clin. Endocrinol. Metabolism, April 2005; 90(4); pp.1992-1997.
[31] 
Carel J.C., Elie C., Ecosse E., et al.: Self-Esteem and Social Adjustment in Young Women with Turner Syndrome -Influence of Pubertal Management and Sexuality: Population Based Cohort Study, w: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 91, No. 8, 2972-2979.
[32] 
Ranke M.B.: Turner Syndrome, European Journal of Endocrinology 1999; 141: 216-217.
[33] 
Raznahan A., Cutter W., Lalonde F., et al.: Cortical anatomy in human X monosomy. Neuroimage. 2010; 49: 2915–2923.
[34] 
Green T., Chromik L.C., Mazaika P.K., et al.: Aberrant parietal cortex developmental trajectories in girls with Turner syndrome and related visual-spatial cognitive development: A preliminary study. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2014; 165B: 531–540.
[35] 
Raznahan A., Lee Y., Stidd R., et al.: Longitudinally mapping the influence of sex and androgen signaling on the dynamics of human cortical maturation in adolescence. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010; 107: 16988–16993.
[36] 
Marzelli M.J., Hoeft F., Hong D.S., et al.: Neuroanatomical spatial patterns in Turner syndrome. Neuroimage. 2011; 55: 439–447.
[37] 
Lawrence K., Campbell R., Swettenham J., et al.: Interpreting gaze in Turner syndrome: impaired sensitivity to intention and emotion, but preservation of social cueing. Neuropsychologia. 2003; 41(8): 894-905.
[38] 
Kimura M., Nakajima M., Yoshino K.,:Turner syndrome with agenesis of the corpus callosum. Am J Med Genet. 1990; 37: 227–228.
[39] 
Abd S.E., Wilson L., Howlin P., et al.: Agenesis of the corpus callosum in Turner syndrome with ring X. Dev Med Child Neurol. 1997; 39: 119–124.
[40] 
Lee Y.Y., Hung J., Chang T.Y., et al.: Agenesis of the corpus callosum in Turner’s syndrome: Report of a case and review of the literature. Acta Neurol Taiwan. 2008; 17: 194–198.
[41] 
Pereira E., Polo M.R., López J.M., Quijano T.A., et al.: Agenesis of the corpus callosum in a newborn with turner mosaicism. Pediatr Rep. 2014; 6: 5112.
[42] 
Baxi L.V., Walsh C.A.: Cerebral venous sinus thrombosis, Dandy-Walker malformation and polymicrogyria in Turner syndrome: An unreported association. Prenat Diagn. 2009; 29: 899–900.
[43] 
Terao Y., Hashimoto K., Nukina N., et al.: Cortical dysgenesis in a patient with Turner mosaicism. Dev Med Child Neurol. 1996; 38: 455–460.
[44] 
Molko N., Cachia A., Riviere D., et al.: Brain anatomy in Turner syndrome: Evidence for impaired social and spatial-numerical networks. Cereb Cortex. 2004; 14: 840–850.
[45] 
Yamagata B., Barnea-Goraly N., Marzelli M.J., et al.: White matter aberrations in prepubertal estrogen naive girls with monosomic Turner Syndrome. Cereb Cortex. 2012; 22: 2761–2768.
[46] 
Bray S., Hoeft F., Hong D.S., et al.: Aberrant functional network recruitment of posterior parietal cortex in Turner syndrome. Hum Brain Mapp. 2013; 34: 3117–3128.
[47] 
Kesler S.R., Garrett A., Bender B., et al.: Amygdala and hippocampal volumes in Turner syndrome: A high-resolution MRI study of X-monosomy. Neuropsychologia. 2004; 42: 1971–1978.
[48] 
Murphy D.G., DeCarli C., Daly E., et al.: X-chromosome effects on female brain: A magnetic resonance imaging study of Turnerfs syndrome. Lancet. 1993; 342: 1197–200.
[49] 
Fryer S.L., Kwon H., Eliez S., et al.: Corpus callosum and posterior fossa development in monozygotic females: A morphometric MRI study of Turner syndrome. Dev Med Child Neurol. 2003; 45(5): 320-324.
[50] 
Zhao Q., Zhang Z., Xie S., et al.: Cognitive impairment and gray/white matter volume abnormalities in pediatric patients with Turner syndrome presenting with various karyotypes. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013; 26: 1111–1121.
[51] 
Cutter W.J., Daly E.M., Robertson D.M., et al.: Influence of X chromosome and hormones on human brain development, A magnetic resonance imaging and proton magnetic resonance spectroscopy study of Turner syndrome. Biol Psychiatry. 2006; 59: 273–283.
[52] 
Lepage J.F., Clouchoux C., Lassonde M., et al.: Cortical thickness correlates of socioemotional difficulties in adults with Turner syndrome. Psychoneuroendocrinology. 2014; 44: 30–34.
[53] 
Brown W.E., Kesler S.R., Eliez S., et al.: Brain development in Turner syndrome: A magnetic resonance imaging study. Psychiatry Res. 2002; 116: 187–196.
[54] 
Kesler S.R., Blasey C.M., Brown W.E., et al.: Effects of X-monosomy and X-linked imprinting on superior temporal gyrus morphology in Turner syndrome. Biol Psychiatry. 2003; 54: 636–646.
[55] 
Reiss A.L., Mazzocco M.M., Greenlaw R., et al.: Neurodevelopmental effects of X monosomy: A volumetric imaging study. Ann Neurol. 1995; 38: 731–738.
[56] 
Vulliemoz S., Dahoun S., Seeck M.,: Bilateral temporal lobe epilepsy in a patient with Turner syndrome mosaicism. Seizure. 2007; 16: 261–265.
[57] 
Mózg, umysł i zachowanie, www.is.umk.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
[58] 
Bickart, K. C., Wright, C. I., Dautoff, R. J., et al.: Amygdala volume and social network size in humans. Nature Neuroscience 2011; 14(2): 163-164.
[59] 
Skuse D.H., Morris J.S., Dolan R.J.: Functional dissociation of amygdala- modulated arousal and cognitive appraisal, in Turner syndrome. Brain. 2005 Sep; 128(Pt 9): 2084-2096.
[60] 
Reiss A.L., Freund L., Plotnick L., et al.: The effects of X monosomy on brain development: monozygotic twins discordant for Turner’s syndrome. Ann Neurol. 1993 Jul; 34(1): 95-107.
[61] 
Beaton E.A., Stoddard J., Lai S., et al.: Atypical functional brain activation during a multiple object tracking task in girls with Turner syndrome: Neurocorrelates of reduced spatiotemporal resolution. Am J Intellect Dev Disabil. 2010; 115: 140–156.
[62] 
Kesler S.R., Haberecht M.F., Menon V., et al.: Functional neuroanatomy of spatial orientation processing in Turner syndrome. Cereb Cortex. 2004; 14: 174–180.
[63] 
Tamm L., Menon V., Reiss A.L., Abnormal prefrontal cortex function during response inhibition in Turner syndrome: Functional magnetic resonance imaging evidence. Biol Psychiatry. 2003; 53: 107–111.
[64] 
Haberecht M.F., Menon V., Warsofsky I.S., et al.: Functional neuroanatomy of visuo-spatial working memory in Turner syndrome. Hum Brain Mapp. 2001; 14: 96–107.
[65] 
Bray S., Dunkin B., Hong D.S., et al.: Reduced functional connectivity during working memory in Turner syndrome. Cereb Cortex. 2011; 21: 2471–2481.
[66] 
Hart S.J., Davenport M.L., Hooper S.R., et al.: Visuospatial executive function in Turner syndrome: Functional MRI and neurocognitive findings. Brain. 2006; 129(Pt 5): 1125–1136.
[67] 
Trevisol-Bittencourt P.C., Sander J.W.: Epilepsy and Turner’s syndrome: report of a case and review of the literature. Arq Neuropsiquiatr 1990; 48: 360–365.
[68] 
Magara S.I., Kawashima H., Kobayashi Y., et al.: Rub epilepsy in an infant with Turner syndrome. Brain Dev 2014 Dec 2. pi: S0387 7604 (14) 00265-4.
[69] 
Zeng Y.J., Yang X.S., Tian F.F., et al.: A case of Turner syndrome combined with epilepsy. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2004; 29: 364.
[70] 
Puusepp H., Zordania R., Paal M., et al.: Girl with partial Turner syndrome and absence epilepsy. Pediatr Neurol 2008; 38: 289-292.
[71] 
Bartocci A., Striano P., Mancardi M.M., et al.: Partial monosomy Xq (Xq23 qter) and trisomy 4p (4p15.33 pter) in a woman with intractable focal epilepsy, borderline intellectual functioning, and dysmorphic features. Brain Dev 2008; 30: 425-429.
[72] 
Joost K., Tammur P., Teek R., et al.: Whole Xp deletion in a girl with mental retardation, epilepsy, and biochemical features of OTC deficiency. Mol Syndromol 2011; 1: 311-315.
[73] 
Daly R.F., Patau K., Therman E., et al.: Structure and Barr body formation of an Xp + chromosome with two inactivation centers. Am J Hum Genet 1977; 29: 83–93.
[74] 
Grosso S., Farnetani M.A., Di Bartolo R.M., et al.: Electroencephalographic and epileptic patterns in X chromosome anomalies. J Clin Neurophysiol 2004; 21:2 49–253.
[75] 
Tartaglia N.R., Howell S., Sutherland A., et al.: A review of trisomy X (47,XXX). Orphanet J Rare Dis. 2010 May 11; 5: 8.
[76] 
Sybert V.P, McCauley E.: Turner’s syndrome. N Engl J Med 2004; 351:1227–1238.
[77] 
Gersak K., Veble A.: Low-level X chromosome mosaicism in women with sporadic premature ovarian failure. Reprod Biomed Online 2011; 22: 399–403
[78] 
Roubertie A., Humbertclaude V., Leydet J., et al.: Partial epilepsy and 47, XXX karyotype: report of four cases. Pediatr Neurol 2006; 35: 69–74.
[79] 
Irioka T., Mizusawa H.,: Ischemic stroke in a young adult with Turner syndrome. Neurol Sci. 2011; 32: 317–319.
[80] 
Terasaki T., Hashimoto Y., Miyashita F., et al.: A case of Turner syndrome complicated with brain infarction. Rinsho Shinkeigaku. 2002 Feb; 42(2): 145-148. Japanese.
[81] 
Manjila S., Miller B.R., Rao-Frisch A., et al.: Moyamoya disease associated with asymptomatic mosaic Turner syndrome: a rare cause of hemorrhagic stroke. Stroke Cerebrovasc Dis. 2014 May Jun; 23(5): 1242-1244.
[82] 
Amelot A., Lemaistre G., Cornu P., et al.: Multiple meningiomas in patients with Turner syndrome. Acta Neurochir (Wien) 2015; 157 :621–623.
[83] 
Wells G.D., O’Gorman C.S., Rayner T., et al.: Skeletal muscle abnormalities in girls and adolescents with Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2013 Jun; 98(6): 2521-2527.
[84] 
Twardowski A., Łącka K., Ławniczak M.: Wspomaganie psychospołecznego rozwoju osób z zespołem Turnera, (w:) A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, Wydawnictwo „GEN”, Poznań 2009.
[85] 
Milde K., Sienkiewicz E., Domino G., et al.: Analysis of selected strength variables in girls with Turner’s syndrome. Papers on Anthropology University of Tartu 2003; 12: 167-172.
[86] 
Amundson E., Boman U.W., Barrenäs M.L., et al.: Impact of growth hormone therapy on quality of life in adults with turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2010 Mar; 95(3): 1355-1359.
[87] 
El-Mansoury M., Barrenäs M.L., Bryman I., et al.;. Impaired body balance, fine motor function and hearing in women with Turner syndrome. Clin Endocrinol 2009; 71(2): 273-278.
[88] 
Saad K., Abdelrahman A.A., Abdel-Raheem Y.F et al.: Turner syndrome: review of clinical, neuropsychiatric, and EEG status: an experience of tertiary center. Acta Neurol Belg 2014; 114(1): 1-9.
[89] 
Lepage J., Clouchoux C., Lassonde M., et al.: Abnormal motor cortex excitability is associated with reduced cortical thickness in X monosomy. Hum Brain Mapp 2013; 34: 936-944.
[90] 
Hong D., Scaletta Kent J., Kesler S.: Cognitive profile of Turner syndrome. Dev Disabil Res Rev 2009; 15(4): 270-278.
[91] 
Ganou M., Grouios G.: Cerebral laterality in Turner syndrome: a critical review of the literature. Child Neuropsychol 2008 Mar; 14(2): 135- 147.
[92] 
Nijhuis-van der Sanden M.W., Eling P.A., Otten B.J.: A review of neuropsychological and motor studies in Turner syndrome. Neurosci Biobehav Rev 2003 Sep; 27(4): 329-338.
[93] 
Chelly J., Marlhnes F., Le Maarec B., et al.: De novo DNA microdeletion in a girl with Turner syndrome and Duchenne muscular dystrophy. Hum Genet. 1986; 74: 193-196.
[94] 
Lesniak-Karpiak K, Mazzocco MM, Ross JL. Behavioral assessment of social anxiety in females with Turner or fragile X syndrome. J Autism Dev Disord. 2003 Feb; 33(1): 55-67.
[95] 
Ou Z., Li S., Chen X., et al.: Duchenne Muscular Dystrophy in Female Patient with a Karyotype of 46,Xi(X)(q10). Tohoku J Exp Med. 2010; 222: 149-153.
[96] 
Kaczorowska E., Zimowski J., Cichoń-Kotek M., et al.: Co-incidence of Turner syndrome and Duchenne muscular dystrophy -an important problem for the clinician. Dev Period Med. 2016; 20(4): 273-278.
[97] 
Kaczorowska E., Poysky J., Shapiro F., et al.: DMD Care Considerations Working Group. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy. Part 1: diagnosis and pharmacological and psychosocial management. LancetNeurol. 2010; 9: 77-93.
[98] 
Bushby K., Finkel R., Birnkrant D.J., et al.: Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. DMD Care Considerations Working Group Lancet Neurol. 2010 Jan; 9(1): 77-93.
[99] 
Darras B.T., Miller D.T, Urion D.K.: Dystrophinopathies.2000 Sep 5 [Updated 2014 Nov 26]. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016.
[100] 
Felisari G., Martinelli Boneschi F., Bardoni A., et al.: Loss of Dp140 dystrophin isoform and intellectual impairment in Duchenne dystrophy. Neurology 2000; 55: 559-564.
[101] 
Voudouris N. J., Greenwood K. M.: Duchenne muscular dystrophy: Full- scale, verbal and performance intelligence quotients. Dev Med Child Neurol. 2001; 43: 497-501, cognition, brain structure and function. Curr Opin Neurol 2012; 25: 144–149.
[102] 
Catharine S., Creswell & David H.: Autism in association with Turner syndrome: Genetic implications for male vulnerability to pervasive developmental disorders, Neurocase, 5: 6, 511-518,
[103] 
Russell H.F., Wallis D., Mazzocco M.M., Moshang T., et al.: Increased Prevalence of ADHD in Turner Syndrome with No Evidence of Imprinting Effects. J Pediatr Psychol. 2006; 31: 945–55.
[104] 
Kawanishi C., Kono M., Onishi H., et al.: A case of Turner syndrome with schizophrenia: genetic relationship between Turner syndrome and psychosis. Psychiatry Clin Neurosci. 1997; 51(2): 83–85.
[105] 
Catinari S., Vass A., Heresco-Levy U.: Psychiatric manifestations in Turner Syndrome: a brief survey. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2006; 43(4): 293–295.
[106] 
Knickmeyer R.C., Davenport M., Turner syndrome and sexual differentiation of the brain: implications for understanding male-biased neurodevelopmental disorders. J Neurodev Disord. 2011; 3(4): 293–306.
[107] 
Kesler S.R. at al.: Turner Syndrome Article Literature Review (PDF Available) in Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, August 2007; 16(3): 709-722 ·
[108] 
Lepage J. F., Lortie M., Deal C. L., et al.: Empathy, autistic traits, and motor resonance in adults with Turner syndrome. Soc Neurosci. 2014; 9(6): 601-609.
[109] 
Moss J., Howlin P.: Autism spectrum disorders in genetic syndromes: implications for diagnosis, intervention and understanding the wider autism spectrum disorder population. J Intellect Disabil Res. 2009 Oct; 53(10): 852-873.
[110] 
Pierpont E. I., Tworog-Dube E., Roberts A. E.: Attention skills and executive functioning in children with Noonan syndrome and their unaffected siblings. Dev Med Child Neurol. 2015; 57: 385–392.
[111] 
Brown W. E., Kesler S. R., Eliez S., et al.: A volumetric study of parietal lobe subregions in Turner syndrome. Dev Med Child Neurol. 2004; 46: 607–609.
[112] 
Holzapfel M., Barnea-Goraly N., Eckert M.A., et al.: Selective Alterations of White Matter Associated with Visuospatial and Sensorimotor Dysfunction in Turner Syndrome. J Neurosci. 2006; 26: 7007–7013.
[113] 
Dołęga Z., Irzyniec T.: The social contex of the atypical development of girls and women with Turner syndrome. Psychological Journal, 2015;21:65-72
[114] 
Carlone C., Pompili E., Silvestrini C., et al.: Aripiprazole once-monthly as treatment for psychosis in Turner syndrome: literature review and case report. Riv Psichiatr. 2016 Jul-Aug; 51(4): 129-134. English.
[115] 
Cardoso G., Daly R., Haq N. A., et al.: Current and lifetime psychiatric illness in women with Turner syndrome. Gynecol Endocrinol. 2004; 19(6): 313–319.
[116] 
Roser P., Kawohl W.: Turner syndrome and schizophrenia: a further hint for the role of the X-chromosome in the pathogenesis of schizophrenic disorders. World J Biol Psychiatry 2010; 11: 239-242.
[117] 
Słopień A., Salagierska J., Domowicz K., et.al.: Psychotic depression with Turner’s syndrome and autism spectrum disorder, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2017; 12, 1: 38–46
[118] 
Smith E. N., Romero C., Donovan B., et al.: Emotion theories and adolescent well-being: Results of an online intervention. Emotion. 2018 Sep; 18(6): 781-788.
[119] 
Bathla M., Singh M., Relan P.: Prevalence of anxiety and depressive symptoms among patients with hypothyroidism. Indian J Endocrinol Metab. 2016 Jul-Aug; 20(4): 468-474.
[120] 
Gabrielle E., Reimann B. S., Martha M. et al.: Psychosocial Characteristics of Women with a Delayed Diagnosis of Turner Syndrome. J Pediatr. 2018 Aug; 199: 206-211.
[121] 
Wei-Dong Y., Chun-Fang W.: Exploring the Genetic Underpinnings of Brain and Behavioral Disorders, „Journal of Neurogenetics”, 28 (1-2), 2014: 1–4.
[122] 
Hall J. G., Sybert V., Williamson R. A., et al.: Turner’s Syndrome (specialty conference). “The Western Journal of Medicine”, 1982; 137: 32-44.
[123] 
Leppig K. A., Sybert V. P., Ross J. L., et al.: Phenotype and X inactivation in 45,X/46,X,r (X) cases, “American Journal of Human Gene-tics”, 2004; 128: 276-284.
[124] 
Siegel P., Clopper R., Stabler B.: The psychological consequences of Turner Syndrome and Review of the National Cooperative Growth Study Psychological Substudy, “Official Journal of the American Academy of Pediatrics”,1998; 102: 488-491.
[125] 
Wikiera B., Noczyńska A..: Dziecko z zespołem Turnera, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Akademia Medyczna Wrocław 2009.
[126] 
Jeż W.: Kobiety z zespołem Turnera. Pomiar jakości życia, próba zastosowania pomocy, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1999.
[127] 
Bruandet M., Molko N., Cohen L., et al.: A cognitive characterization of dyscalculia in Turner Syndrome, “Neuropsychologia”, 2004; 42: 288-298.
[128] 
Mazzocco M. M.: A process approach to describing mathematics difficulties in girls with Turner syndrome, “Official Journal of the American Academy of Pediatrics”,1998; 102, 3: 492-496.
[129] 
Zadrożna I.: Zespół Turnera, Nieznane? Poznane Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2013.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gawlik A
Articles by:Tokarska A
Articles by:Paprocka J

PubMed
Articles by:Gawlik A
Articles by:Tokarska A
Articles by:Paprocka J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych